vrijdag 28 februari 2014

J.C. Bloem -- Zondag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* letterkundig museum
* kb
* leestafel

Zondag

De stilte, nu de klokken doven,
Wordt hoorbaar over zondags land
En dorpse woningen, waarboven
Een schelpenkleurge hemel spant

De jeugd keert weer voor d' in gedachten
Verzonkene, die zich hervindt
Een warm, van onbestemd verwachten,
In zondagsstilte eenzelvig kind.

En tussen toen en nu: 't verwarde
Bestaan, dat steeds zijn heil verdreef;
De scherpe dagen, waar de flarde
Van 't wonde hart aan hangen bleef.

Niet te verzoenen is het leven.
Ten einde is dit wellicht nog 't meest:
Te kunnen zeggen: het is even
Tussen twee stilten luid geweest.


J.C. Bloem (1887-1966)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 27 februari 2014

E. du Perron -- Beeld uit het verleden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* E. du Perron Genootschap
* Cultuurarchief
* dbnlBeeld uit het verleden

Ik mocht haar handen kussen, sprakeloos.
Mijn handen slopen langs haar slanke voeten.
Zij zag mij aan, daar was in dat ontmoeten
van onze blikken iets genadeloos.

Haar blik zei neen: met zekerheid, niet boos -
haar mondje lachte wijl ze mij deed boeten
mijn overmoed, en 't was een wreed verzoeten
van een heel lange en even bittre poos.

Toen zei ze: “Zeg eens wat!” en 'tgeen ze zweeg
was “mooiprater”, als een knap strateeg.
En 'k vond en sprak dit buitenaards gefemel:

“De Hel is een heel oude, en domme straf.
Zend iemand in het vagevuur, met af
en toe een kleine wandling in de hemel.”


E. du Perron (1899-1940)
uit: Parlando (1930)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 26 februari 2014

Alfred Kossmann -- Eeuwigheid is stilstand

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* in memoriam
* Kossmann leest

Eeuwigheid is stilstand. Het paradijs
Bestaat uit Zwitserse en Italiaanse meren
Waar aan de voet van geriefelijke bergen
De zaligen op het dorpsplein staan
En zingen, de mond wijd open,
Eén stralende toon,
En waar op het water, dobberend in kleine boten,
De heiligen verdiept zijn in 't gebed
Dat hen uit heel een leven hiertoe wekte
Als uiterst loon,
De kleren glinsterend, 't gelaat zeer schoon
In de onveranderlijkheid van het volstrekte.


Alfred Kossmann (1922-1998)
uit: Apologie der varkens (1954)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 24 februari 2014

Krijn Peter Hesselink -- Gehoortest

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* npe
* wikipedia
* podiumGehoortest

Ik weet niet of ik al geacht word iets
te horen en begin maar vast het knopje
in te drukken, heel mijn leven is
een uitgesmeerde pieptoon

dan komt er een verpleegster binnenvallen
een slagroomtaart, wel vijfentwintig kaarsjes
iedereen viert feest in een uitzinnige
pantomime, behalve ik, ik klamp me
vast aan wat ik heb, een knop, een pieptoon

de polonaise slingert door de zaal
de voorste krijgt de geest, klimt door het dakraam
een hoekje blauwe lucht waar iedereen
door opgeslokt wordt, hoor ik daar mijn naam?


Krijn Peter Hesselink (1976)
uit: Als niemand vangt (2014)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 23 februari 2014

Leo Vroman -- Dat moet kunnen & Waarom altijd weer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* Vroman foundation
* bloemlezinkje
* interview

Foto: Keke Keukelaar


Dat moet kunnen

Ik zal straks moeilijk wennen
mij aan mijn zo volmaakt
verdwenen menselijk naakt
te doen herkennen.

Dus wikkel mij, lieve Ruimtetijd,
in lagen rond mijn strak gewaad,
desnoods met bloemetjes, maar laat
een gaatje voor de Eeuwigheid.

Gedachten zoals deze
stromen dan bij mij binnen
en klateren luid

in mijn luchtledig wezen
dat ze in zachte zinnen
vol inhoud uit.

1 januari 2012Waarom altijd weer

Waarom is het altijd
zo donker in mijn dromen
en moet ik de weg weer kwijt
hoe uit een lab of uit een kamp
naar huis te komen
en de grootste ramp
is de werkelijkheid,
altijd, altijd
als ik toch nog mag ontwaken
om je warm en helemaal en
levend aan te kunnen raken?

Is het om telkens weer en
weer de wrede les te leren
hoe ik alleen de dood in dwaal en
terug kan keren?

14 april 2012


Leo Vroman (1915-2014)
uit: Die vleugels (2013)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 20 februari 2014

J.H. de Veer -- De vliet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* Neder-L
* npe
* gedicht


De vliet

Hoe vlot die ezel langs het jaagpad draaft,
Dat onder 't bootje babbelkletst het water;
— Ik vind mijn vliet een allerleuksten prater,
Wiens strengheid mijn moede ziele laaft.

— Zie hoe de lijn langs de oeverhalmen schaaft,
Dat kròm zij staat, daar traag maar los zij laten —
Plomps gaan in 't nat de kikkers, die daar zaten
En schieten baarzen, waar ge uw ziel voor gaaft.

Een hooge lucht, bont, vlokkig tegen blauw
En zil'vren wilgen, hooge populieren,
Omringen huisjes, vlak bij bergen hooi —

Ik sleep de hand door 't water en vind mooi
Ons lage land vol vaarten en rivieren,
Als in de lucht maar drijft zulk wit en grauw.


J.H. de Veer (ca. 1860-1915)
uit: De vliet. 50 sonnetten in spreektaal (1901)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Joost van den Vondel -- Doodshoofd

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* kbDoodshoofd

Arme mens, wat zijt gij trots?
Ziet gij 't zwaard niet opgeheven
Van den strengen Engel Gods,
Dreigende u den slag te geven?
Schat noch rijkdom kan u niet
Van een snelle Dood bevrijden,
Die gij voor uw ogen ziet
In dees droeve en vege tijden.
Nu u God nog leven gunt,
Beter u, terwijl gij kunt.


Joost van den Vondel (1587-1679)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 18 februari 2014

Peter Verhelst -- Weet je nog?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* website
* regisseur
Weet je nog?

Weet je nog toen we op de toppen van onze tenen op de rand
Van een berg leek het wel, die keer dat we jubelend, een seconde,
Niet langer, enkele millimeters over de rand leken we, nooit eerder
Dan tijdens die onsterfelijke, die ene ongelofelijke trilling
Die er achteraf gezien misschien niet eens, die ene vlam
Die uit ons opschoot, zeiden we, of die we hadden kunnen zijn, dachten we,
Buiten adem, die seconde die eeuwig leek, dat dansen, dat juichen,
En we de seconde erna al, hoe is het mogelijk dachten we, en dat we ons nooit
Eerder zo overvol, hoe we wisten dat we vanaf nu elke seconde verder, weet je nog
Hoe we, zeiden we soms, dat we wisten dat we nooit meer, dat we er altijd
Aan zouden denken hoe de lont vanaf nu verder, almaar verder, onherroepelijk
Elke millimeter een millimeter dichter bij die andere, die totale vlam
Die ons vanaf nu in een totaal andere vorm begint te likken.


Peter Verhelst (1962)
uit: Wij totale vlam (2014)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Eli Scheen -- Wereld

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* bespreking
* bespreking

Wereld

De wereld draait om seks en geld,
om geld en seks.
De wereld draait om seks en geld,
om geld en seks.
De wereld draait om seks en geld,
om geld en seks.
God heeft het aangezien
en goed bevonden.
De duivel heeft het bekeken
en goedgekeurd.
Ieder moet maar zien hoe hij het redt,
met seks en geld of zonder het.


Eli Scheen (1914-1982)
uit: Gedichten (2003)
De dertig jaar oudere Scheen was ooit degene die hem [Komrij] halverwege de jaren zestig wegwijs maakte in het Amsterdamse milieu van openlijk homoseksuele vrijbuiters en hele en halve artiesten, hem als dichter introduceerde bij poëziepaus Theo Sontrop en bovendien enige tijd zijn huisheer was in Iraklion op Kreta. Komrij schildert de suïcidale Scheen als een sterk depressief mens, volstrekt illusieloos levend, maar zonder enige vorm van zelfbeklag. Hoewel enkele van zijn gedichten in Maatstaf gepubliceerd werden, komt het merendeel van wat Komrij hier presenteert uit de correspondentie die ze gedurende lange tijd onderhielden.
- Joop Leibbrand
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 16 februari 2014

Alfred Schaffer -- dag(droom) # 4.184

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* kb
* bb
* wat gedichten
dag(droom) # 4.184

Vandaag was ik de kwaadste niet
en alle talen van de wereld die ik sprak!
Hoe kort terug dat ik gedanst had
straalbezopen met een vrouw die natte dingen zei
dicht bij mijn oor. Zozo. Maar rond schemertijd
schoot ik opeens rechtop als een verwijt
mes in de hand, volkomen nuchter nu
alsof ik iemand in bescherming nam
en wraak zocht tegelijkertijd.
Kleine vogels raasden laag over mijn buurt
van baksteen, hout en zink en iets in mij gebood toe
maak het af
– waar kon ik heen
het was alsof ik op een eiland stond.
Een eiland is niets anders dan een handzaam jachtgebied
omringd door Delfts blauw water
als het tropisch is, met palmen en hotels
en achterop wat lijntjes voor adres en naam
en onderaan het is echt prachtig hier
de mensen zijn heel vriendelijk en zo gewoon
veel groetjes, liefs, tot binnenkortAlfred Schaffer (1973)
uit: Mens Dier Ding (2014)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 13 februari 2014

Pierre Kemp -- Verloofden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* gedichten
* youtube
Verloofden

Als hij mij een hand geeft,
kleedt hij mijn vingers uit.
Toch verlang ik zo naar dit
contact met mijn huid.
Als hij met een vinger de split
van mijn vingers beroert, word ik
rood
en voel ik mijn schoot.
Wij glimlachen, het doet ons goed.
Is het wel, als het moet?
Maar ik geef toe
en doe, en doe, en doe.


Pierre Kemp (1886-1967)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 12 februari 2014

Herman Gorter -- Gij staat zoo heel, heel stil

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* bwsa
* historici
* bloemlezing

Gij staat zoo heel, heel stil
met uwe handen, ik wil
u zeggen een zoo lief wat,
maar 'k weet niet wat.

Uw schoudertjes zijn zoo mooi,
om u is lichtgedooi,
warm, warm, warm – stil omhangen
van warmte, ik doe verlangen.

Uw oogen zijn zoo blauw
als klaar water - ik wou
dat ik eens even u kon zijn,
maar 't kan niet, ik blijf van mijn.

En ik weet niet wat 't is wat
ik u zeggen wil – 't was toch wat.


Herman Gorter (1864-1927)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 11 februari 2014

Jan Hanlo -- Opstel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wat gedichten
* wikipedia
* graf
* in carré
Opstel

Ik zou U een wijze raad geven over liefde,
lezer,
en een betere inlichting over dat waarvan
wij zoveel verwachten,
als ik er zelf meer van wist

Liefde is kussen geven
en kussen krijgen
Maar als het niet gelukkig maakt,
dan is het vergeefse moeite

En liefde voor geld
vlot moeizaam

Moeizaam komen sommigen aan hun eind
en veel geluk hebben zij niet gekend, zo lijkt het wel
In minuten van verbeelding en ander ongeduld
hebben zij het vlug verbruikt,
werkelijkheden verdisconterend
waaraan ze blijkbaar wanhoopten,
aangetast,
of van te voren al
niet geschikt


Jan Hanlo (1912-1969)

Poëzie en boeken, het is allemaal papier en in elk geval geen soep en geen kussen, geen zwerftochten. Je poetischer, je wahrer, heeft Friedrich von Schlegel gezegd. Dat vind ik wel mooi uitgedrukt, een zeer loffelijk streven om zo de poëzie op te vatten. De realisten zeggen: Je wahrer je poetischer. Ik vergeet altijd wat het nu eigenlijk betekent.
- Jan Hanlo= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

J.J. Slauerhoff -- Liefde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* letterkundig museum


Liefde

Liefde is niets dan daaglijks verder gaan
Door dorre woestenijen
Om na den nacht saam moe weer op te staan
Uit duistre valleien.

Liefde is niet een wijdverklaard begrijpen,
Een stijgen tot het licht,
En niet oneindig zijn en ook niet rijpen
Tot innerlijk gezicht.

Want leven is geen vast geluk, maar een rampspoedig
Dolen in ’t labyrint
Van de gevoelens; wie de weg weet is hoogmoedig,
Als onervaren kind.

Liefde is alleen elkander droef verdragen
Als vrouw en man:
Twee vijanden die toch elkander schragen
Zo nu en dan,

En, daar God voor hun wanhoop en hun vragen
Geen heul, geen antwoord heeft,
Soms naar de eeuwigheid de zweefvlucht wagen
Die een omhelzing geeft.


J.J. Slauerhoff (1898-1936)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 9 februari 2014

Jacques Hamelink -- Droomdriehoek

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* literair Gent
* De metapoëzie van Jacques Hamelink
Droomdriehoek

Mijn vrouw hield zichtbaar zeer veel van mij en ik
van haar. Ontkleed bijeengebed lagen we twee. En hoe
het zij, de hele tijd was jij, mijn lief en bijzit, daar
liefhebbend bij ons, zeer. En trok je pas terug toen wij,

mijn vrouw en ik, zo lovenswaardig schroomloos toegewijd
elkaar liefkozend, de uiterste intimiteit gingen vergeven
aan elkaar. En kwam en was daarna opnieuw ons uiterst na.
En hield van ons, zielsveel. En zoveel hielden wij van jou.

En waren zo een dans, een sproke van drie levens in
slow motion samen. En de volheid van deze onze homogene,
eervolle, zeer vrome liefde verwarde je, en je vroeg
je af, al aan je hart de angst, hoe dit nu verder moest.

Zo ik ooit van deze kennis van je liefde misbruik maakte zou
jij, geef het toch toe, mij wellicht doden met een keukenmes.


Jacques Hamelink (1939)
uit: Vigerende oudelandse grond (2013)

Bundel is voor een deel te lezen bij Google Books.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 6 februari 2014

Thomas Blondeau -- I & II

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia
* interview
* vpro (audio)I

ons: een vlek van een woord
waar je scherp mee omgaat
jij, een uit het raam leunen
met je borsten op de vensterbank


II

vlak na vandaag hoeft het niet meer, maar
we hebben nog nacht, het uitwuiven van blinden
tussen ons een oog dat heen en weer schiet
en pas begraven: onsThomas Blondeau (1978-2013)
uit: Mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen (2014)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 5 februari 2014

Frouke Arns -- Mensen die je misschien kent

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* ipoetry
* meander
* contrabas
* voorproefje bundel

Mensen die je misschien kent


Je zit in de trein met de smaak van ijzer
en nadert je eindpunt.

Uit de schoot van de man tegenover je
groeien chrysanten; er kruipt een spinnetje uit.

Als je vaart mindert herken je bij de overgang mensen
in de trekken van mensen die je niet kent.

Op een balkon van een flat voert iemand
zijn longen aan wolken, spreekt met meeuwen,

daaronder klopt een vrouw
al haar woede uit het kleed.

In het gangpad ritselt jeugd met vleugels,
klaar om wind te vangen.

Ook wat je niet ziet of hoort gebeurt: snelheid van licht
deling van cellen, de spin die men plet in een stiltecoupé.


Frouke Arns (1964)
uit: Mensen die je misschien kent (2013)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Johanna Geels -- Morgenland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* weblog
* columns hp/de tijd
* interview


Morgenland


Het licht dat lui wakker wordt, zich
gapend door het bladerdak wringt.

Hongerige boomtakken die vogels
uit de lucht graaien.

Drie ijle wijven grinnikend achter de
olifantsboom.

Zo meteen zijn de paden warm, glanzen
de kevers als olievlekken in het zand.

Vegen wandelaars met skistokken in een
vinnig staccato takjes aan de kant.

Staat het damhert netjes op zijn panoramaplek
en zie ik je gezicht voor me als een zojuist
geopend pretpark.


Johanna Geels (1968)
uit: Wildberichten (2014)

Uit dezelfde bundel:
Op zand gebouwd
In Antwerpen= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 4 februari 2014

Jan Pieter Heije -- Keukenmoeder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* kb


Keukenmoeder

Sappig vleesch en sappig ooft,
Schat van kruiden versch en fleurig,
Alles wordt nog éens zoo keurig,
Als ons Moedertje ze stooft:
'k Wed, ze kon een harde kei
Murrêw maken als pastei.

Wilt ge weten, lieve kind,
Waar de kunst in is gelegen?
Als ge letten wilt ter degen,
Ben ik zeker, dat ge 't vindt!
Maar ge wordt door haar verkloekt,
Als ge 't in het Kookboek zoekt.

Of begeert ge, dat ik zèg,
Hoe 't recept wel is geheeten?
't Heet - och! wil het niet vergeten:
'Zindlijkheid en overleg;'
En voor Saus (geloof me vrij)
Doe er maar wat Honger bij!


J.P. Heije (1809-1876)
uit: Al de volksdichten (1865)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 3 februari 2014

Judith Herzberg -- Dyslexie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* bespreking 'De lucht in'
Dyslexie

De boeken vliegen hier met grote kracht
tegen het raam. Vallen. Liggen verdwaasd
er onder, tot ik naar buiten ga, ze opraap.
Geen wonder dat ze wat verward zijn,
ik blader in ze, spreek ze troostend toe
beloof dat het in orde komt, dat
ik me in ze zal verdiepen, leg ze zolang
op vriendelijke stapel, een voor een, bij
soortgenoten. Ik zeg dat eerder werk
eerst af moet maar dat ik dan, zodra –
ach ja, ach arme boeken, ach arme mij
soms wijd ik me een hele avond
aan een van hen. Wat blijkt?
De knal, de val, terwijl ik me zo
voor ze inspan, de pijn daarvan
woekert verwoestend in mijn brein.


Judith Herzberg (1934) uit: Liever brieven (2013)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster