dinsdag 28 juni 2011

Heere Heeresma -- Gang maar

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* De open ruimte
* dbnl
* wikipedia


Gang maar

Nou, neem mij dan. Een touw rondom me middel,
een grenslijn voor van boven en vanonder.
Want wat ik voelen kan, ach, ’t is nauwelijks
bizonder.
Maar dan het denken, hè, dat is en blijft een wonder!

Uiterst wantrouwig ben ik, voor die wereld met z’n
fiddle
van lekker toch! en neem het er maar van,
en Pakken jongens wat je pakken kan.
Na ons de zondvloed, dus wat wil je anders, dan?

Daarom bind ik een touw rondom mijn middel.
Men gaat zijn gang maar, ik blijf nuchteren en waak.
Mijn slaap is die van de rechtvaardigen, en vaak
speel ik het pandverbeuren, doch ook steeds beter
schaak.

Vandaar dat touw, rondom het middel…


Heere Heeresma (1932-2011)
uit: Hoge noot (1984)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 27 juni 2011

Heere Heeresma -- 3 gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* De open ruimte
* dbnl
* wikipedia


Om dan

Hoe bitter kan het zijn een stad te zien
in ’t diepe dal, pal voor de voet gespreid.
Om dan, na duizeling ener vrije val
te ontdekken dat de nederzetting slechts
getekend was. Met krijt.


Borst verdween

‘Plavuizen en trottoirs, de straat ligt vol met stenen!’
riep Celus, en dronk van de wijn, die soppend
uit zijne mond liep, tussen hemd en borst verdween
om weg te vloeien langs zijn benen. En Celus’ loop
werd eerst wat hinkelend, dan hoppend. Ja werkelijk
de straat ligt vol met stenen…


Het volle

Het is altijd beter leugens te bedenken
dan ongevraagd de waarheid te schenken.
Want waarheid is als het volle pond,
het verstopt het hart; verstopt de mond.


Heere Heeresma (1932-2011)
uit: Hoge noot (1984)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 26 juni 2011

Willem Jan Otten -- Postduif wordt omhoog geworpen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* kb
* dbnl
* wikipediaPostduif wordt omhoog geworpen
klapwiekt hectisch en begint zijn tocht,
aan zijn hiel een kokertje, daarin
heel strak opgerold zijn ziel,
alles zou hij geven om zijn ziel
te lezen daarom wiekt hij zich
een kriek. Pas met de til in zicht
wordt zijn vermoeden zekerheid,
en zeldzaam bang. Hij beschrijft nu
wijde cirkels om het rammelen
van uw bakje Sier, hij koert zijn vlucht
tot poëzie, het hortend liedje van
heb ik terecht bestaan. Het is niet niks,
dat hij ten slotte landen moet
waar hij is uitgebroed.
Hij moet eraan, aan het besef
een duif te zijn geweest, wat zeggen wil:
de zendbrief die u aan u zelf verstuurt.

U toe te geven is geen sinecure.


Willem Jan Otten (1951)
uit: Gerichte gedichten (2011)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 24 juni 2011

Albertine Steenhoff-Smulders -- Sint Jan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* kdc
* dbnl
Sint Jan

Nu is de nacht alleen een waas van dauw
Dat streelend op de warme weiden daalt
En vóór ’t opaal vervloeit in donkerblauw
Teêrrood alrêe de morgenschemer straalt,
Het zijn de lichte nachten van Sint Jan.
Zwaar wolkt een geur van rozen door het woud,
Daar is geen vogel, die nu slapen kan,
Geen bloem, die niet haar kelke openvouwt.

Stil-stralend ligt de Plas in zilverlicht;
Heel zacht bewogen door den morgenwind
Wuift suizend riet; in ’t wijde vergezicht
Sluimren de dorpen in matgrijze tint.
’t Is hoogfeest van het blije zomertij,
Reeds juicht de merel als de vreugde ervan,
De zomerdroomen ruischen ons voorbij …
Het zijn de lichte nachten van Sint Jan.


Albertine Steenhoff-Smulders (1871-1933)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 22 juni 2011

René de Clerq -- Zorge, zorge

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* bloemlezingZorge, zorge

Zorge, zorge, bouw mijn huis.
Timmer, timmer, timmer.
Eerst uw kruis, dan uw huis...
Ach, een huis voor immer.

Zorge, zorge, weef het kleed
dat de dagen spinnen.
Eerst het leed, en dan het kleed...
Ach, een kleed van linnen.

Zie, de nacht is zwoel en zwart.
Sluit mijn oogen, zorge.
Eerst uw oogen, dan uw hart...
Heeft mijn hart geen morgen?


René De Clerq (1877-1932)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Martijn Benders -- Stille

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* website
* wikipedia
* bundelStille

Je moet ’s ochtends een goede broek aantrekken.
De knoopjes van je hemd sluiten.
Kijk jezelf aan. Niet schichtig, niet schuin.
Een scheermes blinkt op het glazen blad.

De zeepdispenser doet een zwanenzang.
Pomp met een afdoende krachtige beweging
een glinsterende sliert eruit. Wrijf die
fijn in je handpalmen. Pas op voor zweet.
Te veel en de zeep pakt niet. Meng het.

Spoel je af. ‘Rinse’ zouden de Amerikanen zeggen.
De huid moet bleek zijn, een bestemde ruiker,
luchtig als seringen in het gloren van de dag.


Martijn Benders (1971)
uit: Wat koop ik voor jouw donkerwilde machten, Willem (2011)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 21 juni 2011

Karel van de Woestijne -- Geven, geven!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wikipedia
* dbnl
* bloemlezing


Geven, geven! Alle vrachten
rijzen in het hoogste want,
en de leêgte legt een zachten
weemoed in de moede hand.

Geven, géven! Laat de huizen,
sluit de ramen, dek den haard:
de open heemlen zijn de sluizen
voor uw ongeduld'gen vaart.

'k Ben geleêgd; ik ben verleden;
'k wórde dood: ik heb gevoed.
Al wat komt is mijn verleden,
waar 't gewerd uit mijne bede en
lacht uit mijn vergeten bloed.Karel van de Woestijne
uit: Het berg-meer (1928)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 19 juni 2011

Juliana Cornelia de Lannoy -- De volmaakte man

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* Magazijn van de Verlichting
* Literatuurgeschiedenis.nl
* Huygens Instituut

De Volmaakte Man

Gestadig in het werk tot nut van ’t huisgezin,
En ievrig om zijn ambt met glorie te bekleeden;
Niet driftig, nooit geneigd tot wufte of dartle zeden;
Bezorgd voor zijn belang, maar wars van slecht gewin:

Aan ’t spel niet toegedaan, aan Bacchus vocht nog min;
Bedacht om zelfs met nut zijn speeltijd te besteden;
Geen laf bewonderaar van vreemde aanvalligheden;
Verliefd, en teederlijk, maar op zijne Echtvrindin!

Getrouw tot in den dood aan de eedle vriendschapsbanden;
Bereid om voor den staat zijn leven te verpanden;
Meedogend, heusch, oprecht, wijs, vriendlijk, zacht van geest.

De Man, met zoo veel deugd, met zoveel roem beschonken,
Die Man, zoo dubbel waard in Dichtlust mij te ontvonken,
Is, naar ik merken kan, nog nooit op aard geweest.


Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1780)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 17 juni 2011

Theo Verhaar -- Rotterdam '94

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* de harmonie
* Alle gedichten


Rotterdam ’94

1
Aan de voet van het industrieterrein,
waar we parkeren,
begint de sluiproute van armen en benen
die zich voortbewegen
in gruis en stof,
tot ze beschutting vinden
onder de afbeelding van een hoed
op een olietank geschilderd.

2
Ongecoördineerd is het verlangen,
als de ledematen van een marionet
op het moment
dat wij hem uit de koffer nemen.

3
Geknotte rails steken
in onze weke huid,
buigen om,
zetten ons tussen haakjes.

4
Niet verbranden.
Verteren gaat ons gemakkelijk af
in het gras.
Opgejut door goed doorbloed vlees.

5
In de verte glimt het kookeiland.
Een schim van stoomfluiten
echoot onze adem, maar wij
rochelen glinsterende slijmscherven.

6
Zaad eet een wit
papieren zakdoekje op
dat in kruimels
op de grond valt.

7
Een Dorische zuil,
een stijve spier
verdwaald langs de snelweg
staat daar zonder wellust.


Theo Verhaar (1954-1999)
uit: Het badwater van de fotograaf (1996)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 15 juni 2011

Willem Godschalk van Focquenbroch -- Sonnet op een Pijp, die hy niet Aen kon houwen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* literatuurgeschiedenis
* focquenbroch.nl
* wikipedia
* dbnl


Sonnet op een Pijp, die hy niet Aen kon houwen.

O Goude Son! wiens licht noch noyt is uyt gegaen,
Maer die gedurig brant by ons, of d'Antipoden
Ghy, die geen swavel-stock, noch vuurslach hebt van noden,
Om, (of ghy wierd gedooft) u weer in brandt te slaen:

Ghy van wiens vuur, al de Planeeten, en de Maen,
Haer leven trecken, als de menschen van de brooden,
Ja sonder wien ons vuur geen pot sou kunnen zooden,
En niemandt schier een bout half gaer sou kunnen braên;

Ghy, welckers vrolijck licht de Weereldt doet herleven,
Met recht word u de naem van God'lijck toegeschreven,
Nadien g'al meerder deugt op aerdt doet als de Wijn;

Ick sal tot uwer eer een Hoog Altaer doen bouwen
Soo ghy maeckt dat dees Pijp die schier geen vuur wil houwen
Meê even eens als ghy, altijdt ontfonckt mag sijn.


Willem Godschalk van Focquenbroch (1640-1670)
uit: Afrikaense Thalia (1678)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Piet Paaltjens -- 3 immortellen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* kb
* gedichten

III

Waarom ik de lome nachten
Met wrange tranen bedauw? -
Ik weet niet wat ik liever deed,
Dan dat ik het zeggen zou.

En wou ik het ook al zeggen,
Weet ik, of ik het wel kon?
Voor alles is er een oorzaak, -
Maar hebben mijn tranen een bron?


XXXIII

Mijn hart was toegevroren,
Mijn tranen vloeiden niet meer.
Toen trof mij haar gloeiende blikstraal,
En de wateren ruisten weer.

O ware ik toch verdronken
In de bitterzilten vloed!
In liefdetranen, hoe brak ook,
Te smoren, is honingzoet.


C

Zoals ik eenmaal beminde,
Zo minde er op aarde nooit een.
Maar ‘k vond, tot wie ik mij wendde,
Slechts harten van ijs en steen.

Toen stierf mijn geloof van vriendschap,
Mijn hoop en mijn liefde verdween.
En, zoals mijn hart toen haatte,
Zo haatte er op aarde nooit een.

En sombere, bittere liedren
Zijn aan mijn lippen ontgleên.
Zo somber en bitter als ik zong,
Zo zong er op aarde nooit een.

Verveeld heeft mij eindelijk dat haten,
Dat eeuwig gezang en geween.
Ik zweeg, en zoals ik nu zwijg,
Zo zweeg er op aarde nooit een.


Piet Paaltjens (1835-1894)
uit: Snikken en grimlachjes (1867)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 13 juni 2011

Elma van Haren -- Kom er maar onder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* kb
* dbnl
* wikipedia
* Likmevestje


Kom er maar onder

Mijn paraplu heeft een gouden hart.
Kom er maar onder als het ongeluk regent.
Groot genoeg, die paraplu.
We wandelen samen in onaantastbaarheid.
Zo raken we elke ellende in één tel kwijt
en lachen om het nu!

Weg slecht rapport, gebroken hart, verlegenheid,
spijt om iets dat je gezegd hebt, ruzie met je moeder,
te weinig zakgeld, eenzaamheid of snoeplust
alsmaar geen vriendje en nog steeds niet gekust!
Nee, we krijgen de slappe lach, we maken
ons hoofd van alles vrij. Wat telt is ons verbond.

We hebben met zijn tweeën eindelijk eens lol
in het gouden licht onder mijn paraplu.
Een meter in het rond,
een paradijsje om ons heen.
Warm tweepersoonstentje!
Geluksparasol.


Elma van Haren (1954)
uit: Likmevestje (2011)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 9 juni 2011

Muus Jacobse -- Pinksteren

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wikipedia
* dbnlPinksteren

Gij hebt dit graf gebroken nu
En wij kunnen niet blijven staan
Nu Gij daaruit zijt opgestaan,
Maar toch, hoe was het vol van U.

Het hart dat gij geschapen hebt
Werd ledig van Uw hemelvaart,
En 't oog heeft blind omhoog gestaard
Omdat Gij het verlaten hebt.

Het is zo vreemd geworden nu,
Want wij, uw kindren, zijn verweesd
En wachten ledig op Uw Geest,
En toch, wij zijn niet zonder U.

Ach, dat wij op dezelfde tijd
Verweesde zijn en deelgenoot,
Horen aan leven en aan dood,
Verlossing en verlorenheid.


Muus Jacobse (1909-1972)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 8 juni 2011

Ad Zuiderent -- Vlaggetjesdag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipedia

Vlaggetjesdag

Zeg Scheveningen zei ze, shibboleth
kom dichterbij: het puntje van de zee dat
aan de kust likt – maar geen gehoor…
Scheel heveningen dacht ze, bereshit
je zeemansvlees een vlammenzee
slik ik je in, je puntje van verlangen,
raak ik ten vlooi der prammen,
maar nee… Dan maar hardop, de vlaggen uit:
o zacht gehemelte, als jij geen huig hebt
brouw ik er wel een, wees mij een tong die golft
over mijn heupen heuvelen in zwakke rateling
ga mij, een staart die staat, een mondvol daad
die welft, ga mij toch harinklijk genieten.


Ad Zuiderent (1944)
uit: Jij als geen ander (2000)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Jan F.E. Celliers -- Trouw

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipediaTrouw
Ter gedagtenis aan –

Ik hou van ’n man wat sij man kan staan;
ik hou van ’n arm wat ’n slag kan slaan,
’n oog wat nie wijk,
wat ’n bars kan kijk
en ’n wil wat so vas so’s ’n klipsteen staan!

vas so’s ’n berg van grouw graniet
op vaderlands-grond, sij hartsgebied,
aan haar getrouw
so’s aan kind en vrouw,
en wat in haar eere ook sijne siet.

Ik hou van ’n man wat sij moeder eer
in die taal uit haar vrome mond geleer,
en die bastergeslag
in sij siel verag
wat, haar verstotend, hulself kleineer.

Die oog wil ik sien wat ’n traan nog ween
v’r ’n helde-geslag, in hul rus daarheen,
maar 'n blits van trouw
in die traan van rouw,
wat aan liefde weer gee wat haar bron is ontleen.

V’r mij d’Afrikaner van durf en daad
wat Mammons eer en loon versmaad,
sij hoofd en sij hand
v’r sij volk en sij land
en ’n trap van sij voet v’r laag verraad!

O, ik hou van ’n man wat sij man kan staan;
ik hou van ’n daad wat so's donder slaan,
’n oog wat nie wijk
wat ’n bars kan kijk,
en ’n wil wat so vas so’s ’n klipsteen staan!


Jan F.E. Celliers (1865-1940)
uit: Die vlakte (1908)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 7 juni 2011

Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt -- Melittaas grafschrift

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* Huygens Instituut


Melittaas grafschrift

Hier ligt een vroeggeknakte bloem,
Des dorplings lust, der maagden roem,
Op 't mulle grafbed neder.
Geen lelie had ooit schooner zwier,
Niet slanker is de populier,
Niet rijziger de ceder.
Geen frisscher blos had ooit de roos;
Geen blanker gloed de tijdeloos;
't Viooltjen nooit de zachtheid
Die uit haar blaauwende oogen scheen.
Gy, die dees grafsteê nadert, ween,
Dat over zooveel minlijkheên
De sluier van de nacht leit.


Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt (1776-1830)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 5 juni 2011

Allard Schröder -- Het jaar 1955

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* website
* vpro
* wikipedia
* Het meisje met de afstandsbediening

Het jaar 1955

O de stille optocht van verloofden
’s avonds door oktoberstraten, sterren in de ogen,
de weemoed van mevrouwen, hun licht bepoederd zuchten,
de serene dans van Sunlight-kinderen – en hun ernst,
want oud zullen ze als kind niet worden.

Dan voorjaar en veevreugde, uitgelaten staarten,
mijn vader in augustus overvallen
door een onbegrijpelijke stilte.
De buren met vrede in de blik
en het Godsdiploma zuchtend aan de muur.

’t Kind ik in alle jaargetijden kijkt uit over de velden,
heerser zou ’t er worden, heerser over eiken, beuken, elzen,
heerser met zware bruine geuren in de neus
en een verlangen naar bloed.

Dat deel van mij werd boekhouder,
briljantinemens en vanger van seconden.

Het andere heeft jaren later dit geschreven.Allard Schröder (1946)
uit: Het meisje met de afstandbediening (2011)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 3 juni 2011

Kees Stip -- Op (nog) een jakhals

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wikipedia
* dbnl
* een paar gedichten


Op een jakhals

Een kinderjuffrouw, ene Truitje,
zat met een jakhals in een schuitje.
Het mens sprak niet van trots ontbloot:
‘Ik heb een jakhals in mijn boot.’
Waarop genoemde jakhals sprak:
‘U hebt een boothals in uw jak.’


Op nog een jakhals

Een jakhals zat te Loon op Zand
met een cognacfles in de hand
de hele dag te pimpelen.
'Ik ben,' zo sprak de simpele
met alcohol gevulde bloed,
'door een cognachals opgevoed.'


Kees Stip (1913-2001)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 1 juni 2011

Jacobus Revius -- Ongenoegzaamheid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* bloemlezinkje
Ongenoegzaamheid

Is iemand bij een Heer ter tafelen gezeten
Alwaar genoegzaam is te drinken en te eten,
Roept hij onstuimelijk om oester of lamprei,
Of, lakende den wijn, om seck en malvezij,
De Heer zal zeggen: “Vriend, wie is er die u dwinget?
Lust u niet, dat gij vindt, zoo etet dat gij bringet.”
Maakt hij het ook te bont, den huisheer wordet gram
En wijzet hem den weg, vandaar hij henen kwam.

Wij zijn gelijkerhand alhier des Heeren gasten,
Hij spijst ons, om te voên, niet om te overlasten:
Genoegen wij ons niet, maar kraaien nog om meer,
Gewisselijk daarmee verstoren wij den Heer,
Ja, maken ons onweerd, dat met zijn goede gaven
Hij ons nog langer tijd zou kweeken ende laven.


Jacobus Revius (1586-1658)
uit: Over-Ysselsche sangen en dichten (1630)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l