maandag 30 mei 2011

J. Smeerbol -- Kusjes

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl

Kusjes

Na het zingen volgt het hoozen,
Op een dronkje smaakt een zoen:
't Bietje snobbelt graag in roozen.
Wie kan met een kus misdoen?
Niemand! wel ik ga mijn gangen,
Eer ik deze kans verlies:
Eerst het Mondjen, dan de wangen:
Soetertjen dat 's op zijn Fries,
Soo, wat soo! laat dat wat meuken;
Koom mijn Schaapjen, met verloff:
'k Salje hals-çieraad niet kreuken,
Doe 'k je quaat? koom zoenmen off.


J. Smeerbol (?-?)
uit: Bruylofts-kost (ca. 1645)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 29 mei 2011

Bernard Verhoeven -- Andante cantabile

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipedia


Andante cantabile

Schepen hebben zich verkozen
om met zachtgeblazen zeilen
in een droomerig verpoozen
op het water te verwijlen.

En de luwgezinde winden
als zachtmoedige gespelen
komen om de welbeminde
witte lammeren te streelen,

lammeren die spelegrazen
in de zilte blanke zoomen
sidderende schuimen wazen
aan de rand der waterstroomen.

Aan zijn grijzen droom onttogen
is het eeuwige verlangen
zorgeloos met blauwe oogen
in dit aardsche spel gevangen.


Bernard Verhoeven (1897-1965)
uit: Maskers (1937)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 27 mei 2011

Paul Vlemminx -- Het goor

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* cubra
* dbnl
Het goor

Hoezeer verdwaald en amper nog ontkomen
aan zeediepe moerassen achteraf,
hoezeer verdwaald nog dolen wij langs zomen
van gagel bij ons voorbestemde graf.

En immer weten, dat er dromen leven
die onverhoeds worden de werkelikheid.
En immer wankel gaan en immer beven,
wanneer de voet in het moer ternederglijdt.

O bulten van de hei! o eenzaamheden
te midden der woestijn van plas na plas,
waar kromme masten hun wanstaltigheden
tonen aan wie verlangt naar kanada’s.

Gezeten, zijn wij mee verjaagd. Waar zwerven
toch onze voeten en de geest naar toe?
Het groot verlangen kan in ons niet sterven,
dat eens de blonde hof zich opendoe.

O bomen aan den horizont, o duinen
aan genen kant van het eeuwige moeras:
waar zijn de stilgonzende bloesemtuinen,
waar men, als kind, zo hemels-zingend was –?


Paul Vlemminx (1907-1972)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 26 mei 2011

Miriam Van hee -- new york

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* vpro
* dbnlnew york

ik droomde: ik was in de metro
gestapt in new york maar ik hield
mijn bagage niet samen, koffer
na koffer verdween in de massa,
toen gaf ik maar zelf alles weg:
mijn stadsplan, mijn pennen, mijn jas
in ruil vroeg ik slaapplaats
het werd nacht

een man in een kleed van pierrot
gaf mij een kamer, ze lag
tussen twee verdiepingen in
maar ze was al bewoond door een vrouw
die ik kende, ze liet mij niet binnen,
ze was niet alleen

ik stond daar besluiteloos toen er
een kat langs mijn benen kwam scheren
ik streelde haar en was getroost
maar mijn gids was intussen verdwenen
en alles begon van voren af aan


Miriam Van hee (1952)
uit: buitenland (2007)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 24 mei 2011

Wiel Kusters -- Vader Aarde, Moeder Wereld

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* weblog
* wikipedia
* dbnl


Vader Aarde, Moeder Wereld

Ik moet de wegen tonen die mijn vader liep,
maar ook de plaatsen die mijn moeder meed.
Die diepte waarin vader zich versliep
was voor mijn moeder eerder lang en breed:
de maten van haar waken in hun bed.

Haar wereld was niet groot, tien straten nauw.
De kleine dingen waar je dan op let.
Bewuste rondgang. God en wereld trouw.

De diepte en het oppervlak, het waken en de slaap.
De wouden van de droom, de perken van het licht.
Ik houd die twee maar moeilijk uit elkaar.

Maar nu ik hier mijn woorden samenraap,
ontbindt zich, vader, moeder, haast uw paar.
Kom toch te bed, en slaap en waak in dit gedicht.


Wiel Kusters (1947)
uit: In duizend kamers (2006)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 23 mei 2011

Anton Korteweg -- Weggaan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipedia
* bloemlezinkje


Weggaan

Als een auto die lang in de regen gestaan heeft
optrekt en wegrijdt, blijft waar hij stond achter
een plek die zich van de rest van de straat
onderscheidt, even nog, tot hij ook nat is
en niet afzonderlijk meer bestaat.

Dat is wat blijft als je weggaat.


Anton Korteweg (1944)
uit: Voor de goede orde (1988)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 22 mei 2011

Frank Koenegracht -- Vooruitgang

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* kb
* vpro
* dbnl


Vooruitgang

Van alle auto’s in de regen
die suizen langs mijn raam,
koplampen aan,
en die passeren door de bocht van de weg,
hoop ik maar dat ze ergens heengaan
en dat het telkens andere auto’s zijn
en niet een reeks
die zonder reden telkens opnieuw
wordt rondgezonden
door steeds dezelfde onzichtbare gek


Frank Koenegracht (1945)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 19 mei 2011

Guido Gezelle -- o Gij dikke, welgekleede, welgevoede vliege

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wikipedia
* dbnl
* Guido Gezelle-archief


o Gij dikke, welgekleede, welgevoede
vliege, die
'k daar zoo dikkens, om end weder om mij,
hoore en zie
vliegen, varen, vederen, ruischen, in den
zonnenstraal,
met uw' ronkend -, hoog- en leeggevooisde
vedertaal!

Ha, 'k en kenne niemand die u ooit ééne arme
reke of twee
heeft geschonken, schoon gij zingt en immer
zongt, alreê
ruim zoo lange als merelaan, of meeze, of
nachtegaal,
ruim zoo schoone allichte als honingbie- en
krekeltaal.

o Gij dikke, weltevreden, welgezinde
snaartrompet,
nooit en zag ik of en hoorde ik uwe
vlerken, net
lijk twee glazen ruitjes, daverende, 't zij
late of vroeg,
of 't was helder zomerweder, en de
zonne loech!

o Gij aardig dierken, 'k wou dat ik, zoo wel als
alle mensch,
zoo gij schijnt te hebben, had mijn herte en
wille en wensch,
en dat ge ons, al ronken in den mooien
zonneschijn,
wist den weg te wijzen naar 't gestadig
blijde zijn!

(22-5-1883)


Guido Gezelle (1830-1899)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 18 mei 2011

Johan van Heemskerk -- Op een hopeloze twijfelachtigheid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipediaOp een hopeloze twijfelachtigheid

Mijn twijfelig gemoed, vast om en om gedreven,
En weet niet, of het wil het leven of de dood;
Indien ik leef, zo wordt mijn lijden veel te groot,
Indien ik sterf, helaas, zo moet ik mij begeven
Om zonder haar te zijn, om wie ik wens te leven:
Sterf ik, wat win ik dan? als dat ik zelf verstoot
De hoop, die mij nog voedt en tot een beter noodt;
Leef ik, zo kan ik niet als hertenleed beleven:

Ach, dit ’s een hard gelag en een onmijdlijk kwaad,
Dat mijn wreed ongeval en jammerlijke staat
Door leven noch door dood niet kan ten einde komen,
Tenzij mijn heet getraan ’t bevrozen koud gemoed
Van mijn versteende Lief eens wat ontdooien doet,
En hiertoe is mij nog de hoop bij-naast ontnomen.


Johan van Heemskerk (1597-1656)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 17 mei 2011

J.J.L. ten Kate -- Ontwaken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezinkje


Ontwaken

Ik droomde – een droom vol tegenstrijdigheden,
Half licht, half duisternis, half waar, half waan,
Nu Profecij, dan Echo van ’t verleden,
Vaak beide in eens, en immer – half verstaan.

’k Greep schimmen, die mij door de vingren gleden;
Ik vloog, of kroop, maar niets werd afgedaan;
’k Heb in één uur genoten en geleden,
Heel ’t bonte lot eens Levens ondergaan.

Daar blonk de dag – de onzichtbre banden braken!
’k Rees op, nog met de tranen op de kaken,
En glimlachte om mijn dwaze hersenschim.

En ’k juichte: “o God, als aan de levenskim
De morgen Uwer heerlijkheid zal blaken,
Wat glimlach zal dàt wezen bij ’t ontwaken!”


J.J.L. ten Kate (1819-1889)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 16 mei 2011

Peter Ghyssaert -- Reisnecessaire

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* vpro


Reisnecessaire

Ik ken je niet, maar je bent mooi
een golf die op de stenen slaat
bezit je schoonheid niet, en de mist
van water ragfijn over velden
heeft niet dat onaanraakbare
jou eigen; je bent bijna
uit je gezicht afwezig, bijna
vertrokken uit de lijnen
van je voorouders gegeven,
maar voldoende nog aanwezig
om een droom in gang te zetten.
Ik ken je niet, maar je bent mooi;
met jou vertrekkend word ik mooi.


Peter Ghyssaert (1966)
uit: Ezelskaakbeen (2011)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 15 mei 2011

Koenraad Goudeseune -- Zelfportret

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* weblog
* wikipedia

Zelfportret

Mijn vriendin breit sokken
terwijl ik schilderijen verkoop.
Landschappen gaan van de hand.
En het getik van haar naalden
klinkt in mijn oren als applaus.

Ik ben gek op mijn vriendin
en op wat zij breit.
Terwijl ik schilderijen verkoop,
ook naakten en stillevens.

Maar geen zelfportretten.
Als ik een zelfportret verkopen wil
dan gaat zij onrustig breien
en klinkt haar getik als een geigerteller.


Koenraad Goudeseune (1965)
uit: Dichters na mij (2011)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Pieter Nieuwland -- Schoon is de roos

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia


Schoon is de roos

Schoon is de roos, waarmeê ge uw' boezem tooit,
Doch kort haar bloei! - Ter naauwernood ontloken,
Verwelkt zij ras, van haren steel gebroken,
Of wordt, door zon en wind, ontbladerd en verstrooid.

Bevallig lacht, en met volmaakter schoon,
De lieve roos, die we op uw kaak zien blozen:
Een storm verniele in veld en bosch de rozen,
Zijn woede deert geen bloem op zachte maagdekoon,

Doch ook die bloem heeft eens haar' herfst te duchten!
Frisch is haar blos in 's levens ochtendluchten;
Dof is die blos en flaauw, door de avondzon bestraald.

Maar geen geweld van 's levens winterstormen
Kan ooit de roos van hart en geest misvormen,
Waarmeê gij, o Marie! in al uw' luister praalt.


Pieter Nieuwland (1764-1794)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 11 mei 2011

Jane Leusink -- Geen schaduw van tranen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* weblog
* vpro
* Tot alles goed strak staat

Geen schaduw van tranen

Le soir je relis Kant, je suis seul dans mon lit.
Je pense à ma journée, c’est tres chirurgical;
Je m’en fous. Je reviens vers le point initial.


Ze is de dochter van Polka, Babou is haar halfbroer
Ze komt van de bergen, van hemelwaarts sneeuwende kudden
In het Noorderplantsoen zijn er stok en homerische homerun
Ze ruist langs het gras dat volmaakt van haar blaffen verstaat

Ze komt van de bergen, van hemelwaarts sneeuwende kudden
Uit haar slaap druppelen dromen: de levendige ziel aan het werk
Ze ruist langs het gras dat volmaakt van haar blaffen verstaat
Haar zussen zijn Tanja en Toy, Fanou heet het hert

Uit haar slaap druppelen dromen: de levendige ziel aan het werk
Het park is van bergen, de lanen van blatende schapen gemaakt
Haar zussen zijn Tanja en Toy, Fanou heet het hert
Haar passen gaan fraaier, gaan langer, de schapen zijn stokken

Het park is van bergen, de lanen van blatende schapen gemaakt
In het Noorderplantsoen zijn er stok en homerische homerun
Haar passen gaan fraaier, gaan langer, de schapen zijn stokken
Ze is de dochter van Polka, Babou is haar halfbroer


Jane Leusink (1949)
uit: Tot alles goed strak staat (2011)


Het Franse citaat is van Michel Houellebecq.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Albert Verwey -- Er zijn er die zich-zelven deugdzaam noemen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezinkje
* Van de liefde die vriendschap heet

Er zijn er die zich-zelven deugdzaam noemen,
Omdat zij heel veel van een ander houden ;
On-zelfs, omdat ze aldoor zich bezighouden
Met 'n ander dan zich-zelf. Dat 's ijdel roemen.

Let op, als de andre iets afkoelt : heel gauw noemen
Ze 'm vals, slecht, klein, een kind waar ze op vertrouwden,
Zij groten; 'n monster, dat zij doden zouden,
Als 't kon, en nu 't niet kan op 't felst verdoemen.

Van 't liefhebbe' is hun 't lieve hebben 't meeste;
Gaat 't hebben weg dan wordt het lieven haten.
't Lief is geen lief nu 't niet hún lief mag blijven.

Zij weten niet die Liefde, die 't een feest te
Herbergen is, die 't lief het lief wil laten,
Al wou 't hen, Liefdes lichaam, van zich drijven.


Albert Verwey (1865-1937)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 10 mei 2011

Willem Kloos -- O, dat ik haten moet en niet vergeten!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezinkje
* vpro
* Van de liefde die vriendschap heet

O, dat ik haten moet en niet vergeten!
O, dat ik minnen moet en niet vergaan!
Ach! Liefde-in-Haat moet ik mijzelven heeten,
Want geen kan de andere in mijn hart verslaan.

In droef begeeren heb ik neêrgezeten,
In dreigend gillen ben 'k weêr opgestaan.
Wee! dat ik nooit dát bitt're brok kon eten,
Om stil te zijn en héél ver weg te gaan.

Eén hoop slechts, één, één enkel zoet vermeenen,
Eén weten, maar ik kán het niet gelóóven.....

Ach, dit: dat rusten onder groene steenen
Een eeuwig rusten is, in één verdooven.

En dat de dooden niet in donker weenen
Om 't zoete leven met hun lief daarboven.


Willem Kloos (1859-1938)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 8 mei 2011

Hester Knibbe -- Waterstaat

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* poetry
* 2 gedichten

Waterstaat (1)

De zwaan viert niet zijn sierlijkste moment:
soort blauwalgkolder in z’n kop, duikt à la fuut, jaagt
onderwaterspoken na, blaast dan weer naar
wat niemand ziet, slaat met zijn wieken tegen

lucht. Ook verderop wordt volbloed doorgedraaid, koet
tegen koet: grofvuil gebek, uitval om grens die nooit
getrokken werd, die steeds vervloeit. En of er greenpeace

vrede heerst, zoekt fuut terzijde zich een fuut, nijgt nek
schudt kop en fluut met opgestoken kuif een pirouette tot zij
gevleid, de kop gestrekt, zich trappen laat. En al voorbij

voorbij – Maar niet voorgoed, zijn trouw is
fairtrade waterverf die houdt. Intussen heeft de zwaan
zich weer hernomen tot voornaam, hij zeilt. De meerkoet
kletst verwoed met platvloet plokkend op zijn nest.


Hester Knibbe (1946)
uit: Het hebben van schaduw (2011)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 6 mei 2011

A.D. Keet -- Ik haat die felle daglig

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl

Ik haat die felle daglig

Ik haat die felle daglig,
Verag die grote son -
Ik sou hul albei martel
En ophang, als ik kon!

Gist'rawend in die maanskijn
Het ik mij nooi gesoen -
Vandag toe ik haar aankijk,
Wou sij dit nie weer doen!

Ik min die sagte streling,
Die streling van die maan -
Die daglig breng verveling,
En maak mij nooi net skaam


A.D. Keet (1888-1972)
Gedigte (1920)Nooi = meisje, vriendin
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 5 mei 2011

Peter Swanborn -- Ring

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* vpro
* de avonden

Ring

Bij het houden van haar lichaam, vast
als een kind dat aandacht vraagt, maar
dan zwijgend, moeizaam lachend, zie ik
hoe een leven langzaam uiteenvalt

tot stof, tot zand, door mijn vingers, als
water in een rivier die rondgaat, eerst
ondergronds, dan omhoog over land
naar zee, het strand nu stil en rood.

Zij traant, ik troost. Met gesloten ogen
kijkt ze door mij heen, grijpt een hand
en schuift als een ring de herinnering

om mijn hart. Een geest verdampt,
stolt en neemt genoegen met een ander
lichaam, tijdelijk, tot ook ik verwaai.


Peter Swanborn (1963)
uit: Tot ook ik verwaai (2009)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 4 mei 2011

Anna Roemers Visscher -- Aan de stad Antwerpen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
Aen De Heerlijcke Wijdt-beroemde stat Antwerpen
Op een Roemer geschreven hebbende een plantje
Camillen daer bij de statsspreuck Attrita Resurget

Vermaerde stat geroemt so hoogh,
dat men u noemt des weerelts Oogh,
Die S'Heemels Coningin betrout,
U sorgh', en voor beschermster hout,
Die U soo draecht, en soo ver-Eert,
dat altijt Uwen lof vermeert.
U Heerlijcheijt heeft maet noch endt
En voor een vrouw te hoogh, (ic kendt,)
Om wel te Prijsen u waerdij:
dat sal een ander doen voor mij:
Want ick (met Recht) te vreesen had
dat uwen luijster werdt beclad.
Laet dat dan voor een hoogh verstant,
Laet dat voor een Geleerde hant,
Laet dat voor een Poeesche pen,
Die woorden daer toe vinden ken.
Alleen so bid ick mij vergeeft,
(Want gij de Naem hebt van beleeft)
dat ic U groete met dit Glas;
Daer bij U Sprueck staet een Gewas,
dat hoemen t'meer met voeten treet
dan wast het weelich wijd en breed.
Leeft Leeft Antwerpen schoonste stat
Die Nederlant Oijt heeft gehat.
Vaert Eeuwigh wel tot hoon en Spijt
Van die U druckt en u benijt.


Anna Roemers Visscher (1583-1651)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 3 mei 2011

Emma Crebolder -- Ik hoorde iemand iets vergeten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* website
* npe
* paar gedichten
* nieuw amsterdam

Ik hoorde iemand iets vergeten,
vond toen zelf een woord niet terug.
Ik was niet oud en ging een meute
jonge honden een Afrikaanse taal,
van onderop zo hoog gestemd, geheel
de uwe maken. Ik keek lang achterom
naar de bloeiende heester die zijn
paarse boetekleed benepen fronste
tot de bloem waarvan de naam
mij zo smadelijk ontschieten kon.


Emma Crebolder (1942)
uit: Vergeten (2010)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 1 mei 2011

Fleur Bourgonje -- Een dag kan beginnen met zicht op geluk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* website
* vproEen dag kan beginnen met zicht op geluk.
Diepe rust als sluitstuk bijvoorbeeld, of een akkoord
dat betovert, vuuropalen avondlucht,
gebaren die lichamen als een heiveld in brand zetten.
Zoveel dingen
kunnen van een dag eindpunt zijn.

Deze ochtend wees naar de weg terug, naar de afdaling
want wij zouden verblind winnen aan vaart
vogels voorbij, ver vóórliggend
op verleden. Deze wees
op wat voor even bereikbaar
leek, lichtheid
van bestaan, wereld
waarin buiten ons niets telde.


Fleur Bourgonje (1946)
uit: Hartenbeest (2009)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l