maandag 31 augustus 2015

O.C.F. Hoffham -- Voorrang des Slaaps

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* literatuurgeschiedenis
* Proeve van slaapdichten (pdf)
Voorrang des Slaaps

De zuigling kent nog niet
Den wyn: de gryzaart kent
Niet meer 't genot der min:
De jongling proeft en kwynt:
De man slechts drinkt en mint.
Maar allen kennen ze,
Genieten ze den slaap.
Ik sliep gewiegd, als kind:
Ik sliep, als jongeling:
Thans slaap ik als een man:
En zal, zo 'k hoop, eenmaal
Als gryzaart slaapen. En,
Welk blyd vooruitgezigt!
Ik zal een' langen nacht
Ten laatste slaapen in 't
Gemakkelyke graf.


O.C.F. Hoffham (1744-1799)
uit: Proeve van slaapdichten (1784)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

J.A. Dèr Mouw -- ’T is eind Augustus

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* historici.nl
* dbnl
* gedichten
* vertaling door John Irons

’T is eind Augustus, Zondag. – Blauwig waas
Om verre dennen in laat middaguur;
Naar ’t glooiend stoppelveld, vol sprietjes vuur,
Uit stofwolkjes van grindweg loopt een haas.

En ouërwets bolronde dahlia’s
Gloeien, mooi evenwijdig met de muur
Van ’t boerenhuis; laag tjisp’ren om de schuur
Zwaluwen, over ’t pad langs ’t ijzergaas.

Nog rul van Zaterdagse hark is ’t zand;
Voetstappen staan voorzichtig langs de rand;

Een schaduwpunt van halfgeel bonenblad
Ligt hier en daar in ’t lijnennet op ’t pad;

Door ’t dichte raam komt in gedempte vlagen
Eenvoudig orgelspel van ‘Uren, dagen –.’


J.A. Dèr Mouw (1863-1919)
uit: Brahman II (1920)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 28 augustus 2015

Driek van Wissen -- Joris

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* snelsonnetten
* npe
* kbJoris

Ik heb vanavond, met de poes op schoot,
de onrust uit het beestje weggestreken,
waarbij de goedzak mij heeft aangekeken
met ogen zo onpeilbaar diep en groot,
dat het mij één moment heeft toegeleken
als was hij eeuwen lang al deelgenoot
van het geheim van leven en van dood
en nu dan op het punt stond om te spreken.

Een aandrang, waar hij niet voor is bezweken,
omdat hij langzaamaan de ogen sloot
en nog een lome haal gaf met zijn poot
als halve aai en onzachtzinnig teken
dat men hem ooit nadrukkelijk verbood
het zwijgen rond die zaken te verbreken.


Driek van Wissen (1943-2010)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 27 augustus 2015

Herman De Coninck -- Envoi

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* website
* leestafel
* citaten

Envoi

Als ze het maar zien zou, zien wou –
Wat is er nog te kort, vroeg God zich af, die zesde dag.
Het was allemaal te hard, Adam, het had te snel
moeten gaan. Er moest minder fel geheugen bij. En glimlach.
Of was dat hetzelfde ? En waarvan maak je dat?
Niet van lichtzinnigheid, maar van alles weten
en het heel erg vinden, en daar rustig van zijn.
En God vond mededogen

uit. En vervolgens twee armen om het in te doen,
wat al niet, klaarkomen, huilen, onbenullig, overbodig
zijn. Toen rustte Hij en dacht: wat heb ik nou nog nodig?
En toen schiep Hij twee ogen. –
Opdat ze hem zou zien terwijl hij stierf.
Opdat hij eindelijk zou mogen.


Herman De Coninck (1944-1997)
uit: De hectaren van het geheugen (1985)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 25 augustus 2015

Barney Agerbeek -- Herfstpolder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* leestafel
* meander
Herfstpolder

We lopen een eind
zwijgen onder lage wolken
Schemer valt
Geur van regen drijft
over weilanden en sloten

Een lettergreep drupt van golfplaten dak
van een geteerde schuur
Dunne mist heult met plakkerige stammen
Onder appelbomen rotten bladeren weg
Kou nadert uit het oosten

Stemmen slikken zinnen in
Gezichten verbergen gedachten
Schapen vreten van het laatste gras
Het is stil zoals het was


Barney Agerbeek (1948)
uit: Rood en wit met blauw (2015)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 24 augustus 2015

Hans Faverey -- twee gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* Hans Faverey en de liefde

Nog kort voor het te laat is
ontslaapt wat genaamd is schoonheid

tot tenminste de lichtval in de navel
van een oud man, die, denkend dat hij

zou sterven, niet meer de moeite nam
zijn gordijnen toe te schuiven. Toch

blijft het dezelfde rivier, die, uitzinnig
van liefde, wenst, denkt, doorboort, is.

uit: Het ontbrokene (1990)Hoe de aanbedene, nu ik zo
ver van haar ben, of zij nu bij mij

hoort, of dat zij zich mij niet meer
herinnert; wanneer zij haar kam

neerlegt, en eerst haar haar
voorover schudt, het bijeen neemt
met beide handen, en het dan al

haast naar achteren gooide; alsof ik nog net
naar boven kom gelopen om mijn gezicht
te strijken langs haar mooiste zomerjurk;
omdat zij liever nog eerst al dat dichte
donkere haar wilde gaan wassen, daar
waar zij zich nu bevindt.


Hans Faverey (1933-1990)
uit: Tegen het vergeten (1988)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 23 augustus 2015

Anoniem -- Een wolf ende een lam goedertieren

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* voorgelezen


Een wolf ende een lam goedertieren
Kwamen drinken t’ere rivieren.
Zi gingen drinken in twee steden:
Die wolf drank boven, dlam beneden.
Doe zeide die wolf: ‘Du bevuulst mi al
Dwater dat ik drinken zal.’
‘Ai here,’ sprak dlam, ‘wat zegd-i?
Dwater komt van u te mi.’
‘Ja,’ seide die wolf, ‘vloekstu mi toe?’
Dlam antwoordde: ‘Here, in doe.’
‘Du doest!’ sprak hi, ‘dus dede dijn vader
Wilen eer, ende dijn geslachte algader.’
Dlam sprak: ‘In was doe niet gheboren.
Twi zoud'ik er af hebben toren?’
‘Nog’ zeide die wolf, ‘hoor ik di spreken!
Ik wane wel ik zal ’s mi wreken!’
Die wolf sloeg te stikken ende scheurt
Dlam; nochtans had’s niet verbeurd.
Dus vind een kwaad man occusoen
Als hij den goeden kwaad wil doen.

Anoniem
uit: Esopet (2e helft 13e eeuw)


[hertaling]

Een wolf en een zachtaardig lam
kwamen eens bij een rivier om te drinken.
Ze dronken op twee verschillende plaatsen:
de wolf meer en het lam minder stroomopwaarts.
Toen zei de wolf: ‘Jij bevuilt voor mij al
het water dat ik wil drinken.’
‘Ach heer,’ antwoordde het lam, ‘wat zegt u daar?
Het water stroomt toch van u naar mij toe.’
‘Welja,’ zei de wolf, ‘scheld je me nu ook nog uit?’
Het lam antwoordde: ‘Dat doe ik niet, heer.’
‘Dat doe je wel!’ zei de wolf, ‘en dat deed je vader
vroeger ook al, en al je voorvaderen.’
Het lam zei: ‘Toen was ik nog niet eens geboren.
Waarom moet ik het nu dan ontgelden?’
‘En je gaat maar door ook!’ zei de wolf,
‘me dunkt dat ik je daarvoor moet straffen!’
De wolf scheurde het lam helemaal
aan stukken; dat had het niet verdiend.

Zo vindt een slecht mens altijd wel een aanleiding
om een goed mens kwaad te doen.

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 20 augustus 2015

Marnix Gijsen -- De jonge zelfmoordenaar spreekt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* schrijversgewijs


De jonge zelfmoordenaar spreekt

Zes godsdiensten had ik doorgrond
en talrijke onzedige boeken gelezen
voor ik verliefd werd,
tot stervens toe,
op Maria Cools.
Zij wilde niet hooren van boedhisme of philosophie
maar sprak van mijn haar en mijn danstechniek.
Toen ik haar wilde vervoeren tot etherische extase
heeft ze mij ijsroom gevraagd.

Laast ge nooit hoe de Chineezen
hunne weerbarstige schuldenaars straffen?
Ik heb me op haar drempel gezelfmoord.
Zij was me oneindig veel verschuldigd:
zij had mijn geloof in dees aarde
ontstolen.


Marnix Gijsen (1899-1984)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 19 augustus 2015

Guus Luijters -- twee gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* leestafel
* nieuw amsterdam


Er vielen brieven in de bus
ze kwamen van Françoise
die onze kus vergeten lijkt
en als daarvoor haar liedjes
zingt pommes zong ze poires
et des scoupidoubi-ou
ah en net als op het strand is
haar laatste woord vaak stroumpf
je lacht maar de haarlok die ze
stuurde heb ik altijd bewaard
want ze gaf echt niets om mij
soms hoor ik haar zingen fietst ze
op haar waterfiets voorbij
c’est le plus beau jour de ma vie
zingt ze wat ook geldt voor mij


De duizelingen van een
sigaret ik ben ze niet
vergeten de weeë geur
van de tabak het pure wit
van het papier onleesbaar
haast het teken de brand erin
ik blies de zwavel uit en
zoog de rook naar binnen tot mijn
longen zongen en mijn knieën
zwikten onder het geweld
van teer en nicotine ik
verdween in nevelen en
tolde om mijn eigen as
tot ik de duizeling vergat
en niet meer wist waarom ik was


Guus Luijters (1943)
uit: In de spiegel (2015)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 18 augustus 2015

Laurens Hoevenaren -- Melodie van het land

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* meander


Melodie van het land

Was het bij Vorden
dat je deze foto maakte
en waarom?
Wat maakte deze beuk bijzonder?
Was het de lichtval of het mos
met zoveel kleuren, het tijdstip van de dag, je hart
dat toen steeds sneller klopte
en ik niet wist waarom?

Je zei alleen: Dit is het nu,
mijn land.
En ik was stom.

Je zei alleen: Dit is het nu,
mijn land. Hier ben ik eeuwig
onvoorstelbaar jong.
Dit is mijn land, het is een lied,
hier laat de liefde nog een voetstap na,
hier dragen graven namen.


Laurens Hoevenaren (1960)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

A.C.W. Staring -- Het geluk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* verhalen en gedichten
* dbnl
* gezongen ode aan Staring

Het geluk

Wat baat den stervling al zijn zwoegen?
    Wat noopt de waan hem vroeg en spaa?
Wat klimt hij 't lokkend schijngenoegen,
    Van rots tot rots, aamechtig na?
In 't eind op hachlijk steil verheven,
    O arme vreugd! hij staart in 't rond,
Om fluks weer naar een kruin te streven,
    Gezien van breeder horizont.

Een Dwaze hang', met gierige oogen,
    Aan roem, of magt, of goud, of eer;
Tevreen in 't lot haar toegewogen,
    Knielt stille Wijsheid dankend neer.
't Geluk is veil voor zweet noch zorgen;
    't Ontvlugt hem, die naar hooger staat;
Maar toeft, in 't schuilen dal verborgen,
    Als huisgenoot, bij middelmaat.


A.C.W. Staring (1767-1840)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 16 augustus 2015

Anthonis de Roovere -- Testament van een goede vrouwe / Wijze lering voor een man

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* gedichten
* wikipedia
* literatuurgeschiedenis
* historische bronnen Brugge

Testament van een goede vrouwe

Simpel, gezedig* van gelate,
Niemand te merkene* op de strate,
Stille van woorden, van sprake schaars,
Rechtvaardig, zonder wanikwaars*,
Devotelijk wezende in de kerkene,
Ende thuis doen goede gewerken,
Sober van dranke ende van ate,
In al haar doen houdende mate,
Geven noch nemen* van genen man,
Dan daar zij ’t met eren doen kan,
Van moede minnelijk ende zachte,
Voorzinnig* ende zuiver in ’t gedachte,
Houdende haar ere stijf met trouwe,
Dan wordt ze geprezen een goede vrouwe.Wijze lering voor een man

Schone zeden zonder hoge moed,
Luttel spreken ende dat zelve goed,
Te tijde nemen ende geven,
Deugd hanteren* ende vredelijk leven,
Ende met de goeden ommegaan,
Onrecht vromelijk wederstaan,
Niet antwoorden vreemde daden,
Vrekheid ende gierigheid* versmaden,
Ende ook te maten kunnen verdragen,
In node bijstaan zijne magen*,
Die deze poinkten vast houden kan,
Is gerekend een wijs man.


Anthonis de Roovere (ca. 1430-1482)gezedig = ingetogen
niemand te merkene = onopvallend
wanikwaars = oneerlijkheid, bedriegerij
nemen = aannemen
voorzinnig = zorgzaam
hanteren = beoefenen
vreemde = schandelijke, ongepaste
gierigheid = hebzucht
magen = familieleden

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 13 augustus 2015

Martijn Benders -- Haar zieltje is van crêpepapier

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* leestafel
* npe
* website


Haar zieltje is van crêpepapier

Ik hou van haar. Ze is strikt
als een wortelkanaalbehandeling,
onverbiddelijk als een ingesnoerd kontje.

Ze gutst in mijn hart een mooi rondje.
Met een scalpel roomt ze mijn oogjes af
en zingt met haar kleidroge mondje:

Gutsen, gutsen, goedgemutst gutsen.
Gutsen, gutsen, goedgemutst gutsen.
Je bent de kluts kwijt, kleine jongen, je bent...

Haar zieltje is van crêpepapier,
het mijne van papier-mâché.

De maan heeft enkel een kwartier om
te popschijnen op ons twee.


Martijn Benders (1971)
uit: Sauseschritt (2015)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Gerda Posthumus -- Zomer 2014

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* eilanddichter
* meander


Zomer 2014

Het is oorlog en de zon schijnt
zich daar niets van aan te trekken

ergens ligt een landschap uitgestrekt
onder zijn licht en de maan

heeft hij als een masker afgedaan
verloren aan de hemel, het blauw

met sterren vastgespeld: onzichtbaar
kleedt het mensenleed de zomer.

Dan legt hij aan, kruipt verder hoog
nog hoger richting middaguur en opent

zinderend maar koel, zijn sperrend vuur.


Gerda Posthumus (1960)
uit: Deinig rimpeling onderstroom (2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 11 augustus 2015

Eriek Verpale -- Innamorati

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* npe
* deus ex machina

Innamorati

Hoe één mens zo soms
van een ander, en dat maar eens.
Hoe iemand in zijn leven van altijd
maar één vrouw, van haar.
Hoe ik, oud, van jou dus.

Hoe een man van geen andere vrouw
dit verdragen kan: een rimpel al,
kwaaltjes, zelfs de murenv van een andere man. En dat je
kunt weggaan, doodgaan, opgaan
in rook, zo simpel. Maar het niet doet.
Er woedt nog oorlog.

Want hoe een mens in zijn leven
maar één keer. Hoe een man van
altijd maar één vrouw het meisje,
de poppetjes in haar ogen, het haar
op haar benen en in volle zomer
toch snipverkouden.

Hoe ik, een trage dwaas,
juist dààrom. En in al mijn winters.


Eriek Verpale (1952-2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

C.F. Bendorp -- De koekkraam

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
De koekkraam

O Vrijers, in uw zondags pakjes,
Die vol en zoet te kermis gaat,
En Meisjes in haar beste jakjes
Zoo fier komt leiden langs de straat;
Weest welkom, welkom, als voor dezen:
Bij mij is 't puikje, beste maats,
Schoonhoofsche Piet, alom geprezen;
Hier staat hij op zijn oude plaats.
Fonteinkoek, lekker, malsch en geurig,
Daar Amsterdam voor zwichten moet;
Ook heiligmaker heb ik keurig,
Als suiker en als kruid zoo goed.
Kom, Bastiaan, uw inclinatie
Krijgt lust, ik zie het aan haar neus
Koopt haar een pondje speculatie,
Of Zeeuwsche rotjes, naar heur keus,
Of hebt gij lust om eens te hakken,
Zie hier een wereld van een koek:
Voor knupplen is hij ook gebakken;
Gij kunt hem winnen, zijt gij kloek.
Koek; koek is 't ware, hupse boeren;
't Is echte vaderlandsche kost.
Die op zijn tijd weet koek te voeren
Wordt steeds van veel bezwaar verlost.


C.F. Bendorp (1736-1814)
uit: Kermis-tafreeltjes (1810)
fonteinkoek = botergebak in den vorm van vierhoekige bladen, met saffraan bestrooid. De naam zou afkomstig zijn van dien van een bakkerij te Schoonhoven, die deze koek het eerst in den handel heeft gebracht.
inclinatie = voorwerp van genegenheid of liefde
heiligmaker = met honig en specerijen bereide koek
speculatie = speculaas
Zeeuwse rotjes = vierkante, zeer dunne sneetjes brood die twee maal gebakken werden zodat ze hard en knapperig waren. Deze werden - belegd met rookvlees - op verjaardagen en partijen gegeten

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 10 augustus 2015

Gerrit Kouwenaar -- Stilleven

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* kb
* 13 gedichten
* overleden
Stilleven

Een winter vroeg opgestaan, hemel, hoe eerlijk
meelevend en lelijk is deze geboorte, huid
tussen binnen en buiten, schuim tussen gister
en later, men scheert zich zijn vader

thee zettend ontvalt men het glas, drinkend
verbittert de suiker, men doucht zich, kookt ei
poseert voor het daglicht, stilleven met eter

nu, avond, heeft men de scherven verstoken, geluk
is niet te verduren, het potlood potdoof, zelfs
de inkt moet herschreven, traag mort de haast
van het maaksel toen men nog leefde –


Gerrit Kouwenaar (1923-2014)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 7 augustus 2015

Sven Cooremans -- Over de economie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* paar gedichten
* interviewOver de economie

van energiegewassen en communiereportages

kunnen we kort zijn: koolzaad
zal de verwachtingen weten waar te maken

het behoort met rammenas en radijs tot de familie

en vaders zullen dochters tot in de eeuwigheid
van de lachende velden laten lopen

ook als de lucht niet juist zit

(lucht kan altijd nog van een andere foto worden gehaald)

ze moeten enkel opletten met witte kleedjes

de gele vlekken, en de storende elementen
zoals gebouwen, gaan er moeilijk uit


Sven Cooremans (1970)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 5 augustus 2015

Gerard den Brabander -- Sic transit

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* npe
* dbnl
* historici
* graf

Sic transit

Mannen met harten en een kloeke hand
Zitten ontredderd in den trein te slapen;
Eén enk'le slaagt wat wilskracht saâm te rapen
En leest verloren in de Amusant

Van sloten, ridders; van vergoten bloed;
Van wreede en erkent'llijke vorstinnen,
Tót hij, aan 't einde, plóts'ling moet bezinnen:
- Waar is mijn zwaard? - en - waarom stierf mijn moed? -

Hij ziet, ontnuchterd, op de hulpeloozen
In de omarming van een doffen slaap
En weet hun bloedstroom als een nuttelooze
En trage branding aan een vreemde kaap.

En, in het westen, ziet hij wéér een zon
Een heete, vruchtelooze reis volbrengen
En op den einder bloed en tranen plengen
Om dit dood volk, dat zij niet redden kon...


Gerard den Brabander (1900-1968)
uit: Vaart (1932)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 4 augustus 2015

J. Eijkelboom -- Callantsoog

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* leestafel
* dbnlCallantsoog

Het huis stond vrij en was daarom doorzichtig.
Het stond op zand, deed afstand van het duin
en keek doorlopend over weiland
met stilstaand vee.

Het fietspad liep erlangs zodat ik vluchtig
maar wel degelijk kon zien hoe om een tafel
drie, vier volwassenen in levendige rust
volmaakt daar thuis en samen waren,
solide lichtval om zich heen.

Zij waren even oud als ik nu ben, een halve
leeftijd later. Hoe hebben zij hun ouderdom
verdragen, hoe zijn ze heengegaan?
Ik vraag dit pas nu ik het schrijf.

In feite zitten zij nog net zo om die tafel
in dat doorzichtig huis, zo blijvend
buiten bereik.


J. Eijkelboom (1926-2008)
uit: Het lied van de krekel (1996)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 3 augustus 2015

Sybren Polet -- Bloeitijd

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* website
* dbnl
* necrologie


Bloeitijd

Nu is de lucht met blauwe denkbeelden overtrokken,
de avond koel als een avond werkelijk is:
licht, koel, hulpvaardig.
Ik strijk je over je haar.

Je haar is veilig: bloemen zijn overal aanwezig.
Je handen zijn overal aanwezig.
In de stoel lees je me als een krant.

Je legt de krant weg: adem
die je inhoudt, uitademt, inhoudt;
vormt. Wèl ben je een glasblazer van geboorte,
jij, wind zo voorzichtig als een morgen. - Hoor,

de wind steekt op, ik sta op, ik ben iets. Een bloem.
Ik groei.
Ik heb een nog uiterst ranke stengel om mee te lopen,
net als de wind. En ik loop,
heel voorzichtig, ik zie
zie je -
zie, ik ben helemaal doorzichtig.


Sybren Polet (1924-2015)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 2 augustus 2015

Sybren Polet -- Diapsalmata

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* website
* dbnl
* necrologie


Diapsalmata*

Je loopt met de dood als een hond achter je aan.
De hond draagt een bril met drie glazen.
Je kijkt strak voor je uit. Draait je om en blikt
in het derde oog als in een duistere rede.

Je zweet geschiedenis uit. Zweert van leven.
Losse tranen lopen als kleine homunculi* voor je uit.
Met vochtige contactlenzen beschouw je het leven.
Je kunt niet zonder je leven. Dus leef je.

In lichaamsvormige luchtgraven houd je je schuil
tot de volgende holle minuut. Je zweet geschiedenis uit.

Je blikt met een voorhoofdsoog in een duistere rede.
En weer zie je álles
niet, of alleen dat
wat vaag aan de gekartelde einder opdoemt.

Je loopt met de dood als een dode hond achter je aan
en je blaft en je blaft tot je in de lucht op bent gegaan.


Sybren Polet (1924-2015)
uit: Luchtwegen Nergenswind (2003)
* Diapsalmata – refrein of herhaling
* homunculi – gedrochtjes, onbezielde lichamen• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster