zondag 30 april 2017

Zwoel -- Ilse Starkenburg

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
dbnl
leestafel
npe
Zwoel

een dag in augustus in Groningen
zou eeuwig duren, eeuwig duren
we lagen met z’n drieën naakt op een dak
verstopt tussen omringende huizen, we leken
wel lijken, maar niemand kon ons zien
niemand kon tussen ons in komen en
er was nog geen gedicht

een zuchtje wind, knarsend grind onder
een teen en één van ons draaide
het zou kouder worden
we zouden ouder worden
onze vriendschap moeten achterlaten
op een dag, op een dak
in een gedicht


Ilse Starkenburg (1963)
uit: De boom valt op mij (2017)• Ook het zwoelste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 29 april 2017

N.E.M. Pareau -- Zondag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
historici.nl
xxviii sonnetten (pdf)
npe
Zondag

Aangezien de zonnestralen
Alhoewel er wolken staan,
Aangenaam ter aarde dalen,
Wil ik heden wandelen gaan.

Door de fraaie ruime straten,
In gemoedelijken tred,
Wijl Christien en ik wat praten
En “zij” op de kinderen let.

Nu geen draven, hollen, jagen,
Elk is deftig en beleefd.
'k Schep in wandelen groot behagen
Bijaldien het kalmte geeft.

Als wij mijnen chef ontmoeten
Blik ik ferm om zijn gelaat,
En ik laat hem ' t eerste groeten,
Daar Christiena naast mij gaat.

's Avonds keeren w'onze schreden
Naar de woning, alwaar wij
Ons recht rustig gaan verkleden;
En de Zondag is voorbij.


N.E.M. Pareau (1906-1981)• Ook op zondag het beste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Julia Tulkens -- Het naadren van de avond komt mijn wangen rozer malen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
schrijversgewijsHet naadren van de avond komt mijn wangen rozer malen
en doet een leeuwrik zingen in het hart, dat u verbeidt.
Ik vouw mijn bleke handen als een tere, vlezen schale
op mijn bevruchte schoot, waarin g'uw liefde hebt geleid.

En in mijn warme flanken voel ik stil uw kind bewegen.
Een zwoele, troeble vreugde maakt mijn jonge leden lam.
Ik voel uw mannenmacht zo al-verterend op mij wegen
en huiver van geluk als een door wind gewekte vlam.

Het naadren van uw stappen komt mijn handen weer ontvouwen
en feller klopt het bloed, dat stadig onze liefde voedt.
Gij weet het niet, o man, dat wijl ik u in d' ogen schouwe,
een andre liefde in mij me dubbel van u houden doet.


Julia Tulkens (1902-1995)malen = schilderen, kleuren
dat u verbeidt = dat op u wacht
stadig = voortdurend
• Gewoon het leeuwerikste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 28 april 2017

Han G. Hoekstra -- Reden van bestaan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
muurgedicht
biografieReden van bestaan

Wandelend op de Hogewal
In Holland’s netste stad: Den Haag
Geloof ik zeker voor vandaag
Het afgerond restant te zijn
Van een uitbundig ongeval,
De nasleep van een lentedag
Die jong en elegant begon
(bloemen en vogels en veel zon)
Maar waarvan niemand indertijd
De resultaten overzag.
Dit is verwijt noch zelfbeklag
Slechts de gedachte aan een daad,
Die mij bereidde en leven laat -
Om Godswil, ofwel zonder meer,
Uit hoofde van een lentedag.


Han G. Hoekstra (1906-1988)
uit: De zandloper (1956)


• Gewoon het beste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 27 april 2017

Driek van Wissen en Wim Kan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Driek van Wissen
wikipediakbdbnl

Wim Kan
• wikipedia • zwarte kat

\

Oranje boven!

Ook ik blijf deze dag maar veilig thuis,
Want er bestaan modernere manieren
Om vrolijk Koninginnedag te vieren:
Ik surf naar www punt koningshuis

En met mijn vlag, mijn hoedje en mijn toeter
Zit ik te juichen achter mijn computer.


Driek van Wissen (1943-2010)Met me vlaggetje, me hoedje en me toeter

Wanneer je in de kranten leest
´t Is op Soestdijk weer druk geweest
Men schat de massa op een kwart miljoen
Denkt u dan nooit: wie zijn dat nou?
Wie gaan daar staan vóór dag en dauw?
Wie krijg je nou zo gek om dat te doen?
Dan moet ik eerlijk zeggen tot mijn schrik:
Ik ik ik!

[Refrein]
Ik vertolk, ik vertolk de gevoelens van het volk
Met me vlaggetje, me hoedje en me toeter
Ik sta uren te verlangen om een glimp op te vangen
Met me vlaggetje, me hoedje en me toeter
Oranje boven! Oranje boven! Leve de koningin!

Al regent het ook dat het giet
Ik zing spontaan het volkslied
Het hartverwarmend welkom, dat ben ikke
Al rijdt de stoet bij beestenweer
Voor mij moeten de kappen neer
De koningin word net zo nat als ikke
Geregeld raak ik in het gedrang gewond
Dat geeft het feest zo´n diepe achtergrond

[Refrein]

Zo hou ik door de eeuwen heen
De vorstenhuizen op de been
Hoofdzakelijk door juichen en betuigen
Ze mogen ons wel dankbaar zijn
Hoe zou er ooit een koning zijn
Als ik zou zeggen:
Ik blijf vandaag maar leggen
Een koning zonder volk, dat wil geen mens
Dat is een Beatle zonder fans

[Refrein]


Wim Kan (1911-1983)
• Het bovenste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 25 april 2017

J.J. van Geuns -- De dichter en de dood

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
gedicht
levensbericht
\

De dichter en de dood
Kwatrijnen

Een Perzisch dichter zag de Dood verschijnen.
"Wat doet gij daar?" sprak deze. "Ik maak kwatrijnen."
"Die zoveel verzen schreeft door 's Levens gunst,
schrijf gij de laatste", klonk het, "door de mijne."

De dichter liet dat woord zich niet herhalen,
Maar daar hij dichten moest ten laatsten male
Was 't zóveel dat hem nog om woorden vroeg:
Hij kon die dag het einde moeilijk halen!

Maar toen hij na twee dagen en twee nachten
Aan 't einde was van dichten en gedachten,
Lag, waar de Dood gestaan had, een papier:
"'k Ben weg gegaan: ik kon niet langer wachten!"


J.J. van Geuns (1893-1959)


• Het fijnste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

E. du Perron -- Filter

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
E. du Perron Genootschap
Cultuurarchief
dbnl

Filter

Die huizen zijn wel 't meeste schoon
waar Kristuskoppen op de muren
gladharig naar de zoldring turen,
de meid draagt er een doornekroon.

*

De heer stond bij de daffodil,
het wolkenheer begon te scheuren,
o Heer! wat gaat er nu gebeuren?
de heer zoekt vruchteloos zijn bril.

*

Albertus' schaamtevolheid staat
hem niet toe ronduit te vertellen
hoe 't modedeuntje hem blijft kwellen
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

*

Lachwekkend springt ons evenbeeld
uit soeplepels en koffiekannen
en uit het speeksel van wat mannen
met wie wij hebben valsgespeeld.

*

De klacht van rozen door de nacht,
door wind verkracht, en van seringen
te zingen met veel handewringen,
maar neen, wij hebben ons bedacht.

*

'En zal nu nooit de maan meer wenen?
en zijn nu alle kosters dood?
en komt nooit meer een zilvervloot?'
vroeg B. met béribéri-benen.

*

En wat zei laatst tante Sofie
wier endeldarm begint te slijten?
'Al die abstrakte kleurtapijten
zijn ook een soort teosofie.'

*

De melkweg is ook lichtreklame,
een huis lacht scheef aan de overkant,
mijn vriend gaat uit en hand in hand
met een gemodereerde dame.

*

De minnaar-held! ... geen degen laait,
doorsteek hem met uw tong, messire;
dat Schraalhans nooit uw pot bestiere,
de treurwilgen zijn omgewaaid.


E. du Perron (1899-1940)
uit: Poging tot afstand (1927)


• Het ongefilterdste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 23 april 2017

A.J.D. van Oosten -- Miniatuur

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

nederlandse poëzie encyclopedie
dbnl
achter de rug
jaarboek letterkundig museum

Miniatuur

Het heeft zich aldus toegedragen:
zij kwam hier hard voorbij gerend
en is daar, bij dat rood cement,
tweemaal over den kop geslagen,
men heeft haar naam nog kunnen vragen,
dit zijn de stukken van den wagen,
de oorzaak is ons niet bekend.


A.J.D. van Oosten (1898-1969)


• Het hardst rennende stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 22 april 2017

Hubert Korneliszoon Poot -- Lokzang van de sirenen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
literatuurgeschiedenis.nl
Poot-wandeling
Lokzang van de sirenen

Wie in zijn jeugd
Den wellust wil vernielen,
Ontbeert de vreugd,
En voert een dom gemoed.
Wat is de deugd?
Een tirannin der zielen,
Die nooit verheugt,
Maar zinnen kwelt en bloed.
Koom hier bij ons aan dezen waterkant.
De weelde woont op dit gelukkig strand.
Koom hier, wij zullen liefde plegen.
Een jonge zin
Moet zich bewegen
Tot de zoete min.


Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733)


• Speel het gedichtenspel
• Het verlokkendste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jan Janszoon Starter -- Als u 't geluk toelacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
literatuurgeschiedenis

Als u 't geluk toelacht,
En gij niet hoeft te klagen,
Dan word gij hoog geacht
Van Vrienden, en van Magen*,
Maar zo dat* rad eens wendt,
En d'Hemel u verliende*
Het alderminst ellend',
Adieu dan hulp van Vrienden.

Z'aanzien u met de nek,
En omgekeerde* ogen,
Wie heeft met uw gebrek*
Dan enig mededogen?
Niemand, elk vriend is vreemd*,
Zo haast* men maar wordt ziende*,
Dat rouw uw vreugd beneemt,
Adieu dan hulp van Vrienden.

Van die uw roem, uw eer,
U deugd, uw wetenschappen,
Verhieven eerst zo zeer,
Tot lofs verheven trappen
Word gij zo afgemaald*
Dat het nauw slimmer diende*,
Ach! als u voorspoed faalt*,
Adieu dan hulp van Vrienden.

Men vindt dan nauwelijks een;
Dus* is des noods bedroeven*
Allenig de toetsteen,
Om Vrienden op te proeven*,
Dan ziet men door die bril
Hoe zij haar vriendschap mienden:*
Ach! als 't geluk niet wil,
Adieu dan hulp van Vrienden.

Dus ieder stel zijn staat,*
Zijn handel* en zijn leven,
Dat* hij na* Vrienden baat*
Geenszins behoeft te geven,*
Elk help zich zo hij mag,*
Dat 's beter op het tiende:*
Want komt gij met beklag,
Adieu dan hulp van Vrienden.


Jan Janszoon Starter (1593-1626) uit: Friesche lusthof (1621)magen = familie, verwanten
zo dat = als het
verlienden = verleende
vreemd = vervreemd
zo haast = zodra
wordt ziende = inziet, bemerkt
afgemaald = afgeschilderd
nau slimmer diende = nauwelijks erger kon
faalt = ontbeekt
dus = daarom
des noods bedroeven = de droefenis van de nood
proeven = beproeven, testen
mienden = bedoelden
stel zijn staat = stelle zijn toestand
handel = daden
dat = zodanig dat
na = naar
baat = hulp
geven na = zich bekommeren om, rekenen op
zo hij mag = zo goed hij kan
beter op het tiende = tien keer zo goed
• Speel het gedichtenspel
• Het beter op het tiende stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 21 april 2017

Willem Kloos -- twee sonnetten en twee scheldsonnetten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
wat gedichten
nieuwe biografie

Menschen zijn wijs, en met een wijs gelaat
Zeggen zij, op mij wijzend, dat 'k niet ben
Een mensch als zij, en dat 'k mij zelf niet ken,
En o, dat ik niet weet, hoe 't Leven gaat;

Dat alles, wat ik denk en doe, niet staat
In dit goed Leven, - waarom 'k mij niet wen
Aan dít en dát? - en, o, 'k geloofde hen....
Ziet, zelfde menschen, hoe 't nú met mij staat:

'k Gaf weg mijn Zelf, waar ik zoo trotsch in was,
Ik deed, wat gij mij riedt, was zoet en stil...

Toen werd ik weg-gegooid .... na korte poos:
'k Werd opgeöfferd voor een menschen-gril....

'k Herwon mijn Ik, o ja, maar dát nu was
Geen ding meer van het Leven, maar des Doods.


*


Ik zal u allen rechten, huich'lend vee,
Dat thans langs Hollands recht-gebaande straten
Loopt als een kuddetje, idioot-verwaten,
Gruwl'ke misdaad'gers, en veel volks loopt mee:

Omdat het Hollandsch Volk goed is, gelaten
Mee-gaand met elk fraai-prater, die, te-vreê,
Laaglijk, in zijn-zelfs ijdelheid, kan praten
Of hij 't geluk in pacht had en de vree

Van dit groot Volk, dat nog zich-zelf kan blijven,
Als het maar blijft over het buigend hoofd
'n Vorstin gedoogen, Wie het kan beklijven
In houw en trouw, hooglijk elkaar beloofd.
O laat elk dit met zijn bloed onderschrijven!
Zoo niet, zal niets van dit Volk overblijven.


*


Zooals daar ginds, aan stille blauwe lucht,
Zilveren-zacht, de half-ontloken maan
Bloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht,
Wier bleeke bladen aan de kim vergaan,--
Zóó zag ik eens, in wonder-zoet genucht,
Uw half-verhulde beelt'nis voor mij staan,--
Dán, met een zachten glimlach en een zucht,
Voor mijn verwonderde oogen ónder-gaan.

Ik heb u lief, als droomen in den nacht,
Die, na een eind'loos heil van éénen stond,
Bij de eerste schemering voor immer vloôn,--

Als morgen-rood en bleeke sterren-pracht,
Iets liefs, dat men verloor en niet meer vond,
Als alles, wat héél ver is en héél schoon.


*


O kereltje in uw regen-jassen-trots,
Waarmee ge, als een barbaarsche potentaat,
Durft fiertjes stappen door de Kalverstraat,
Met houten nek en gelaat, bruut als rots,

Als waart ge een keerl, die op zijn pooten staat,
Zijn eigen, en niet bukken wil voor Gods
Geheimnis ondoorgrondbaar. - Maar gij plots
Zult merken mensch te zijn niet, surrogaat

Van het waarachtig Mensch-zijn, gij die manlijk
Wilt zijn, en toch gekund hebt met bedriegers
Te knoeien tegen mij, die 't heel plan dóórzag,

Toen 'k was ten doode ziek. O, schandlijk, schandlijk
Staan tegen Mij op, als brutale liegers,
Tegen dit mensch, die heel dit tijd-perk vóór-zag.


Willem Kloos (1859-1938)
uit: Verzen (1894)


• Speel het gedichtenspel
• Het klooste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 19 april 2017

Henriette Roland Holst-van der Schalk -- Over rustigende vastheid die ik vond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
iisg
schrijversprentenboek

Over rustigende vastheid die ik vond

De mensen zijn in twijfel gevangen
't gezicht van een god heeft de tijd gebleekt,
nu kom ik ze vertroosten met gezangen
van wat nooit wisselt en in niets ontbreekt.
Ik kan bemoediging zijn voor de bangen,
de klare stem die altijd rustig spreekt,
omdat mijn hart dat geen angstvallig hangen
aan wolken kent, ziet wat door wolken breekt.

Ik werd geboren met een aard die sterk
van zelf gaat naar de kern van alle zaken
maar veel stond tussen mij in en mijn werk.
Groeiende, heb ik dat opzij gezet:
het werd al lichter, alle duisters braken
en ik zag liefde als de levenswet.


Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
uit: Sonnetten en Verzen in Terzinen geschreven (1896)


• Speel het gedichtenspel
• Het minst rustigende stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Ellen Warmond -- vier gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =kb
wikipedia
dbnl
wat gedichten
npe

Grammaticaal

Zij knopen de dag om de hals
soms een servet soms een strop
eten met weerzin of hangen
roerloos in wortelnieuw daglicht
vervoegen in beide gevallen
de werkwoorden aanzien en afzien
in de ontmoedigde wijs en
de voltooid toekomstige tijd.


Excuus

Om het inoperabel tekort
van gebaren die onvoltooid
en gedachten die verzwegen
blijven om alles wat nooit
kan worden prijsgegeven
beroep ik me op het gedicht
als machteloos tegenwicht.


Dichter

Hij speelt met woorden als
een kind met blokken
pakhuizen wanhoop worden ingedeeld
tussen begrippen en hun synoniemen
een onbevangen schijnbaar doelloos
spel maar in zijn mond
rijden de speelgoedtreinen eenzaamheid
langs radeloze klankrails in het rond.


uit: Proeftuin (1953)


Poëzie

Poëzie is een steen
die een steen ontmoet
en moet slikken van ontroering

een wonder maar nog onvertaald

want zonder taal zijn er alleen
een steen en een andere steen.


uit: De huid als raakvlak (1964)
Ellen Warmond (1930-2011)

• Speel het gedichtenspel
• Het fabeltastischte stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 17 april 2017

Freek van Leeuwen -- Door al mijn dagen ga ik als een bruid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =bwsa
dbnl
'Ruitentikkers' (gedicht)
Door al mijn dagen ga ik als een bruid.
In stil verwachten en vol droom verlangen
En als een bruid heb ik mijn huis bereid,
De verre, donkre Bruidegom t’ontvangen.

In alle verten zie ik hunkrend uit
en ga ik als een bevende, een bange:
Hij toeft zo lang, de weg is eindloos wijd –
En diep en donker ‘t ongestild verlangen.

In alle schimmen die mijn ogen vangen
Bij iedere ritseling, elk onvermoed geluid
In alle schaduwen, die zwaar en donker hangen,

Verwacht ik Hem en denk: Nu treedt Hij uit
Zijn stil vertrek mij heimlijk te ontvangen …
En door de dagen ga ik als een bruid.


Freek van Leeuwen (1905-1968)
uit: Wederkomst (1945)

• Speel het gedichtenspel
• Het paasbeste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Dirk Vansina -- Nu draag ik ijlte in bei mijne ogen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =wikipedia
dbnl
schrijversgewijs

Nu draag ik ijlte in bei mijne ogen.
Mijn rust is van Uw rust bewogen
die onrust om mijn rusten is.
Mijn eigen zelf werd ik tot logen
en tot verheugenis.

Zend mij nu uit; 'k moet mij tot broeders richten.
Ik kan niet zwijgen van uw vergezichten
al kan 'k niet zeggen wat ik zag;
maar, sprekend, zal ik onrust stichten
en heimwee naar uw verre dag
in donkere ogen laten lichten ...


Dirk Vansina (1894-1976)
uit: Geprevelde strophen (1938)

• Speel het gedichtenspel
• Het paasbeste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 16 april 2017

Piet Paaltjens -- Immortelle XXV

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =wikipedia
dbnl
kb
gedichten
Familie en kennissen als luisterboek
Latijnse vertaling van deze immortelle

'Immortelle XXV' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.Immortelle XXV

Hoor ik op Sempre een waldhoorn,
Of ook wel een Turkse trom,
Dan moet ik zo bitter wenen;
En - ik weet zelf niet waarom.

Vraagt een der werkende leden:
'Hoe kan een Turkse trom
Of een waldhoorn u zo roeren?' -
Dan weet ik zelf niet waarom.

Is 't wijl in beter dagen
Een vriend de Turkse trom
Niet onverdienstlijk bespeelde?
Ach, ik weet zelf niet waarom.


Piet Paaltjens (1835-1894) uit: Snikken en grimlachjes (1867)
* Sempre is de afkorting van Sempre Crescendo, de naam van het (nog steeds bestaande) studentenmuziekgezelschap.
• Speel het gedichtenspel
• Het sempreste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 14 april 2017

Lucebert -- ik tracht op poëtische wijze

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =bezige bij
wikipedia
kb
dbnl
aan het woord
de kist van lucebert
wie wil stralen die moet branden


'ik tracht op poëtische wijze' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.ik tracht op poëtische wijze
dat wil zeggen
eenvouds verlichte waters
de ruimte van het volledig leven
tot uitdrukking te brengen

ware ik geen mens geweest
gelijk aan menigte mensen
maar ware ik die ik was
de stenen of vloeibare engel
geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt
de weg van verlatenheid naar gemeenschap
de stenen stenen dieren dieren vogels vogels weg
zou niet zo bevuild zijn
als dat nu te zien is aan mijn gedichten
die momentopnamen zijn van die weg

in deze tijd heeft wat men altijd noemde
schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand
zij troost niet meer de mensen
zij troost de larven de reptielen de ratten
maar de mens verschrikt zij
en treft hem met het besef
een broodkruimel te zijn op de rok van het universum

niet meer alleen het kwade
de doodsteek maakt ons opstandig of deemoedig
maar ook het goede
de omarming laat ons wanhopig aan de ruimte
morrelen

ik heb daarom de taal
in haar schoonheid opgezocht
hoorde daar dat zij niet meer menselijks had
dan de spraakgebreken van de schaduw
dan die van het oorverdovend zonlicht


Lucebert (1924-1994)
uit: apocrief / de analphabetische naam (1952)

• Speel het gedichtenspel
• Het popodilowipste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Hens Clinge Doorenbos -- Paasgepeins

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


wikipedia
schrijversinfo
dodenakkers
dbnl

Paasgepeins

Pa was éérste Paasdag jarig,
en de twééde Paasdag Ma;
Daardoor was 't die Paasdag Ma's dag,
Schoon 't ook Paasdag was voor Pa.
Pa's feest was dus dubbel Paasfeest,
En ziet, Ma's feest dat was Paas;
('k Meen: op Ma's feest was het Paasfeest,
Want Ma's feest valt niet op Pa's.)
En ik weet nog goed wat Pa zei,
toen Ma's kip een Paasei lei:
Pa zei: 't Paasei is niet pa's ei!
Ma zei: Paasei is van mij.
Pa zei: Ma zei dus, dat Ma's ei
Paasei was, maar niet voor Pa;
Ma zei: Ma's ei is Ma's Paasei
en Pa's ei is óók van Ma.


J.P.J.H. Clinge Doorenbos (1884-1978)
• Speel het gedichtenspel
• Het allerpaaste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 12 april 2017

Michael Deak -- De doek van Veronica

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


npe
vergeten dichter
bloemlezing
oote oote

De doek van Veronica

’k Bood Hem de zweetdoek, dat Hij zich zou drogen,
en Hij liet er Zijn lief gelaat als loon:
dit zijn de rozen van de doornenkroon,
en dit Zijn onvergetelijke ogen;

de neus, bevlekt door 't speeksel van hun hoon,
met smartelijke vleugels, licht gebogen.
Dit is Zijn kuise mond, - en zie, hoe schoon -
met lippen waar het leed op heeft gewogen.

Dit is de smart, van liefde overtogen,
dit is de haat, Hem in 't gelaat gespogen,
het laf verraad en 't lage judasloon.

Dit is de onmacht en het alvermogen.
Dit is de Waarheid boven alle logen.
Dit is de beeltenis van God de Zoon.


Michael Deak (1920-2016)
uit: Kruiswegsonnetten (1950)
• Speel het gedichtenspel
• Het allerbeste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Thomas Möhlmann -- Spaar ze allemaal & We zullen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


ipoetry
wikipedia
website
nog wat gedichten
prometheus

Spaar ze allemaal

De ene zegt geef me je hand, je rechterhand
je vingers zijn de hamers op mijn hoofd.

De andere zegt dat het kouder wordt naarmate
je er verder vandaan raakt, je gaat naar links:
koud koud, je gaat naar rechts kouder kouder.

De derde zegt je hebt mensen die handig zijn en mensen
die kunnen dansen, ik ken nauwelijks mensen die
een huis kunnen bouwen maar ik kan dansvloeren
vullen met mensen die denken dat ze kunnen dansen.

De vijfde geeft je een hand, zegt: aangenaam en
hoe maakt u het en de zesde valt in slaap, nummer
zeven dekt haar toe, trekt het dekbed strak om allebei
de schouders en de voeten, en de sterren leggen hun
barmhartige armen om heel het warme landschap neer
en acht houdt wacht en negen trommelt met zijn vingers

op het voorhoofd van tien, die vouwvliegtuigjes spaart
en warmer mompelt warmer warmer en waar is vier.


*

We zullen

Zeker, mijn liefste, ze zullen, maar wij zullen meer,
ze zullen zullen, maar met speels gemak zullen we meer

wat ze ook zullen: ze maken geen enkele kans want wij
zullen meer, we leven allemaal niet meer dan gemiddeld

tachtig jaar, zij niet en wij niet maar zie maar mijn liefste
wat wij uit die zeg veertig jaar nog kunnen peuren terwijl

zij, ach ze zullen maar en zullen, geef ze honderd jaar voor
mijn part en nog zullen ze niet meer dan wat ze zelf zullen

alle vogels die hun vleugels uitslaan, tegelijk, niet om te willen
vliegen maar uit pure schrik, ze zullen net als wij mijn lief

maar voor het zover is, zullen we, zullen wij, wat we zouden
in die hele rij van gezegende jaren die we nog hebben, zullen we.


Thomas Möhlmann (1975)
uit: Ik was een hond (2017)
• Speel het gedichtenspel
• Het stripste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 11 april 2017

Leonard Nolens -- Geduld & Verhuisd & Ons huis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


dbnl
wikipedia
leestafel
nog wat gedichten
interview

Geduld

Hou me vast, geduld, ook nu we samengaan
Als gaan en hurken, strelen en kapotte handen.
Als je kunt zal ik mij ook vanavond kuilen
Voor de nacht, en dromen, dromen dat ik slaap,
En dat ik slaap door alles heen en iedereen.

Als je me wekt zal ik me morgenochtend buigen,
En buigen opnieuw, over mijn bord, een vrouw, het lot
Dat mij aan tafel roept met zijn afwezige stem.
Ik zal er eten van haar brood, haar vlees, en eten
Tot ik niet meer kan, en weggegeten ben.


*


Verhuisd

Ik krijg dit huis maar niet bewoond, leg lichte slaap
In alle bedden om zijn nacht met dromen af te tasten.
Brood en tranen, geld en boeken strooi ik in de hoeken
Om zijn spoken te voorschijn te roepen, ze dagen niet op.

Zij is verhuisd met huid en haar en volledig aanwezig.
Met rennende hakken beklopt ze de vloer van het nieuwe.
Ze slaapt wijdbeens en diep in het verende mensenlawaai
Of rolt zich spinnend op in de hartslag van Antwerpen Zuid.

Haar bloed begrijpt het bloed dat er rijdt door de straten
En kamers, een gehuurde hoogte tegenover het museum.
's Ochtends stapt ze naar beneden om de verf te strelen
Van de doden die daar hangen. Ook die ontgaan haar niet.


*


Ons huis

Altijd ligt, in die langzame zomer van ooit en misschien,
Ons huis te wachten, het witte gedachte, hemelhoog
De heuvels in geslingerd door een uitbundige bosgod.
Het staat in ons nog steeds naar alle kanten open
Te dromen van gastvrije paden waar de zielen lopen
Van onze doden, zij die uit hun hel naar boven komen
Om moegestorven hier in onze kussens neer te zinken.
Ook vreemden zullen er hun toekomst komen drinken
Uit de diepe kelen van onze verwisselde namen.


Leonard Nolens (1947)
uit: Liefdes verklaringen (1990)
• Speel het gedichtenspel
• Het hipste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 9 april 2017

J.C. van Schagen -- Werkelijkheid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


van oorschot
wikipedia
schrijversinfo
dbnl

Werkelijkheid

Ik doe zaken.
Ik heb een heel grote schrijftafel
En mijn gezicht staat moeilijk.
Ik praat in een telefoon
En ik heb een mijnheer,
Die juffrouwtjes kan laten werken
En nog meer mijnheren.
De juffrouwtjes ruiken zo lekker,
Ze ruiken allemaal verschillend.
De mijnheren zijn in grote jassen.
Ik bloos er wel van.
Het lijken wel Engelsen,
En ik begrijp niet, waarom ze doen wat ik vraag.

Er was veel zaken vandaag.
Het waren allemaal gedachten van mensen,
Er waren veel dikke, die duwden en waren onwillig.
Ik begreep niet, waarom ze zo koppig waren.
Er waren magere, met valse haakjes,
En er zat veel in de knoop.
Het was precies het kistje met oudroest en touwtjes
van mijn grootvader.
Ik was een vreemdeling.

Toen ben ik maar gaan wandelen in de bosjes.
Het was een arme dag, de straat was nat.
De zwarte boompjes hadden honger,
Die trok hun magere vingertjes krom.
De wind zei verdrietige verhaaltjes.
Het Novemberlicht was saai en schraal achter vervelende wolken.
Maar in mijn hart bonsde de opstand
En ik zei: lieve God, ik wil een straatsteen zijn.


J.C. van Schagen (1891-1985)
uit: Narrenwijsheid (1925)
• Speel het gedichtenspel
• Het gevarieerdste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Rutger Kopland -- Wintergedicht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =wikipedia
laatste interview
leest voor
dbnl
leestafel


'Wintergedicht' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.Wintergedicht

Door godvergeten vermotregend land
van gehucht naar gehucht, hand
in koude hand, dat gevoel hoop ik
met niemand meer te delen. Als
het niet hoeft.
Maar als ik haar nu vond
in het natte gras, of ergens
in het geploegde land, wat
zou ik doen, wat zou ik.

Ik weet wel dat iedereen dood
moet gaan, maar toch zou ik
haar koude mond weer zoenen,
haar lichaam toedekken, haar
haar strelen en weer bang zijn
dat zij wakker werd.


Rutger Kopland (1934-2012)
uit: Het orgeltje van yesterday (1968)

• Speel het gedichtenspel
• Het popodilowipste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 6 april 2017

Armando -- Een poging & Liever niet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
levenlang
armando 85
kunstbus

Een poging

Zie,
een zwartgeblakerd uitzicht.
Hoor,
de hoefslag van een koets,
op zoek naar mateloze einders.

Niettemin:
een denkbeeld,
gesteund door pijlers en pilaren.

Weer werd een poging gewaagd.
Liever niet

Helaas,
het is niet echt gebeurd,
nee, liever niet gebeurd.
Kan er iets gebeuren als
er lachend liever niets gebeurt?

Nee,
het zijn soms woorden en zelfs zinnen,
liever geen begrip,
of een hakken met de hamer,
nee, liever niet.


Armando (1929)
uit: Liever niet (2017)


• Speel het gedichtenspel
• Het popodilowipste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

M. Vasalis -- Eb & Over de rand & Steen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

literatuurmuseum
wikipedia
dbnl
website
leestafel
npe

foto: Winnie Fransen


Eb

Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
Iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door 't ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?Over de rand

Even te lang hield ik mijn hand
over de rand van mijn bestaan,
in ’t snelle donkre water van de tijd.
Toen ik hem terugtrok over de dunne trillende boorden
was het alsof hij niet meer bij mij hoorde:
hij greep niet meer, hij lag koud op mijn schoot,
hij was zijn lichaam kwijt.
Erger dan dood.Steen

Verdriet kit al mijn krachten samen,
zodat ik roerloos word als steen.
Mijn hele wezen wordt materie,
een ondoordringbaar star mysterie,
o sla de rots, opdat ik ween.


M. Vasalis (1909-1998)
uit: Vergezichten en gezichten (1954)


• Speel het gedichtenspel
• Het grappigste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 4 april 2017

Louis Couperus -- Een portret & Indiesch dolce-far-niente

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
Couperus-museum
20 seconden film

Een portret

Heur hair is blauwig-zwart en rozig-bruin 't gelaat.
Bevallig ligt zij neêr, en 't schijnt haar te verstrooyen
Den pauwenveêrenwaayer in- en uit te plooyen;
Ook neurt ze, en 't gouden muiltjen dartelt op de maat.

Zij is gedost in 't schittrend, ambergeel brokaat,
Waarop topazen sparklend hunne vonken strooyen.
Heur volle boezem poogt aan 't lage keurs te ontglooyen,
En in heur lokken gloeyen bloesems van granaat.

Het spelend waslicht spiegelt zich in 't blond satijn,
En glanst op elke kreuk met gulden wederschijn;
En vlamt in elk juweel met flikkerende stralen.

Ze ligt gelijk een tulp, die op haar stengel brak,
Terwijl, hoe kwijnend ook zij neêrzeeg bij dien knak,
Nog gouden zonnestralen op haar nederdalen...


*


Indiesch dolce-far-niente

Den goudgebruinden arm rondom het hoofd,
Het gitzwart hair al warlend nedervloeyend,
Den weeldrig-schoonen mond van purper gloeyend,
In 't schittrend oog het vier* maar half gedoofd;

Zoo lag ze, als in heur droom der aarde ontroofd.
En goudgewiekte vlinders speelden stoeyend
Haar om de koonen, die, als rozen bloeyend,
Zich tintten met den blos van donzig ooft.

De bonte sarong was haar op den boezem
In ééne wrong bevallig vastgehecht;
Uit heure lokken zeeg melatti-bloesem,

Nog fonkelend van dauw er doorgevlecht.
Dus lag ze daar, in zonnegloed versmacht,
Zoo zalig, of zij zich een houri dacht.


Louis Couperus (1863-1923)
uit: Een lent van vaerzen (1884)


* vier = vuur

Houri
Volgens Van Dale: volgens de Koran: eeuwig jong blijvende maagd met gazelleogen in het paradijs, ter verlustiging van de gelukzaligen The word "houri" has entered several European languages (French – 1654, English – 1737) with the meaning of a "voluptuous, beautiful, alluring woman".
• Speel het gedichtenspel
• Het beste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 3 april 2017

Wim Brands -- Zo herinner ik me & Ruimtevaart

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
npe
verzameld
Een jaar geleden overleed Wim Brands.Zo herinner ik me

Zo herinner ik me de voddenkoopman
van de overkant. Ik was in deze ontvolkte
buurt zijn laatste klant.

Zittend aan het raam zie ik nog zijn volle kar staan.
Midden op de weg. Hoor zijn roep. Wat vrolijk
en somber stemt, want

als ik er niet meer ben, wie herinnert zich
dan zijn stem?


*


Ruimtevaart

Mijn grootouders geloofden niet dat een mens
op de maan kan lopen. Verzonken bij
de mogelijkheid van daar wonen

in stilzwijgen. Mijn grootvader zag als kind
bij het inspecteren van zijn strikken
eens een engel vallen.

Hij had haar gekalmeerd en verteld dat
een van zijn eenden het vliegen
ook was verleerd.

Mijn ongeloof beantwoordde hij
met schouderophalen en zei
dat ik te jong was

om het verschil te begrijpen tussen
vruchteloos opstijgen en
noodgedwongen

afdalen.


Wim Brands (1959-2016)


• Speel het gedichtenspel
• Het leukste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 2 april 2017

Peter Holvoet-Hanssen -- Liedje voor een kleine reus

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
dbnl
wikipedia
meander
het land van Music Hall'Liedje voor een kleine reus' is opgenomen in De 100 beste gedichten voor de VSB Poëzieprijs 2017.Liedje voor een kleine reus

schrijnt het bloed in elke cel
zing dan in het raamkozijn
maanwit paardje in de zon
rozenblaadjes, Piet Fluwijn
strooi ze in de regenton

maakt je hart een zevensprong
heeft je hoofd geen pannendak
wortels zijn van watersap
tater je stil en draai maar
aan het wiel, mijn Polleke

onderschat de slakken niet
poezenvlokjes, het is sneeuw
kijk een vogel wordt een vis
groot verdwalen, duivelszee
boot wiegt goud een donderkop


Peter Holvoet-Hanssen (1960)
uit: Gedichten voor de kleine reus (2016)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster