donderdag 30 december 2010

J.W.F. Werumeus Buning -- Gebed voor oudejaarsnacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
Gebed voor oudejaarsnacht

Als wij ons deze nacht aan tafel zetten,
Met kinderen in den kring van het gezin,
Valt ons voor hen slechts een gebed meer in:
- Geef lichter werk, dan wij moesten verzetten. -

Dwaas is de mens, geschonden zijn de wetten
Die zijn bekend al sinds het eerst begin.
Dit weet geen kind dat komt de wereld in:
De rozeboom blijft altijd knoppen zetten. -

Dan bidde men tot God: - Wij, die de taak
Niet konden aan en die helaas te vaak
Het kwade op aard niet wisten te beletten:
- Geef meerder kracht aan dit ons nageslacht
En geef hun meer besef, in deze nacht,
Van uwe, on-veranderlijke wetten.


J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958)
uit: Winter-aconiet (1961)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Johanna Geels -- De plaats der dingen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


*weblog
* 'het eerste gedicht'

* Detox


De plaats der dingen

Vandaag hebben de vogels gesproken, hun vlucht genomen
en krijgt alles de plek die het verdient. Hoe ik dit weet
want gisteren wist ik niets.

Ik vroeg het aan de graven, aan de vaste inhoud van mijn tas
die zo volwassen leek vergeleken bij het meisje dat ik was.

Aan oma en de elf op haar graf, ik vroeg om een teken
en mijn mobiele telefoon ging af. Hé vrouwe, riep de man
die in mij viel dus ik lachte mijn gezicht in tweeën en rende
zo hard als ik kon de weg die mijn laarzen het beste kenden.

Naar de man die in mij landde kort geleden nog zo zacht was,
rende, rende en toen ik aankwam scheurde hij mij liefst in tweeën
maar ik gaf geen krimp, al bloedde het twee en een halve dag.

(en de herten groeven zich in de kosmos waar we bij stonden,
waarna de wereld zich sloot)

Later keerde ik terug naar het uitgevlogen huis en kookte soep.
Men vroeg mij waar alles lag en dat is goed, iemand moet weten
waar alles ligt vandaag de dag.


Johanna Geels (1968)
uit: Detox (2010)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 29 december 2010

A.J.D. van Oosten -- Nieuw kantoorgebouw

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl


Nieuw kantoorgebouw


Het breede grijze baksteen-vlak
draagt nog de lichte sporen van
zijn nieuwheid, als het hard en strak
gelaat van een geschoren man.

Het staat stil in zichzelf gekeerd
rondom zijn hart van glas en staal
grootmachtig en gedecideerd
de hoeksteen van het kapitaal.

In den commercieelen strijd
het goddelooze hoofdkwartier,
gegrondvest op de dienstbaarheid
van mensch, machines en papier.

En nu: de drooggevallen klip
waartegen met dit doode tij
de resten hangen van het schip
eener vergane maatschappij.


A.J.D. van Oosten (1898-1969)
uit: Tijd der nooden (1934)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 28 december 2010

Alain Teister -- Zelfportret

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* schilderij
Zelfportret

Ik ben voornamelijk van geen belang.
Ik ben een zachte wang,
en ik ben mijn eigen lippen.
Meestal zonder gezang,
uitblinkend in knorgeluiden
voor enk'le fijne luiden
die mij ter harte gaan.
Ik ben meer kuiken dan haan.
En: ik ben mijn eigen lippen,
waarmee ik uit eigenbelang
mij kus op mijn eigenwang.


Alain Teister (1932-1979)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 27 december 2010

Alfred Kossmann -- Romance

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* cultura
* vpro
Romance

Grootvader Dood, de oude wellusteling,
de steeds kakelende kaalkop, vertelde onder de linde,
op zondagavonden als de fanfare
geweldig toeterend de zomer vierde
aan zijn al haast gestorven kameraden,
dat hij, verborgen achter luidruchtig bloeiende struiken,
't spel van de meisjes had bespied
die op hun handen over de weide liepen,
schaterend, bloot,
en dan ineens met ingetogen ogen
verbaasd rechtop stonden en de rok glad streken langs hun
benen.

De moeders vreesden hem op vrijdagavond
als zij met handen week van zeep hun kind
streelden in 't bad. Het lieve lijfje werd
in 't water zo gedwee.
Maar als het rillend in de keuken stond
droogden zij het met ruwe streken af,
dachten bestraffend: Hoer, je giechelde
toen je op je handen liep wetend hoe naakt je was
en achter de struiken, plotseling maar verwacht,
de glinsterende ogen zag van Grootvader Dood.

's Nachts echter droeg vaak een oude, kreupele boerin
een slapend meisje naar een huis aan de rand van het dorp,
klopte vluchtig, ging naar binnen, zei tot de bewoner
die wakker werd in zijn muf bed: 'Grootvader Dood,
zegen haar.'
Hij, kaal, mager, groot, een man zonder blik of jaren,
sloeg een kruis over haar schoot,
sprak als de zomer, als een trompet, sprak:
'Zij zal baren.'


Alfred Kossmann (1922-1998)
uit: Gedichten 1940-1965
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zaterdag 25 december 2010

Albert Verwey -- Het kindje lag gewikkeld

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezing
Het kindje lag gewikkeld

Het kindje lag gewikkeld in de doeken
Op moeders schoot; het was een armlijk kot:
De koe en ezel stonden achter 't schot.
'Wat die drie koningen in 't huisje zoeken?'
Jozef was graag gevlucht in donkre hoeken.
Hij hield zich stil terzij: hij zat voor zot.
Maar noch gevolg noch vorsten toonden spot:
Geschenken biedend knielden zij, die kloeken.
Rondom de stal was van de rossen 't neien,
Uit de open hemel zongen englenreien,
't Kindje zat stil en zag en hoorde 't aan.
Maria lachte en vond het heel natuurlijk.
Jozef besloot: het spel was puur figuurlijk.
Slechts koe en ezel hadden 't feest verstaan.Albert Verwey (1865-1937)
uit: Goden en grenzen (1920)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 24 december 2010

Ida Gerhardt -- Kerstnacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* dbnl
* muurgedicht

* Bespreking Verzamelde gedichtenKerstnacht

Kerstnacht - het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren - op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht - het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.


Ida Gerhardt (1905-1997)
uit: Kosmos (1940)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 23 december 2010

Koos Geerds -- Na kerstnacht klokslag twaalf

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* interview

* Staphorst


Na kerstnacht klokslag twaalf
bleef ieder thuis,
want dan joeg op zijn hondenkar
Derk-met-de-zeuven-honden
de dijk langs. Hij knalde
met de zweep en zwoer
dat hij zich op zijn lief
en op de minnaar van zijn lief
en al wie met hen heulde
en hen verborgen hield
zou wreken tot het graf.

Die beiden waren heengegaan
naar onbekende streken
en zij had hem een zeer schoon
mannelijk kind gebaard.
Sindsdien was meer
dan duizend jaar verstreken.

Alzo, wilt gij nog leven,
sluit elke deur en venster dan
te middernacht met Kerst.


Koos Geerds (1948)
uit Staphorst (2010)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 21 december 2010

Nel Benschop -- Advent

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
Advent

Nu wil ik alleen nog maar blij zijn,
omdat ik het kind heb gevonden.
Want Gij haalt een streep door mijn zonden:
Gij doet of ze niet meer van mij zijn.

Nu wil ik alleen nog maar klein zijn,
nu ik voor Uw grootheid mocht knielen.
Bestraal met Uw licht onze zielen
totdat ze genezen en rein zijn.

Nu wil ik alleen nog maar stil zijn,
aanbidden Uw eind´loos erbarmen.
Als Gij, Heer, ons hart wil verwarmen
zal d'aarde niet langer zo kil zijn.

Nu kan ik alleen nog maar blij zijn
en zingen met nieuwe gezangen:
Geen duisternis houdt mij gevangen,
ik mag tot in eeuwigheid vrij zijn!


Nel Benschop (1918-2005)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Hans Andreus -- In de nacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* bloemlezing

In de nacht

Zonder mij uit tot dit
uitzonderlijk wonderlijk wit
van oogappels en van huid
zonder mij zonder mij uit.

Zonder mij uit tot dit
onophoudelijk vrouwelijk wit
van ogen en appels huid
zonder mij zonder mij uit.

Zonder mij zonder mij uit
zonder mij uit tot huid
zonder u uit tot huid
zonder mij zonder mij uit.


Hans Andreus (1926-1977)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 19 december 2010

Koos Geerds -- Diepzinniger dan maan en sterren blonken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* interview

* Staphorst


Diepzinniger dan maan en sterren blonken
de kroonluchters in de oorijzers van de vrouwen
op de laatste zondagen van het jaar;
er hing een zware lucht van persvoer en van beesten,
sneeuw en modder kleefden aan het voorportaal;
de mannen zaten in hun aarden pakken,
God zelf lag neer in stro en voederbak.
Het Kind rechtvaardigde hun onbespraaktheid,
ze hielden van de kanseltaal als van hun dialect.
Hier mochten zij de voorsmaak van de rust genieten --
'En geen wet zal mij verdoemen,' zongen zij.


Koos Geerds (1948)
uit Staphorst (2010)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 17 december 2010

Frederik van Eeden -- De noordewind

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Frederik van Eeden-genootschap
* wikipedia
* dbnl
* bloemlezing bij CosterDe Noordewind


De wind waait hoog en kent de menschen niet.

Hoog wil ik stijgen met den Noordewind,
boven 't gerucht der stemmen -- boven 't licht
der volle straten. Weg! het warm gewoel,
de weeke druk van menschen om mij heen!

Ik wil ééns vrij zijn, ééns oneindig vrij,
dat er geen liefde en lachen om mij is,
geen zoete stem, geen blik van vrienden-oogen
geen weekheid en geen weemoed en geen lust.

'k Wil eenzaam stijgen in den Noordewind,
die in den killen nacht gestadig waait
groot en onwetend. Stijgend wil ik neerzien
met kouden blik en onbewogen mond
op wat voor eeuwig wegzinkt onder mij.

En als de passies, die 'k heb liefgehad,
zich aan mijn kleedren hechten en 't gelaat
met schreien heffen en mij angstig vragen,
hen niet alleen te laten in den nacht . . .

dan zal ik zwijgend hun gekromde handen
losmaken van mijn kleed, -- en als zij vallen
zal ik niet sidd'ren bij den doffen slag . . .

maar zingend rijzen in den kouden nacht.


Frederik van Eeden (1860-1932)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 16 december 2010

Hélène Swarth -- Winterdag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* bloemlezing
Winterdag

De wolken dreven wondersnel,
De boomen bogen naar elkaar.
O manneliefde! o wolkenspel!
Luid sloeg mijn hart, van weemoed zwaar.

Fel blies de kille winterwind
De looverloze lanen door.
'k Had willen weenen als een kind,
't Was of die wind mijn hart bevroor.

Toog ooit zoo bleek, zoo stil een paar,
De wegen langs met droever zin?
Wij gingen zwijgend naast elkaar,
Een troosteloze toekomst in.


Hélène Swarth (1859-1941)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 15 december 2010

Esther Jansma -- Het raam uit, de dakgoot over

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* wikipedia
* vpro

* Eerst


Het raam uit, de dakgoot over

Door prut naast de tramlijn door zwartgereden regen
langs de stromende overgang tussen asfalt en rand
van de stoep omhoog naar grijzig ruitsel tussendoor
gras via muurankers naar gespleten ooit misschien

wit waar het kiert en jij past diagonaal door die holte
naar de schoren in dat snoeioud en krakend gebint
het raam uit de dakgoot over tot het plat dat niemand
beneden kan zien. En daar is het. In de winterse

zeiknatte stilte drijft daar een windpraam van licht.
Ooit moet hij hierheen zijn gedreven op vreemde
onwaarneembare stromen wellicht bij toeval

aan de kade van loodgrijze daken zijn vastgeraakt
en gebleven. Zie het deinen van schijnsel door de ruiten
de vele planten die daarbinnen zijn gaan groeien.


Esther Jansma (1958)
uit: Eerst (2010)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 14 december 2010

Gerard van het Reve -- Een jongen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Nader tot Reve
* wikipedia

Een jongen

Hij is mooi in zijn grijze broek.
Hij klimt in lantarenpalen en in bomen
in de hoop dat iemand kijkt.
Ik kijk, elke dag, vele malen, lang achtereen,
geknield achter de voordeur van mijn late huis,
en tuur door de liefdesperiscoop van het smalle deurvizier,
mijn gelaat tot veilige onzichtbaarheid schuw afgewend.
Hoe oud is hij? Hoe mag hij heten?
Gaat hij iets leren? Blijft hij in het dorp?
Wie kiest zijn kleren?
Hoe oud was hij, toen voor het eerst
een man begerend naar hem keek?
En hoeveel mannen zoals ik hebben sindsdien,
achter een deur of raam, geknield naar hem gekeken
en, zich beroerend, te vergeefs gezocht
de nutteloze liefdesdorst al plengende te lessen?


Gerard van het Reve (1923-2006)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 13 december 2010

Hermanus van den Burg -- De alchimist verdedigd

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl

De alchimist verdedigd

Hij die de Alchimist bespot wanneer hij tracht
Van koper of van lood 't aldwingend goud te maken,
Alsof hij poogde naar onmogelijke zaken,
Is enen domoor, die verstandloos hem belacht.

Kunst heeft zijn pogingen nochtans in hare macht -
Schoon andre haren dwang omtrent natuur verzaken,
Zij maken zelver goud, terwijl zij 't pogen wraken
En elk is Alchimist schoon zulk een wordt veracht.

Die twijfelt dat uit lood en andere metalen
Geen goud, door scheiding-konst, is uit de kroes te halen,
Heeft in zijn harsenvat gewis een groot gebrek.

Waarom mag d'Alchimist 't goud in het lood niet zoeken,
Terwijl 't een Koopman zoekt en vindt in zijne boeken,
En veeltijds goud maakt van uitheemse stront en drek?


Hermanus van den Burg (1682-1752)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 10 december 2010

Peter M. Heringa - Ron

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* biografie


Ron

In d-mineur

Ik ben de jongen die jou nakeek, toen.
De man die nog geen haartje wijzer is.
De demon van het zwarte notenbeeld.
De dromer zonder reden van bestaan.
De dreumes die z'n grote broertje zocht.
De duvel uit een doosje van fluweel.
De dief van je verleden in je lijf.
De dwaas die onbeschaamd heeft liefgehad.
De dervisj dansend buiten het gareel.
De drinker die een bende heeft gemaakt.
De dutter die de tijd voorbij liet gaan.
De djinn die nog een keer verschijnen wil.
De domoor die geen deficit aanvaardt.
De dichter die er niets meer aan kan doen.


Peter M. Heringa (1945-1987)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 9 december 2010

Paul Verbruggen -- Terugblik

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnlTerugblik

Voor Willy E. Prins

Soms hoor ik meisjes lachen in de buurt.
Er knarsen oude hengsels in de straat,
En even, als een droom, flitst blank ommuurd,
een tuin vol wit en schuimend rood voorbij.
Het was zo zeldzaam in mijn dorp. Haast niets
dan bleke kindren leefden daar en alles scheen
zo ver, zo los, zo gans uiteengerukt,
vol kuilen, bulten en gezwel, met midden in
de marteling van dode bomen, krochtjes links
en rechts, en soms wat bloemgeflonker,
dat vol van diepe, schone hartstocht ging.
Maar de rivier hield alles schoon en rein.
Er kwamen 's avonds donkre mannen staan,
begoocheld door wat laat geschemer van geluk.
Ik zelf was jong, ik zelf was toen zeer jong ...

Soms hoor ik meisjes schaatrend lachen in de straat.Paul Verbruggen (1891-1966)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 8 december 2010

Erik Bindervoet -- Buik

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* website
* vpro

* Het spook van de vrijheid

Buik

Toen ik vanmiddag je buik had geaaid
Een beetje onnadenkend, liep meteen
Een koud ontroerde rilling door me heen.
De tijd werd vastgezet, toen teruggedraaid,

Gestopt op dat moment, de eerste keer
Dat ik je buik ooit zien of voelen mocht,
De vrijgevochten zachtheid die ik zocht,
Verlangend steeds naar alsmaar meer en meer.

Toch leek het tegelijk wel voor het laatst,
Alsof bevroren tijd werd teruggekaatst,
Een boemerang van eigen makelij,

Die zwaaiend door het blote luchtruim klieft,
Koala's kelend, schijnbaar smoorverliefd,
En ondertussen vliegt hij ons voorbij.


Erik Bindervoet (1962)
uit: Het spook van de vrijheid (2010)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 7 december 2010

O.C.F. Hoffham -- Hypnus' geboorte

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* biografieHypnus' geboorte

Reeds in de aanvang van Saturnus' eeuw,
Toen 't godendom nog gene driften kende,
Minde Erebus, die vreselijke god,
De bruine Nox, de stilste der godinnen.

Eens 's nachts bezocht god Erebus zijn bruid,
Daar Bacchus en Cupido hem verzelden;
En als de schone, in hare sombre zaal,
Haar bruidegom en gasten gul onthaalde,
Wierd aller hart door wijn en min verhit,
En allen voelden nooitgevoelde stuipen,
Met de eerste dronkenschap en wulpse drift.
Het onervaren viertal dronken goden
Zong, kuste, woelde, en tuimelde op de grond;
En beurtelings de dronken god des afgronds,
En beurtelings de dronken god des wijns,
En beurtelings de dronken god der liefde,
Omhelsden dronken Nox, vol dartle gloed.

Toen wierden Slaap en Dood uit haar geboren.O.C.F. Hoffham (1744-1799)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 5 december 2010

Jacob van Lennep -- Jenever en liefde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
Jenever en liefde

Jenever beide en liefde
Verblijden een zeeman 't meest,
Verbannen saam de zorgen
En kwellingen uit zijn geest.
By liefde en by jenever
Blijft hoofd noch boezem ooit koel,
En 'k smaakte vaak van beiden
Een bijster prettig gevoel.

Jenever beide en liefde,
Wat zoetheên bieden ze ons aan!
Wat zeeman, die zijn leven
Hun invloed kon wederstaan?
Maar liefde laat niet zelden
Het hart ons van rust beroofd:
En vaak kwelt ons jenever
Geweldig met pijn in 't hoofd.

Dan vloeken wy en schelden
Op beider verleidingskelk,
Verzweren hen voor eeuwig -
Maar proeven ras weêr van elk.
Jenever beide en liefde
- Nooit wordt het genoeg gezeid -
Zy doen ons telkens zwichten
Voor hunne welsprekendheid.

Laat vrij de vyand komen! -
Door wie ook op aard bestreên,
Niets doet ons immer zwichten,
Dan liefde en jenever alleen.
Dat van den gloed der liefde
Ons hart bestendig dus brand;
Wy drinken met jenever
Het welzijn van 't vaderland!

Jacob van Lennep (1802-1868)
uit: Zeemansliedtjens (1852)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zaterdag 4 december 2010

Yge Foppema -- Het nieuwe gezag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl

Het nieuwe gezag

Fier staat hij op de brug als een bevaren
kaptein, met gouden strepen, pet en al.
Voorheen was hij een stuurman aan de wal,
steeds vol kritiek, geladen met bezwaren

tegen 't beleid van die zijn meerdren waren;
nu weet hij amper wat hij zeggen zal,
verwisselt stuur- en bakboord, schoot en val,
en commandeert bij voorkeur met gebaren.

Wel wonderlijk ging 't vaartuig overstag.
Het volk doet moeite in de koers te blijven,
maar geen gelooft dat het nog lang zo duurt.

Alleen hij twijfelt niet aan zijn gezag:
zo lang door Gods gena de schuit blijft drijven,
zal hij geloven dat hij ze bestuurt.


Yge Foppema (1901-1993)
uit: Spijkerschrift (1945= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 2 december 2010

Hermanus van den Burg -- Zang

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
Zang

Joris, moetje steeds Rinkinken,
En u eeuwig dronken drinken,
En gaan dwaalen langs de straat?
Gy begaat, gy begaat, een dubbelt kwaat.

Dronken, langs de straat te zwieren,
Naar een party Venusdieren,
Is als 't danssen, lieve vaar,
Van een kreupel Bedelaar.

Kunt gy niet naar 't bed' toe kruipen,
En vergeeten d'oude stuipen,
Als gy vol en dronken zyt?
Schei dan uit, want het word tyd.

Zoo g' u had naar huis begeeven,
Of, daar gy eerst waard, gebleeven,
Gy had niet uw neus bezeert,
Noch een Keldersprong geleert.

Zoekje Venus te bekooren?
Stop voor Bachus, keel en ooren;
Maar, beminje meer zyn Wyn,
Schuuw dan Venus vuil fenyn.

Een van beiden, is wel machtig,
Om een spoorloos Man, hoe krachtig,
Te verwinnen, en hun zoet,
Wel geproeft, is bitter roet.


Hermanus van den Burg (1682-1752)
uit: Mengelzangen (1717)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Joop Leibbrand -- Winterdag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* Waterpas


Winterdag

Stad: het is tijd. Winter is halverwege,
smeltwater mengt met miezerige regen,
de nieuwe dag brengt kille tegenwind.

Het zou in één keer zomer moeten zijn,
vol van geloof in helderlichte dagen
die stomme tegenspoed zullen verjagen,
mogen beschermen tegen hoon en pijn.

Wie hier niet thuis geeft, kan hier ook niet wonen.
Wie hier alleen staat, komt niet meer vooruit,
zal moeten wachten, waken, deemoed tonen
en op de hoge muur waarop hij stuit
zijn naam uitwissen als de wolven komen.


Joop Leibbrand (1943)
uit: Waterpas (2010)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 30 november 2010

Armando -- Zwijgen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* vpro

* Gedichten 2009


Zwijgen

De nietsvermoedende vond het adembenemend.
Hij bezag de takken, de hulpbehoevende
wolken, de resten van een stal,
streelde het struikgewas,
liep naar beneden
en zweeg.

De nietsvermoedende vond het onverklaarbaar,
hij rook de natte tegels, hij holde, beet
en sloeg om zich heen.
Hij liep naar beneden
en zweeg.


Armando (1929)
uit: Gedichten 2009 (2009)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 29 november 2010

Albertina Soepboer -- de vleugelslag / de wjukslach

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* de trektocht
de vleugelslag

weer de zee - aan alle dingen - anders kleuren
de stukjes brood in nieuwe talen - terwijl ik weer
niets verstaan heb van alles: jij pakt het bord
ik de kopjes met thee en dit is het zuiverklare

op ons dak woont een scholekster, steekt zijn snavel
in de botervloot en smeert het zout in de hele taal
de andere herhalingen: blindschrift als ik huid lees
herkennen is - alleen - een kwestie van reflectie

niets meer verzamelen - de luchten waaien schoon
samen met de zee heb ik mijn hele leven heimwee
naar de zwijgzaamheid en het zeggen van de scholekster

dat ik ben, dat de vleugels zijn - mijn vriend
de wind - kijk, de dingen aan alle kanten
mijn handen worden doorzichtig - ja de tijdde wjukslach

wer de see - oan alle dingen - oars kleurje
de stikjes bôle yn nije talen - wylst ik wer
neat ferstien ha fan alles: do pakst de panne
ik de kopkes mei tee en dit is it klaerebare

op ús dak wennet in strânljip, stekt de snaffel
yn 'e bûterfloat en smart it sâlt yn 'e hele taal
de oare werhellingen: blynskrift at ik hûd lês
werkenne is - inkeld - in kwestje van refleksje

neat mear sammelje - de loften waaie skjin
mei de see bin ik myn hele libben ûnwennich
fan de swijsumens en de strânljip syn sizzen

dat ik bin, dat de wjukken binne - myn freon
de wyn - sjoch, de dingen oan alle kanten
myn hannen wurde trochsichtich - ja de tiid


Albertina Soepboer (1969)
uit: de trektocht (2010)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

C. Buddingh' -- Dag met een sterretje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl

* Buddingh' gebundeldDag met een sterretje

'Kees, we gaan eten!' hoor ik Stientje roepen.
Ik klap mijn schrift dicht. Ik lust best wel wat.
Ik loop de trap af, strijk mijn haar nog even
glad voor de spiegel, ga de kamer in.

Sacha en Ellen zitten al aan tafel.
Wiebe helpt Stientje in de keuken. 'Wat
eten we? Weten jullie't?' Nee, ze weten
het ook niet. 'k Hoop dat 't yambalaya is.

Maar nee, het blijkt geen rijst. Eerst ben'k een beetje
teleurgesteld. Tot 't plotseling tot me doordringt
wat daar zo goudgeel glinstert in die schaal.

En innig tevreden vlij 'k er drie, vier naast
mijn doperwten en dominolapje. Weer
heb ik de nieuwe aardappels gehaald.


C. Buddingh' (1918-1985)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 26 november 2010

Martinus Nijhoff -- Zwerver en elven

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* dbnl

Zwerver en elven

Over de duinen
Woei een lied
- Verstoor je mijn tuin en
Stilte om niet?

En langs de stranden
Waar hij ging
- Neem dan mijn handen,
Lieveling -

De stormwind riep en
De regen riep
- Je voeten liepen
Waar ik sliep.

Telkens bedolven
- Ternauwernood -
Kwam een klacht uit de golven
- Was ik dood.

- Waarom tot onaardsche
Droomen gewekt
Zonder opwaartsche
Ziel die trekt -

Het schreeuwt uit het sneeuwige
Schuim vandaan
- Als jij zal ik eeuwig
Verder gaan.

- Van verbroken beloften
Blijven wij buit
- Niets, niets is op de
Wegen vooruit.

Te zwaar was het water, te
Licht is de wind
- O, Christofoor, waar is het
Kind, het kind -

Alom, toen, geheim en
Weg-stervende
- Blijf bij me, bij me
Zwervende -

En, eindelijk, stijgend de
Maan langs en heen,
Een bijna zwijgende
Wolk verdween.


Martinus Nijhoff (1894-1953)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 25 november 2010

Ida Gerhardt -- Vogelvrij

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* dbnl
* muurgedicht
* Bespreking Verzamelde gedichten


Vogelvrij

Kinderen van een prachtig ras
- ik kwam hun noordelijk dorp voorbij -
scholden en achtervolgden mij
en één smeet raak met een pol gras.

En toen ik hen ontkomen was
zat ik tussen een wilgenrij,
een oude vrouw in de maand mei
en sloeg de kluiten van mijn jas.

Kinderen zijn oprecht en wreed:
zij zagen mij de dichter aan
en deden frank, wat meer discreet
de wereld dagelijks heeft gedaan.


Ida Gerhardt (1905-1997)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 24 november 2010

Alexis de Roode -- Een zingen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia
* video's
Een zingen

Naaldboomtakken zwiepen
en de hemel krimpt van eenzaamheid.
Dinges is gelukkig. In uw handen, heer.

Hier gebeurt het ware schrijven niet.
Op de huid en diep in het vlees
kerven messen namen.
Naaldjes krassen
in de lucht

en ik ga schaatsen, kilometers maken.
Wachten tot de tijd komt met zijn wisdoek.

Mensen glijden als zwanen over het water.

Als ik stop om te ademen
hoor ik
het wrijvingloos winterhard zingen
van schaatsen op ijs,

een zingen zo groot als een heideveld.Alexis de Roode (1970)
uit: Gratis tijd voor iedereen (2010)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 23 november 2010

E. du Perron -- De vooruitgang

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* collectie Du Perron
* dbnl

De vooruitgang

Zij komen los en niets zal hen weerstreven:
van de paleizen kraait hun rode haan,
uit alle krotten bloeit een rode vaan,
de burgers smelten en de goden beven!

Voor zoveel botten, spieren, zweet, ruim baan!
Dit is de mensheid, aan zichzelf ontheven;
wie nu niet sterft, ontvangt het nieuwste leven;
zij zijn de wereld, niets kan hen ontgaan!

En uit hun vrouwen met cementen kaken
komt (vide Marx) dan nog de Nieuwe Mens,
wel met een sexe, een soort van ziel, een pens -
maar gelijkvormig zullen zij hem maken!

Tot in de brij van 't kollektief gedrens
de neo-burgers revolutie braken.


E. du Perron (1899-1940)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 22 november 2010

Guillaume van der Graft -- Dit schrijf ik onderweg ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =1920-2010

Dit schrijf ik onderweg
gaandeweg onderweg naar een ergens
zo elders dat het ook wel nergens wordt genoemd

uitersten gaan elkaar vinden,
zenit en nadir, noord nadert zuid
en de voorraad wereld vermindert

ik heb niet geschreven wat ik weet
wat ik niet wist heb ik geschreven.


Guillaume van der Graft (1920-2010
uit: Oevertaal (2004)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zaterdag 20 november 2010

J.B. Charles -- De boom

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
De boom

Ik heb daarnet een boom gekocht,
nou ja, een boom, zo'n drie voet hoog.
Daarvoor wordt nu een plaats gezocht.
Je zegt: het is een tak, meer niet.
Hoho, met wortels en een kleine kluit;
je zult eens zien, daar groeit wat uit!

Het wonder is, hoe hebben ze de takken
er nu al in kunnen verpakken
met blad en knop, bloesem en al.
Ja, alles wat hij worden zal
zit er al in, zelfs brandhout na zijn dood.
Maar eerst wordt hij nog even groot.


J.B.Charles (1910-1983)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 18 november 2010

Hans Warren -- Mijn laatste hond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia

Mijn laatste hond

Hij stond op de steiger toen ik wegvoer,
mijn enorme afghaan, vast geplant, niet gelovend
dat ik wegging, niet écht gelovend.
De avondbries streek het haar in zijn gezicht
en zijn ogen, liefhebbender, hunkrender
dan ooit mensenogen, en ook mooier,
lonkten en straalden in de ondergaande zon.
Pas toen duidelijk was dat ik werkelijk wegging,
eens en voorgoed, weerklonk zijn wanhoopsblaf.
Nooit wil ik meer een hond.


Hans Warren (1921-2001)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 17 november 2010

Lucebert -- een hondeleven

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* kb
* Lucebert, tijd en afscheid
een hondeleven

een hond in zijn hok
hij steekt zijn druipende snuit naar buiten
en likt voorzichtig aan de kinderstoel
aan de zonnige pop in het schitterende zand

eens was hij een bange jammerende hond
die erbarmelijk om zich heen snauwde en beet
naar de blinde fanaat die hem chicaneerde
met zijn hatelijk kom schavuit kom er eens uit

nu stapt hij voorzichtig over de zonnige pop
en betreedt stap voor stap het monument
de droommolen het monument van mededogen
om er de kubus van zijn taaie troubles te vermalen

tot malse globe zachte voor zijn zachte ogen
een globe om langzaam langzaam te verorberen
waarin hij kan rusten met ogen gesloten
zijn zachte ogen die sluimeren mogen


Lucebert (1924-1994)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 16 november 2010

Joke van Leeuwen -- Genealogie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia

* Grijp de dag aan

Genealogie

Er wroetten landarbeiders in je grond
met aardenagels, stijf bezwete broeken
en veel drammerige regen. Er stonden
vrouwen met gedoodverfd aangezicht,
te wijd van rokken en wellevendheid,
er waren huwelijken waarin waardig
werd gezwegen, er was een god alom
van wie ze alles kregen: licht, lijden en
een boterham, er waren kinderen die
kwamen en nog zonder taal weer stierven.
Alleen hun namen gingen door en door en
door en ergens iets misschien van wat er
boog in hun gewrichten.


Joke van Leeuwen (1952)
uit: Grijp de dag aan (2010)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Ronelda S. Kamfer -- dood in die familie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* podium
* youtube
* poetry

dood in die familie

binne-in 'n skoenboks is foto's van kinders
wat luister na stories van 'n groot skip
wat aan die punt van Afrika geanker het
daar's kindertyd-stories van 'n stamboom
wat nooit geplant was nie

'n foto van 'n dronk oom
wat altyd ná sy tweede bruinrokkie vertel het
van sy wit oupa wat vir hom 'n plaas gelos het
maar toe stel die boere 'n Act op
en hy moes 'n kruisie maak op die government-papier
en hy verloor toe alles

tussen die gemors van familiewees
is daar 'n selfmoordbriefie
van 'n lig-van-kleur niggie wat wit gedraai het
en toe 'n swart tweeling gekry het

tussen 'n paar ou babasokkies en pinksterversies
is daar 'n foto van myself
op 6 jaar oud
besig in die tuin
om geheime te begrawedood in de familie

in een schoenendoos zitten foto's van kinderen
die naar verhalen luisteren over een grote boot
die aan de punt van Afrika haar ankers loste
er zijn kinderverhalen over een stamboom
die nooit werd geplant

een foto van een dronken vent
die na z'n tweede halve liter altijd vertelde
over zijn blanke opa die hem een boerderij had nagelaten
maar toen stelden de Boeren een Wet op
en hij moest een kruisje zetten op een papiertje van de regering
en toen was hij alles kwijt

tussen de rotzooi die bij families hoort
zit een zelfmoordbriefje
van een nichtje met een lichte huidskleur dat blank werd verklaard
en daarna een zwarte tweeling kreeg

tussen een paar oude babysokjes en pinksterversjes
zit een foto van mezelf
6 jaar oud
bezig in de tuin
met het begraven van geheimen


Ronelda S. Kamfer (1981)
uit: Nu de slapende honden (2010)
vertaling: Alfred Schaffer


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 14 november 2010

Hélène Swarth -- Herfst

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* ing
* dbnl
* wikipediaHerfst

De wolken drijven en de golven stroomen,
De zwaluwzwermen vliegen naar het Zuiden.
O wilde wind, wat wil uw lied beduiden?
Is 't wel de wind die weeklaagt in de boomen?

Nog bloedt mijn wond; waar bloeien balsemkruiden?
Een wreed verleden heeft mijn vreugd genomen
En wie ik wachtte zal tot mij niet komen.
Is 't voor een doode, dat die klokken luiden?

Kort was mijn dag. Mijn zonlicht zag ik tanen,
Mijn blik omneveld door een floers van tranen.
Waar leidt mijn weg? Ik ga alleen … 't is donker.

O zwarte vloed, bergt ge in uw boezem vrede?
Omlaag, geen licht, omhoog, geen stergeflonker!
Vliet gij naar zee, o golven, neemt mij mede!


Hélène Swarth (1859-1941)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 12 november 2010

Jacob Westerbaen -- Op de gestoole kat van Phyllis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Op de gestoole kat van Phyllis

Is het niet een groote spyt?
Phyllis is haer puysje quyt.
't Katje meyn ick, dat voor desen
Plagh haer tyd verdryf te wesen
Nevens Lobben, haren hond,
Die so breed is in syn bont.
Dese vriendelijcke dieren
Plagh se t'eeren en te vieren,
Dese had sy in haer schoot,
Dese deelden van haer brood
En ontnamen haer de beeten
Die se selver placht te eeten,
En in plaetse van de roe
Kregen sy een kusje toe.
Nu is Phyllis puys gestoolen,
En den dief die blyft verhoolen,
En sy is in groot verdriet
Wat haer puys magh syn geschiedt:
Ofse leeft dan ofse doodt is,
Ofse weer in yemands schoot is,
Ofse noch loopt over huys,
Ofse speelt met rat of muys,
Ofse sachjes werd getroetelt
Of gestooten of gehoetelt,
Ofse niet en is gestroopt,
Of men niet haer vel verkoopt,
Of het niet en is te touwen
Om, als het begint te kouwen,
In een mof van haere puys
't Sy of in of buyten huys
Syne handen te verwarmen.
Phyllis roept, och heer, och armen!
Is 't oock niet een groote spyt?
Phyllis is haer puysje quyt.


Jacob Westerbaen (1599-1670)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Harry Mulisch -- 2 gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Pop

de moeder brengt haar lieve kind.
oma zoekt een pop gezwind.

het lieve kindje zingt een lied.
oma's pop die hoort het niet.

op schoot verdroomt het kleine meisje.
oma zingt het oude wijsje.

oma zich als kind ontpopt
een dochterlang was het verstopt.Gelag

het was een warme zomerdag.
waar is de hagelslag?
het kind berouwt zijn wangedrag.
de moeder fluistert: och.
de vader lacht zijn holle lach.
haar liefde sterft bij toverslag.Harry Mulisch (2010)
uit: De wijn is drinkbaar dank zij het glas (1976)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 11 november 2010

Gust Gils -- Twee gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* brakke hond
* wikipedia
* dbnl
* facebook

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Het kleerscheuren

hij maakte zich zo grondig
van zijn verleden los
dat het niet zonder kleerscheuren gebeurde

om presies te zijn:
hij had geen hele draad meer aan zijn lijf.
maar naakt en welgemoed

stapte hij
een al even verscheurende
toekomst tegemoet.


Gust Gils (1924-2002)
uit: Een handvol ingewanden (1977)
electronic intrusion

een mikro in het oor.
om de hersenen af te luisteren.

en welk hoongelach smorgens
op de bandopname


Gust Gils (1924-2002)
uit: Levend voorwerp (1969)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 10 november 2010

Erik Menkveld -- Hersenbloei

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* vpro
* dbnl


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Hersenbloei

het spinrag onder de rotslaag van je schedeldak
de nauw bemeten grot waar grauwe denkrook
lobbig opwolkt het kristalhelder stuitwaards stromen
van je hersenvocht wervelcascades af
en weer op de niet te controleren fijn
vertakte smokkelroutes van je bloed -
ze zijn er feilloos allemaal niet

de Amstel is er het geschitter binnen zijn oevers
de bermen oogverblindend vol pispotjes
klaver kleefkruid de overwoekerde
boottrailer die houvast biedt
de gordijnkruiser de meerkoet het riet
het geklots de beschoeiing

tot heel die duizelingwekkende kabbelzomer
op de spiegelingen aan scherven stort
heel je ongekende inwendige in toortsige
gloed baadt bomen boven je welven
zich met okertinten over je ontfermen
in je scharlaken vergapen


Erik Menkveld (1959)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 9 november 2010

Martin Reints -- Oud vergaderzaaltje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* vpro

* Lopende zaken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Oud vergaderzaaltje

Op de aaneengeschoven tafels
staat een dienblad met kopjes

een glazen kom met pakjes melkpoeder
een glazen kom met pakjes suiker
en een doos met theezakjes

thermoskannen, kasten uit een ver verleden
een in onbruik rakende flap-over als

een schildersezel in het zuiden van Frankrijk
waar de lucht trilt van de warmte
zodat de cipressen lijken op gefilmde cipressen

leeg, golvend landschap met stenen muurtjes
en verlaten landhuizen

musea met oude suppoosten op klapstoelen en
succesvolle directeuren die
langslopen terwijl ze naar schilderijen kijken

auto's op parkeerterreinen
schoolbussen met schoolkinderen.


Martin Reints (1950)
uit: Lopende zaken (2010)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 8 november 2010

Constantijn Huygens -- 's Gravenhage

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* kb= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ='s Gravenhage

Het heele Land in 't klein, de Waege van den Staet,
De Schaeve van de Jeughd, de Schole van de Daed,
Het Dorp der Dorpen geen daer yeder Steegh een pad is,
Maer Dorp der Steden een daer yeder Straet een Stad is,
De rondom groene Buert, het rondom steenen Hout,
Des Boers verwonderingh, al komt hy uyt het woud,
Des Stémans steedsch vermaeck, al komt hy uyt de mueren,
Der Vyanden ontsagh, De Vrijster van de Bueren.
De Werelds leckernij, des Hemels welgevall;
Is 't daer met all geseght, soo ben ick meer dan all.

Constantijn Huygens (1596 - 1687)


Toelichting en uitleg* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 5 november 2010

Eva Cox -- Ik wil

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* kb

* een twee drie ten dans

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Ik wil

een stad voor mijn verjaardag
met mensen huizen en een plein
een vijver met daarin een zwijn van
steen een kleine perenboom vol merels
en kerels wil ik van die potige met
kisten op hun schouders oude laarzen
en meisjes met mutsen van konijnenbont
en harde wimpers en gezoete lippen en
stippen wil ik in de plaats van strepen
nee zebrapaden zijn zo dun dat
je hun ribben door het asfalt ziet
en brievenbussen wil ik niet en regen
vuilnisbakken kan ik heel slecht tegen en
baby's die ruiken naar poeder en verdriet
nee ook baby's kale bleke baby's niet


Eva Cox (1970)
uit: een twee drie ten dans (2009)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 3 november 2010

Frans de Cort -- De lekkerbek

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia

* Liederen


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =De lekkerbek

Vreest gij, dapperen, hier te kwijnen,
Treedt in 't vreemdenlegioen:
Frankrijk heeft bij de Algerijnen
Steeds kanonnenvleesch vandoen!
Ik? Ik blijf gerust in huis;
Doch misgun u buit noch kruis.
Siert uw hoofd met lauwerblaren...
Vrienden, zulken blaren laat
Ik alleen maar recht weervaren
In de saus der carbonaad!

Dichters, die voor al uw zweeten
Niet dan schimp en spot ontvingt,
't nageslacht zal niet vergeten....
Lijdt nu maar gebrek - en zingt!
Ik? Ik lach met eer en naam,
Louter damp is roem en faam;
En de damp behaagt mij enkel,
Als hem, dank der keukenmeid,
Ossenharst of schapeschenkel
Geurig om me heen verspreidt!

Boekenwormen, wereldwijzen,
Heel Europa moge luid
Uwe hooggeleerdheid prijzen,
'k lach u, heeren, vierkant uit!
Ik? Ik heb met eigene hand
Mijne boeken lang verbrand;
Één maar bleef er uitgezonderd,
Zie, 't is hier in mijnen rok,
Want dit werk, alom bewonderd,
Heet: De Nederlandsche kok!

Wilt gij naar het land der apen
En der papegaaien heen,
Om er goud in 't zand te rapen?
Beste maats, vertrekt alleen!
Ik? Ik ga volstrekt niet mee,
Want ik houd niet van de zee.
Liever reis ik naar den kelder,
Waar ik keur van wijn vergaar...
En al is 't er niet zóó helder,
Toch ben ik er seffens klaar!

Dat is 't leven, lekker smullen!
Wat ik zeg is geene flaus....
Roem en glorie zijn maar bullen,
Net als die van Romes paus!
Ik? Ik schat 'nen goeden disch
Boven alles wat er is,
En ik zal er God om bidden,
Makkers, dat het elken noen
Mij vergund zij in uw midden
Zóó mijn buikje deugd te doen!


Frans de Cort (1834-1878)
uit: Liederen (1868)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 2 november 2010

Stefan Hertmans -- Nog voor het slapen gaan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* dbnl

* De val van vrije dagen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Nog voor het slapen gaan

Aan verre motoren hoor je
hoe ruim de zomerhemel is
in sluimer ligt een vrouw licht
verstoord, gewichtloos in zichzelf
geplooid maar zonder plooi,
zo is ze mooi, die kleine frons,
adem gejaagd door de motoren, ver,
het is haar toegift en verlangen,
half waakzaam in een oogwenk
wil ze het zo, trillende wimpers,
ver zijn tractoren in het veld
tegen de hemel en de heuvel,
ze rijden steil tegen ons in
zo ruim de zomerhemel
in de helling op haar heup
nog voor ze slaapt.


Stefan Hertmans (1951)
uit: De val van vrije dagen (2010)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l