vrijdag 29 mei 2015

Neeltje Maria Min -- mijn moeder is mijn naam vergeten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* wat gedichten
* npe
* interviewDeze week 5 gedichten die door Dichter des vaderlands Anne Vegter speciaal voor Coster zijn uitgezocht (en van een overdenking voorzien, zie onderaan) uit haar bloemlezing Je bent mijn liefste woord.mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
hoe moet ik mij geborgen weten?

noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

voor wie ik liefheb, wil ik heten.


Neeltje Maria Min (1944)
Uit: voor wie ik liefheb wil ik heten (1966))

Anne Vegter: Het gedicht heeft een soort cultstatus bereikt. Je kunt het een evergreen noemen. Het blijft immers altijd fris en knapperig. Het lijkt op elk moment zin te geven aan de existentiele vraag naar wie je echt bent. De viervoudige verzuchting ‘noem mij’ lijkt de bezwering van het naamloze. Tot wie wordt er gesproken? En wat is ‘de diepste naam’? Is dat soms de naam van wie we kunnen worden? Maar dat staat er niet. Het kind dat wordt genoemd krijgt geen naam in het gedicht, de moeder zonder naam is de naam van de spreker vergeten. Het beeld van een familieketen van generaties wordt opgeroepen door het woord ‘keten’. Onlangs stierf mijn eigen moeder. Het gedicht van Neel Min krijgt in dat licht weer een nieuwe betekenis.


In de periode februari-juni 2016 reist de Dichter des Vaderlands met een wisselend ensemble dichters door het land. Tijdens een voor iedereen toegankelijk programma worden leescolleges over Nederlandstalige gedichten gehouden. Lees! Lees! Lees! is de naam van deze collegetour. Informatie hierover is binnenkort te vinden op de website van Poetry International en via de Facebookpagina Dichter des Vaderlands.

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 28 mei 2015

Bernard Wesseling -- De haren uit het putje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* leest voor
* Nieuw Amsterdam
* wikipedia
* npeDeze week 5 gedichten die door Dichter des vaderlands Anne Vegter speciaal voor Coster zijn uitgezocht (en van een overdenking voorzien, zie onderaan) uit haar bloemlezing Je bent mijn liefste woord.


De haren uit het putje

Onbezorgd tot op die dag, wilde ik inenen niet meer leven
alsof spijt de enige zonde zou zijn.

Verhuftering en vertrutting deed ik voortaan wijselijk af
als twee zijden van dezelfde medaille. Ik verschafte me
een vriendin met wie je ook kon lachen. Een carrière
kon niet uitblijven. Ik volgde een kookcursus, genoot van eten
en gegeten worden en las psychologische thrillers, de kennis
waarvan ik me nu en dan bediende in gesprekken.

Vaderschap aanvaardde ik joviaal. Ik raakte niet op
mijn kinderen uitgekeken en ging tijdig vreemd
om genietbaar te blijven. Kortom, mijn keuzes
hadden een heilzaam effect op mij en de mijnen.

Slechts één keer – een incident en een fictie bovendien –
droomde ik dat gebrek aan strijd van mijn leven
een onwaardig leven had gemaakt.

Ik zou volmaakt ongelovig ontwaken, lokale tijd,
pal op de metropool, met alle andere recreanten. En,
verlegen om een sluitende moraal, restte mij slechts
mijn vrouw af te matten met mijn zwijgzaamheid.


Bernard Wesseling (1978)
uit: Naar de daken (2012)

Anne Vegter: De protagonist uit het gedicht doet elke volgende regel een nieuwe uitspraak over zichzelf. Het gedicht leest als een verzameling bekentenissen. Is het een boetedoening? Het woordje ‘zonde’ wekt dat beeld. ‘Verhuftering en vertrutting’ zijn in het ver-rijkend narratief de piketpaaltjes van een leven dat in nurkse zwijgzaamheid wordt overdacht. Er staat immers aan het slot: ‘restte mij slechts mijn vrouw af te matten met mijn zwijgzaamheid’ Ik houd het op een valide evaluatie van een levensloop. Aanvankelijk wordt zelfveroordeling geweerd. Elke daad brengt zorgeloos persoonlijk gewin voor de protagonist. Tot een oordeel over de eigen levensloop opklinkt in een droom. De vanzelfsprekende daden van de hedonist staan opeens in een ander perspectief. Aan de lezer de herkenning of miskenning ervan. Ongemakkelijk mooi gedicht. Sterke opbouw tot de katharsis in de droom. Daarna bijt spreker zijn tong af. Ik plaatste het vers onder de categorie ‘ongeluk’. Zuiver speculatief.


In de periode februari-juni 2016 reist de Dichter des Vaderlands met een wisselend ensemble dichters door het land. Tijdens een voor iedereen toegankelijk programma worden leescolleges over Nederlandstalige gedichten gehouden. Lees! Lees! Lees! is de naam van deze collegetour. Informatie hierover is binnenkort te vinden op de website van Poetry International en via de Facebookpagina Dichter des Vaderlands.

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 27 mei 2015

K. Michel -- Vers twee

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* website
* wat gedichten
* kb


Foto: Vincent Mentzel
Deze week 5 gedichten die door Dichter des vaderlands Anne Vegter speciaal voor Coster zijn uitgezocht (en van een overdenking voorzien, zie onderaan) uit haar bloemlezing Je bent mijn liefste woord.


Vers twee

Bij herlezing klinkt het als
een postcoïtaal gevoel van droefenis
tohoe wa bohoe, tohoe wa bohoe

Als je het hardop herhaalt
zie je landschappen zich ontvouwen
een novemberse zandplaat in de Waddenzee
de desolate vlaktes ten zuidoosten van Glen Coe
en ga je turf ruiken, leisteen
twee adelende hazen in de schuur

Vijf loeizware lettergrepen
met meer gewicht dan alle elementen tezamen
tohoe wa bohoe, de aarde woest en ledig
in de Hebreeuwse tekst van Genesis een vers twee

Wat ze moeten aanduiden is onvoorstelbaar
het begin voor het begin, een toestand zo oer
dat mijn buitenwijkverbeelding slechts
tekortschietende vergelijkingen voorhanden heeft

Ook Hollywoodiaanse aardbevingen
vloedgolven, orkanen en vulkaanuitbarstingen
moeten peanuts zijn vergeleken met de horror van toen

Misschien is de plotse stuiptrekking die
vlak voor je in slaap valt door je lichaam schrikt
een verre naschok van dat oorspronkelijk geweld

Een stuip die zegt:
er is slaap, er zijn dromen
loom drijvende, onder water wiegende
maar gedragen worden wij door geen grond


K. Michel (1958)
uit: Waterstudies (1999)
Anne Vegter: Soms is het maar beter de dichter zelf aan het woord te laten over de draagwijdte van zijn gedicht. Ik citeer een paar regels uit een interview: ‘Ik begin niet zomaar over de oertoestand; dat doe ik alleen maar omdat ik die mooie klankenreeks heb, “tohoe wa bohoe”. Die klankenreeks maakt een gevoel en een gedachte los. Het is alsof er een veertje los springt. Het gedicht komt op gang, de gedachte wordt uitgewerkt en dan komen we uiteindelijk in het heden terecht. Daar begon het ook. Dat is maar één manier om het gedicht te benaderen. Je kunt ook zeggen: het gedicht komt op gang door te spelen met die klankenreeks en die te benoemen als “een postcoïtaal gevoel van droefenis”. Als je zo'n soort regel hebt, dan heb je je al in de positie gemanoeuvreerd om een gedicht te schrijven (…).Ik denk niet na over schepping of droefheid: het gedicht ontstaat door die Hebreeuwse regel.’


In de periode februari-juni 2016 reist de Dichter des Vaderlands met een wisselend ensemble dichters door het land. Tijdens een voor iedereen toegankelijk programma worden leescolleges over Nederlandstalige gedichten gehouden. Lees! Lees! Lees! is de naam van deze collegetour. Informatie hierover is binnenkort te vinden op de website van Poetry International en via de Facebookpagina Dichter des Vaderlands.

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 26 mei 2015

Eva Gerlach -- Drukte

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* kb
* wiki
* Kluwen
* een paar gedichtenDeze week 5 gedichten die door Dichter des vaderlands Anne Vegter speciaal voor Coster zijn uitgezocht (en van een overdenking voorzien, zie onderaan) uit haar bloemlezing Je bent mijn liefste woord.


Drukte

Het is raar gesteld met de doden,
schuiven in je aan, zitten met hun
holtes in je knieën, hun kootjes
in je vingers een brief te schrijven,
even sloom als jezelf, even beperkt op de hoogte
van weerbericht en genade, twijfel en kostprijs
en als het etenstijd is, bedtijd
tijd is om de honden uit te laten,
tijd om een kind te krijgen, een man te begraven,
altijd lopen zij, meegaand,
volgzaam, met hun kammen en doornen hun schaambeen
boven je geslacht hun schedelpan rond je
zinnen hun graat om je merg
in je door, tiktiktik. Alleen
je vel dempt hun drukte een beetje.


Eva Gerlach
uit: Niets bestendiger (1998)
Anne Vegter: Kon je ooit objectief naar je eigen lichaam kijken dan is die kans bekeken na lezing van ‘Drukte’. De doden (welke doden) kleven je aan, tot in je vezelen. Volgens het gedicht maakt je leven deel deel uit van de dood van de doden, ze bezitten je lichaam zwijgend, waar je maar bent. In de laatste regel wordt de mens een beetje ruimte teruggegeven. Ons vel, als enig orgaan, vermag de doden nog te temmen. Door onze huid steken ze hun ‘kammen en doornen’, lees: ruggewervel, nog net niet heen. Eva Gerlach did it again: op vanzelfsprekende toon in een overrompelend beeld hopla de extra werkelijkheid tonen. Wie dit gedicht echt durft te lezen en daarna durft te geloven, verandert in iemand die tegen wil en dank nooit meer alleen is. Je bent altijd samen met je doden.


In de periode februari-juni 2016 reist de Dichter des Vaderlands met een wisselend ensemble dichters door het land. Tijdens een voor iedereen toegankelijk programma worden leescolleges over Nederlandstalige gedichten gehouden. Lees! Lees! Lees! is de naam van deze collegetour. Informatie hierover is binnenkort te vinden op de website van Poetry International en via de Facebookpagina Dichter des Vaderlands.

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 25 mei 2015

Robert Anker -- Te park

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* kb
* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* querido

Foto: Leo van Velzen

Deze week 5 gedichten die door Dichter des vaderlands Anne Vegter speciaal voor Coster zijn uitgezocht (en van een overdenking voorzien, zie onderaan) uit haar bloemlezing Je bent mijn liefste woord.


Te park

De groene kwaadbekparkieten willen mij verjagen
‘Jij hier niet horen,’ schreeuwen zij,’cha wech!’
Een duikvlucht op mijn tak, een schijterd op mijn verenpak.
Ik was dan eindelijk gekomen tot een licht behagen
In dit park al werd het nooit een plek om uit te zwijgen
Gitaartoeristen, frisbeehippies, heel de trommellente
Van de menselijke soort zich bijster te vertonen.
Toch kwam ik hier te wonen en verscheen ik aan mijzelf
Te park: de stad op hoorafstand, mijn dorp belegen –
Om dan weggejaagd te worden? En bij Vondel: door wie?
Dit wist ik niet: dat de tijd te snel gaat voor een leven.


Robert Anker (1946)
uit: De dichter en de stad. Gedichten uit Amsterdam (2009)
Anne Vegter: Vogeltje kwam er voor zijn rust (een licht behagen) maar vindt die niet. Een aanklacht van een boos vogeltje tegen bedreigingen in het Vondelpark. Hoezo Vondelpark? Zie de naam Vondel. En de vogel, wie is dat? Een musje? Goed gebekt beestje trouwens. Noemt recreanten aldaar ‘heel de trommellente van de menselijke soort’ . Grootste kwelling vormt de invasie halsbandparkieten, hier kwaadbekparkieten. Voor een vogeltje uit de regio (“mijn dorp belegen”) is de geluidsterreur van de exoten niet uit te houden. Kunnen de eenling die rust zoekt niet verdragen. Machtsvertoon tegen het individuutje wat de klok slaat. ‘Te park’ nam ik in de bloemlezing Je bent mijn liefste woord op in de categorie ‘Afscheid’. Dat moet te maken hebben met het feit dat vogeltje tout court besef heeft van ’t vergankelijke leven. In de laatste regel valt dat te lezen. Fijn stadsgedicht vanuit verrassend perspectief. Inmiddels heeft Robert Anker me laten weten dat het waarschijnlijk om een merel gaat.


In de periode februari-juni 2016 reist de Dichter des Vaderlands met een wisselend ensemble dichters door het land. Tijdens een voor iedereen toegankelijk programma worden leescolleges over Nederlandstalige gedichten gehouden. Lees! Lees! Lees! is de naam van deze collegetour. Informatie hierover is binnenkort te vinden op de website van Poetry International en via de Facebookpagina Dichter des Vaderlands.

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 21 mei 2015

Inge Lievaart -- Van een boom die de wind wou zien

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* npe
* protestant.nu


Van een boom die de wind wou zien

                        Een parabel voor de pinkstertijd

Er waren eens zeven bomen,
zeven bomen in een kring,
met nog een kleine boom in het midden.
een mooie groene vergadering.

Toen zei de kleinste boom in het midden:
'Ik zou de wind wel eens willen zien.
Is hij groot of klein, met armen en benen,
of een stam zoals wij misschien?'

Toen zeiden de andere bomen,
die zeven van de buitenkant:
'De wind is gekomen en weer verdwenen,
hij heeft geen lijf, geen mond en geen hand.'

Dat kon de middelste niet geloven:
'Hoe weet je dan dat de wind bestaat,
als niemand hem ziet of aan kan raken,
hoe weet je dan dat hij komt en gaat?'

Toen riepen die zeven allemaal samen,
die hele groene vergadering:
'Daar is hij al. ook jij zult hem voelen
in het binnenste hart van de kring.'

En de vragende boom in de kring van zeven
kreeg een antwoord van wuivend, ruisend groen:
'Al kun je de wind niet zien of grijpen,
je kunt wel zien wat de wind komt doen.'


Inge Lievaert (1917-2012)
uit: De adem van God (2008)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 20 mei 2015

Henriette Roland Holst-van der Schalk -- De slapende

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* iisg


De slapende

Gordijnen hangen dicht
om het praalbed af te sluiten
– het is helle dag daarbuiten –
waar de slapende op ligt.

Geloken zijn de ogen;
uit de halfgesloten mond,
onzichtbaar wolkje, komt
de adem zacht getogen.

Verder is alles in-
gekeerd naar het binnen-eigen;
verder is alles zwijgen
aan haar, als elk begin

van ieder einde is.
Hij die de wake houdt
– een, zéér met haar vertrouwd –
peinst, twijflend ongewis

waarheen de stroom haar leidt
die haar heeft meegenomen, –
of zij overeind zal komen
uit zelfverzonkenheid?


Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
uit: Verworvenheden (1927)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 19 mei 2015

Nico Scheepmaker -- Anne

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* bwn
* dbnl
* wikipedia
* paar gedichten


Anne

Terwijl je slaapt, onder het laken,
tegen het licht dat je bedreigt,
wil ik een vers dat niets verzwijgt,
een sprei van liefde voor je haken.

Ik heb je lief, en liefde stijgt
tot boven de gedeelde daken
waaronder wij het samen maken
wat anderen eronder krijgt.

Jij bent wat ik ben. Ik ben jou.
Jij bent mijn eerstgeboren vrouw.
Het leven is bij jou begonnen.

En voor ik één woord heb verzonnen
heeft weer de eenvoud overwonnen:
ik heb je lief, ik hou van jou.


Nico Scheepmaker (1930-1990)
uit: Het rijmt, dat scheelt (1987)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jean-Paul Franssens -- Met een wagen vol met brood

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* dbnl
* wikipedia
* paar gedichten


Met een wagen vol met brood

Met een wagen vol brood
Komt voorgereden Meester Dood
Kom nader Meester Dood
Geef mij van uw dode brood

Het huis is stil en groot
Het huis is wit en groot
Langzaam komt de bakker nader
Hij is als een kille vader
Kom maar nader Meester Dood
Laat mij eten van uw brood

Vriendelijk lachen doet hij niet
Als hij mij ziet
In zijn hand
Het brood
Is zwart verbrand

Moet ik die zwarte korsten eten?
Dat zwarte brood gaan eten?

Bakker Dood is groot en wreed
Wil dat ik alles eet
Bakker Dood heeft geen geweten
Laat mij zwarte korsten eten

In mijn mond smaakt alles goed
Zoeter dan het zoetste bloed
Uit zijn hand smaakt alles goed
Zoeter dan het zoetste bloed


Jean-Paul Franssens (1938-2003)
uit: De wereld wil bedrogen worden (1999)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 17 mei 2015

Jacob Israël de Haan -- De jonge vogel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* bloemlezinkje
* dbnl
* wikipedia
* iisg
* Onrust (biografie)

De jonge vogel

Ik sliep niet meer: een jonge vogel floot,
Mijn hart doordringend, en ontwakend zag
Ik 't kalme kleuren van den klaren dag
En vagen van het verre morgenrood.

Wijl sterren bleekten zilverzacht en bleeker,
Blies warme wind de morgennevels over,
Luid juichend zong en hoog en klaar en zeker
De jonge vogel in het wiegend loover.

Die floot en zweeg en floot dan weder blij
Uit hart en keel. Toen antwoordde verheugd
Mijn ziel met zang en zachte mijmerij.

Ik dacht aan u. Ik denk aan u altijd.
Daar ik u liefheb, doet mij 't leven vreugd
En aan U heb ik zang en ziel gewijd.


Jacob Israël de Haan (1881-1924)
uit: Liederen (1917)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 14 mei 2015

Wiel Kusters -- Quelqu'un m'a dit

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* weblog
* wikipedia
* dbnl
* schrijversinfo


Quelqu’un m’a dit

Iemand zei tegen mij:
Ik zie de schaduw meestal eerder
dan het ding. De oorsprong is mij nader
dan het einde. Je hoort me huilen,
maar ik zing. Ik ben een vader
die zich in zijn kind verkleinde.

Ik antwoordde:
Als schaduw komen letters vaker later
dan het woord. Ik wist dat ik mijn leven
moest beginnen, maar niet waar, wanneer
of hoe. Ik deinde eindeloos in mijn
zinnen heinde. Je was zo moederlijk en ver.


Wiel Kusters (1947)
uit: Hohner (2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 12 mei 2015

Annemarie Estor -- Trompettes de la mort

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* website
* Dit is geen theater meer
Trompettes de la mort (I)

Wij dachten altijd dat we de baas waren.
We lachten met de dommen,
we speldden op mouwen,
en als we feestten, ruimden wij niet op.

Nu, dwars door het ontplofte land, schrijden we voort.
We dragen rubberlaarzen
en een jas gevoerd met hermelijn.

De aarde zuigt. We zijn gekrompen.

Eerdere passanten roofden kippenhokken leeg.
Fabrieken hebben op de sneeuw gehoest,
het landschap houdt de adem in.

In de rotzooi woeden schimmels
in afschuwelijke kleuren,
uit de heuvels trekt een vieze zweem.

Dan daalt zacht een vlam op aarde neer.


Annemarie Estor (1973)
uit: Dit is geen theater meer (2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

A.C.W. Staring -- De min

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* verhalen en gedichten
* dbnl
* gezongen ode aan Staring

De min

Gij moeders,
gij hoeders
der bloeiende jeugd,
wat mort gij, wat noemt gij
de spijtigheid deugd!

Wat keert gij
en weert gij
de listige Min
van rijpende boezems?
Hij raakt er toch in!

De kruiper,
de sluiper
houdt ijverig wacht;
hij ligt op zijn luimen
bij dage, bij nacht!

Al sluiten
hem buiten,
met grendel en boom
benagelde poorten,
al dreigt hem een stroom,

twee achjes,
twee lachjes,
hij 's binnen, de guit!
En duizend sermoenen...
hij is er niet uit!


A.C.W. Staring (1767-1840)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 11 mei 2015

Laurens Hoevenaren -- Zinnelijk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* meander


Zinnelijk

Als ik mijn ogen sluit, verschijnen hagedissen
alsof het slangen zijn op hoge pootjes.
Ik wil ze vangen met mijn pen
maar ieder woord vervelt al ver
voor er een regel is.

Ze kruipen door mijn hoofd, bewonen
hoeken waar ik nimmer kwam. Niet durfde.
Maar als de hoeken handen worden,
en daarna boeien, gesels, prikkeldraad,
een kaars in zoeklicht is veranderd,
dan branden woord en letters weg;
er is nog nooit betekenis geweest.

En dus sluit ik de ogen niet, maar zonder zin:
geen groter marteling dan eigen geest.


Laurens Hoevenaren (1960)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 7 mei 2015

M. Vasalis -- Moeder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* vrouwenlexicon
* wikipedia
* dbnl
* leestafel
* npe

Moeder

Zijzelf was als de zee, maar zonder stormen.
Even blootshoofds en met een brede voet.
Rijzend en dalend op haar vloed,
als kleine vogels op haar schoot gezeten,
konden wij lange tijd haarzelf vergeten,
rustend en rondziend en behoed.
Haar stem was donker en wat hees
als schoven schelpjes langs elkander,
haar hand was warm en stroef als zand.
En altijd droeg zij om haar bruine hals
dezelfde ketting met een ronde maansteen,
waar neevlig blauw een kleine gele maan scheen.
Voorgoed doordrongen door haar kalm geruis
waren wij steeds op reis en altijd thuis.


M. Vasalis (1909-1998)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 6 mei 2015

Hans van de Waarsenburg -- Goddelijke knol

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* dbnl
* leestafel

Goddelijke knol


Was het van de IJzer of de Schelde?
Hij moet gelopen zijn met spreekbaar Vlaams
Een ransel Frans, een dief onder de oksels.

Hij likte vredig zijn vrouw uit het zand
Dronk de droogte weg en liet zorgzaam
Met zijn kloten spelen, een oorlog voorbij.

Zo gebeurde decennia later het wonder
De grootvader schilde en sneed de aardappel
In schijven en spleet ze tot vreemde stengelsDie hij droogde, met zout bepoederde in een
Oord ver van 's Gravenstenen. Op het hout
Gestookte fornuis stond de bruine pan.

Het ossevet werd gepookt tot temperaturen
Die hem tot in zijn bierglas deden zweten.
Angelus, sisten de frieten spattend in het

Scheermes van de tijd, terwijl de jongen
Iedere vrijdag de longen uit zijn magere
Lijf fietste om het kokhalzen te mijdenDat katholieke vis hem wekelijks bood.
Gruwelijke god, wat waren zijn beentjes klein
En de honger groot op de dagen dat de borden

Goudgeel dampten, zout als een elixer werd
Toegevoegd en de goddelijke knol krokant het
Melkgebit raakte. Tanden genoegzaam kauwden

In een zee van weldadig speeksel, de huisduif
Vanaf zijn schouder loerde, hij zijn pet op het
Kale hoofd verschoof en zag dat het goed was.


Hans van de Waarsenburg (1943)
uit: Zuidwal (1995)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 5 mei 2015

Frits Criens -- Ik neem voortaan een datingcoach

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* leestafel


Kenner

De duivel zelf heeft Mexico verzonnen
Het is een land waar niemand echt wil zijn
Want in het oerwoud, vol verpeste bronnen
Regeren monsters uit het kwaad gewonnen
Verbleekte botten sieren de woestijn

Het volk slempt bier, mezcal, tequila, wijn
De leiders zijn corrupt en hun pionnen
Zijn macho’s met pistool en karabijn
Het plebs kent geen respect voor mijn en dijn
En werkt voor nietsontziende drugsbaronnen

Dat zegt mijn buurvrouw, haar vriendin d’r man
Kent iemand met een neef uit Yucatan


Frits Criens (1949)
uit: Ik neem voortaan een datingcoach (2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 4 mei 2015

Jan H. de Groot -- Diagnose

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* biografie
* dbnl
* schrijversinfo
* christelijke encyclopedie


Diagnose

Omdat er zoveel lieden zijn,
die 't liefst de strijd willen vergeten
om hun rampzalige geweten
en niet om de geleden pijn,
mag er geen 5de Meidag zijn,
die elke lafaard laf gaat heten
hoe hoog hij ook mag zijn gezeten
tussen de Dollart, Maas en Rijn.

Omdat de vreugd' van deze dag
tot alsem wordt in hunne monden,
wordt vonde op vonde weergevonden
en voorgeschoteld met gezag.
Want welke dag ook bloeien mag
tot vrijheidsfeest op onze gronden,
hij toont de ongeboete zonden
van heel dit huichelende slag.

Welke ook de dag der vrijheid zij
met vlaggen klappend langs de ramen,
hij gaat de hele bent beschamen
met een stilzwijgend hoongeschrei.
En daarom: weg de 5de Mei
zolang men kent en noemt de namen
van dief en moordenaar tezamen
als ratten in dit nieuw getij.


Jan H. de Groot (1901-1990)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 3 mei 2015

Jabik Veenbaas -- Huiswerk, jaren te laat ingeleverd

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* npe
* leestafel
* wikipedy


Huiswerk, jaren te laat ingeleverd

de school was een bakstenen bolwerk
en wachtte al jaren slapend
op het begin van de beschaving
de sluwerd die omzwierf

soms stond er een draaiorgel in de straat
dat je aan het denken zette
al wist je niet goed waarover

je pakte er de fiets
naar een bedompte kroeg
waar je sprak over belangwekkende zaken:
blufpoker, sigarettenrook

je meende dat je heel wat te weten kwam
terwijl je ongemerkt dingen verspeelde
voetballen op het veldje
je oude vrienden uit het dorp

toen viel er al niets meer aan te veranderen
je deed toch maar eindexamen
en ontdekte dat je alles was verleerd


Jabik Veenbaas (1959)
uit: Mijn vader bad (2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster