donderdag 30 april 2015

Paul Claes -- As

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* bb-biofoto: Isabelle Pateer


As

Uw doodsstrijd bedroefde bij nacht mijn bloed.
Het hoofd in de aarde, het hoofd van een vrouw,
het is niets. Uw nachten en mijn dagen zijn niets
dan een schaduw van schaduw. Rouw en berouw,

het is niets. Het is minder dan as en schuim.
En uw mond in de grond, het is niets. Als het zand
van de zee is dit alles, en minder dan as
van het vuur, en mijn dromen zijn minder dan puin.

Alleen de stilte blijft. Uw doodsstrijd bij nacht
bedroefde mij bitter. Het hoofd in de aarde,
het hoofd van een vrouw, het is niets. Het is niets
dan de gedachte aan uw dood, die mij wacht.


Paul Claes (1943)
uit: Ziel van mijn ziel (2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 29 april 2015

Ed Leeflang -- Overtoom

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* in memoriam

Overtoom

We liepen op de Overtoom. Het was er
avond; regen viel verspreid. Er kwam
oorlog aan. Mijn moeder wist die dingen.
Voor een drogist met het jaartal 4711
bleven we, als hadden we iets nodig, staan.
Ze zei: er komt een nare tijd. Ik heb een bult –
ze wees – een bultje hier; ze gaan opereren.
Meteen liepen we weer. Ik keek de volgende
zijstraat in en zag de hoge, grijze schimmen
van Vondelparkpopulieren. Een tram kwam
tot stilstand langs de halte voor – ik telde ze –
vier dames en twee heren. Dat is lang en vredig
klimmen. Ik dacht: de oorlog gaat
nu misschien wel niet door.
Mijn kleine moeder keek van mij en de regen
af opzij en over de natte stoepen, die
altijd uitkomen bij je huis,
zwierven, ja dwaalden wij.


Ed Leeflang (1929-2008)
uit: De hazen en andere gedichten (1979)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 28 april 2015

H.N. Werkman -- gestadige beweging

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* bio
* hot printing (gedichten)
* brug in groningen

gestadige beweging

printa   printo
cito   typo

composita
colorita

sano   corpo
bene   torbo

bras   de   more
ras   te   vore

vaste   code
baste   mode

tanto   tempo
desto   presto

ante   poco
sito   foco

ador   amo
para   diso

sin   peccato
nil   dacapo

bene   vista
male   jacta

poke   d'ore
pido   lore

paso   retro
volte   metro


H.N. Werkman (1882-1945)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 27 april 2015

Lammert Voos -- Getij, de eeuwige stroom

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* voos fruit - weblog
* leest voor - youtube
* website


Getij, de eeuwige stroom

kwikzilveren ruiten ademen het ritme van golven
spoelen zandbank, kalven west af, groeien oost aan
omsluiten het zout de huid schurend en bleek
de maan in het hemelblik en driest verlangen
hoeren en snoeren door de vleugels van stormvogels
en meeuwen boven doodlopende geulen en drijven
op de wind in de warmte en beschutting van alles
dat was en niet past, geen verbinding, geen slaap,
geen richting en krachteloos tussen doet er niet toe
en geeft niet en uit het zeegat drijven veren terug,
stromen bedacht en in inkt gegoten, in zichzelf
besloten, ontkomen in een vloed en alleen ik
weet alwetend in kleinheid, dat ik steeds vallen moet,
bestendig overgeven en het getij zal voor mij
slingerend lopen tussen wonderlijk
en belangrijk


Lammert Voos (1962)
uit: Rigor (2015)
(met tekeningen van Heleen Simons)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 24 april 2015

Mark van der Schaaf -- Dienstmeisjes die als uilen fluiten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* tumblr
* bundels
* recensie
* youtube


* toelichting onderaan


Dienstmeisjes die als uilen fluiten (IV)

Tijdens een wandeling stuitte ik op het zoveelste werk
binnen mijn onderzoek naar de mogelijkheid
van oneindige taal. Via strikt wetenschappelijke procedures
kreeg ik namelijk de mogelijkheid naar de taal te
luisteren. Ik hoorde een naaktmodel tekenen en een
vogel die tegen het raam vloog. Juist toen schreef ik
mijn maximale reikwijdte op carbonpapier.
Even was ik volledig autonoom ontroerd.

Er zijn weinig mensen zoals ik, die uit Europa komen
en dingen met veel plezier opschrijven. Ik weet die afstand
goed te benadrukken door virtuoos gebruik te maken
van typische dichtersverworvenheden zoals
kamermuzikale gevoeligheid en om drie uur 's nachts
een kind op een biljarttafel leggen. My First Rifle is een
indicatie voor deze nieuwe cultuur. Ik besef goed
hoe complex en geladen dat beeld kan zijn. Ook de dorst
naar informatie blijft groot.

Opeens kwam de verbeelding mijn wereld binnen als
een onhandige eruptie, als ideeën die continu van
elkaar verschuiven. Ik besloot toen: ik sta open voor
samenwerking met iedereen. Daarom doe ik mee met
Poetrify, omdat het toegankelijk is via het internet.
Wel is het goed een debat te voeren over wat exact
de functie daarvan is. Ook begint door te dringen
hoe de werkelijkheid mij verdraait. Ik toon steeds weer
het normale dat nog niet bestaat en denk aan
een roze snor van een halve meter lang.


Mark van der Schaaf
uit: De witte verzen (2015)
Toelichting:
Bij het Museum voor Moderne Kunst Arnhem kocht ik het boekje '100x', waarin kunstwerken uit de collectie een uitleg kregen van kenners. Dat commentaar leek zowel kundig als onbegrijpelijk. Want kan dat wel, een licht pasteuze aanzet? En wat betekent het dat 'de schatplichtigheid aan het dadaïsme altijd onderbelicht is gebleven?' Er is niets moeilijker dan spreken over kunst. Verstandige mensen zien er daarom vanaf.

Het leverde wel poëzie op, althans, honderd pogingen om het serieuze karakter van de besprekingen geheel teniet te doen. De reeks 'Net boven nap de kosmos' is daarvan het resultaat. Aan 'Dienstmeisjes die als uilen fluiten' en 'Zo delicaat ingekaderd' lag hetzelfde idee ten grondslag, maar dit keer waren artikelen in de NRC de basis.

- Mark van der Schaaf

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 22 april 2015

Rik Andreae -- Wolf

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* interview
* npe

Wolf

Hij studeert het knikken van graasgras,
de richting van lopers in de stroom.
Wolf is boos en brult al het gevederte, dat
kartonnen botten in hem knakken hoort.

Bij het vuur met de anderen, zijn gelijken,
is het hem verkondigd, hoe gelijk hij
is de beste. Niet zo luidduidelijk – zij
spreken een jagersgroen picknick-latijn.

Hij kijkt de dood, op rood en gouden
kleed, als leven af. Alleen het vertellen
al doet pijn. Zo’n zwartzware (en dat is
het witte lam in hem), fijndiepe pijn.


Rik Andreae (1950)
uit: Omdat het vlamde (2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 21 april 2015

Ed Leeflang -- 1937

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* in memoriam

1937

Mijn moeder verloor haar portemonnee,
zij belde bij alle buren, omdat ze voor
zeven gulden kon koken, wassen en
huren. De school aan de overkant zocht
ook al mee. De hele stad wist er
volgens mij van hoe een kind zich
schamen kan.

In ons portiek belde een man
en vroeg om een boterham.
Mijn moeder gaf een dubbele snee
met leverworst, zij huilde
omdat het zover met mensen
en mannen kwam.

De buurvrouw kwam terug
van boodschappen doen. Ze had
weer niets gevonden, maar zag,
zei ze, iemand die zingend
de mussen voerde in het plantsoen.v Het klopte. Een grote man
op een slof en een schoen.


Ed Leeflang (1929-2008)
uit: De hazen en andere gedichten (1979)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 20 april 2015

Robert Anker -- Opperdan kommen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* kb
* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* querido

Opperdan kommen

As je uitverdan gane, kom je den op lest
Ok weer opperdan – je kenne 't sachs perbere.
Wat hew ik weund in deuze taal, maar ik wist het niet
Skreeûwd en lachen hew ik in d'r, dein en leiten
Maar ik wist het niet. Toen hew ik in d'r strooid
Het kind dat ik was en bleven ben in een are taal
En op lest het zai d'r oigen strooid, stroffeld in de toid
Eerst nag gnokkend, den louf en stikkenig en stil.
Dut skroif ik op de tast, ik fluister: kom toch dut-op
Ik sweêl wat woorde op maar ken niet met ze worre
Ze benne bang en gniepig worren, toen al illegaal
As ik ze uitspreek gane ze om hullie oigen gloime.
Deimie ben ik weer uitverdan en zei ik nooit meer roime.


Hiernaartoe gekomen

Als je weggaat, kom je dan ten slotte
Ook weer hiernaartoe - je kunt het allicht proberen.
Wat heb ik in deze taal gewoond, maar Ik wist het niet
Geschreeuwd en gelachen heb ik in haar, gedaan en gelaten
Maar ik wist het niet. Toen ben ik in haar kwijtgeraakt
Het kind dat ik was en gebleven ben in een andere taal
En ten slotte is zij zichzelf kwijtgeraakt, gestruikeld in de tijd
Eerst nog bedelend, toen moe en beschadigd en stil.
Dit schrijf ik op de tast, ik fluister: kom toch deze kant op
Ik schraap wat woorden bij elkaar maar kan niet met ze opschieten
Ze zijn bang en stiekem geworden, toen al illegaal
Als Ik ze uitspreek, lachen ze wat valsig om zichzelf.
Straks ben ik weer weg en zal ik nooit meer rijmen.

(letterlijke vertaling)
Robert Anker (1946)
uit: Onvergetelijk toegewijde trouweloze tijd (2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 19 april 2015

Robert Anker -- Waarom niet, Birgitte Nyborg?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* kb
* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* querido

Waarom niet, Birgitte Nyborg?

Ben in Kopenhagen, probeer erachter te komen
waarom, loop ik Birgitte Nyborg tegen het lijf
ik vroeg meteen waarom zij geen koffie met mij wilde
drinken, zij zette zich in postuur, de statsminister streek
de iets te krappe rok strak langs haar heupen, keek mij aan
met nauwelijks een glimlach om haar mond, dat deden meer
haar ogen, mijn god, die twinkelende ogen sloegen mij
met ademnood, spotzucht roerde zich, alsof ik een Kaukasische
tiran was die haar chanteerde met olieleveranties maar
zij had hem door en ging hem weigeren wat hij vroeg
net als bij mij, maar ik ben geen Kaukasische tiran
zei ik, ik ben gewoon mezelf, precies, zei zij, wat in het Deens
net zo klinkt als bij ons, precies, en daarom wil ik niet
'jezelf' bestaat allang niet meer, that's so five minutes ago
de statsminister spreekt, dat is bekend, haar talen
jij bent van een ander paradigma, stap eruit, hoe is je Deens
ik neem je mee naar de grimeur, wij zijn allemaal als figurant
begonnen, figurant! riep ik, stop, ik ben een schrijver
ik ben authentiek, ik druk mij idiosyncratisch uit
als een waarheid voor de wereld, stop, zei zij, die volle
gulle lach brak om haar schitterende tanden open, haar iets
te krappe rok kroop omhoog en dan die ogen, mijn god, daar
was ik voor gekomen, maar die ogen, riep ik, die zijn echt
o ja? zei zij en haar gezicht verstrakte, onbewogen keek
zij op mij neer, geef het op, zei zij, écrire c'est passé.


Robert Anker (1946)
uit: Onvergetelijk toegewijde trouweloze tijd (2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 16 april 2015

Augusta Peaux -- Wapenschouw

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* bhic
* dbnl
* wat gedichten
* Wim Brands over De wilgen, de velden, het water

Ets: Will Landman

Deze week zochten Nicolaas Matsier en Helmi Goudswaard zes gedichten uit uit de duingedichtenbloemlezing Op ’t duin, die ze samen met Boudewijn Bakker samenstelden ter gelegenheid van de gelijknamige expositie in het Haags historisch museum, die tot en met 15 september te bezoeken is.

Wapenschouw

Hun lichte vaantjes dragen blaadjes fijn
van bramenbloesem in ’t omsloten dal;
en vedergrassen, wit in zonneschijn,
wuivende pluimen van den vestingwal.
Langs heel het duin een flikkerende lijn
van lichte lansen, op den omgang, al
in dichte rijën hooggericht en pal:
de helmebossen, die speerdragers zijn.
Boogschutters anderen; op zijn blanke tel
rijdt hoog de wind en overziet ze er all’,
een knie gebogen, wachtend zijn bevel,
richtend hun zilvren pijlen, spits en smal.


Augusta Peaux (1859-1944)
uit: Gedichten (1923)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 15 april 2015

K. Michel -- Voorbij Bredene

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* website
* wat gedichten
* kb
Deze week zochten Nicolaas Matsier en Helmi Goudswaard zes gedichten uit uit de duingedichtenbloemlezing Op ’t duin, die ze samen met Boudewijn Bakker samenstelden ter gelegenheid van de gelijknamige expositie in het Haags historisch museum, die tot en met 15 september te bezoeken is.

Voorbij Bredene

Tot honderd tellen op het oberloze
hotelterras en constateren dat licht
een weelderig bezwijkgedrag heeft

Na het passeren van de billen van Bredene
het oversteken van de duinenrij en
het ebwaarts blootgetrokken strand
aankomen bij de waterlijn

en die volgen met de vuurtoren
van Oostende in de rug en je schaduw
reikhalzend voor je uit

terwijl de bos onbruikbare sleutels
zachtjes rinkelt in je jas en
geen maan de ene na de andere
ster te voorschijn laat komen

De sensatie zichtbaar te zijn
voor iemand met een sterk vergrootglas
lopend over het blauwe lijntje
op de kustkaart in de Bosatlas

Stilstaan, diep ademhalen
‘hé schele’ roepen ‘lieve scheleschele’
Drie meeuwen schrikken geruisloos op
en zeilen uit met achteloos gemak
Onverstoorbaar snurkt de zee

Zonder noorden komt niemand thuis


K. Michel (1958)
uit: Kleur de schaduwen (2004)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 14 april 2015

Jacques Hamelink -- Duinen bij Wassenaar

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* literair Gent
* De metapoëzie van Jacques Hamelink

Deze week zochten Nicolaas Matsier en Helmi Goudswaard zes gedichten uit uit de duingedichtenbloemlezing Op ’t duin, die ze samen met Boudewijn Bakker samenstelden ter gelegenheid van de gelijknamige expositie in het Haags historisch museum, die tot en met 15 september te bezoeken is.
Duinen bij Wassenaar

Seghers, Filips de Koninck, namen van niemanden
komen op en gaan over
en daarna ligt het er gewoon weer, onbeheerd
en oningekaderd. Eenvoudig landschap
van geen beweging, rusteloos voortvlietend.

Het gras verschoten, grijsgroene
lage heuvels, kromme boomgroepjes
waar wind in betijt. Hou maar op
met verwoorden, woordenaar
die minder en minder te zeggen heeft.

Vlucht van een paar onbelezen hazen.
Wat vogelgriffels in het zand van een duinpan
hebben geschreven, basisgeschiedenis
zonder wapenfeiten. Kom je daar voor?
Daar kom jij niet in voor.

Een ven als een te ver doorgedreven gedachte
die je niet kunt bevatten
maar toch in moet prenten
breekt je route.
                      Dit is het dan dus,
al grijs wordende onverklaarbare man,
hier maar wat te staan
zonder einddoel, op vergankelijke voeten
en dat ook in te zien
en dan terug te gaan.


Jacques Hamelink (1939)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 13 april 2015

Hélène Gelèns -- in ongeremd rennen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* npe
* dbnl
Deze week zochten Nicolaas Matsier en Helmi Goudswaard zes gedichten uit uit de duingedichtenbloemlezing Op ’t duin, die ze samen met Boudewijn Bakker samenstelden ter gelegenheid van de gelijknamige expositie in het Haags historisch museum, die tot en met 15 september te bezoeken is.
in ongeremd rennen
volg je het pad tot je het pad tevoorschijn rent
ren je de zon tevoorschijn en een duinvallei
het mulle zand het helmgras het geruis van de zee
ren je de zee tevoorschijn een steeds onmetelijker zee


Hélène Gelèns (1967)
uit: zet af en zweef (2010)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 12 april 2015

Anna Blaman -- Ik droomde dat ik met haar in een duinpan lag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* website
* dbnl
* letterkundig museum
* paar gedichtenDeze week zochten Nicolaas Matsier en Helmi Goudswaard zes gedichten uit uit de duingedichtenbloemlezing Op ’t duin, die ze samen met Boudewijn Bakker samenstelden ter gelegenheid van de gelijknamige expositie in het Haags historisch museum, die tot en met 15 september te bezoeken is.Ik droomde dat ik met haar in een duinpan lag
en eerst haar handen begroef en toen haar voeten
En toen ik haar geboeid en weerloos zag
begroef ik ook mezelf om haar weer te ontmoeten

De duinpan werd dieper dan de schoot der zee
en het zand liep op tot hoge golven
Ik dacht dat ze verdronk en ik dook mee
en stervend hervond ik me diep ingedolven

en leunend aan haar als het verdronken wier,
als tooi om haar borsten, zeedierwelpen,
en in haar oksels, wiergrotten, en dan ook hier –
haar dijen zijn uiteengeweken zeeschelpen.


Anna Blaman (1905-1960)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 9 april 2015

Els Moors -- het meisje strekt de benen en

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* 4 gedichten
* dbnl
* leest voor
* j.c. bloem-prijs


het meisje strekt de benen en
wijst naar de vogel die zich het dichtst
bij haar in de buurt heeft gewaagd

de hommel schroeft zich een weg door het hout

de ondoorgrondelijkheid van het bewijsmateriaal
kan ik de zaak niet eenvoudig laten betijen?
en waarom schieten?

gesteld er zijn twee mensen
die elkaar proberen te wurgen en het windt me op
naar ze te kijken of ik zie een jongen die met een boek
‘voorbij het poststructuralisme’ langs me heen wandelt
is het dan geen waanzin om te zwijgen

staat wat ik liefheb
voor wat ik maar nauwelijks verdraag
kan een aanraking ooit meer zijn
dan een gedoogbeleid


Els Moors (1976)
uit: Liederen van een kapseizend paard (2013)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 8 april 2015

Annie Salomons -- Van m'n verzen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* vrouwenlexicon
* dbnl
* wikipedia
* damescompartiment


Van m'n verzen.

Zooals de volken in de oude tijden
Om hecht te maken bouw van kerk' of steên,
'n Medeschepsel droeven dood bereidden,
Door levend 't graf te metslen om hem heen.

Dat steeds z'n geest die plaatsen zou behoeden
Tegen geweld van menschen en van goôn,
Zoo gaat uw levend leven traag verbloeden
M'n lief, in deze verzen, dààrdoor schoon.

Zoo zal uw geest hen lang nog voort doen leven,
Als 'n grafteeken tot uw eer verheven.


Annie Salomons (1885-1980)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 6 april 2015

Joke Kaviaar -- Wetenschappelijk bewezen!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* googleWetenschappelijk bewezen!

Gratis bijgeleverd krijgt u nu vacuum verpakt
de bananenschillen om over uit te glijden die
dit pakket zo bijzonder maken
Geheel en al voorzien van instructies
over plaatsing en wijze van gebruik in
het kader van de moderne module
Hoe trap ik in een val die me verkocht is
via televisie door een breedbekkikker met een
stropdas vergezeld van zijn nagesychroniseerde
deskundige op het terrein van
geëvolueerde slagingspercentages

Gratis! En u krijgt erbij de verkoopcijfers
van de elementaire hogere wiskunde aldus
onderzoeker meester professor van Gisteren
welke zijn afgerond op de halve waarheden
Gladder kunnen we het niet maken - glibberiger wel
Maar dan moet u nu meteen bellen!
De beste deals zijn al bijna vergeven dus let op
Het is wetenschappelijk bewezen dat de
snelste aanschaf het snelste verlies is want
dan had u eerder moeten zijn

Koop nu! En gratis erbij en niet te vergelijken
met enig ander product en u krijgt de
garantie met een grote G en al uw geld terug
als het niet voldoet aan de kleine letters waarvoor
ook al geheel gratis een vergrootglas wordt
bijgeleverd en ook dat is klinisch getest
om u te kunnen verzekeren van
succesvol gebruik zonder controle vooraf

Wij weten alles! Kijk maar! Het kan niet missen
Er is maar één kans en die kans is nu
Laat u niet langer bedotten door handleidingen
die duidelijkheid verschaffen en gelooft u
in de onvoorwaardelijke statistieken van de
geleerde grootheidswaanzin van de witte jassen

Het kan niet wachten! Bestel nu! Wij zijn nu bij u
in de huiskamer om dit af te ronden en dit is
het apparaat van de toekomst - van uw toekomst!
U heeft nog tien seconden voor de aanschaf van uw leven
Negen Acht Zeven Zes Vijf Vier Drie Twee Een NUL
Verkocht! Aan de grootste loser!


Joke Kaviaar, 16 april 2014• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Marie Koenen -- Sproke

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* groeten uit Geulle
* dbnl
* wikipedia
* graf


Sproke

‘En toen zijden webben en gouden garen
Tot een zwevenden sluier verweven waren?’
- Toen nam ze den dauw en den zonneschijn,
Want van glans en geheim moet een bruidstooi zijn.

‘Maar de dauw waast heen en het licht verdooft’...
- Dan klommen de sterren hoog boven haar hoofd,
En van sterren-spinsel in 't uchtend-ijle
Weefde ze al ijler en fijner haar wijle.

‘En als dan de Dag uit de hemelpoort reed?’
- Ze stond in haar tuin als zijn bruid gereed.
Maar de Dag reed voorbij op zijn blinkend ros,
Met zijn zonnemantel, zijn wuivenden dos.

‘En de sluier van glansen en droomen geweven?’
- Dien heeft ze den zwervenden Herfst gegeven.
Een nevel waait over heide en woud.
Haar hart is dood, en de wereld oud.


Marie Koenen (1879-1959)
uit: Verzen (1923)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 3 april 2015

Willem Wilmink -- De moeder stond door smart bevangen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* kb
* dbnl
* leestafel

* stabat materDe moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar zoon gekruisigd hing

en het was haar in haar lijden
of een zwaard haar kwam doorsnijden
dat dwars door het hart heen ging.

Hoe verdrietig en verloren
was de toch zo uitverkoren
moeder die hem 't leven gaf.

Ze moest klagen, ze moest rouwen
en ze beefde bij 't aanschouwen
van zijn vreselijke straf.

Wie voelt er geen tranen komen,
die daarheen wordt meegenomen,
waar hij Christus' moeder vindt?

Wie zou tranen binnenhouden
als hij dat verdriet aanschouwde
van de moeder bij haar kind?

Zij zag wat hij heeft geleden
voor het kwaad dat mensen deden,
zag de zwepen, zag het slaan,

hoorde 't kind, door haar gedragen,
stervende om bijstand vragen,
zag hoe hij is doodgegaan.

Vrouw van liefde en genade,
wil toch op mijn schouders laden
alles wat u lijden doet.

'k Wil mijn hart aan hem verpanden,
laat mij dan van liefde branden
opdat ik hem zo ontmoet.

Moeder, wil mijn hart bezeren
met de wonden die hem deren,
die zo nederig wilde zijn

om te lijden voor mijn zonden.
Laat mij lijden aan zijn wonden,
laat mij delen in de pijn.

Laat mij huilen aan uw zijde,
laat het kruis ook mij doen lijden
tot ik zelf eens doodgaan moet:

'k wil mij naar het kruis begeven
om daar met u mee te leven
in wat hem zo lijden doet.

'k wil mij naar het kruis begeven
om daar met u mee te leven
in wat hem zo lijden doet.

Laat mij Christus' dood ervaren,
laat mij in mijn hart bewaren
al wat hem is aangedaan.

Laat zijn pijnen mij genaken,
laat het kruis mij dronken maken
van de liefde voor uw zoon

en wil dan mijn voorspraak wezen
als ik 't helse vuur moet vrezen
na het oordeel voor zijn troon.

Laat het kruis over mij waken,
laat zijn dood mij sterker maken,
zodat hij me begeleidt

en mijn ziel, als 't lijf moest sterven,
de verrukking doet verwerven
die de hemel ons bereidt.


Anonieme dichter
Vertaling door Willem Wilmink (1936-2003)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 1 april 2015

A. Marja -- Neo-golgotiek

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* bwn
* dbnl
* wikipedia
* over
* als practical joker
* paar gedichten
Neo-golgotiek

Dat kruis kun je elke dag
van me kado krijgen
maar de vent die eraan hing
hángt –

kijk al die vette
magere papen
die protestanten
joviaal uitgestreken
die dichters schilders
estetisch ontroerd
daarvan kakelend
in de doodsslaap die
ze leven noemen –

een nieuwe beeldenstorm
hoe zindelijk ook
is niet per se nodig
we kunnen er gelukkig
om lachen –

zwaai met een strop
een stengun
een gaskamerhandle
alles gaat nu eenmaal
vlugger tegenwoordig –

zie die vent hangen
zie met pascal
die mens in doodsstrijd
tot het einde der dagen –

we kunnen niet maffen
we kunnen niet kakelen
we kunnen er niet diepzinnig
over doen –

we moeten gewoon
opstaan
wat dood is dood laten
doen wat we kunnen –

god weet is het niet
voor eeuwig te laat.


A. Marja (1917-1964)
uit: Van de wieg tot het graf (1963)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster