dinsdag 4 april 2017

Louis Couperus -- Een portret & Indiesch dolce-far-niente

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
Couperus-museum
20 seconden film

Een portret

Heur hair is blauwig-zwart en rozig-bruin 't gelaat.
Bevallig ligt zij neêr, en 't schijnt haar te verstrooyen
Den pauwenveêrenwaayer in- en uit te plooyen;
Ook neurt ze, en 't gouden muiltjen dartelt op de maat.

Zij is gedost in 't schittrend, ambergeel brokaat,
Waarop topazen sparklend hunne vonken strooyen.
Heur volle boezem poogt aan 't lage keurs te ontglooyen,
En in heur lokken gloeyen bloesems van granaat.

Het spelend waslicht spiegelt zich in 't blond satijn,
En glanst op elke kreuk met gulden wederschijn;
En vlamt in elk juweel met flikkerende stralen.

Ze ligt gelijk een tulp, die op haar stengel brak,
Terwijl, hoe kwijnend ook zij neêrzeeg bij dien knak,
Nog gouden zonnestralen op haar nederdalen...


*


Indiesch dolce-far-niente

Den goudgebruinden arm rondom het hoofd,
Het gitzwart hair al warlend nedervloeyend,
Den weeldrig-schoonen mond van purper gloeyend,
In 't schittrend oog het vier* maar half gedoofd;

Zoo lag ze, als in heur droom der aarde ontroofd.
En goudgewiekte vlinders speelden stoeyend
Haar om de koonen, die, als rozen bloeyend,
Zich tintten met den blos van donzig ooft.

De bonte sarong was haar op den boezem
In ééne wrong bevallig vastgehecht;
Uit heure lokken zeeg melatti-bloesem,

Nog fonkelend van dauw er doorgevlecht.
Dus lag ze daar, in zonnegloed versmacht,
Zoo zalig, of zij zich een houri dacht.


Louis Couperus (1863-1923)
uit: Een lent van vaerzen (1884)


* vier = vuur

Houri
Volgens Van Dale: volgens de Koran: eeuwig jong blijvende maagd met gazelleogen in het paradijs, ter verlustiging van de gelukzaligen The word "houri" has entered several European languages (French – 1654, English – 1737) with the meaning of a "voluptuous, beautiful, alluring woman".
• Speel het gedichtenspel
• Het beste stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten