zondag 27 februari 2011

Patty Scholten -- Onder moeders vleugel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* weblog
* kb
* wikipedia
* bloemlezinkje

* De ziel is een pannenkoekOnder moeders vleugel

Mijn favoriete schuilhut op drie palen,
zwartglanzend in hun smal maar hecht verband.
De golven spoelden vaak aan tot de rand
en om me heen, mazurka’s of koralen.

Ik keek naar mamma’s voeten, de pedalen
die rezen, daalden, eb en vloed op ’t strand.
Soms klonk een vloek van haar als dissonant,
weerspannig ging een loopje aan het dwalen.

Mijn schuilhut is gesloopt, mijn moeder dood.
Voor onder vleugels zitten ben ’k te groot.
Een pianist zag logische verbanden:

“Ónder een vleugel klinkt muziek het best.”
Wat me nog aan herinneringen rest:
hoor ik muziek, zie ik mijn moeders handen.


Patty Scholten (1946)
uit: De ziel is een pannenkoek (2011)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 25 februari 2011

Alfred Kossmann -- Huilliedje 9

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* vpro

Huilliedje 9

Ik ben vast maar gevonde
en me moe is me moe niet
en me pa is me pa niet
en geen god die me ziet,
en ’k ben ’t kind van een freule
en die stierf aan haar wonde
en ’k lag ergens te huile
zo maar naakt in het riet
en ik wou dat ik doodging,
doe’k hun lekker verdriet.


Alfred Kossmann (1922-1998)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 23 februari 2011

Hagar Peeters -- Geheimhouding

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* kb
* wikipedia
* vpro

* WasdomGeheimhouding

Stokstil staat de stijve boord aan de kapstok.
De gesloten gordijnen kieren oogluikend
bij het toevertrouwen van gemoedsbezwarende geheimen
aan oren die zich er met moeite hebben neergelegd.

De stem wringt zich rond de tong.
De ogen vouwen de hoeken van het servet
als dagboekbladen dicht.
Het licht legt zich plat en houdt zich stil.

Buiten slikt iets, het zal de regen zijn.
Handen houden hun adem in
hun palmen gevangen op het tafelkleed.
Openen zij zich:

een stoelpoot schraapt verlegen,
de stijve boord verspringt een haakje aan de kapstok.
Opdat niets zijn diepe ontsteltenis verraadt
zorgt de klok dat hij niet één seconde overslaat.


Hagar Peeters (1972)
uit: Wasdom (2011)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 22 februari 2011

Hein Boeken -- Ge denkt ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* bloemlezinkje
* wikipedia
Ge denkt ...

Ge denkt: “Mijn vogel moet in ’t donker leven
Want anders zingt hij niet. Ik zal met zwart
Zijn kooi behangen, dat zijn licht-ziek hart
Door de eeuwige begeert’ naar liefde en leven

Tot zoet geklaag, tot zoet gespeel gedreven
Staêg zingend uit zijn teedre liefde-smart,
Al vogelen, zoo ziende als blinde, tart.
’t Zal zoet gejoel in dees contreien geven.”

O moei u niet. ’t Zal u zoo makklijk lukken.
Dees gansche wereld is me een donkre kooi,
Zoo niet uw liefheid mag mijn wereld smukken
Zoo niet uw blik mijn hemelen vermooi
Laat vrij mij vliegen over land en zee
Mijn donker neem ’k, waar gij niet meevliegt, mee.


Hein Boeken (1861-1933)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Lieke Marsman -- Oerknal

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* interview
* vpro

* Wat ik mijzelf graag voorhoud
Oerknal

’s Avonds zegt een natuurkundige op televisie
dat het ook mogelijk is dat het heelal op een dag
niet langer zal groeien, maar langzaam, sneller
dan het licht, ineen zal klappen. In dat geval
zouden er na ons nog triljoenen heelallen
kunnen ontstaan en hangen we nu slechts
onder aan een stamboom van universa. Stel je voor
dat je jezelf enkel voort kunt planten
door niet meer te bestaan.

’s Ochtends, wanneer ik bij de start
van een dag zie hoe ik opnieuw ben gaan
ademhalen, vergelijk ik dit heen en weer
gegooi van sterren met mijn op en neer
gaande borsten, met de antenne van
een radio, die je doelloos in en uit
kunt blijven schuiven en vervolgens,
vooralsnog mijn meest geslaagde poging,
met een zeeanemoon.Lieke Marsman (1990)
uit: Wat ik mijzelf graag voorhoud (2010)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 21 februari 2011

Anne Vegter -- In de winter buiten wonen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* kb
* vpro
* wikipedia

* Eiland berg gletsjer


In de winter buiten wonen


We misten je pas toen je vertrek niet langer kon worden uitgesteld.
Later in de dag breaking news dat jij kaarsrecht op de achterbank

en je weigerde elk commentaar. Bestaat daar een woord voor
of zou een auditie je goed doen: er is studioruimte beschikbaar

een piepjonge coach met weetjes. Iedereen is mooi in het licht,
iemand vingert je standpunten en ik kan je bijna aanraken –

vandaag is iedereen trouwens goed in alles beangstigend.
Een paard valt op knieën in de sneeuw, zei je zo vinden ze me.Anne Vegter (1958)
uit: Eiland berg gletsjer (2011)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 18 februari 2011

Stijn Vranken -- Ik heb geen idee wat het is

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* video's

* Wees gerust, maar niet hier

Ik heb geen idee wat het is


maar het is vooral het licht dat we niet zien, dat nog
onderweg is naar wat we zullen zijn, of zelfs nog niet.

Het is de lucht die ons vlees nog niet heeft omhelsd,
de adem die nu nog in de bomen broedt.

Het is de stap die nog bang in dit been verborgen gaat,
niet weet waarom, laat staan waarheen.

Het is de mond die nog niemand heeft geopend,
de zin die nog niet werd geproefd, omdat het nooit

het woord is, maar telkens weer
waar het nog niet omheen past.


Stijn Vranken (1974)
uit: Wees gerust, maar niet hier (2011)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 17 februari 2011

Jan Greshoff -- Winternacht op Texel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
Winternacht op Texel

Het land ligt naast het harde zwarte pad
Onder de maan verloren en verzonken.
Het water glanst verleidelijk en glad
En 'k loop daarlangs volkomen vrij en dronken.

Mismaakte en zotte wilgen zonder blad
Wringen geweldig hun gekorven tronken...
Het eiland geurt zo vruchtbaar en zo zat
Naar 't polderwater en de vette bonken.

In mij is ook die drang, dat geurig gisten
Gelijk in de aarde en 't oude wilgenhout,
Mijn adem mengt zich met de lichte misten:

En 'k voel mij nieuw, ik voel mij eeuwenoud,
'k Weet niets én meer dan de allerwijsten wisten...
De winter gloeit. Alléén de dood is koud.


J. Greshoff (1888-1971)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 16 februari 2011

Jules Deelder -- Repeteergedicht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia
* bloemlezinkje

* RuischRepeteergedicht


Sommige gedichten dienen
elke dag herschreven.
Gewoon hetzelfde gedicht
elke dag opnieuw.
Andere gedichten niet.

Wéér andere bleven beter
ongeschreven.
Dat zijn verreweg de meeste.

Maar sommige gedichten
dienen elke dag herschreven.
Gewoon hetzelfde gedicht
elke dag opnieuw.
Tot het onlosmakelijk

met ons wezen is verweven
en met de werkelijkheid
tot waarheid is verdicht.Jules Deelder (1944)
uit: Ruisch (2011)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 14 februari 2011

Reinier van Genderen Stort -- Ziehier een schoon verhaal

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* bloemlezinkjeZiehier een schoon verhaal uit verre tijden,
De burchtvrouw toevend op de hooge tin,
Van dag tot dag, in ademloos verbeiden
Van hem die zij bemint met welken min.

Zij ziet den Rijn, de bergen dalwaarts glijden,
Zij speurt het Oosten af met vromen zin
En eindelijk, plots, zij houdt den adem in,
Wie is de ridder, die ginds aan komt rijden?

Keert hij thans weder uit het Heilig Land?
Zij tuurt en tuurt, dan wuift ten groet zijn hand
En daalt zij schielijk, ijlings van omhoog.

En als zij straks elkander weer omarmen,
Uitzinnig schier van vreugd, breekt plots haar oog
En sterft zij, gansch verzadigd in zijn armen.Reinier van Genderen Stort (1886-1942)
uit: Rijmproeven (1937)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Vrouwkje Tuinman -- Schuur

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia
* werkkamer

* Wat ik met de sleutel moetSchuur


Liekes huis ruikt naar appelen.

Mijn huis zal ook ergens naar ruiken. Niet naar appelen. Dan
had ik geen verschil gemerkt.

Appelen ruiken lekker, maar bepaald bezoek niet. Daarna
moet ik luchten.

Mijn huis moet ook ergens naar ruiken.
Daarvoor moet ik speciaal een week weg. En weer
terugkomen.

Als ik de bank van Lieke krijg, ruikt mijn huis ook naar appelen.
Het duurt wel twee maanden voordat ik niet langer, wanneer
ik de woonkamer in loop, denk: Lieke.

Nu ruik ik mijn huis en de bank niet meer.
Vrouwkje Tuinman (1974)
uit: Wat ik met de sleutel moet (2011)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 10 februari 2011

Willem Kloos -- Schimpsonnet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezinkje
* vproMann'tje, onbenoemelijk van wanbegrip
En zwaklijk voelen, kerel haast te deerlijk
Van gansch geen mensch zijn. Gij die 't eerlijk, heerlijk
Mensch-zijn verknoeit, tot een lafhartig, sip,

Naarstig, naargeestig leelijk-doen en smeerlijk
Grijpen met groeslig hand-paar wilt hip, hip,
Naar 't schoone dat u aanspuwt en dan wip
Weer troont in haar Hoog-heerlijkheid Ondeerlijk.

Kom, wees waarachtig man en waarlijk eerlijk
Kom uit voor uw vermaledijde streken
Lafhart'ge, die niets zijt als een indringend

In 't allerheiligste der heilgen, zeerlijk
Vertoornd op u, klein katertje dat zingend
Des nachts op 't dak zit in miauwend preeken.


Willem Kloos (1859-1938)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 9 februari 2011

Jabik Veenbaas -- De avond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* bloemlezinkje
* interview
* video
De avond

de avond komt, ik til je op, mijn zoon
jij hebt ze gehoord, de trompetten
schetteren zo over stenen en water
we lopen samen en horen ’t geluid
over stenen en water vergaan, ai
het wordt later, wordt later, maar
jij kunt dat nog niet horen, jij
hoort de trompetten, trompetten,
wanneer zullen wij sterven, wij sterven
ik vertel het je, vertel het je laterJabik Veenbaas (1959)
uit: Brieven aan mijn kind (2010)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 8 februari 2011

Hein Boeken -- Blij, blijde?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* bloemlezinkje
* wikipedia
Blij, blijde? Ja blij. Want geen echo riep
Mij mijn stem weer terug, toen ik riep, toen ik liep

Door doodschheid van eenzame dalen, en kant
Van rotsen, en ledige zalen en wand,

Toen – gruwbaarder nog – door wouden zoo teer,
Door verblijven zoo schoon, zoo lokkend van veer,

Toen ik riep, toen ik riep, door den ruischenden nacht,
Toen ik sliep, toen ik sliep met mijn ziel op de wacht,

Toen het riep, toen het riep, o, zóó ver uit het diep,
Uit het diep van het woud en ’t al duidlijker riep,

O geen echo, geen echo, maar menschlijke stem,
Toen het riep en het riep met al lieflijker klem

Van woorden, van snikken, van preveling zacht,
Van juubling heel even, van menschlijke klacht,

Van tonen, zoo innig, – een menschelijk lied,
Geen echo, geen echo – een zelfwellend lied!Hein Boeken (1861-1933)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Rik Andreae -- Gedachte-experiment

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* biografie
* interview


* Tegelijk groenGedachte-experiment

Beseffen we wel hoe gevaarlijk het is,
mee te maken wat we zijn vergeten?

Brieven worden ontvangen, niet gelezen.
Kom eens naast me staan. Kijk,
zo was het toen, zo ongeveer.

Er loopt iemand voorbij het raam.
In Bremen wachtte iemand op de tram.

Is het niet net zo verwonderlijk
als dat twee verschillende personen zijn?
Dat niemand zijn leeftijd weet?

Het licht was laag, het regende
een beetje. Nu weet je het.


Rik Andreae (1950)
uit: Tegelijk groen (2011)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 7 februari 2011

Hans Feverey -- Staande op een luchtbel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* bloemlezinkje

* Gedichten 1962-1990


Staande op een luchtbel
open ik beide armen
en omhels wat zich
voordoet: verre-

gaande afwezigheid.
Als ik de grond raak
en de reiger opvliegt,

voel ik mijn
knieën knikken.

Wist ik een wens
toen de ster viel
en scherpgras de
kiel schuurde?


Hans Faverey (1933-1990)
uit: Gedichten 1962-1990 (2010)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 4 februari 2011

Judith Herzberg -- Jiddish

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* Het uur van de wolf
* vpro
* bloemlezing
* interviewJiddish

Mijn vader zong de liedjes
die zijn moeder vroeger zong
later voor mij, die ze half verstond.

Ik zing dezelfde woorden weer
heimwee fladdert in mijn keel
heimwee naar wat ik heb.

Zing voor mijn kinderen
wat ik zelf niet versta
zodat zij later, later?

Voor de rozen verwelkt zijn
drinken wij al het bloemenwater.

Verdrietige intieme taal
het spijt me dat je in dit hoofd
verschrompelde.
Het heeft je niet meer nodig
maar het mist je wel.Judith Herzberg (1934)
uit: Beemdgras (1968)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 2 februari 2011

Koos Geerds -- Het dialect was een taal zonder grootspraak

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* interview

* Staphorst


Het dialect was een taal zonder grootspraak
en barstensvol geheimenissen:
het was meer gemaakt om te zwijgen
dan mee te delen, het had meer woorden
dan zinnen en men sprak liever
in klanken dan lettergrepen;
het was een tongentaal
voorbij de rede.

Met name ‘heu’ kwam erop aan,
daarmee kon men slagen of zakken;
‘heu’ was voor een man een ander ding
dan voor een vrouw; een maagd en een knaap
groetten verschillend en bij familie,
vrienden en liefde paste men steeds
de toon en sterkte aan.
Er was een ‘heu’ voor iedere
ontmoeting en bestemming
en daarom stak het nauw,
zodat men op z’n hoede bleef –
voor je het wist keek iemand in je ziel.
‘Hoe minder gelul, hoe minder spijt,’
zeiden de ouderen en ze keken wijs;
en zo was het maar net – ajuus.


Koos Geerds (1948)
uit: Staphorst (2010)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l


dinsdag 1 februari 2011

Frans de Cort -- Mijne moedertaal

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* bloemlezing

* LiederenMijne moedertaal

Mijne moedertaal, mijne moedertaal,
Wie of haar ook kleineere,
Min ik als mijn vaderland,
Sta ik voor met hand en tand!
O mijn Neerlandsch, ja mijn Neerlandsch,
Dat houd ik steeds in eere!

Mijne moedertaal, mijne moedertaal,
Wat andre komt daarnevens!
Zwaardgekletter, klokkenklank,
Snarenspel en minnezang,
O mijn Neerlandsch, ja mijn Neerlandsch,
Dat alles zijt gij tevens!

Mijne moedertaal is de schoonste taal,
En zou ze 't ook niet wezen,
Haar verkiezen zou ik nog,
Want zij is de mijne toch!
O mijn Neerlandsch, ja mijn Neerlandsch,
Wees eeuwig mij geprezen!


Frans de Cort (1834-1878)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l