woensdag 4 mei 2011

Anna Roemers Visscher -- Aan de stad Antwerpen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
Aen De Heerlijcke Wijdt-beroemde stat Antwerpen
Op een Roemer geschreven hebbende een plantje
Camillen daer bij de statsspreuck Attrita Resurget

Vermaerde stat geroemt so hoogh,
dat men u noemt des weerelts Oogh,
Die S'Heemels Coningin betrout,
U sorgh', en voor beschermster hout,
Die U soo draecht, en soo ver-Eert,
dat altijt Uwen lof vermeert.
U Heerlijcheijt heeft maet noch endt
En voor een vrouw te hoogh, (ic kendt,)
Om wel te Prijsen u waerdij:
dat sal een ander doen voor mij:
Want ick (met Recht) te vreesen had
dat uwen luijster werdt beclad.
Laet dat dan voor een hoogh verstant,
Laet dat voor een Geleerde hant,
Laet dat voor een Poeesche pen,
Die woorden daer toe vinden ken.
Alleen so bid ick mij vergeeft,
(Want gij de Naem hebt van beleeft)
dat ic U groete met dit Glas;
Daer bij U Sprueck staet een Gewas,
dat hoemen t'meer met voeten treet
dan wast het weelich wijd en breed.
Leeft Leeft Antwerpen schoonste stat
Die Nederlant Oijt heeft gehat.
Vaert Eeuwigh wel tot hoon en Spijt
Van die U druckt en u benijt.


Anna Roemers Visscher (1583-1651)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten