donderdag 31 augustus 2017

Michel van der Plas -- Leven & School der liefde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
kb
npe
nog een gedicht
Leven

is bezig zijn met dood te gaan. Is leren
roerloos te liggen in een mooi misschien.
Afscheid nemen van stappen die niet keren.
Vier drie twee keer elkander nog maar zien.

Schrijven Kom bij me, maar er zelf uit lezen
Daar ga ik dan. Met het hart op de hand
de spiegel nog verklaren niets te vrezen,
en er, ontzet, al niets in zien, niemand.

Dan zitten, kouder leren liggen, samen
met niets. Geen post meer krijgen. En een naam
doorstrepen op verjaarskalenders. Namen.

O ja denken. En toen. Eindeloos omdraaien,
en weten dat dat kloppen aan het raam
de wind is die waar hij het wil gaat waaien.


*


School der liefde

Woorden van geluk zijn moeilijk, ze zijn
klank, wartaal, aaas en jijs en toedan, alles
of niets. Het lekken van vuur; een gordijn
in de wind. Ze zijn eigenlijk maar ballast.

Want we zeggen geluk niet, we doen het.
Dieren hebben alleen maar hun lichamen;
snuiven, stampvoeten, hoeden warmte met
warmte. Het leeft en trilt, het heeft geen namen.

Hoeveel gemakkelijker vindt verdriet
woorden. Dat is de wereld van de mensen:
ze huilen en ze ballen vuisten en ze
vullen bladzijden, maar ze sterven niet.
Sterven hoorde alleen waar leven hoorde:
bij geluk; en dat was teveel voor woorden.


Michel van der Plas (1927-2013)
uit: Langzaam vertrekken (1965)
• Wartaligste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 30 augustus 2017

Delphine Lecompte -- Abracadabra in zijn slaap

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

interview
npe
enkele gedichten
youtube
poetryUit Western, de nieuwe bundel van Delphine Lecompte.


Abracadabra in zijn slaap

Een man verleidt mij met een woordspeling
Hij is een pas ontslagen kraanmachinist
We nemen de bus naar de badstad waar ik leerde vechten
Vechten, tellen, stelen, lezen, schrijven, goochelen, turnen
De andere buspassagiers zijn jong en keurig.

Ik haat keurigheid in jonge mensen
Ik haat keurigheid in oude mensen
Ik haat keurigheid
Mijn vader is keurig
Ik haat mijn vader niet, hij staat op het punt om maagkanker te krijgen.

De pas ontslagen kraanmachinist zegt: ‘Ik draag mijn moeder op handen.
Toen ze zeven was heeft ze een duiker gered.’
‘Gered waarvan?’ Vraag ik oprecht nieuwsgierig
‘Van zichzelf natuurlijk!’
We stappen uit de bus, de zee oogt oud en wellustig.

Ik hou van wellust in oude mensen
Ik hou van wellust in jonge mensen
Ik hou van wellust
Mijn moeder is wellustig
Vroeger dacht ik dat ik mijn moeder niet graag zag, nu weet ik dat ik haar aanbid.

We delen een wafel, we strelen een opblaasboot
De boot is lek, de wafel is teleurstellend
In een bunker bedrijven we de liefde
De pas ontslagen kraanmachinist klinkt als een gewonde reiger
Wanneer hij klaarkomt, het is een afknapper.

Na de seks valt hij in slaap
Hij zegt verscheidene keren ‘abracadabra’ in zijn slaap
Dat vind ik grappig.


Delphine Lecompte (1978)
uit: Western (2017)
• Klaboemste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 29 augustus 2017

Rudie van Lier -- Drie gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
nog een gedicht
en nog een

Doodendans

Mijn lief, eens zal verrotten in de vette grond
Uw lieve lichaam uit de warme liefdenachten
En dorren uw roode, zachte mond.
Zoo dikwijls als wij samen lachten
Om het licht en het jonge groeien
Rijden de paarden hun droeve baan.
Zie, hoe de bloemen op de graven bloeien,
Hier zullen andere gelieven gaan.
Daarom vóór ons uur gevallen is,
Laat mij het diepste uit uw oogen lezen,
Opdat wij later in de duisternis
Elkaar merken en weer samen wezen.


*


Perpetuum mobile

Zoo wordt elk woord dat ik beweeg
Beweging, die beweging wekt;
Het valt terug tot 't in mijzelf,
In jou, in u beweging wekt.
Bewegende, bewegende
Beweging, tot ik mij weer beweeg,
Terwijl mijn hand die meeuw gelijkt,
Wanneer ze op het watervlak
Met hare witte pennen strijkt
Beweging zwart op wit verkrijgt.*


De vrouwen

De vrouwen keuvelen in de hof,
Misschien bezingen zij de lof
Van een gedicht dat ik eens schreef
Toen een van hen mijn hoop verdreef,
Maar als ik luister is de stof
Van kool en kind, van schoen en slof —
Een enkele slechts zie ik er staren
Met het oog van toen zij meisjes waren.


Rudie van Lier (1914-1987)
• Klaboemste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Willem de Mérode -- Oud en dwaas

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
website
dbnl
graf


• portret door Johan Dijkstra


Oud en dwaas

Ik had een afspraak, en in roode zijde
En schoon gewasschen trad ik voor den spiegel,
Ik schrok en toornig trapte ik op het glas.

Ik zag: mijn haar was grijs en dor geworden.
Mijn oogen waren als het groezlig water,
Vlak op den bodem van een diepen put.

Ik zag 't gebarsten leder van mijn wangen,
En zeide: niemand zal mijn weeke lippen
Meer kussen tot een vollen rooden bloei.

Ik was zeer toornig en vertrad den spiegel.
En weenend zocht ik naar den ouden trooster:
Ik borgde warmte en vreugde van den beker,
En droomde mij op zijden kussens jong.


Willem de Mérode (1887-1939)
uit: Chineesche gedichten (1936)
• Ideeënsneeuwste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 27 augustus 2017

Sybren Polet -- De oude natuur - de nieuwe natuur & Metereologisch mens

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
website
dbnl
necrologie
De oude natuur - de nieuwe natuur

Let op: je ligt met je hand in de wond
van een wetenschappelijk landschap. Wie weet
ontdek je zo de vrolijke natuurwetenschap:
toekomend lichaam, karakter van cultuur, één-
cellig en ingeboren, ìk erfde het niet.
Opnieuw opgroeiend in bomen, boomwortels
als hagedissen, in eenvoudige betekenissen,
bedenken wij de tekens, de eerste: de boom
een boom, boomwortels als vingers, een bed van
harde vogels en zachte hagedissen.

Onder ons, boven ons is dezelfde zon.
De toekomst groeit als haren op ons hoofd.
De oude hemel van de schedel droomt eronder.*


Metereologisch mens

Ogen: bewolkt. Gehoor: regen.
Een volk van gassen.

Hij liep voor het einde
uit, ontheemde het midden.

Met zijn allergisch ik, zijn
voorhoofd als een luchtdrukdoos

waarin zich als hoofdpijn registreert
onweer van oorlog en advertenties,

worden zijn stemmingen tot natuur,
zijn woorden tot natuurverschijnsel.

Ideeënsneeuw ligt wit
op zijn toekomstbudget.

Hij ontdooit het.


Sybren Polet (1924-2015)
• Ideeënsneeuwste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 25 augustus 2017

Willem Kloos -- O, 't guitje in uw ziel is een oolijk guitje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
wat gedichten
nieuwe biografie

O, 't guitje in uw ziel is een oolijk guitje,
En danst soms in kleed van sleepend fluweel,
Met sierlijk beweeg, maar fiertjes de keel
In 't strotje rondend tot een bruusk geluidje,
Waar 'k zoet van schrik, tot ik roep : „O, wat muit je,
Mijn Lief, toch zoo, of lief-welige veel,
Midden in diep-harmonieus gespeel,
Plots op ging kaboutren als hoog-klaar fluitje?"

O, 'k heb u zoo lief, en ik weet het wel:
Zoo geeft ook een bronnetje, zacht-luid ruischend,
Melodische echo van 't zangerig spel
Der nimf, in 't diepste van 't watertje huizend, —
Op eenmaal een hoog-uitspringend toontje misschien,
Als een zij-straaltje valt op een steentje, ongezien.


Willem Kloos (1859-1938)
• Bloepstra-stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Prudens van Duyse -- Vroeger en nu

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
schrijversgewijs
het stille pand
23 gedichten
Vroeger en nu

Die vroeger zeide, of schreef, of prenten liet,
Wat ieder dacht, die dacht, werd, zonder sagen,
Na kort proces, het paste hem of niet,
Gehangen of verbrand, of doodgeslagen.
Men leeft nu slimmer met zoo'n stouten gast,
Men laat hem zonder brood of broodambt loopen,
Verduikt zijn schrift, waar niemand tegen bast,
En laat hem met den dood zijn moed bekoopen.


Prudens van Duyse (1804-1859)
• Bloepstra-stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 24 augustus 2017

A. van Collem -- Drie gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
gedichten
god is een communist
npe
De geest rijpt

De geest rijpt aan de stof, zoals een bloem
Die zich voelt, door de hemelstof begoten,
En hoort het kloppen aan haar donkre doem,
En springt de kelk uit, die haar hield besloten.

Stof is het Al, de geest is hare roem
En alderfijnst sieraad, uit licht gegoten
En zwevend erts dat ik te zamen noem
Muziek, der aarde zee en lucht ontvloten,

Hoort hoe omwaart haar blinkende tempeest
Dat nog in stilte laat een adem horen
In golving op en aan en nimmer moe.

Wij doen van klanken dronken d'ogen toe
En worden lichtende als nooit te voren
En zweven weg naar een onzichtbaar feest.


*


Bloemen, sterren, grassen en de zon

Bloemen, sterren, grassen en de zon
Nemen voortaan het bedoelen over
Van de kleine mensen op de aarde.
Want de werelden die in hen zijn
Moeten wachten op het mensenwoord
Dat hun zeggen zal waarom zij werden
Bloemen, sterren, grassen, en de zon.


uit: Nieuwe Liederen der Gemeenschap (1920)


*


Natuur ik luister naar uw wil

Natuur ik luister naar uw wil, ik ben
Uw zoon, gij hebt mij samengesteld, gij naamt
Planten en dieren, ijzer, giftig kruid
Het zout der zee, en van der bomen hars
Van Orion de lichtweg en het beeld,
En van de zon het goud en goot het uit
En mong het kostelijk, en maakte bloed
En huid en spieren tot dit opgaand lijf
Waarin de wind jaagt van uw scheppingsadem.
Voortdurend maakt ge mij, en stoot mij aan
En toetst mijn lichaam aan uw plant, uw dier,
Uw ijzer, lood en tin, magnesia
En d’andre stoffen stromend in uw brein,
Opdat ik mij herinnere, dat gij
Mijn maker zijt, en ik uw creatuur.


Uit: God (1930)
Abraham van Collem (1858-1933)
• Wadidido-stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 23 augustus 2017

Simon Vinkenoog -- Strafrecht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
website
wikipedia
FB-herdenkingspagina
youtube
Strafrecht

Strafrecht, vroeg ik, wat is strafrecht?
wie deelt het recht op straf uit
en brengt het recht terecht?

Wat is straf? Wie deelt de mens als buit?
Een gestrekte draf,
de wind die een moordenaar vindt
of een hond die tegen zijn schaduw blaft?
De mens is goed, hij rijdt in de regen
langs zand en bloed, en rookt een natte sigaret.

Hij is zó goed, bij hem is niets te zoeken,
één enkel verdriet doet hem teniet
(en een achteloze groet doet hem goed).

Zo goed is de mens:
door grint en kiezel valt hij en staat op
in een woordspeling: kind en griezel.
Zo is de mens.


Simon Vinkenoog (1928-2009)
• Wadidido-stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 22 augustus 2017

Hans Verhagen -- Walcheren & Interbellum & Momentum

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
kb
vn
schrijversinfo


• Onlangs verschenen: Alle gedichten van P.C. Hooftprijswinnaar Hans Verhagen, met daarin al zijn gedichten tot nu toe.
• Voor 'Walcheren' ontving Verhagen in 1964 de Poëzieprijs van de stad Amsterdam.


Walcheren

sociologisch & erotisch

Het is een koud huis zonder kindje. Maar de antenne
vangt warmte uit alle windstreken op:
interlokale liefde.
Tractoren aller landen zetten zich symfonisch
in beweging.

Mijn lichaam opent zich en spreekt: televisie
voor vrouwen. Miljoenen
vruchtbare woordjes sneeuwen over hen heen.
Evenzovele
tractoren komen tot stilstand op het eiland.

Buiten in de duinen, waar mijn jeugd bevriest, ver-
liest mijn liefde de liefde; liefste,
alles is weer even eeuwig als altijd;
ook je telefoontje heeft me te
laat bereikt.*


Interbellum

Moeder, languit in een poel van grenadine liggende
te dromen van iets heel erg liefs uit het interbellum
moest wel uit haar loopholes komen

Prompt zag je ze buiten lopen, grienende verdiendieren
die nog moesten afleren te overleven
Met de militaire tak van meditatie leerde moeder ons
ze allemaal te slopen

Ook moesten wij het tuig postuum z'n sokken stoppen
'Een stoffelijk overschot zelf afgeschoten
mag je best een beestje warmte geven'.


uit: Moeder is een rover (2004)*


Momentum

Geen honderdste seconde krediet hebben ze ons gegeven
nadat we toch de waarheid
in transparante regels hadden weergegeven
als een plastic kinderspeeltje van plusminus 12 cent
dat door de veelkantigheid en equilibrium permanent
tot in de eeuwigheid wordt aangedreven,
maar toch aan elke honderdste seconde z'n momentum toekent

Vooral die 12 cent stond de dames & heren tegen;
als charlatannetjes armlastig werden we bejegend
en in hun bekakte bakstenen ivoren torentje
van onze post ontheven, opgehangen, doodgezwegen -
ondertussen was de waarheid al die tijd
nog geen honderdste seconde hetzelfde gebleven
Weer hadden wij snotneuzen gelijk gekregen.


Hans Verhagen (1939)
uit: Zwarte gaten (2008)
• Walch-erenste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 21 augustus 2017

Jan van Nijlen -- Augustusavond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
bio/biblio
leestafel

Augustusavond

Nu valt de wind, nu gaan de wolken rusten
en de avondlucht is blauwer dan de dag,
alles bereidt zich tot den onbewusten
staat die geneest van alle leed en lach

Wij naderen de lang begeerde kusten
die onze droom jaren en jaren zag:
straks is weer ’t hart gevangen in het rag
der verre jeugd en weegt het zwaar van lusten

Slapen, vergeten en dan weer ontwaken,
met elken dageraad opnieuw verzaken,
genieten van een enkel ogenblik,

en weten dat wij nooit iets zullen weten,
dat alles nutloos is: gejuich en kreten,
tot aan het einde, tot aan den laatsten snik


Jan van Nijlen (1884-1965)
• Goedbeterste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Gust Gils -- Drie gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
muurgedicht
zevenmaal zeven haikoes
citaten
klassiekers
een minnend paar

een minnend paar man en meisje
identiteit onbekend
op een grijsgeregende morgen in een van de plattelandssteden
komen vreemd aan hun eind nl. zij vloeien
als twee vlakken natte waterverf in elkaar

liefde of toeval niemand weet het

stoffig en schraal als puin vindt men

de bewijsstukken (hun silhoeëtten) later
veel later
op een onverhuurde zolderkamer


uit: Drie Partituren (1962)Tot algemene verbazing

eerlijk gezegd
pas voorbij het punt
waar je ervan overtuigd bent geraakt
dat je er beter zou aan doen
helemaal te zwijgen

pas dan
wordt het opnieuw boeiend
om tóch nog iets te zeggen
en zomaar te kijken wat er gebeurt

en dat geldt voor dichters
zowel als wittgensteins


uit: Onzachte landing (1979)Biografie

gerateerde eenzaat
ik ben te zeer vertroebadoerd sprak hij
zijn omgangstaal beperkte zich gaandeweg tot
een steeds beknopter sisteem van abrupte tekens
voor hemzelf verstaanbaar – als kleurstoffen lang geleden

lidi dan ontdekte hij
op een koude morgen en verlaten
als een antieke sirka vergeten stoomtram
waar in het het achterste kompartiment werklieden
(vol tabakstank) een roestige grammofoon nog
stukke en versleten platen speelt

en nam haar mee huiswaarts waar vermoeid zij zich
ontdeed van het rossige kousennaakt

maar nooit had zij één gebaar
nooit heeft zij hem toegesproken


Gust Gils (1924-2002)
uit: Drie partituren (1962)
• Beterste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 20 augustus 2017

N.J. Storm van 's-Gravesande -- De waarheid & De sterveling

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
4 gedichten

De waarheid

De waarheid is een brood, slechts goed voor scherpe tanden;
Een spijs, die aan den disch liefst elk voorbij laat gaan;
Een boek, dat menig slechts gedwongen neemt in handen;
Een bruid, waarnaast geen mensch als bruigom graag wil staan.


De sterveling

De sterveling is een boek, somtijds in marokijn
En rijk op sneê verguld, gebonden;
Waar in, hoe prachtg 't ook moog'zijn,
Toch vast op iedre zijde een vetvlak wordt gevonden.


N.J. Storm van 's-Gravesande (1788-1860)
uit: Luimige poëzy (1827)
• Kapsieste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 19 augustus 2017

Raymond Herreman -- Vrouw en kind

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
ten huize van
schrijvergewijs
schrijversinfo
Vrouw en kind

Ik met mijn pijp, die zachtjes paft;
de wake van een hond, die blaft;
op straat een snelle stap, die keert
naar wat men zonder angst begeert
of men het leven haat of mint:
de vrouw die wacht, en 't slapend kind;
ik met mijn pijp en stillen lach
om 't loonend einde van den dag,
die, was hij luide en kommervol
gelijk een stroom die dreigend zwol,
toch weer gemond is in de zee
van avond, rook en vree.


Raymond Herreman (1896-1971)
• Kapsieste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 18 augustus 2017

Paul Snoek -- Aardrijkskunde & Een mergpijp

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
muurgedicht
leestafel
npe
Aardrijkskunde

Mensen van wolken en wind verzwijgen
mijn ondergang. Immers
de muur van mijn rug
zit vol losse stenen.

Ik weet mij bouwvallig
en sta alleen.

Waarom mogen dieren niet soreken, god,
als de mensen zwijgen.
Ik haat uw schepping meer,
dan in het landschap mijn treinen
dan in u witloof, mijn bitterheid.


*


Een mergpijp

Het was de goedgeefse regen
buigzaam als een buideldier,
die het kleilichaam streelde
van de hond van vanmorgen.

Toen de goochelaars van vannacht
het mengelwerk van de huizen
achterlieten in het achterland,
waar orgelmergpijpen speelden
straalmagere koudmuziek
uit de tijd der weduwen.

Uit hemden van regen vlogen
vogels van melk in mijn ogen
en in mijn handen spartelde een
spierwarm gevoel van zwarte aarde.


Paul Snoek (1933-1981)
• Kapsieste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 16 augustus 2017

C.B. Vaandrager -- Nederlandse Spoorwegen & Cyclus in de verleden tijd

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
npe
leest voor
vers beton


Nederlandse Spoorwegen

Tanja, je kunt kiezen:

  9.08
  9.28
     39
     55
10.09
     30
     39
11.09
11.43

Doe Amsterdam de groeten
en geen gesodemieter.*Cyclus in de verleden tijd

Ik kwam gek uit de hoek.
Ik struikelde over mijn woorden.
Ik zei maar wat.
Ik wist niet wat ik moest zeggen.
Ik zei niks.
Ik sloot me aan bij de vorige spreker.

Ik had kapsies.
Ik was onzakelijk.
Ik had geen geld.

Ik had klamme handen.
Ik schaamde me.
Ik had geen geduld.

Ik was naïef met wijven.
Ik kon niet dansen.

Ik was stug.
Ik wou opvallen.


C.B. Vaandrager (1935-1992)
• Kapsieste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 15 augustus 2017

Kim Pauwels -- Agnes Martin & Marthe

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vrijdag
meander
voorproefje

• Onderstaande gedichten komen uit Tweelingstrijd, de debuutbundel van Kim Pauwels, uit de afdeling 'Verf', met gedichten over schilderkunst.

Agnes Martin

U vangt, in al wat roer- en weerloos lijkt
het stille vloeien en vervloeien van de tijd
op een gaas van zilverdraad.

IJl en lichtvoetig in uw stiltemuziek
omzeilt u zich meerzijdig
schrijdt u als een koorddanser van lijn tot lijn
in een broos gevlochten net van lichtkristal.

Hoewel evenwijdige zielen elkaar altijd zien
maar nooit raken in hun naderingen
treft u me daar
als in een raster even aan.

Eindigt elke meerstemmigheid
in een contrapunt.*


Marthe
(naar Pierre Bonnard)

Haar lichaam stroomt verf
zoals fonteinen water.

Hij heeft haar afgeschilderd
met niets omhanden,
tenzij het sop om te omarmen.

Hij heeft haar licht opgevat
schilderde vurig water,
deed haar dat aan.

Hij heeft haar ingewreven
met okergele sponzen
dat ze alleen in dwaallicht bestaat.

Zo schuimt zij gulzig water
in de wasemende zee,
sleept haar blauwe nachtjapon
in het schoongewassen licht,

terwijl de kleuren buitelen

tot de hemellichamen
tot de wassende maan.


Kim Pauwels (1983)
uit: Tweelingstrijd (2017)
• leukste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Mea Strand -- Schreeuwde ... & Ik zag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

twafordizzy
zichtbaar alleen
schrijversinfo
kb (onderaan)

• Mea Strand (eigenlijk Tine Louw, midden op de foto) was enige tijd getrouwd met Gerrit Kouwenaar (rechts).

Schreeuwde ...

Er was werkelijk een vogel
in die grijze holte,
naast de ijzeren lineaal
van snelverkeersweg, waarover
wij razend achter onze lichten aan.

Als luchtalarm, erger nog, schreeuwde
de vogel naast het open raam,
maar ik verstond het niet.
Een zwart, liggend paard, sprong weg
en ik begreep het niet.
Ik werd bang en nu hoor ik het weer
en ik weet het niet.


*


Ik zag

Ik zag er kwam een geur uit mijn hand
ik keek een handvol spiegeltjes
versplinterende zon of honderd brandglazen
sprongen mijn ogen in diamanten
elke scherf een grotere geur
en elke geur een zwaar woord
en elk woord een wond
en elke wond een wonderlijke kleurige haan
handpalm vrolijke wonderschelp


Mea Strand (1919-2003)
• leukste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 13 augustus 2017

Willy Roggeman -- twee gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
schrijversgewijs
universiteit gent
het balanseer

Dertien blijvende meisjes van het denken

zodra de vloed der gedachten verbeent
en droes en droevig weeft het waanbeeld
zich

zodra langs de liggende water-
winden het bloed beu ingeslapen
is

om te weten waarheen één
waar woord gevonden wordt
voorbij de lentevrouw aan het venster
die wij vroeger verdriet hebben genoemd

om dit woord getemd gelijmd en
gelijnd lopen langs de weefsellanen
en gelegde valluiken de dertien
denkende meisjes van dertien jaar

nachtverloren
zijn zij
zo


*


Het kattenmonster van Okàbe leeft

op zildjian avedis sluipen wij
de liefde uit, het braak land binnen,
in een pels van zinderingen en ijspegels
warmt het afscheid bitter, uw moedervlek is brandy
en mijn laatste lichaam trilt een zoncymbaal
aan de zijden hemel ruisend van onvrede.

er zijn geen scheuren in dit kleed
ruiger dan de goedheid.
wij zijn voldoende gepolierd door moeder
melk van weerwolven en vaders onzer.
de goden poliepen van de stem
maken de huid zo honig smeltend.

in pure legeringen mag de haatkorrel zijn
het blote erts verschijnen als het strijdpigment
der kattenogen in de moordenaar van Okàbe.


Willy Roggeman (1934)
• Okàbe-Okàbe-Okàbe-stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Prudens van Duyse -- De graankorrel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
schrijversgewijs
het stille pand
23 gedichten

De graankorrel

Drie duizend jaren zijn vervlogen.
Den nacht der pyramide onttogen,
Herziet de momie* 't licht: een wenk!
Geen windsels, die ze meer omprangen,
Heur hand ontsluit: wat houdt ze omvangen?
Een korrel, heilig grafgeschenk.

De onschatbre schat, dien zij bewaarde,
Vertrouwt men aan de moederaarde:
Uit haren schoot ontkiemt, en schiet
Omhoog, met milde korenaren,
Een kloeke halm, die voort zal baren,
En 't momiegraan weer allen biedt.

Die korrel, stijgend uit den nachte
Der tombe, dat is de gedachte:
Wie stelt aan heur bevruchting grens?
Geen menschenmacht kan haar vernielen.
Onsterflijk voedsel van de zielen,
Blijft zij het erfdeel van elk mensch.

Ken, dichter, dan uw priesterwaarde:
Uw rijk is niet van dezer aarde.
Sta voor geen roem uw zending af!
Zing liefde, hoop, geloof en rede,
En draag een korrel met u mede!
't Staat vast: eens breekt zij uit uw graf.


Prudens van Duyse (1804-1859)


* momie = mummie• Priesterwaardigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 12 augustus 2017

Johannes Immerzeel -- Grafschrift van een filosoof

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
regionaal archief dordrecht


Grafschrift van een filosoof

Naakt was ik, toen ik werd geboren;
Naakt lig ik onder dezen steen;
'k Heb, sedert ik op aard verscheen,
Dus niets gewonnen of verloren.

Is 't wonder, dat de mensch in 't leven
Het beste spoor zoo moeilijk vindt ?
Twee gidsen, die hem voort doen streven,
En beurtlings wenk en spoorslag geven,
Fortuin en Min zijn beiden blind.


Johannes Immerzeel (1776-1844)• Filosofischte stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 11 augustus 2017

Freek van Leeuwen -- Uitverkoop

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

bwsa
dbnl
'Ruitentikkers' (gedicht)


Uitverkoop

De heele wereld draait om koopen en verkoopen,
Engros, detail, zielen en menschenvleesch.
Radio, rubber, kunstzij en benzine...
Liefde en geluk zijn incourante fondsen.

M'n moeder verkocht vaak d'r hemd van d'r gat
Als ze Vrijdags geen centen voor brood meer had.

Zeg, kameraad heb jij me zuster niet gekend? --
Ze was de mooiste meid hier in de heele stad.
Ze heb d'r zelf verkocht an 'n schatrijke vent...
Ze dacht dat het geluk in zije kousen zat.

Alles wat lang geëtaleerd of door veel handen is gegaan
Wordt uitverkocht -- voordelig opgeruimd.

Me zuster heb d'r beste dagen láng gehad,
Dus houdt ze uitverkoop, saison, exeptioneele, liquidatie.

Spotprijs! pak mee! een lichaam en een ziel!
Géén geld! genot en liefde, één rijksdaalder!

En allen staan we, kooplui op de mart,
Engros, detail, in liefde of benzine,
In kunstzij, rubber of een menschenhart,
Om geld, óf een hap vreten te verdienen.

We dringen op: één bloedbeluste bend,
Vertrappen alles wat niet mee kan kommen...

Zeg maat, heb jij me zuster niet gekend? --
Een knap stuk meid --
                         O God -- o godverdomme!


Freek van Leeuwen (1905-1968)
uit: Uitverkoop (1932)• Te goed voor de uitverkoop: stripblad Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 9 augustus 2017

Frederik L. Hemkes -- Slaap en dood

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
gedichtenSlaap en dood

Twee broeders heersen over 't wereldrond;
't Zijn Slaap en Dood, de zonen van den Nacht;
De een droomrig schoon, met trekken vriendlijk zacht
En de ander somber; nooit verried zijn mond
't Geheim, dat zelfs de broeder niet doorgrondt,
Hem 't meest gelijk in wezen en in macht.
En de een spreekt 's morgens : “Frisse lust en kracht
Schonk ik wat leeft. Maar broeder, doe mij kond,
Wat gij, gevreesd door heel de schepping, doet?
’k Heb in de schemering uw vlucht bespied,
Tot ik u zag verdwijnen bij den vloed
Aan 's werelds eind, den zoom van mijn gebied;
Welk land voert gij uw kindren tegemoet ?” —
Maar de ander luistert stil en antwoordt niet.


Frederik L. Hemkes (1854-1887)• Het stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 8 augustus 2017

Han G. Hoekstra -- Polsstok-hoogtesprong

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
muurgedicht
biografie


Polsstok-hoogtesprong

Aanloop en afstoot waren welberekend
voordat hij zich verhief tot deze reis,
glanzend-wit staat zijn smalle lijf getekend
tegen een eindeloos-diep zilvergrijs.

Zie! die ons snel en argeloos heeft verlaten,
wiens schaduw danste over ons gezicht,
houdt nu – subliemste aller acrobaten –
de wereld op een mast in evenwicht.


Han G. Hoekstra (1906-1988)• Het hoooooogste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 7 augustus 2017

Lies Van Gasse -- Niemand merkte je op & We deden alles in omgekeerde volgorde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
schrijversgewijs
'Niemand merkte je op' als eenzame uitvaart
leest 'We deden alles' voor


• Uit Wassende stad, de nieuwe bundel van Lies Van Gasse


Niemand merkte je op,
we vergaten naar je om te kijken
en plots was je verdwenen.

Bij een glas wijn kneep je in de verkeerde handen,
je stond aan het foute kruispunt toen de tram toch kwam,
schreef de verkeerde brief naar een geliefde

die nu kinderloos wakker schiet in de nacht;
jaren geleden was er een man, die –

En dat ze – Ze dacht er nooit meer aan.
Nu nog lezen we je afdruk in het malse gras,
de langs de berm huppelende konijntjes;
we weten hoe lichamen eerst tot draden,
en dan tot stof, maar ook tot nieuw leven groeien

en dan iets van een herinnering, die,
door de wolken van huis tot huis geblazen, in onze geesten staat geprint,
is gaan ademen in onze bewegingen, in ons voor-, naast- en achteromkijken.

Niemand merkte je op,
ik was te druk om voorbij mijzelf te kijken
en toen was je vergeten.


*


We deden alles in omgekeerde volgorde:
je benen vielen uit de lucht als takken,
je armen trok ik in mijn palmen

en ik nam je bij de ellebogen vast
als een bewaarengel.

Toen kromp je, verdwenen borsten en heupen,
werd je kaaklijn spichtiger, en sprong je in tuinen rond.
Je ploeterde in een zwembadje, draaide rond in een te wijde rok,
stapte op mama's hakken, je mond wijd open voor die beslaglepel.

Terwijl je haar fijner werd en verdween, groeide je hoofd ten slotte,
tot je steeds ronder en zachter werd, je oogjes weer blauw en nieuw,
maar dieper in de kassen,

en je weer in mij verdween.


Lies Van Gasse (1983)
uit: Wassende stad (2017)

• Het omgekeerdste pipblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 6 augustus 2017

Gerrit Krol -- Athletiek

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
necrologie
dbnl
kb

Athletiek

Junior heeft gelopen.
Hij wordt opgevangen
en tot stilstand gebracht;
het voordeel in zijn rug
bekeken en gemeten
de lengte van zijn schoen,
de druppel aan zijn neus
afgenomen, doorgegeven;
het voordeel in zijn rug,
de thermometerstand
vermenigvuldigd met
de luchtweerstand,
uitgerekend: Junior
heeft gelopen – hoera –
harder dan in Rome
vier jaar terug,
het record is gebroken!
En van de tribune komt kaal,
oud en fier – hoera –
de legendarische Huizinga
die voor de Eerste Wereldoorlog
het tweemaal heeft opgenomen
tegen een paard – om Junior
de hand te schudden.


Gerrit Krol (1934-2013)• Het recordstripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 5 augustus 2017

C.S. Adama van Scheltema -- Zomer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
bwsa
dbnl
gedichten


Zomer

De groote zomerdag staat open
En bouwt zijn weelde over de aarde,
Het malsche moes lacht in de gaarde
Bij 't sappig groen, met dauw bedropen;
Het ruischelt in de weeke hagen,
Het gonzelt in de bloesemstruiken,
het tintelt in de groene pruiken
Der berken bij de zoete vlagen;
De kool brandt op de peerse kluiten,
De blonde brem bloeit welig tegen
De mulle hel-beschenen wegen
Met volle gele honigtuiten, -
Hef over de aarde uw aangezicht,
Over uw oogen valt het licht,
Over uw lippen stort een lied - -
Levend mooi mensch geniet!


C.S. Adama van Scheltema (1877-1924)• Het malste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 4 augustus 2017

Carel Vosmaer -- Caradrius

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
wat gedichtenCaradrius

Er leefde in oude tijden
Een vogel, Caradrius,
Wiens wondre gaaf verhaald is
In 't boek Physiologus.

Hij zweefde in hooge wolken
Des nachts over d'aarde heen;
Maar streek op breede vlerken
Soms onbemerkt naar beneên.

Hij wist verborgen dingen,
Waar zelfs geen klerk van las,
En of den doodlijk kranke
Genezing nog mooglijk was.

Was 't lot den mensch beschoren*,
Dan vlood hij ver uit het oog;
Maar mocht hij weer genezen,
Dan naderde hij van omhoog.

En over den kranke buigend,
Zijn bek aan den veegen* mond,
Onttoog* hij den bleeken lippen
De krankheid, en verzwond*.

Ter hooge zonne vloog hij
En louterde zich in 't licht;
Dan had ook weer de zieke
Genezend zich opgericht.


Carel Vosmaer (1826-1888)
* beschoren = beschikt
* veeg = ten dode gedoemd, de dood nabij
* onttoog = onttrok
* verzwond = verdween
• Het minst vege stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 3 augustus 2017

Ed Leeflang -- 1945

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
wat gedichten
in memoriam1945

Op wat legerauto's na lege wegen,
waanzinnig veel vis in de meren,
de grootste stilte ooit gemeten
in Overijssels kop en ergens moesten
nog frontlijnen lopen en landschappen zijn,
steden en deelstaten die bleven zweren.
Aan de Beulaker gingen we - vijf jongens,
vier meisjes - met een bus eierpoeder
en één pakje Craven-A kamperen.

De boer melkte te vroeg, te laat
en Hirosjima was nog niet gedaan.
Niets zou de zwanebloemen, het riet
of ons en de aanhalige wilgen
nog naar het leven willen staan.
Punters vervoerden strobalen
of net zulke rustige mensen.

Een meisje kon hier alleen Ineke heten;
ze stak 's avonds eendeveren
in haar haar en fluitekruid.
In de hooizolder perste zich dan
steeds meer nacht en ze bestond.
Verder dat ontzag dat het hield
en niet begaf. Hoe kon er na al die oorlog
zoveel boter en brood zijn en bruid?

De scholen begonnen. We schreven elkaar.
Haar inkt was paars en haar spelfouten
waren groter dan haar borsten.
Ik handelde ernaar. Ik dacht wat
zeker een half leven kostte: dat geluk
de onnozelen treft, de meisjes en de hansworsten.


Ed Leeflang (1929-2008)• Het bossigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 2 augustus 2017

Gerrit Komrij -- Lijkklacht bij een zoëven geopend graf & Een verre reis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

het komrijk
wikipedia
dbnl
weblog
in beeld
herdenkingLijkklacht bij een zoëven geopend graf

‘Wat doodalleen zijn wij,’ denk ik, ‘wat giert de
Bulderbast om 't graf. 't Is àl verloren werk...
Te zien hoe ijdel hier zijn hulsel rentenierde...
Het is mij droef te moe. Des ochtends, in de kerk,

Toen hij begraven werd ('t is jaren her) dacht
Ik: de Dood komt met violen. En ik verkoos
Bij U verzameld te worden. En ik verwachtte
't Allerinnigst, dat was vreugde voor altoos.

Doch nu, nu ik u zie... Enkel de huivering
Resteert, en 't tempeest. Het is mij akelig.
‘Wat is het voor een godverlaten lotverwisseling,’
Denk ik, ‘daar je als sterveling op hopen mag?’


*

Een verre reis

Je ging, gezeten in een emmer, naar een
Zekere streek op reis, waar enkel grote,
Pokdalige dokters en goede heelkruiden waren.
Dat was een reis, die je nooit heeft verdroten.

Je was immers een emmer vol ziekte. Ja,
Een door en door krank vat, en je zocht
Beterschap. Er vloog jou een regen achterna
Van scheldwoorden van het grauw. Maar toch,

Je zocht beterschap, al het krapuul ten spijt.
En waarlijk, je kreeg hoestballetjes, en vond
Een heilzaam gewas, genas, maar sinds die tijd
Kreeg je de emmer nooit meer van je kont.


Gerrit Komrij (1944-2012)• Het bossigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 1 augustus 2017

Maartje Smits -- De laatste mens & Smeltsnelwegen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
harmonie
youtubekanaal
• Uit Hoe ik een bos begon in mijn badkamer, de nieuwe bundel van Maartje Smits.Smeltsnelwegen

's nachts kun je ruiken hoe dit deltaland slinkt
splinters tikken in kranen en riolen
verwarmingsbuizen seinen drijfzand omhoog
waar politici op zondag croissantjes smeren
hun uitgerolde decadenties groengewassen

fuck het koude land nog even
met harde boterkrullen die het brood scheuren
ijswiggen een frivole vakantie
loopings over wegen die oplossen in golven
die boten overrompelen

zie smeltwater door de scheuren trekken
opgeslagen koolstoffen schreeuwen het uit
het ijle land volgt tegen de stroom in
voorbij weerstations die al op zee deinen
opwindboeien in een badkuip
permafrost wringt zich uit
onder de douche
en plast daar om water te sparen


*


De laatste mens

nu de arena opdroogt
nu een koufront over de tribunes klettert
nu schoothondjes gonzen

en wraakzuchtig loenzen naar
de laatste mens
een volwassen exemplaar
zij pronkt
haar melkklieren waar generaties in zijn verschrompeld

zelfs chimpansees hebben lang geleden
hun interesse verloren

dit is toch geen plek om uit te sterven
de laatste mens tekent hokjes in het zand
om zich thuis te voelen
ze kent alle namen van dieren en andere
begrippen die in onbruik zijn geraaktMaartje Smits (1986)
uit: Hoe ik een bos begon in mijn badkamer (2017)• Het bossigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jotie T'Hooft -- Paranoia & Baal Sjem

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
leestafel
meander

Paranoia

Het zijn gewoon de oren, begrijpt u wel
die kraakbenen schelpjes bedekt met vel
horen alsmaar geluiden die op onheil duiden.

En die niet echt zijn of iets anders blijken.
Heel normaal eigenlijk als iedereen je zo aanstaart
op straat, alsof je de baarlijke duivel waart.

Jij werd vast ook achterdochtig
als iedereen over je fluisterde.
Ja, het is hier tochtig
maar ik laat de deur zo, stel dat er iemand aan luisterde.

Ik: Wat was dat?
      Hoorde jij dat ook?
Jij: Was gewoon een rat.
Ik: Zo, dus jij bedondert me ook!


*


Baal Sjem

Kultuurvreten: ketch-up yoga op hot-dog karma,
Bahavadgita lezen bij licht van wierook
terwijl de wensdroom Witte Licht op lage pit
in de gaarkeuken van het moderne denken verpietert.

Tussen acupunctuur-pop en zen-beat
met spreuk spiritisme en dooddoener drugs
wordt slijk tot golem en tot god gekneed:
in zijn dode mond is mode het baalsjem,

hij wankelt door het brein op lemen voeten.
Ik weet van een hogere wereld, van geesten
van het land aan gene zijde en ik klim
doorheen miljarden liter water opwaarts

weg uit het Atlantis van dit heelal.
Kabbala is al lang mijn blokkendoos
waarmee ik boven als beneden
in stilte bouw aan de mystieke roos

des harten.


Jotie T'Hooft (1956-1977)• Het baalsjemste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster