donderdag 30 oktober 2014

Gabriël Smit -- Omschrijvingen van de liefste

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* schrijversinfo
* npe
* literatuurhuis

Omschrijvingen van de liefste

De kinderen slapen, het hele huis
is vol van hun rustgeluk, overal
beeft het onhoorbaar geruis
van hun bloedklop en ademval.

Wij zijn samen in de kamer, jij leest,
ik schrijf, wij leven alsof er nooit
een tweesprekender leven is geweest:
stilte, die zichzelf in ons voltooit.

Waarom ook woorden? Een dichter
vecht al zijn jaren met hun tekort.
Mijn woord maakt jouw leven niet lichter.

Ademen is genoeg, ademen, en soms even
naar elkaar kijken wat het wordt.
Elkander ademen, elkander leven.


Gabriël Smit (1910-1981)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 29 oktober 2014

Neeltje Maria Min -- zij had een heel klein handje om te slaan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* wat gedichten
* npe
* interview

zij had een heel klein handje om te slaan
met zeven gouden vingers en een watermerk –
een handje adem voor een glazen kerk –
en zeven kleine voetjes om te staan.

zij had een hoofdje als een nachtcitroen
en vleugeltjes als een bevroren ruit –
haar haren waaiden voor haar voetstap uit
(zij was er steeds; was ze een visioen?).

zij had een heel klein handje om te slaan
en zeven mondjes om het daglicht uit te blazen,
zij had een mei-lichaam waarom een glazen
stolp. zij had een maan-lichaam bij volle maan.


Neeltje Maria Min (1944)
uit: Voor wie ik liefheb wil ik heten (1966)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 28 oktober 2014

Helen Knopper -- Twee gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
Let goed op
Met weinig moeite
In een ogenblik
Heb je een veld zacht hout
En plotseling
Hoor je het licht op tafel vallen.Er waaide een golvenhoge
Vrijheid.
Er stond
Een hemel op wacht.
Een ster sloeg de aarde diamant
En lachte de wind
Dolzinnig naar binnen.
Alles was goed al was
Er geen post thuis
En geen mens te zien.


Helen Knopper (1934)
uit: Emotioneel Esperanto (1966)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 27 oktober 2014

Saskia Stehouwer -- Groef

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* npe
* marmer

Groef

de putten waar het leven
er lekker op los hakt
ze halen ons uit elkaar
of hangen onze verhalen
samen op een haak

soms pak je een bakje vroeger
achter uit een kast
en roer je langzaam
tot het zijn geur vrijgeeft
en je weer weet

hoe je handen het bed raakten
je voeten de trap af liepen
naar een nieuwe dag
wat je niet meer kunt
of nu pas

we zijn er nog
zien de maan hoger staan

welke stem krijgt de leiding

*

er staat een stad rond je huis
maar er zit een dorp in je hoofd

je ziet de reuzen die je moet doden
niet de schouders om op te staan

leg je hand op je hoofd en laat hem daar
in elke val zit een dans verborgen


Saskia Stehouwer (1975)
uit: Wachtkamers (2014)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 26 oktober 2014

Fernand Toussaint van Boelaere -- Even Tomboektoe voorbij

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* vlaamse schrijvers
* schrijversgewijs

Even Tomboektoe voorbij
begon mijn kameel aardig te draven.
Ik dacht : « wat krijgt het beest?
Het ruikt hier toch geen haver ...

Want al is ál dat zand
der woestenij (de zonne stak geweldig)
één goud : lijk een haverveld in Vlaandren! -
zand is daarom nog geen haver. »

Maar de kameeldrijver zei:
« prakkezeer niet, want even Tomboektoe voorbij
passen wijsheid noch oude Vlaamsche leuzen;
is ook verstand amper een bron van abuizen ».

« En waarom dan draaft dat beest
zoo aardig, even Tomboektoe voorbij? »
vroeg ik woest. « Ach kom, louter uit lust »,
zei hij, « en omdat het hem ook niks kan schelen ».

En 'k dacht: « 't kan, zijn ! Want hoe vaak heeft niet mijn hart
geklópt, wie weet voor wie, wie weet hoe diep,
alleenlijk maar omdat 't niet stil wou staan ...
Nog vóór ik Tomboektoe was voorbij ».


Fernand Toussaint van Boelaere (1875-1947)
uit: De gouden oogst (1944)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Fernand Toussaint van Boelare -- Quasi una fantasia

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* vlaamse schrijvers
* schrijversgewijs

Quasi una fantasia

Gij zelf, o lief, zult nevens mij passeeren
     en in uw eigen zeggen: ‘Dit gezicht,
dat droomend oog, dat dood scheen voor 't begeeren,
opeens zoo vuriglijk op mij gericht,

dien wrangen mond die scheen te willen spreken,
     dit diep gerimpelde en gegroefde brein,
     die wangen die nog dachten te verbleeken,
heb ik nog meer gezien.... Wie mag dat zijn?’

Een wijle zult ge in uw herinneringen
     gaan zoeken naar mijn naam, den lang vergeten,
niets vindend, schokschoudrend dan verder gaan...

Maar ik zal in mijn ziele voelen dringen,
     nog dieper, onzer liefde smart, de nooit vergeten,
met weemoediger hart dan verder gaan...


Fernand Toussaint van Boelare (1875-1947)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 25 oktober 2014

Fernand Toussaint van Boelare -- 't Fluit-spelend geraamte

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* vlaamse schrijvers
* schrijversgewijs

't Fluit-spelend geraamte

Het waêdloos Rif, preusch op een paal des weegs gezeten,
Wijl 't leêg gelaat noch vreugd noch zichtbaar leed beduidt,
Op eigen scheenbeen stug een wiss'lend deuntje fluit,
Twee-tonig als alleèn daimoon of sater weten...

Waar voorheen hartstocht joeg, is nu de borst een keten
Die hart omvaêmt noch iets dat leeft door een geluid,
Wijl de ademhaal, die keelgang spant noch kaken, uit
Welke ongeweten diepten stijgt, vrij, ongemeten. -

Want staêg de twee-deun klinkt. Hoor, 't hinkt en huppelt loos;
Doch éer ge denken kunt "'t Is vreugd", een andre voos
Rustvol pijpt aan, en klaagt en weeklaagt radeloos.

Vraagt gij, o Vrouw, 't geraamt: "Waarom dit spel?" - Ik niet:
Hij minde, en Zweeg. Welk zeer en doover trots 't bediedt
't Rif u - en mij? - thans meldt, op het gewikste riet.


Fernand Tousaint van Boelare (1875-1947)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 24 oktober 2014

Maria de Groot -- Dodenlijst

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* trouw
* dbnl
* bio
* paar gedichten
* bespreking

Dodenlijst

Ik lees de dodenlijst.
Ik lees al twintig jaar.
Vanaf mijn achtste jaar,
toen ik moet zijn bevrijd,
lees ik de dodenlijst.
Ik heb het alfabet
vader op zoon gezegd
en ben erdoor verteerd.
Ik heb de taal geleerd,
het reine woord van Lot,
het heiligste gebod,
de diefstal en de slaap
van Jacob en mijn heup
is op mijn vlucht ontwricht.
Toen is uit elke naam
de liefste opgestaan,
het kind, de vrouw, de man,
zij hebben zijn gezicht,
zij smeden zich een stem,
die diep in mijn gedicht
wil klagen, maar niet kan,
geen woord voor zoveel angst
en niemand waakt zolang.
En telkens lees ik weer
hetzelfde monogram,
de letters van het lam
dat met hen werd geslacht.


Maria de Groot (1937)
uit: Rabboeni (1966)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 22 oktober 2014

J.B. Charles -- Het geheim

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* historici.nl
* interview

Het geheim

Toen de herfst dit keer binnenjoeg,
op de achttiende van October,
na de luwste en langste zomer
die ooit om tuchtiging vroeg,
was het mij die het zag gebeuren
achter stevige ramen en deuren,
of de bomen zich rekken gingen
en in paniek te spreken aanvingen
met hun angstige kroost, de blaren:
of men misschien nog zou kunnen vluchten.
Het was of de moleculen der luchten
die tot nu door geen oog gezien waren
plots tot reuzengrootte aangroeiden,
woest over en langs elkaar woeien
en als vale lappen wildklappend
ons de kou in het hart wilden slaan.
Of een reus die de lange zomerse dagen
diep in het woud had liggen verslapen,
nu grommend was begonnen op te staan.


J.B. Charles (1910-1983)
uit: Het geheim (1952)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Sylvie Marie -- appel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia
* podium

appel

al dagen ligt een appel op het aanrecht,
ik kan hem niet wegnemen.

er staat een mand in de kast, daar past hij bij,
maar ik laat hem liever op het graniet
en beeld me in dat hij onderaan al krimpt.

ik wandel dagelijks tien keer in de keuken
aan de appel voorbij en ik zou meer
van de wereld moeten weten,
meedoen, vloeken, naar buiten.

maar zolang ik blijf, laat ik hem zijn,
nu nog is hij rond als de aarde,
ik, zijn satelliet.

als hij rot, ruk ik me los.
als ik me kan losrukken, gooi ik hem weg.


Sylvie Marie (1984)
uit: Altijd een raam (2014)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 21 oktober 2014

Kira Wuck -- Eurolines

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* 80 seconden
* podium
* npe
Eurolines

Je ging naar Polen om Auschwitz te bestuderen
je moest het gewoon een keer gezien hebben
ooit werkte ik in een keuken waar de manager
na de pauze “Arbeit macht frei” riep
ik vroeg me af wat erger was
dat hij dat zei of dat niemand reageerde
na mijn laatste dag propte ik
mijn werkkleding in een prullenbak

In de bus ruikt het naar uiensoep
je kent mij zo goed als elke voorbijganger
toch luisteren we omstebeurt naar elkaars muziek
leg je jouw hand over de mijne en verder gaat het niet
in wegrestaurants lijken we een gezin
sneeuwlandschap verandert langzaam in betonnen gebouwen


Kira Wuck (1978)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 19 oktober 2014

Jef Last -- De landarbeider

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* website
* bwsa
* archief
De landarbeider

Ik melk de koeien op het land
en zet het geurig graan aan schoven.
Wat kan de wereld mij beloven
meer, dan Zijn zegen op mijn hand?

Ik doe mijn werk, en lees geen krant
en stoor de moordnaars niet in ’t roven.
Ik ben het brandhout, God de oven
waarin ik naar Zijn wil verbrand.

Ik geld voor knecht slechts onder knechten.
Maar heer ben ’k van mijn eigen ziel,
geen slaaf van ingebeelde rechten.

Geen afgod waar ’k voor nederkniel,
maar aan mijn land en volk gehecht en
tevreden zo ik Hem geviel.


Jef Last (1898-1972)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jan Arends -- Gij deelt het bed niet meer met mij

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* poëzieroute leeuwarden
* wat gedichten
Gij deelt het bed niet meer met mij
omdat de kussens zijn versleten
en heel de boel is opgevreten,
ach al wat goed is gaat voorbij.

En er komt steeds een nieuwe zon
die mij het licht vreet uit de ogen
wanneer de weemoed is gespogen
die ik niet langer bergen kon.

Gij deelt het bed niet meer met mij
ik zal mijn eigen lijf verteren,
of ondergaan aan pest en zweren,
ach al wat goed is gaat voorbij.


Jan Arends (1925-1974)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 17 oktober 2014

Peter Theunynck -- Kanonnenvlees

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* blog
* paar gedichten
* schrijversgewijs
* leest voor
Kanonnenvlees

Pluk een handvol molenaars en slagers.
Voeg er een schepel boerenknechten,
een koppel voermannen, een dichter,

een pro-deoadvocaat en flink wat arbeiders
aan toe. Hak een bussel koks en klerken,
dokwerkers, een kleermaker in mootjes.

Inkoken met kisten zwaar geschut.

Op smaak brengen met wat prikkeldraad
en palen, het karkas van een paard,
een ons modder en drek uit de streek.

Door de mangel halen. Kanonnenvlees.


Peter Theunynck (1960)
uit: De benen van de hemel (2014)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 15 oktober 2014

Runa Svetlikova -- Ge liet iets achter

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* nog een website
* marmer

Ge liet iets achter maar niemand kan het vinden
ge deed iets goed maar niemand weet wat
ge zijt nen held maar niemand weet waarom ge
heel uw leven vocht en wie zo hard terug sloeg.
Het doet er niet toe, ge haalde de finale –

maar niemand weet van wat
Het was niet hardlopen, ge liep kreupel.
Het was niet hoogspringen, ge zat voltijds aan de grond.
Ge trok geen treinstellen voort met uw vals gebit.
Ge zijt een vraagteken, maar wie schreef de zin

en wie stelt de vraag? Ik zoek een schone foto en ik vind:
uw handen: Uw stompe vingers. Uw vergeelde vingertoppen
en uw kromme nagels. Mijn kind heeft die ook.


Runa Svetlikova (1982)
uit: Deze zachte witte kamer (2014)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jan H. Mysjkin -- De verkenning van de morgen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* schrijversgewijs
* dbnl
* historici
* bloemlezing

De verkenning van de morgen


Er was de morgen en de zon.
Er was de grootste sluitersnelheid en geen diafragma.
Er waren de afdrukken van mijn foto’s.

                                                    * * *

Er was dat ik niets verzuimde te zien.

                                                    * * *

Er was een kleine haven vol slijk.
Er was de ruwe zee.
Er was de piepkleine steam launch die een uur deed over zes mijl.

                                                    * * *

Er was dat de zon onderging.

Er was dat ik de aarde zag verdwijnen.


Jan H. Mysjkin (1955)
uit: Dat is nobel gezegd, maar duister (2014)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 13 oktober 2014

Herman Gorter -- Aan de geest der muziek der nieuwe menschheid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bwsa
* historici
* bloemlezing

Aan de geest der muziek der nieuwe menschheid

XV

Maar achter in 't Heelal, achter de tijden
En ruimten die nu zijn, daar woont de Geest
Der Nieuwe Menschheid, die al kwaad geneest
En brengt het onmetelijk menschverblijden.

Ik staar in toekomst en mijn oogen weiden
In hare nevelen, en daar verrees 't
Beeld mijner Vrouwe, haar fonklende leest,
En haar oogen, met 't zachte vuur, de beide.

Zij is de zuivre eeuwge Eenheid-Schoonheid,
Die alle menschen sinds den aanvang zochten,
Maar door den strijd niet te vinden vermochten.

En nu is het Heelal om haar volmaakt,
Door de pracht die zij in 't Heelal ten toon spreidt,
Eén is zijn Schoonheid met die in haar blaakt.


Herman Gorter (1864-1927)
uit: Sonnetten (1934)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 12 oktober 2014

Pieter Boskma -- Zelfportret als Herman Gorter

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* wiki
* dbnl
* wat gedichten

Zelfportret als Herman Gorter

Toen zag ik je – natuurlijk trilde
nog altijd de lucht, het licht dat vloog
in rosse kransen om het duinkasteel.
O, het was te veel, zoals een groot
geluk dat nadert, en men weet niet
goed hoe men het vatten moet,
al draafde je in de fijne zijde
van je jurk doorschijnende
zo lelierank en onverlegen
door de meizaal van kristal,
praalstralend als een mistlamp
voor een scheepje in de nacht,
de golven stampen, het schuim
stuift rond in vlagen, het kompas
onklaar en niets dan een gebed
om op te varen – Zo zag ik je
trantelblote tinteltere lichternis
toen voorgoed in de hoge nis
mijner dagen, blankvoeten
in het water, waar ik sinds
voor moet knielen en boeten.


Pieter Boskma (1956)
uit: Zelf (2014)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 10 oktober 2014

Hendrik de Vries -- 2 gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* groninger museum
* rawie leest de vriesDeze week gedichten uit Dan dada doe uw werk, de langverwachte bloemlezing van avant-gardistische poëzie uit de Lage Landen uit het eerste kwart van de twintigste eeuw.De robijnen vlammen

Trotsch kind. Zwoelrond: robijnvlam. Zwartste ruikertrossen.
Strakst-kort oranje-rood, ’t welk ruiten dossen. Blossen
Vol schrammen, bloot, uitzinnig wild, wier schaduw-ruk
De bodem geeselt – koortsverhit geluk – wier eind
Gespitst verdwijnt: fluweel en git.


Middag

Hek. Grindveld. Stroom en boogbrug. Kaden, met kolossen
Steil stofgoud. Arendskoepels. Kabel-klossen lossen
Gesteente. Ruiker nevens ruiker spilt wild zoet.
Paleizen. Stapelbouw, waar gloedgrauw tegen woedt.


Hendrik de Vries (1896-1989)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 9 oktober 2014

Karel van den Oever -- Dinska Bronska

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bio
* wat gedichtenDeze week gedichten uit Dan dada doe uw werk, de langverwachte bloemlezing van avant-gardistische poëzie uit de Lage Landen uit het eerste kwart van de twintigste eeuw.Dinska Bronska

Uit een oud dorp,
– kameelbruin als de steppe –
uit Plocka
kwam Dinska Bronska.
Haar hoofddoek was pruisisch-blauw
en haar haar vlas-geel;
ook waren haar ogen blauw
als fjord-water.
Zij rook naar knoflook en spar,
zij droeg laarzen
en ging zeer zwaar en gauw.

In het ‘Hotel Lapland’ zat zij
bij een tafel aan het straat-raam
zij schreef ’n brief.
Een haarlok viel laag op haar roode kaak
en zij stak haar tong uit,
want ze schreef moeilijk die brief
en daaronder ‘Dinska Bronska’, haar naam.
Ze stak ook de pennestok in haar mond
en zocht met haar ogen langs het plafond.
Op het papier waren ’n inktvlek
en groot gestrompel van letters:
zij kocht het voor tien centiem
in de kruidenierszaak
over het hotel.
Er was 'n beetje inkt aan heur kaak.

O Dinska Bronska;
gij vertrekt naar Canada:
de verroeste stoomboot wacht langs de kaai.
Gij laast op een almanach
der ‘Red Star Line’
dat Canada grooter appels,
o, hooger en geler koren heeft dan Plocka.
Het moet in Canada veel beter zijn!

O Dinska Bronska,
met je zeer dikke vingers:
je schrijft zo moeilijk die brief.
Je oogen zoeken vliegen op het plafond.
‘Moj Boze!’
Er zit ’n tranenveeg,
o zoo verdrietig,
van je blauwe oogen naar je mond.

O, Dinska Bronska!


Karel van den Oever (1879-1926)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 7 oktober 2014

Kurt Schwitters -- 2 gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* kurt schwitters society
* kurt schwitters archiv
* moma
Deze week gedichten uit Dan dada doe uw werk, de langverwachte bloemlezing van avant-gardistische poëzie uit de Lage Landen uit het eerste kwart van de twintigste eeuw.
De booten hebben zwarte schoorstenen

Vliegende vonken
Roekelooze machines
De geduldige vonken
Gillende balken
Brekende romantiek
De ontslagen sensatie
Het trouwe paard
Het doovende paar
De jonge moeder
Tevredenheid en geluk tot slot
The steamers have black funnels.

(1923)


Unsittliches i-Gedicht

Dames-Hemden . . . . . . . .
Dames-Pantalons, fransch model
Dames-Pantalons . . . . . . .
Prima Dames Nachtponnen . .
Dames-Combinations. . . . . .
Heeren Hemden, zwaar graslinnen

(aus einer holländischen Tageszeitung)

(1923)


Kurt Schwitters (1887-1948)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Toon Verhoef -- De verbeelding van het wezen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Lexicon kunstenaars Laren-Blaricum
De verbeelding van het wezen


In de ver-beelding spiegelt het Wezen, over – en weer.

En de haren lagen dof donker, en stonden blond, óp en weg
    gekamd, en verpluisden aan de verstijfde oor-lellen en
    omsloten het vleesch witte bovenhoofd.
Naar voren verboog en verlijnde het bleekemenschengelaat.
De breede denkkas deinde bedenkelijk uit en verzakte tot twee
    fronzige gehaarten die lagen over de blauwe beschaduwde
    holten waarin het levenslicht was.
In en uit het vleesch zwommen de verstrakte oogen. Daar uit
    spiegelde het Wezen.
Het spiegelde in het nadere oogen paar, dat was als zij in weet
    van eigen zijn maar zonder sef van eigen werk-lijk wezen.

In mijn diepe gedachtenlanden schenen het licht aan tot aan
    gene zijde van zijn en wezen. En het denken spartelde in
    de gedachten-schijn van de zon van barstende gedachten.
En het licht werd tot een vreugde voor alle menschen.

(1919)

Toon Verhoef (1893-1979)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 5 oktober 2014

Antony Kok -- De wisselwachter

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* website
* thuis in brabant
* tilburg wiki


De wisselwachter

'n Man.            'n Man.
Hij bukt.          Hij bukt.
Hij grijpt.        Hij grijpt.
Hij wringt.      Hij wringt.

'n Man.            'n Man.
Hij fluit.          Hij fluit.
Het botst.        Hij fluit.
Het wringt.     Verminkt.

'n Man.            'n Man.
Hij fluit.          'n Wiel.
Het kraakt.      'n Stang.
Het klinkt.       'n Gil.

'n Man.            'n Man.
Hij fluit.          Het kraakt.
Hij leeft.          Hij krimpt.
Hij zingt.         't Is stil.

'n Man.            'n Man.
Hij 's vuil.        Hij 's vuil.
Hij 's grauw.    Hij 's grauw.
Hij 's zwart.     Hij 's dood.

'n Man.            'n Man.
Hij 's krom.     'n Mensch.
Zijn hand        't Is rood.
is hard.            't Is rood.


(1917)
Antony Kok (1882-1969)Bekijk hier het gedicht in de originele opmaak.• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 4 oktober 2014

Michaël Smiets -- Aan Holland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
Aan Holland

O Minder dan elk oord door zonneglans bestraald!
Gij houdt den Koningsstaf van alle handelaren;
Gij bouwt uw steden op den vlotten rug der baren;
Waaruit hebt gij uw licht, waaruit uw kracht gehaald?

Uit God, uw Heer, die sprak: ‘Voor menig ander volk
Wilde Ik het volle licht van Mijne zonne sparen,
Voor bergenland vooral den grond tot steun vergâaren,
Voor u den waterplas met nevelige wolk.

En echter zult ge op aarde in eer en luister leven,
Al dobbert uw bestaan ook tusschen mist en vloed:
Ik blijf uw vuurbaak steeds in donkren tegenspoed.

Van beide, kracht en licht, zal Ik u medegeven:
De vastheid van den grond schenk Ik aan uw gemoed,
En plaats in uw verstand den heldren zonnegloed.’


Michaël Smiets (1830-1885)
uit: Dichtwerken (1887)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 2 oktober 2014

Michaël Zeeman -- Bericht aan de laatkomers

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* verzamelde gedichten
* dbnl
* necrologie
* npe
Bericht aan de laatkomers

U bent te laat: wij zijn vertrokken.
als u goed luistert is misschien
de echo van een laatste voetstap
nog te horen. De rest is stof:
't geluid van vallend puin lijkt
louter van een afstand nog op lachen.

Op u viel niet te wachten;
de lichten zijn gedoofd,
zie maar dat u ons vindt.
Wij werden data in uw boeken,
wat u van buiten leert, het
heeft ons uit de slaap gehouden.

Wij hebben u benijd: u zult de uitkomst
kennen van het spel dat wij begonnen.
Wij moesten voor de pauze weg: geen mens
speelt ooit een stuk van achteren naar voren.

Stoor u eens niet aan tijd,
en schrijf ons terug. Wij
zouden graag wat van u houden.


Michaël Zeeman (1958-2009)
uit: Verhoudingen (1995)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 1 oktober 2014

W.P. Razoux -- De geschiedenis van den duimzuiger

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* struwwelpeter

De Geschiedenis van den Duimzuiger

Laatst zei zijn' moeder tot Reinier,
‘Ik moet eens uit, en gij blijft hier;
Wees nu gehoorzaam, stil en zoet,
Totdat ik straks u weêr ontmoet,
Maar steek vooral uw' duim niet weêr,
In uwen mond, gelijk weleer.
Dan komt de kleêrenmaker hier,
En knipt u met zijn schaar, Reinier!
Tot uwe welverdiende straf,
Van elke hand het duimpjen af.’

Naauw was de moeder 't hoekjen rond,
Of, -hap!- de duim ging in den mond.
Maar, ach! - de deur wordt losgedaan,
Daar komt de kleedermaker aan, -
Hij zwaait zijn' schaar, O, welk een schrik!
Voor de oogen van het duimpje-lik.
O, wee! daar gaat het knip en knap,
En even als een wollen lap,
Knipt hij Reiniertjen, tot zijn' straf,
Van elke hand het duimpjen af.

En de arme moeder komt weêrom,
Daar staat Reiniertjen bleek en stom,
Zijn' handjes doen hem, ach! zoo zeer!
Hij heeft geen enkel duimpjen meer.
Dus, kind'ren! hoedt u voor 't gevaar,
Denkt aan die groote, scherpe schaar!


W.P. Razoux (1818-?)
uit: Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen (1848)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

G.W. Putto -- Beukenootjes zoeken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* npe
* Lesbia's musch

Beukenootjes zoeken

Zou ik niet uit beukenootjes zoeken gaan?
Beukenootjes, beukenootjes, beukenootjes?
En zou ik dan in 't bosch niet weenen
Bij de beukenootjes, beukenootjes, beukenootjes?
En wanneer iemand mij dan staande houdt
En hij vraagt me: waarom weent gij
Bij de beukenootjes, beukenootjes, beukenootjes?
Dan zal ik antwoorden: Vreemdeling, God zegene U.
Maar ik ween
Bij de beukenootjes, beukenootjes, beukenootjes.


G.W. Putto (1912-?)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster