vrijdag 31 juli 2015

Hans van Sweeden -- De doden lopen een jaar achter

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* kort dag
* muziekencyclopedie
Jürgen Smit is redacteur van de blogs Kort dag en Traliewoud, over het werk en het leven van jong gestorven dichters. Speciaal voor Laurens Jz Coster koos hij vijf gedichten van dichters die ooit veelbelovend waren, maar de kans niet kregen om de belofte waar te maken. De laatste: Hans van Sweeden.  
De doden lopen een jaar achter-
aan. Rechts loopt Trakl
links loopt Achterberg
duister; Nerval zegt iets
over het weer, en Alban Berg
zegt mij een zijpad in te slaan.

Hans van Sweeden (1939-1963)
uit: De mooie stad (1980)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 29 juli 2015

Joan Helen Zéguers -- Kind

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* npe

Jürgen Smit is redacteur van de blogs Kort dag en Traliewoud, over het werk en het leven van jong gestorven dichters. Speciaal voor Laurens Jz Coster koos hij vijf gedichten van dichters die ooit veelbelovend waren, maar de kans niet kregen om de belofte waar te maken. De vierde: Joan Helen Zéguers.  
Kind

Achter jouw ogen is de wereld van glas.
Niet hard, breekbaar, maar als tinkelende klokjes.

In de Chinese pagode loop je op sokjes,
want stel eens dat je iets vuilmaken zult.

Dat jij alleen daar in en uit kunt gaan
ons er niet begrijpt en ook niet naast je duldt.

(1964)


Joan Helen Zéguers (1945-1968)
uit: Traject (1967)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 28 juli 2015

Koos van Rijckevorsel -- Meeuwen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kort dag
Jürgen Smit is redacteur van de blogs Kort dag en Traliewoud, over het werk en het leven van jong gestorven dichters. Speciaal voor Laurens Jz Coster koos hij vijf gedichten van dichters die ooit veelbelovend waren, maar de kans niet kregen om de belofte waar te maken. Nummer drie: Koos van Rijckevorsel.  
Meeuwen

Lui zijn de puntige vlerken aan 't wuiven:
De lijven ze zwenken steeds heen ende weer:
Zacht zucht de wind door de donkere kuiven:
De zonglans licht wit op hun kleedje van veer.

Ik zie hoe ze wankelend zweven en schuiven,
Vlak boven 't spatten van 't grijsgrauwe meer:
Ze krijschen en wild door elkander heen, ze stuiven
En zijgen, heel zacht, op het watervlak neer.

Dan schomm'len ze rustig en laten zich wiegen
Op 't deinend gewentel der klotsende baren,
Als dobb'rende pinken, die huizewaarts varen.

En na dat gedans zie 'k ze spelend weer vliegen,
Omhoog en omlaag zonder poozen of rusten,
Hoog boven zee, boven duinen en kusten.

(18 december 1912)


Koos van Rijckevorsel (1896-1918)
uit: Klanken van het Brabantsche land (1919)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 27 juli 2015

Niek Verhaagen -- De verboden vrucht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* traliewoud
* dbnl
Jürgen Smit is redacteur van de blogs Kort dag en Traliewoud, over het werk en het leven van jong gestorven dichters. Speciaal voor Laurens Jz Coster koos hij vijf gedichten van dichters die ooit veelbelovend waren, maar de kans niet kregen om de belofte waar te maken. Vandaag de tweede: Niek Verhaagen.  
De verboden vrucht

De bloesem wekt bewondering, men vreest
haar aan te raken, want het kan gebeuren
dat jonge blaadjes van de stengel scheuren
tot een verwonding die niet meer geneest.

Maar als na ’t einde van het voorjaarsfeest
die zelfde takken zware appels beuren,
kijkt men verlangend naar de diepe kleuren
en strekt de handen naar het geurig vlees...

Dan blaft de hofhond en men schrikt terug
of als men moedig is, probeert men vlug
een schone, roodgeronde vrucht te stelen...

Maar ach, hoe zelden voelt men zich tevreden!
De goede appels vallen naar beneden.
De andere zijn meestal zuur of stug.


Niek Verhaagen (1915-1948)
uit: De verboden vrucht (1941)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 26 juli 2015

M.B. Ledegouwer -- Ik ben verheerlijkt opgerezen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* traliewoud
* Zacht Lawijd
* dbnlJürgen Smit is redacteur van de blogs Kort dag en Traliewoud, over het werk en het leven van jong gestorven dichters. Speciaal voor Laurens Jz Coster koos hij vijf gedichten van dichters die ooit veelbelovend waren, maar de kans niet kregen om de belofte waar te maken. Vandaag als eerste: M.B. Ledegouwer.  
Ik ben verheerlijkt opgerezen
uit ziedende olie en nijdig pek:
nu zal ik eeuwig heilig wezen,
                       en zonder vlek;

nu mag ik witte kleed’ren dragen
en tartend trappen op spijt en spot;
de zwarte dwergjes zullen vragen:
                       is hij God?


M.B. Ledegouwer (1895-1914)
uit: Heoos, dit is een boek van jeugd (1912)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 23 juli 2015

Herman Gorter -- Mei (fietsersfragment)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bwsa
* historici
* bloemlezing
Mei (fragment)

Wijl ze zoo mijm'rend bij zich zelve waakte,
Twee jonge goden over zee genaakten
Wedijverend, met flikkerende voeten.
Mei kon ze hooren lachen, 't was als toeten
En stooten op jachthorens toen ze voor
Haar langs gingen omzwierend en een spoor
Van trilling maakten in de zonnestralen.
Zooals twee wielrijders: die doen hun stalen
Raderen wieleren dat licht rondspat,
De cirkels draaien en het witte pad
Glijdt weg: ze loeren op elkanders wielen
En trappen vastberaden, in hun zielen
Is nijd en haat, voor 't doel de ééne wint,
Maar de ander haalt weer in en rijdt verblind
Van wanhoop hem voorbij. De laatste trap
Slaakt los menschengejuich en handgeklap -
Zoo snelden ze verder en het zonnelicht
Bedaarde weder. Mei stond opgericht
En keek nieuwsgierig, ademend diep in
Als een ontwaakte en een nieuwen zin
Voelde ze in zich als een zeebries waaien.


Herman Gorter (1864-1927)
uit: Mei (1889)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Richard Minne -- Nihil

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* paar gedichten
* schrijversgewijs
Nihil

Wij leunden gevieren in 't ronde,
kreukloze kraagjes, décolleté,
bij een creoolsche, bij een blonde,
twee dames met hun cavalier.

Wij tikten gevieren ons glazen,
voor u, voor haar, voor mij een slok.
't Geluk glipt door de mazen,
en het Leed blijft aan den stok.

Wij praatten gevieren wat woorden
en knikten gevieren van ‘ja’:
beloften zijn geen oorden,
en de schulden betaalt papa.

Wij bliezen gevieren de aromen
van ons cigarillos naar de maan.
Sodoma viel, Byzantium en Rome.
De werelden komen, de werelden gaan.


Richard Minne (1891-1965)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 21 juli 2015

Clyde R. Lo A Njoe -- Verlaten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* in de knipscheer
* website
foto: harry van kesterenVerlaten

Hier op dit godverlaten station van Koblenz,
is slechts die ene gedachte die me bezighoudt.
Na alles wat me overkwam, rest mij die ene wens.
Zo dadelijk gaat de laatste nachttrein naar de grens
die me veilig thuisbrengt, zonder enig oponthoud.
Hier heb ik niks meer te zoeken, ben ik alles kwijt
niet alleen mijn kluts, maar ook mijn koffer
mijn ziel en zaligheid.

Zij weet dat ik het haar keer op keer verwijt.
Zal ik haar ontrouw vergeten, breng ik dat kleine offer?
Dan vertelt ze morgen weer hoeveel zij van me houdt
hoezeer ze in stilte lijdt.

Komt door dat onvergetelijke liedje misschien,
dat ik me melancholischer dan ooit tevoren voel:
Ich hab' noch einen Koffer in Berlin,
Deswegen muss ïch nächstens wieder hin.


Maar dit is geen Berlijn, ik ben hier in Koblenz
waarlijk anders dan het Amsterdamse straatgewoel!
Op dit smeedijzeren perron behalve mij geen enkel mens.
Goddank dus niemand, die van mijn ongemak kan weten.

Verloren en verlaten tot die nachttrein binnenloopt
denk ik aan haar die mij gewillig haar warmte schonk.
Zal ik voortaan, om haar nooit meer te vergeten
toch dat liedje zingen, zoals het nooit eerder klonk.


Clyde R. Lo A Njoe (1948)
uit: Mijn lief mijn leed (2015)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

H.W.J.M. Keuls -- Wat hebt gij van uw dronkenschap bewaard?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* pc hooft-prijs
* dbnlWat hebt gij van uw dronkenschap bewaard?
Een lamp, die kwijnt; een oog, dat nederstaart.

Wat werd er van den storm, dien gij bestondt?
Een dolend blad, dat nog zijn rust niet vond.

Wat heeft de liefde in uw hart gedaan?
Zij deed mij 't leed der eenzamen verstaan.

Wat bleef van allen glans, die langs u ging?
Niets dan een zingende herinnering.


H.W.J.M. Keuls (1883-1968)
uit: Om de stilte (1924)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 19 juli 2015

G.A. Bredero -- Enigheid is armoed

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* kb
* dbnl
* coster


Enigheid is armoed

Wat baat u de voogdij van landen en van stêên
En 't prachtige gebouw vol dure kostelheên,
Daar gij in woont, verzeld met prinselijke stoet,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

Wat baat de grote sleep der joff'ren blank en blij
En 't vorstelijk gevolg der prinsen groot en vrij,
Wat baat dat ieder u als godd'lijk bidt* en groet,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

Wat baat dat gij een mijl van musk en amber riekt,
En dat gij lekkerlijk met wijn zijt opgekwiekt,
En dat de dertelheid uw jonkheid heeft gevoed,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

Wat baat 't of gij schoon* uit gulde vaten eet,
En dat gij aan den dis de hoogste plaats bekleedt,
En of u al de lust vaak kittelt, zacht en zoet,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

Wat baat de schoonheid die ten ogen uit u blinkt
Zo edel, dat de zon, de gulde zonne zinkt
En dekt zijn glanzig hoofd met purper en zwart bloed,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

Wat baat dat uw verstand zo wijs is en geleerd,
Dat al de wereld dat verwonderd acht en eert
En dat de fame u onsterflijkheid aandoet,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

Behalven al de vreugd zo slaapt men zoet en warm,
Ik wens geen meerder schat als mijn lief in den arm,
Gij zijt de armste mens, al zijdi rijk van goed,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet.


G.A. Bredero (1585-1618)* bidt = vereert; schoon = al• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 16 juli 2015

Inge Boulonois -- Vet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* leestafelVet

Graag zou ik zo’n big woman willen zijn
met maat XXXL, bolrond gezicht,
geen taille meer, ja iemand van gewicht,
niet eeuwig lijdend aan de slanke lijn.

Niet in de enge ban van BMI
noch van gezondheidsfreaks met schijf van vijf,
al die vervloekte tips voor een fit lijf.
Ik zou bevrijd zijn van mijn vetfobie!

Dan zou ik altijd zalig kunnen schransen:
geen petitfourtje maar een megataart
plus roomsoezen, tompoezen, kokoskransen.

En miepte zo’n fanaat: wat ongezond,
dan zou ik lachen, breeduit, onbezwaard,
ja lekker met een overvolle mond!


Inge Boulonois (1945)
uit: Lichte en bonte gedichten (2015)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 15 juli 2015

Rogi Wieg -- Handen en ogen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* wat gedichten
* dbnl
* npe
* overleden
* laatste gedichten

Handen en ogen

Stupide om bij de dood te denken
aan een begin. Ik ben een afvalproduct,
niets anders dan een pratend dier,
tweepotige kat, gespiest op een houten
paal in het landschap van een krankzinnige.

Wie ons ontwierp kon niet rekenen, of wilde
geen rekening houden met de schoonheid
van wiskundige vergelijkingen in een denkbeeldige veelvlak.
Maar ik werd niet eens ontworpen, vermoed ik,
ik bezit niet het privilege van een maaksel
met handen en ogen gemaakt.

Niets bracht mij voort, helemaal niets,
behalve eerlijk verdeelde energie zonder ziel.
Homogeen, gelijkvormig heelal, ik zou een bijl
in je zetten als ik daarmee niet in mijn eigen verouderde
lichaam zou hakken.


Rogi Wieg (1962-2015)
uit: De ander (2004)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Peter Swanborn -- Sonnet voor een stad

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* bio'tje
* leest voorSonnet voor een stad

Er hangt een stem boven de stad. Niemand hoort hem.
Gisteren is hij aangekomen, enkele reiziger in een leeg
blauw luchtstation. Eenmaal op zijn plek, linksboven de
nieuwbouwtoren, bleef hij hangen, bestemming bereikt.

Niemand hoort hem, de stem die de lucht boven de stad
verkoos als vaste woonplaats voor nu, voor later, voor het
verleden dat daar ongemerkt tussenin ligt. Doorschijnend
hangt hij roerloos en met terugwerkende kracht wordt hij

de echo van een splijtende rivier die door laagland kronkelt
vruchtbaar slib achterlaat, het aanmeren van eerste kooplui
die aan weerszijden dijken stapelen, arbeiders misleiden om

de zeespiegel te ontkennen, hoog boven het water een stad
te bouwen die verder en verder reikt naar de metaalblauwe
lucht waar sinds gisteren een stem hangt die niemand hoort.


Peter Swanborn (1963)
uit: Poste restante (2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 13 juli 2015

Urbain Van de Voorde -- De nacht gloort koud als gepolijst zwart marmer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* schrijversgewijs


De nacht gloort koud als gepolijst zwart marmer,
De sterren, wier geheim geen droom meer teelt,
maken mij nog een lieve illuzie armer
met het precieze van hun roerloos beeld.
O mathematische Orde, niets verheelt
gij van den waan dat hoedt ons een Beschermer;
mijn bloed vloeit niet meer inniger en warmer,
als toen ’k mij, zalig, dacht door ’t licht gestreeld,
dat op mij, stillen knaap, uw diepten stortten.
Dat slechts de dood ons weedom kan bekorten
weet nu de man, wiens laatste heildroom vlood.
O sterren, macht van ruiten en trapezen,
uw strakke lijning is het die mijn wezen
onwrikbaar spreekt van ’t eeuwge van den nood...


Urbain Van de Voorde (1893-1966)
uit: Verspilde gloed. (1964)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 12 juli 2015

Willem van Iependaal -- De steeg

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* iisg
* wikipedia
* dbnl
* graf
De steeg

De kerels kleven aan de hoek
Van het verpuinde straatje
En rollen, tussen fluim en vloek,
Het zoveelste piraatje
De vrouwen hangen, uitgedord,
Hun kommer en hun wrevel,
En al wat aan hun leven schort,
Reikhalzend uit de gevel.

Het late licht druipt loom en leeg
Door de gebarsten ruiten
En roept de kleuters van de steeg,
Die binnen zijn, naar buiten...
Naar buiten, waar het huisvuil rot,
In de verzande goten
En waar de jeugd een toegang tot
Een uitweg is gesloten.


Willem van Iependaal (1891-1970)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 9 juli 2015

Gerrit Komrij -- Terribilità

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* het komrijk
* wikipedia
* dbnl
* weblog
* in beeld
* herdenking
Terribilità

De jongen is een grijze filosoof.
De knieën zijn de zetel van de wijsheid.
De Noordpool herbergt menige korenschoof.
In de Sahara heerst de grote ijstijd.

Een padvinder beheert het labyrint.
De sfinx kijkt vol begrip de wereld in.
De hemelgod is een driejarig kind.
De wereldondergang is het begin.

De olifant danst op het slappe koord.
De stier is meer dan zeven maanden drachtig.
De veldmuis heeft een tijgerkat vermoord.
De seksualiteit is mooi en prachtig.


Gerrit Komrij (1944-2012)
uit: De os op de klokketoren (1981)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 8 juli 2015

Stefaan van den Bremt -- Water en vuur

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* schrijversgewijs
* leestafel
Water en vuur

Het regent torenspitsen op de kerk,
de regen kiskast op het pannendak;
dondert het niet, dan weerlicht het
ginds waar oud wijnland overzomert.
Dorstige druiven zuigen het uit.
Een hondsdag druipt verzopen af.
Zijn geurvlagjes zijn weggespoeld.
Het zweetspoor van de zon is zoek.

Hanengekraai. Een regenboog.
Geelgors en roodstaartje proberen
een nieuw palet van vogelzang.
Wat aan het kwijnen was groent op,
schiet uit zijn bast. Het wasgoed
aan de lijn is ladderzat, en plast.


Stefaan van den Bremt (1941)
uit: Kromzang (2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 7 juli 2015

Hans Sleutelaar -- Biecht in de nacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* website
* bb

Biecht in de nacht

Ik zou onverzoenlijk schrijven wat
mijn vrouw mij had aangedaan,
met woorden die beklijven bij wie
in eendere schoenen staan.
Het hart verkilt. Wat is ze mij waard?
Waarom klagen? Beneden slaap jíj,
hiernaast de kinderen, nog onbezwaard.
Vannacht rijpt hun oordeel over mij.
Ooit moet ik hen bekennen dat
ik hun moeder niet heb liefgehad.
Zij werd gek. Had ik daarom verdriet?
Een laf hart had ik, anders niet.
Mijn god, wat heb ik haar misdaan?
Verschopt, verdwaasd staart zij mij aan.


Hans Sleutelaar (1935)
uit: Wollt Ihr die totale Poesie? (2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Justus de Harduwijn -- Echo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* literatuurgeschiedenis
* kerknet

Echo. Den sondaer zijnde ghevloden uyt de Weerelt
heeft Echo tot zijn toe-spraeke.

Och! wat hebb’ ick verdriets op deser aerd gheleden?
Tsedert dat ick die sagh, en leefde’ ick noynt in vreden.
Reden.
Wie antwoord my aldus? Is dit in’s troosts ghesach?
Is alle mijn verdriet niet weerdigh een gheclach?
Lach.
My dunckt ghy spot met my ke! laet den spot besijden,
En my eens onderricht, wat my can doen verblijden?
Lijden.
Heefter dogh yemandt meer gheleden dan ick doe?
Ick seggh’, ick seggh’ voorwaer, het lijden ben ick moe.
Hoe.
Het lijden ben ick moe. Weer ghy sijt man, of Vrouwe,
Seght wat my helpen sal, bidd’ ick, ter goeder trouwe.
Rouwe.
En als ick onderstae alle die on-gheval;
Hoe veel goets meynt ghy dan dat ick ontfanghen sal?
Al.
Ick volghe dijnen raedt; ‘ken wil u niet meer praemen:
Maer bidden, dat ick magh, met mijnen Godt versaemen.
Amen.


Justus de Harduwijn (1582-1636)
uit: Goddelicke lof-sanghen (1620)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 6 juli 2015

Gaston Burssens -- Balans

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* schrijversgewijs

Balans

Ik sta als een soldaat
van heldenmoed te schrikken,
al mikkend naar de vermeende haat
voor 't heldendom van vogelschrikken.

Want in zo'n ogenblikken
zijn vriend en vijand mij gelijk.
Aan beiden geef ik blijken van moed
te veel om in mijn haat te stikken.

Omdat ik niemand ken en ben.
Zèlf ben ik maar een vogelschrik
waar ik op sta te mikken.

En als het schot is afgegaan,
is in mijn hoed alleen een gat
en staat een held zichzelf te wegen en te wikken.


Gaston Burssens (1896-1965)
uit: Postume gedichten• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 2 juli 2015

Rudie van Lier -- Brief aan een andere

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl


Brief aan een andere

Je vraagt berichten van mijn spijsvertering,
Welnu, ze is van redelijk tot goed.
't Humeur? Er kwam een lichte kering -
De wind waait gunstig, 'k ben vol goede moed.

Geen last van innigheid, en sedert vele jaren
Genezen van mijn kinderpokken: godsdienstzin.
't Gemengde nieuws: een kennis moet een kindje baren.
('k Schrijf dit niet om het rijm, maar 't viel mij net zo in).

De minnepoëzie? Schrijf ik steeds in het verborgen.
Of je 't mag lezen? Neen, je zoudt mij dan verplichten
Mijzelf alleen voor minnend hart te houden.
Ook stel ik mij zo voor, al de gezichten
Die je al lezend trekt, misschien ben je verkouden.

Dada! Ik groet je, moet je nog iets weten?
Schrijf mij weer gauw, je brief is medicijn,
Jouw brief, een lichte wijn, en dan mijn eten
Maken het reeds zinvol om er te zijn.


Rudie van Lier (1914-1987)
uit: Praehistorie (1944)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 1 juli 2015

Hendrik Marsman -- De zee

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* letterkundig museum
* historici.nl
* laatste uren
De zee

Wie schrijft, schrijv' in den geest van deze zee
of schrijve niet; hier ligt het maansteenrif
dat stand houdt als de vloed ons overvalt
en de cultuur gelijk Atlantis zinkt;
hier alleen scheert de wiekslag van het licht
de kim van het drievoudig continent
dat aan ons lied den blanken weerschijn schenkt
van zacht ivoor en koolzwart ebbenhout,
en in den dronk den geur der rozen mengt
met de extasen van den wingerdrank.
Hier golft de nacht van 't dionysisch schip
dat van de Zuilen naar den Hellespont
en van Damascus naar den Etna zwierf;
hier de fontein die naar het zenith sprong
en regenbogen naar de kusten wierp
van de moskee, de tempel en het kruis.
Hier heeft het hart de hoge stem gehoord
waardoor Odysseus zich bekoren liet
en 't woord dat Solon te Athene sprak;
en in de branding dezer kusten brak
de trots van Rome en van Babylon.

Zolang de europese wereld leeft
en, bloedend, droomt den roekelozen droom
waarin het kruishout als een wijnstok rankt,
ruist hier de bron, zweeft boven déze zee
het lichten van den creatieven geest.


Hendrik Marsman (1899-1940)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Co Woudsma -- Bos en Lommer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* website
* bezige bij

Bos en Lommer

De lekkerste Turkse wijn
koop je op het Bos en Lommerplein!
De wijn gewonnen uit de rankste ranken
die de spijlen van de flatbalkons omklemmen,
uit Osmaanse polderdruiven, afgerukt,
in grote antenneschotels neergesmeten

en kapotgetrapt door de geharde voeten
van Turkse kickboksjongens - en juist dat
geeft die unieke wrange smaak,
dat vleugje zweet en sportschoolstof.

Na het gisten in garages en het bottelen in honken
rijden de wagens vol met verse flessen
naar het plein, een open plek
in het versteende bos. Daar wordt verkocht,
en in het lommer wordt gedronken
en vergeet men alle buurtbeslommeringen.


Co Woudsma (1960)
uit: Hoogste zomer (2015)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster