zaterdag 30 april 2016

August Vermeylen -- In den nacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bio
wat gedichtenIn den nacht

Mensjes, ik weet hoe leêg zijn mensgebaren,
'k Weet dat de woorden door den mens gezeid
In 't ijle slaan, en 'k praat en lijk verblijd
Of droef, mijn vrienden en beminden, maar en

Haat noch bemin. En geen van wie daar staren
Met doden blik, o ziel, weet wie gij zijt,
En dat rond uw geheimen wonderbare
Elk mijner woorden strekt een eenzaamheid.

'k Ben liefdeleêg... Maar geen weet, als te loor is
Gezonken 't rijk van 't menselijk 'bijna',
Wat me in de keel daar brandt, wat dol verlangen

Dat schreiend uitslaan wil in gloed van zangen,
En hoe 'k in stralenkrans van duiz'ling ga
Door eenzaamheid, het hoofd vol duistre glories.


August Vermeylen (1872-1945)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 28 april 2016

Arnoud van Adrichem & Jan Louwereyns -- Heathcliff, orbitofrontaal

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Arnoud van Adrichem
website
npe
dbnl

Jan Lauwereyns
wikipedia
poetry
npe


Heathcliff, orbitofrontaal


Bordeaux voor de sofa?
Bordeaux entre les reins.

Tu es la vague,
ik ben het eiland, nakend.

Ondoorzichtige formules
koppelen
de bewustwording aan het onbenul,

bitterzoete micro-electroden
diep in het
orbitofrontale,

the one plausible thing for us to do
zodat

de juiste mechanismen
worden geprikt, de correcte
op wraak beluste

neuronen van de atletische Roma.
Schaken wij te vlug?

Als Goethe in Angkor,
als het theater van de wreedheid
in Praag.

Het slanke halsje verlangt
naar de klamme, bloedwarme handen
van gelegenheidsdaders.

Vol inspiratie ineens
door vieze muziek.

Zou het? Het zal.

Een uitroepteken blijft steken
in haar schorre keel, vast en zeker
door jarenlange oefening

het kokhalzen verleerd.

De huig nodigt minstens uit
tot een speekseltrucje,

met de vlezen nijptang,
de spontaan geslepen
bezwete schaar,

die adem afknipt,
opknipt

in almaar fijnere
hemelsblauwe luchtbelletjes.

Why did you despise me?
Why did you betray your own heart,
Cathy?

Het beeld in een lounge, publiek
of privé, iets uit de jaren
van de vrije liefde?

She lives on a moor in the north.
She lives alone.

Springs open like a blade there,

een glazen probeersel, het wereldse.
Een stoplicht met een vuilniszak
over zijn kop.

Twijfel groeit met kennis

in de zwakke, naar vergiffenis
snakkende neuronen van de
pezige Roma.

Onze Rat (bis)
weet hier wel raad mee.

In Faust geschoold
lijdt hij niet aan braakneigingen.

Hoeveel meisjes zag hij niet
voorbijdrijven,
met zaaddodende ogen,

op de getijen van het riool?
In Boedapest als in Beijing,

beneden alle peil,
onder de zolen van droge,
vrije, laaglandse voeten, precies daar

waar Doelwit (bis) zich thuis voelt,
volledig op zijn gemak,
alleszins ongedwongen

naar buiten.

Zal het? Het zou.

I have not one word of comfort.
You deserve this.
You have killed yourself.

's Nachts zeggen wij de dingen gedag
die we 's ochtends groeten.

Of andersom?

Oh mon amour,
comme la vague irrésolue,

een plotse spierspanning,
wat het ook is, heden en in deze
sleepversnelling.

Wat voor vlees was het, Emily,
dat we nodig hadden?

Een altijd veranderlijke, minieme
maar meetbare spijsvertering.

Wij komen te snel.

Oogleden dichtgeslagen of de blik
op oneindig, melkwit afscheidsel
repetitief verschoten.

Het spul waarvan
de hele plot doortrokken is.

Rancune als brandstof,
gedachtevoedsel
wordt ijskoud opgediend,

een nietig, gifgroen erwtje
dat steeds aan onze vork ontsnapt.


Arnoud van Adrichem (1978) en Jan Lauwereyns (1969)
uit: Het riool (2016)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Ed. Hoornik -- Pogrom

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bwn
over dit gedicht
Pogrom

Is dat de maan, die naar het laatst kwartier gaat,
of een gelaat, omgord door walm en vlam?
Waar is Berlijn, en waar de Grenadierstraat?
- Vluchtte de jongen, toen de bende kwam?

Is dat zijn schim, die daar voor de rivier staat,
is dit het water dat hem langzaam nam,
is dit de Spree, en dat de Grenadierstraat?
- Het is de Amstelstroom, ’t is Amsterdam.

Op ’t Rembrandtsplein gaan de lantarens branden,
over de daken sproeit een lichtfontein.
- Ik druk mijn nagels dieper in mijn handen.

De Jodenbreestraat is een diep ravijn;
ik zie mijn schaduw dansen op de wanden.
- Het is maar tien uur sporen naar Berlijn.

1938

Ed. Hoornik (1910-1970)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 27 april 2016

Coenraedt van Meerenburgh -- Bibberdag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

gedichten.nl
facebook
liverse

Bibberdag

Het draagvlak voor ‘Oranje’ is gedaald,
Toch heeft de meerderheid nog steeds vertrouwen,
En roept: “Op u, o WimLex wil ik bouwen”,
Dus denk ik dat hij volgend jaar wel haalt.

Mij best, hem breng ik hulde, elke keer,
Maar hopelijk bij ietsje beter weer.

Coenraedt van Meerenburgh (1967)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Driek van Wissen -- Van lotje getikt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
snelsonnetten
npe
kb
Van lotje getikt
Aangaande het noodlot in het leven en werk van Jan Kal

Wat wil het uiterst wonderlijk geval?
Een kennis van Jan Kal die woont zowaar
precies op nog geen uur van Zevenaar
en zeven is net een geluksgetal,

dus die z’n zus woont weer in Nijverdal
toevallig naast een rijwielhandelaar
en de ex-overbuurvrouw nu van haar
heet door een vreemde samenloop Chantal,

zodat haar nicht uit Bennekom aldaar
tijdens het plaatselijk Oranjebal,
exact op koninginnedag dat jaar,

een jongen zag, ja, Holland is maar smal,
die ergens wel wat weghad van Jan Kal -
en zo grijpt heel het leven in elkaar.


Driek van Wissen (1943-2010)
uit: De volle mep (1987)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 25 april 2016

Jac. van Looy -- Ik ben van nacht ontwaakt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
• dbnl
• ing
• website

Ik ben van nacht ontwaakt

Ik ben van nacht ontwaakt met wilde schrik,
Met droge lippen, en gebroken kracht.
Het klamme zweet op ’t voorhoofd, ’t bloed in jacht
Bonzende door mijn polsen, traag en dik.

Toen heb ik liggen staren in die nacht,
Met grote ogen, met verwezen blik,
En naast mijn hoofd, daar telde een zacht getik
Mij de uren voor, die ’k zó heb doorgebracht ...

een vale droom was in mijn slaap gekomen
En heeft mij jaren vér doen gaan,
Mij mijn verleên verteld met schor gefluister.

Neen, niémand peilt de diepte van dat duister,
Géen kan de bangheid van mijn nacht verstaan ...
’k Was weer als toén ... want Waarheid was mijn dromen.


Jac. van Looy (1855-1930)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 24 april 2016

Anne van Amstel -- Ven

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
npe
contrabas

Ven

geef me een schop
want ik wil graven
in een weiland

een gat maken
in de aarde
en me god wanen

om de pluizen zaad
de aangedragen rietkraag
de kikkers, de schrijvertjes
de vastberaden libellen
die een volgelopen gat
binnen het jaar
veranderen in een ven

ik wil vertrouwen op
de komst van de iris
het eerste blauw
de komende lente


Anne van Amstel (1974)
uit: Geef me nu ik wil (2016)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 22 april 2016

Hans Faverey -- Juist nu het zich, desondanks

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* Hans Faverey en de liefde• Deze week de keuze van Alexis de Roode uit Ik proef iets wat bedorven is, een bloemlezing van Nederlandstalige hekeldichten, samengesteld door Daniël Dee, Benne van der Velde en De Roode zelf. Vandaag als laatste een gedicht van Hans Faverey.Juist nu het zich, desondanks,
juist nú zich zienderogen
mindert, zich handhaaft
nog een bitterste roos:
in zo’n korte tekst,
even ijzig als doof,
die zich, alle roos-

en doodachtigheden
ten spijt, zich hand-

havend, is: de ijzigste,
de meest doorstoken
en meest doortrapte roos.


Hans Faverey (1933-1990)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 20 april 2016

Willem Godschalck van Focquenbroch -- Aan mejuff. N.N.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* literatuurgeschiedenis
* focquenbroch.nl
* wikipedia
* dbnl• Deze week de keuze van Alexis de Roode uit Ik proef iets wat bedorven is, een bloemlezing van Nederlandstalige hekeldichten, samengesteld door Daniël Dee, Benne van der Velde en De Roode zelf. Vandaag als vierde een gedicht van Willem Godschalck van Focquenbroch.Aan mejuff. N.N.

O Schone! ziet gij niet dat ik geheel op 't lest loop?
Sinds gij mijn vrijheid hebt door uw gezicht ontroofd,
't Geen u met heldre glans zo glinstert in het hoofd,
Gelijk een dove-kool in een bescheten mesthoop?

Ik sta gelijk vervoerd, wanneer uw asems geur,
Die door twee lipjens vloeit, die alledag vervellen,
Mij alzo aangenaam de geesten komt ontstellen,
Als een benauwde lucht, uit Goossens achterdeur.

Uw Lokjes, daar de min vermaak neemt in te spelen,
Die binden mij de ziel met duizend steken vast;
Denk nu of ik niet sterf in een vergulde bast?
Wijl zij in verf niet veel van kinderstront verschelen.

Uw Kin, die 't aambeeld lijkt, waarop het hamerslag
Van uw vergode Neus mijn hart steeds dreigt te kneuzen;
Benauwt mij zo, als of ik onder al de neuzen,
Die in de wereld zijn, alree begraven lag.

Uw Kaakjes lijken wel die doen mij noch iets hopen;
Mits die soo puttig zijn, dat ik voor vast vertrouw,
Dat zo men er een stoop gelijk op gieten wou,
Dat'er niet ene drop zou van uw Tronie lopen.

Zo groot is uw sieraad, o Schone, dat in 't end,
Zo ik uw schoonheid wou naar volle eis beschrijven,
De hele wereld haast zou twisten gaan, en kijven,
Om t' weten, of j'een mens, dan of j'een Woud-aap bent.


Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-1670)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 19 april 2016

Willem Thies -- Blauw

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* poetryportret
* npe
* wat gedichten


• Deze week de keuze van Alexis de Roode uit Ik proef iets wat bedorven is, een bloemlezing van Nederlandstalige hekeldichten, samengesteld door Daniël Dee, Benne van der Velde en De Roode zelf. Vandaag als derde een gedicht van Willem Thies.Blauw

ons worden pillen & capsules voorgeschreven
voel hoe ze tegen je verhemelte kleven
(tussen de lippen van liefde & de kaken van haat)

we zijn dronken van dromen & luidruchtig
verkondigde leugens

we spelen als kinderen op een kerkhof
de bloemen knakken als gekrenkte trots
we spelen voor ons leven

we boren ademgaten in een doodskist en noemen het vrijheid


Willem Thies (1973)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 18 april 2016

Leo van Breen -- Willem Kloos

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* Zeeland Geboekt


• Deze week de keuze van Alexis de Roode uit Ik proef iets wat bedorven is, een bloemlezing van Nederlandstalige hekeldichten, samengesteld door Daniël Dee, Benne van der Velde en De Roode zelf. Vandaag als tweede een gedicht van Leo van Breen.Willem Kloos

Het diepste-binnen-Inzijn moet wel zeer
diep-Binnen-dieper-Binnenst zijn geborgen,
want Diepst! maar stil! ’t Oneindige komt morgen;
Tans heeft de Nieuwe Gids geen ruimte meer.

Het is geen kleinigheid, door wind en weer
de Al-Oneindigheid te Be-Sonnetten;
In Oer-Gronds-Diepte ’t duidlik merk te zetten
van een nooit Af-te-Dalens-moede heer.

Knus-Snoezig is ’t soms ook. Dit kan gebeuren,
als j’ in een werk van vele bladen druk,
alsmaar je lieve Jeanne’ uit puur geluk
aan Hare Tenen door het Bos wilt sleuren.

Dit is de psychies hoogste Kunst van alle:
de waarste Waarheid (en dies nooit bevreesd)
te zoeken in dit Binnendenkens Feest,
En zonder daarbij vast in Slaap te vallen.


Leo van Breen (1906-1988)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 17 april 2016

Wouter Godijn -- Zwembadvrouwen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* kb
* wikipedia
* leest voor
* atlas


• Deze week de keuze van Alexis de Roode uit Ik proef iets wat bedorven is, een bloemlezing van Nederlandstalige hekeldichten, samengesteld door Daniël Dee, Benne van der Velde en De Roode zelf. Vandaag als eerste het gedicht van Wouter Godijn waaraan de titel van de bloemlezing ontleend is.Zwembadvrouwen

Als ik zulke vrouwen door het zwembad zie razen,
hoe ze het water slaan als een ongehoorzaam kind,
denk ik wel eens: leven

is voor hen toch meer een kwestie van eten dan van weten,
of zou je moeten zeggen: vreten?
Tien diepe kniebuigingen en dan op een holletje naar Ikea
voor de zon opkomt.

Ik heb natuurlijk wel makkelijk praten.

Van jongs af aan at ik met tegenzin.
Zelfs van mijn gezin neem ik maar kleine hapjes
en denk: ik proef iets wat bedorven is
maar dat zal ik zelf wel zijn.


Wouter Godijn (1955)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 15 april 2016

Hugo Claus -- Ik schrijf je neer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* clauscentrum
* wikipedia
* dbnl
* kb
* dossier De StandaardIk schrijf je neer

Mijn vrouw, mijn heidens altaar,
Dat ik met vingers van licht bespeel en streel,
Mijn jonge bos dat ik doorwinter,
Mijn zenuwziek, onkuis en teder teken,
Ik schrijf je adem en je lichaam neer
Op gelijnd muziekpapier.

En tegen je oor beloof ik je splinternieuwe horoscopen
En maak je weer voor wereldreizen klaar
En voor een oponthoud in een of ander Oostenrijk.

Maar bij goden en bij sterrenbeelden
Wordt het eeuwig geluk ook dodelijk vermoeid,
En ik heb geen huis, ik heb geen bed,
Ik heb niet eens verjaardagsbloemen voor je over.
Ik schrijf je neer op papier
Terwijl je als een boomgaard in juli zwelt en bloeit.


Hugo Claus (1929-2008)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 13 april 2016

Erik Menkveld -- Verlorens

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* kb
* van oorschot
* wat gedichtenVerlorens

Over een eiland zweeft het aan,
blijft hangen in een houtwal,
een linde, verwaait, hervindt zich
boven bekroosde sloten, industrieterrein,
een spoorwegemplacement, om mij
achter mijn treinraam nu even
aan te doen: opgelopen verlorens
dat zich onweetbaar ergens is
gaan bevinden, gezocht aanvankelijk,
herdacht nog af en toe en toen
geleidelijk niet meer tot nu
bijna, nu het zich vrijwel meldt
en weer in wolken opgaat, larmoyant
oranje strepen, horizon.


Erik Menkveld (1959-2014)
uit: Verzamelde gedichten (2016)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 11 april 2016

Jules Deelder -- Spartageest

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia
* bloemlezinkje


Bok de Korver


Spartageest

Als de geest van Bok de Korver
Zich warm loopt langs de lijn
En de kreet 'Sparta naar vóóórrèè'
Boven het Kasteel uit stijgt

Weten wij de tijd gekomen
Ons te gorden tot den strijd
En de vijand te bestormen
Tottie 'n hartverzakking krijgt

Nimmer zullen wij versagen
Strijden om elke meter grond
Nooit de Sparta-marsch beschamen
Aan geen enkel voetbalfront

Als Spartaan zijn wij geboren
Als Spartanen sterven wij
In de geest van Bok de Korver
En de naam van Cor van Rijn


Jules Deelder (1944)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jan van Beers -- De bloem op het graf

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia

De bloem op het graf

Meisje
Ach, bloemekijn, bloemekijn,
Wat hebt gij 't goed daarboven,
Op dat grafken mijn!
Des morgends maakt de zonne
U wakker met een lach;
Gij klapt en vrijt met vlinders
En windjes heel den dag;
En 's avonds, als ge moê zijt, kust
Een schoone star u weer in rust;
Ach, bloemekijn, bloemekijn,
Wat hebt gij 't goed daarboven,
Op dat grafken mijn!

Bloem
Ja, maagdelijn, maagdelijn,
Ik heb het goed hierboven,
Op dat grafken dijn:
Des morgends maakt de zonne
Mij wakker met een lach;
Ik klap en vrij met vlinders
En windjes heel den dag;
En 's avonds, als ik moè ben, kust
Een schoone star mij weer in rust;
Doch, maagdelijn, maagdelijn,
't Is beter nog beneden
In dat grafken dijn.

Meisje
Ach, bloemekijn, bloemekijn,
Het is zoo koud, zoo donker
In dat grafken mijn!
En, zeg me eens, zijn daarboven
Uw zusters altegaar
Nog even frisch en kleurig,
De hemel even klaar;
En zingt en springt het vooglenheer
In 't bosch steeds vroolijk als weleer?
Want, bloemekijn, bloemekijn,
't Is hier zoo koud, zoo donker
In dat grafken mijn!

Bloem
Ja, maagdelijn, maagdelijn,
Al is het koud en donker
In dat grafken dijn;
Toch blijven steeds hierboven
Mijn zusters altegaar
Nog even frisch en kleurig,
De hemel even klaar;
Toch zingt en springt het vooglenheer
In 't bosch steeds vroolijk als weleer;
Doch, maagdelijn, maagdelijn,
Gij ligt daarom niet slechter
In dat grafken dijn!

Meisje
Ach, bloemekijn, bloemekijn,
'k Moet hier zoo roerloos liggen
In dat grafken mijn!
En gaan mijn speelgenootjes
Nog 's avond naar de wei;
En mengen zich de knapen
Nog dartlend in de rei;
Vlecht elk zijn liefje nog een krans,
En gaan zij samen nog ten dans?
Want bloemekijn, bloemekijn,
'k Moet hier zoo roerloos liggen
In dat grafken mijn.

Bloem
Ja, maagdelijn, maagdelijn,
Al moet gij roerloos liggen
In dat grafken dijn;
Toch gaan uw speelgenootjes
Weer stoeien naar de wei;
Toch komen zich de knapen
Weer mengen in de rei;
Elk vlecht zijn liefje weer een krans,
En allen staan reeds voor den dans;
Doch, maagdelijn, maagdelijn,
Schoon roerloos, ligt gij beter
In dat grafken dijn.

Meisje
Ach, bloemekijn, bloemekijn,
Ik lig toch zoo verlaten
In dat grafken mijn!
En komt nog elken avond,
Na 't ondergaan der zon,
Die blonde knaap u laven
Met water uit de bron;
Zeg, knielt hij weer niet aan uw zij.
En fluistert hij niet zacht van mij?
Want, bloemekijn, bloemekijn,
Ik lig toch zoo verlaten
In dat grafken mijn!

Bloem
Ja, maagdelijn, maagdelijn,
Gij ligt daar wel verlaten
In dat grafken dijn.
Want wederom is t avond;
En, schoon 'k van dorst versmacht,
Toch brengt de blonde knaap mij
Geen water als hij placht;
Maar hij vervolgt met zoet gevlei
Ginds al de meisjes in de wei....

Meisje
Ja, bloemekijn, bloemekijn,
Ik lig hier goed beneden
In dat grafken mijn!

(1846)

Jan van Beers (1821-1888)
uit: Gedichten (1876)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 10 april 2016

Klaas Jager -- Aldoende bezig

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* meander
* in de knipscheer
* de woudklank
Aldoende bezig

Aldoende bezig
het alledaagse te doorbreken
met niets anders dan het
zinloze verweer tegen voortgang,

wat zich lezen liet als een verweesd dagboek
opgetekend zonder havens en kades,
in een grauw decor van verlaten water,
onbewoonde oevers met schonkig riet

wie herkent dit archaïsch landschap niet,
diep ingeprent door een oeroude stem

nu wil jij dat het persoonlijker, dichter
op de huid en minder meeslepend, meer
van onze gezamenlijke nietigheid getuigt

geef me dan een pen met sleutelwoorden,
die in basale levensbehoeften voorzien, zoals
brood en beleg, tranen en troost, huis en bed.


Klaas Jager (1961)
uit: Tussen hond en wolf (2016)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 7 april 2016

M. Vasalis -- Des nachts, wanneer ik wakker lig

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* vrouwenlexicon
* wikipedia
* dbnl
* leestafel
* npeDes nachts, wanneer ik wakker lig
en wacht en naar het licht verlang,
springen, voor ’t allereerste licht
alom de bronnen van gezang.

Ver in het park, in ’t diepste duister,
niet luider dan verrukt gefluister
en zeer nabij uit luide kelen
en dan weer stil en plotseling vele,
totdat het alles samenstroomt,
de grote stilte wordt door-aderd
en heel de nacht lijkt één geboomt
door duizend vogelen bebladerd.

Dan doven, sneller dan de sterren,
de stemmen van nabij en verre.

Nauw hoorbaar uit een stille mond
de adem van de ochtendstond.


M.Vasalis (1909-1998)
uit: Vergezichten en gezichten (1954)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 6 april 2016

Jacob Campo Weyerman -- Klinkdicht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia
* dbnl
* over dit gedicht
* literatuurgeschiedenis
Klinkdicht

Die met zyn Linkerhand een eigen Vader moordde;
Die 's Moeders Bed, en die zyn Zusters Kuisheid schond;
Die, als het Reuzerot*, het Godendom weêrstond;
Die 's Broeders trouwe Borst met Kains staal doorboorde;

Die zyne Zielsvriendin verworgde met een Koorde;
Die, als Mezentius, de Dood op 't Leeven bond;
Die, als Sardanapaal, hier leefde als eene Hond;
En die het Heiligdom in 't Wangeloof versmoorde;

Die Eer en Eed verzaakte, en Vorst en Vaderland;
Die op 's Vriends Ondergang zyn Zeegeteken plant;
Die 't algemeen Bederf met Nero's oog beschouwde;

En die den Duivel, om 't Genot, een Kaars ontstak;
Of som een Boere-duif brand stichtte in 't Boere-dak;
Dat die zyn Avondmaal eens a Versailles* houde.


Jacob Campo Weyerman (1677-1747)
uit: Den ontleeder der gebreken (1724)* reuzerot = troep reuzen
* (klein) Versailles = bijnaam van Huis ten Halve, een herberg waar het slecht toeven was
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 5 april 2016

Jan Fabre -- 10 & 11

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia
* interview vpro
* slaapproblemen
* bezige bij
10

De reis naar de afwezigheid
van het licht
naar het raadselachtige donker
mag beginnen
Ik zal me toevertrouwen
aan die zalige toestand
Dit is de grote onwetendheid
omdat ze onmeetbaar is
De obscure leegte
waarin mijn identiteit
in elkaar stort
Alle geluiden gaan over in geroezemoes
Mijn gedachten vervagen
tot alles in donkere vaagheid oplost
Ik ben klaar
om me over te geven
aan de mentale en fysieke sufheid
die me wegzuigt in het onbewuste
Ik wil gewoon verdwijnen
om te kunnen ontwaken
in de grote begoocheling
De slaap van de dromen!


11

Het ritueel is begonnen
Ik voel dat ik het contact verlies
De slaap zal me snel grijpen
Mijn spiertonus valt beetje bij beetje
weg
Het onbedwingbare vallen
Ik zal de diepte van de donkere vergetelheid
in tuimelen
tot mijn fysiek lichaam roerloos is
Na de eerste donkere periode
van de slaap van onwetendheid
zullen enkel mijn ogen
onder mijn gesloten oogleden
wild heen en weer bewegen
Ze verraden het plotse ontwaken
en het intense rondzweven
van mijn droomlichaam
Ik hou ervan dat mijn theatrale dromen
zomaar ergens beginnen
en ophouden
vooraleer je de ontknoping verwacht


Jan Fabre (1958)
uit: Restanten (2016)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 4 april 2016

Wim Brands -- De jas & In de eerste nacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* npe
* overleden[gedicht] Lijzig
[gedicht] voor hij begon met reparerenDe jas

Maar eerst is er een oude jas. Nu hangt hij
aan de kapstok, binnenkort wordt hij
verbannen naar het hok.

En eerst is er een avond waarop ik aarzel
naar buiten te gaan. Buiten is het koud
In gedachten trek ik voor het eerst

die oude jas aan. Ik ben alleen op straat.
Wie had dat durven hopen. Ik kijk
in de ruiten en zie

voor het eerst mijn vader in deze stad lopen.
‘Waar ga je heen?’ ‘Nergens heen.’
‘Dan gaan we dezelfde kant op.’In de eerste nacht nadat ik had
gehoord dat hij ziek was
schrok ik wakker.

Het waaide buiten. Het waait, zei
jij, die nog geen oog dicht had
gedaan, en je glimlachte.

Ik begreep het pas later.

Wat er ook is, het zal de natuur
een zorg zijn.

Het waait, het waaide – buiten klonk
de troost van de onverschilligheid.


Wim Brands (1959-2016)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 3 april 2016

Hans van de Waarsenburg -- Achill Dugort, Böll Cottage

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* dbnl
* leestafel
* blog
* overleden
Achill Dugort, Böll Cottage

Ik hoor hier je stem niet, noch ruik ik
Je sigarettenrook. Je nicotinehoest, als
De avondlucht ijl wordt, is van een
Verkouden, ver verdwaald schaap.

Ik steek weer de turf van mijn jeugd.
Het bruine, zompige, natte vuur, dat
Ik in de namiddag zo verledens ruik.
Fuchsia’s zo jong. Zee in je oogblik.

Schrijf je me heidens toe in een
Kamer vol blauwe walm de waan
Van goden, de waan van doden.

De Atlantische zo dichtbij en de
Radio, als ooit, stemt ons droef.
Het leven kluistert ons. Te dicht.


Hans van de Waarsenburg (1943-2015)
uit: Een rijbroek uit Canada (2016)
[Geschreven tijdens een verblijf in juli 2009 in de Heinrich Böll cottage te Dugort, Achill, Ierland]

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 1 april 2016

Herman Gorter -- Gij staat zoo heel, heel stil

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* bwsa
* historici
* bloemlezing
Gij staat zoo heel, heel stil
met uwe handen, ik wil
u zeggen een zoo lief wat,
maar 'k weet niet wat.

Uw schoudertjes zijn zoo mooi,
om u is lichtgedooi,
warm, warm, warm -- stil omhangen
van warmte, ik doe verlangen.

Uw oogen zijn zoo blauw
als klaar water -- ik wou
dat ik eens even u kon zijn,
maar 't kan niet, ik blijf van mijn.

En ik weet niet wat 't is wat
ik u zeggen wil -- 't was toch wat.


Herman Gorter (1864-1927)
uit: Verzen (1890)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster