maandag 31 januari 2011

Driek van Wissen -- 2 taalsonnettettes

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* kb
* wikipedia

* De laatste jaren


Straattaal

Ik wandel vaak door drukke winkelstraten
En lees daar ‘final sales’ en ‘toys for kids’
En ‘discount’, ‘special price’ en ‘greatest hits’
Op schreeuwerige posters en plakkaten.

Die teksten hangen binnen voor de ruiten,
Maar Nederlands is dus de voertaal buiten.


[23 januari 2006 - Minister Verdonk wil verplichten dat
er in ons land op straat Nederlands gesproken wordt.]Maltho thi afrio lito

Mijn moerstaal heb ik duchtig bestudeerd,
Maar toch krijg ik soms zinnen onder ogen
Die uitgaan boven mijn begripsvermogen
En dan vraag ik mij af, licht gegeneerd:

Staat hier ons oudste Nederlands te lezen
Of zou het juist de nieuwste dichtkunst wezen?


[24 april 2005 – 1) De oudste Nederlandse zin dateert uit de
zesde eeuw. Deze zin (uit de Lex Salica) luidt: ‘Maltho thi
afrio lito’, hetgeen betekent: ‘Ik maak je vrij, slaaf.’
2) Arjen Duinker wint de VSB-poëzieprijs 2005. Zijn
dichterlijke beginselverklaring is: ‘Yalenye kwat bisik
dongobranamuk.’]Driek van Wissen (1943-2010)
uit: De laatste jaren (2011)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 30 januari 2011

Karel Jonckheere -- Heimwee naar moeders woordenschat

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* biobiblio
* schrijversgewijs
Heimwee naar moeders woordenschat

Ach moeder, ik weet zoveel woorden meer
en van de muze honderd lepe wetten
om ze verbluffend naast elkaar te zetten
tot schone larie over duister zeer.

Maar als ik op een avond bij ruig weer
de vangst bijeengaar uit mijn rijmennetten,
de troost schudt uit de kuil van mijn sonnetten,
vind ik mijn stem wel maar mijn hart niet meer.

Geleerde vrienden, die het kunnen weten,
hebben eens de armoe van uw mond verteld
maar geen heeft mij dan tot nog toe geteld

hoe gij met twintig silben mild gemeten
mij meer met wijsheid en geluk vervult
dan mijn orkesttaal zwoegend mij onthult.


Karel Jonckheere (1906-1993)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 28 januari 2011

Clara Eggink -- Hoek van Holland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
Hoek van Holland

Dit lichtsein is mij uit mijn jeugd vertrouwd.
Hier dreven schepen tussen mij,
- te loor in schemering van grijs en goud -
en 't eiland aan de overzij.

Hier klom ik op dit havenhoofd.
De verste steen niet ver genoeg -
hier werd mij 't avontuur beloofd
der steden, die ik in mij droeg.

Nog lopen golven op de kust,
nog varen schepen in het niet -
Ik zit nadenkend aan de rand
van dit groot water en mijn klein verdriet.


Clara Eggink (1906-1991)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 27 januari 2011

Remco Campert -- Foto na de aanslag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* vpro


Foto na de aanslag


Lijken lijken zorgvuldig aangebracht
in alle tinten van zwart-wit

de vorm brengt ze als het ware aan het licht
stilering, structuur

op het plaveisel een functionele bloedplas
de compositie van de beginnende ontbinding

subliem statement
geveild bij Christie’s

5000-7000
dollarRemco Campert (1929)
uit: een oud geluid (2011)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 26 januari 2011

Marc Tritsmans -- Uitgesproken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* bio
* dbnl
* bloemlezinkje

* Studie van de schaduw


Uitgesproken

praat met mij en doe dat
honderduit, vertel me zwijgend
waarover een leven gaat
hoeveel tederheid er nodig is
en adem gulzig tot het eind

spreek dit lichaam zonder
een spoor van schroom, spreek
het, spel het volledig uit
laat me duizelen breng me
in totale ademnood geef je

eindelijk helemaal blootMarc Tritsmans (1959)
uit: Studie van de schaduw (2010)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 25 januari 2011

Kreek Daey Ouwens -- Er zijn dagen ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* querido
* vpro

* De achterkantEr zijn dagen dat de zon bij de mensen naar binnen schijnt.
De vouwen laat zien in hun huid. De kleine vogel die in hun
borst fladdert om daaruit weg te komen.
Grootmoeder verdraagt de vogel niet.
Grootmoeder verdraagt het kijken niet.
In de lamp boven de tafel branden niet alle kaarsjes. De kaarsjes
die licht maken gloeien in een punt. Grootmoeder verdraagt de
punt niet. Het scherpe.

Er is een straat zonder mannen.
Er is het grommen van de mijn.
Eieren, warm in je hand, die we eten met zout, terwijl we nog
in ons nachthemd zijn.
Buiten de blauwe lucht, alsof hij elke nacht wordt
schoongewassen. En de velden.
Liefde en trouw van de velden!
Grootmoeder verdraagt de velden niet.
In de lamp gloeit het licht.
De witte kaarsjes doorboren de zwarte.


Kreek Daey Ouwens (1942)
Uit: De achterkant (2009)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 24 januari 2011

K. Michel -- Worstelen met de plooien van de tent

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* lezen.tv
* wikipedia

* Bij eb is je eiland groterWORSTELEN MET DE PLOOIEN VAN DE TENT

Geen sardine, geen korenaren,
om het einde te vieren van de winter
hadden we eerder die avond
een haring begraven.
Maar de lucht kraakte nog
en er lag sneeuw in de schaduwpartijen.
Bont gezelschap, groot inloopfeest
lampionnen, maskers
en een optocht met een staart die groeide.
Een draak van een verhaal.
Toen de muziek ophield
waren wij de enigen zonder stoel.
We liepen naar buiten de nacht in
om een & in de sneeuw te pissen.
Ergens hoog links boven ons
trokken ganzen luid gakkend over.
En de sterren waren schelpjes
op de rug van een enorme droomslome walvis.

DIE EVEN VOOR JE WAKKER SCHRIKT IS INGEZAKTK. Michel (1958)
uit: Bij eb is je eiland groter (2010)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 21 januari 2011

Jan Prins -- De ploegers

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia


De ploegers

De trotsche paarden trekken
het glimmend ijzer door den grond
en doen met kluiten, malsch en rond,
den akker zich bedekken.

Eén man staat aan den ploeg
en één ziet, dat het recht gaan zal,
en beiden hebben zij aan al
hun aandacht niet genoeg.

Dan komt het tot een draaien,
de wijde zee van klei weer in.
De paarden houden even in.
De lange manen waaien.

De hooge koppen nijgen
zich neder tot de zware klei.
De luie modder zijgt opzij.

En de twee mannen zwijgen.


Jan Prins (1867-1948)
uit: Tochten (1911)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 19 januari 2011

Claas Bruin -- Scheveningen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* Bybel-, zede- en mengelpoëzy
Scheveningen

Nu eens een korten reis naar Schevening genomen.
O schone straatweg! met een dubb’le ry van bomen,
Aan welkers einde zich den toren in ’t verschiet
Van ’t zeedorp klaar vertoont. Wie zou hier zyn verdriet
In eenzaamheid door zulk een voorwerp niet vergeten?
Gy, die u zelf verbindt als slaven aan een keten,
Door al te veel beslag in ’t wroeten, om het geen
Natuur niet van u eist,: komt reist eens herwaarts heen,
En wilt uw’ geest door deze uitspanningen verblyden.
O Hagenaars! ’k moet schier uw groot geluk benyden,
En hield my myn beroep niet vast in Amsteldam,
’t is zeker dat ik haast by u myn woonplaats nam:
’t Nabuurschap van uw zee, uw bos, uw duin, uw hagen,
Behagen my, zo dat ik naar geen Vecht zou vragen.


Claas Bruin (1671-1732)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 18 januari 2011

Krijn Peter Hesselink -- Terug naar het vertrekpunt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia
* vpro

Terug naar het vertrekpunt

Nog steeds geven de huizen tegenover
geen inkijkje op wat hier leeft, de ramen
weerspiegelen een weg, een verlaten weiland
wat bomen verderop, een heldere hemel
geen mens die staat te wachten of hij kijkt
of hij de zuigkracht van twee openende deuren
nu wel weet te weerstaan, de buschauffeur
is het gewend, de jeugd van tegenwoordig
weet zelden wat ze wil, ik draai mij af
ik hoor de bus weer optrekken, verder rijden
ik ga zitten in het bushokje waar zij
toen dromerig krullen in haar haren draaide
nu zie ik haar verschijnen, leunend tegen
de straatlantaarn waar ik die middag stond
te lachen om een brief, pas onderweg
kwamen we zij aan zij te zitten, raakten
we aan de praat, er kwam geen einde aan
nooit zijn we ergens aangekomen, niemand
bedekt zich met de echo van onze passen
niemand is de weg die wij nu kwijt zijn


Krijn Peter Hesselink (1976)
uit: De uitputting voorbij (2011)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Jan H. de Groot -- Bij de dorpspomp

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* biografie
* dbnl
* vpro

Bij de dorpspomp

Twee vrouwen kwamen langzaam aangelopen.
Het uur was heet tegen de avondstond.
Zij droegen kruiken met een tuiten mond,
hun zwarte jakken tot het borstbeen open.

Zij spraken niet. Alleen toen er een hond
op buik en poten nader was gekropen
zei een: zijn ogen zijn met bloed doorlopen.
Maar de ander zweeg, alsof ze ’t niet verstond.

De jongste trok de zwengel naar omhoog
en dacht hem zwaar omneer te moeten drukken
maar hij viel dol en piepend uit zijn boog.

En toen de ander radeloos in rukken
de zwengel knarsend op en neer bewoog
sprong plotseling in de kop ’t scharnier aan stukken.


Jan H. de Groot (1901-1990)
uit: Bittermeren (1966-1980)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 17 januari 2011

Anthonie Donker -- Achterbalcon

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia


Achterbalcon

Het menschelijk gelaat - hoe droef misteekend,
des morgens in de tram grauw van den nacht,
des avonds in de tram grauw afgejacht
van al waar men zich deerlijk in verrekent.

Retour kantoor, kliniek en magazijn
tobt elk om wat men zich ziet tegenvallen.
Zie in den mondhoek, onder de oogwallen
onverwisselbaar de paraaf der pijn.

Hoe als nu plotseling de bazuinen schallen,
het hooge hemellicht neerstraalt op allen?
Verhoord gebed, gevonden wat gij zocht!

Doch God is zuinig op zijn wonderwerken,
hij vreest dat zij het zelfs niet zouden merken,
tegen elkander schuddend in de bocht.


Anthonie Donker (1902-1965)
uit: Orcus en Orpheus (1941)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zaterdag 15 januari 2011

Anthonie Donker -- De zieke

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia

De zieke

Niet ver van huis hoorde ik een smalle beek
zacht in zichzelve zingen van een teeder
en ver geluk, dat mij bereikbaar leek.
Ik luisterde en liep verlangend mede,

en vroeg mij af, waarop dat lied geleek,
doch werd vermoeid en legde mij toen neder.
Een stem verruischte door de snelle beek:
"Gij ziet uw vader noch uw moeder weder".

En toen ik omzag, lag ver achter mij
het kleine huis, verloren en vergeten,
en een gestalte wenkte nog naar mij.

Maar uit de blauwe golven van de Lethe
zong nu de dood helder en zeer nabij:
"Gij zult van alle dingen niets meer weten".


Antonie Donker (1902-1965)
uit: Grenzen (1928)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 14 januari 2011

Anthonie Donker -- Bespiegeling

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia

Bespiegeling

Tschuang-Tse en Hui-Tse staan op de brug.
Onder hen stroomt de Hao, jong en snel.
Tschuang-Tse is al oud, Hui-Tse is nog ouder,
Doch de rivier is eeuwen ouder, jong en snel.
De visschen schieten flitsend door dit stroomen
En het weerlichtend spel in ’t water ziende
Zegt Tschunag-Tse: de visschen zijn verheugd.
Tot hem hierop Hui-Tse: gij zijt geen visch.
Wat weet gij dan van visschen en hun vreugd?
Tschuang-Tse antwoordt hem: gij zijt niet ik.
Hoe weet gij dan of wat ik weet niet deugt?
En Hui-Tse weer: ik weet dat gij geen visch zijt
En dat gij dus niets uit hen weten kunt.
Tschuang-Tse peinst en zegt: ik ken de vreugd
Der visschen aan mijn vreugde over ’t water;
Ook weet ik dat gij iedre vreugd misgunt –
Onder hen stroomt de Hao, jong en snel.


Anthonie Donker (1902-1965)
uit: Gebroken licht (1934)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 12 januari 2011

Paul Bogaert -- Handelend naar de letter

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website

* de Slalom soft
* recensie
Handelend naar de letter

Handelend naar de letter
en de geest van het aanvangsuur
controleert hij de boeien en de temperatuur
en doorkruist hij schuw de zones.

– Dag collega die met pipetten en potten, deksels
en mini-etiketten secuur de procedures eert.
– Dag Mister Chloorshock, val dood en je krijgt
op de homepage van mij een hommage.
– Goedemorgen stagiair met de zoetzure grijns.
– Dag collega van de leuke collage van pleisters
(maar moet dat in onze kantine?) zo vroeg al
bijna in de armen van die met de piepschuimen stem.
– Dag kabouterdouche, ook vandaag weer eenvoudig obsceen.
– Dag valse waterval, eentonig ding.
– Hallo dubbele massagestraal, ik zie je straks.
– Dag Golfslag de Golfslag die nu natuurlijk nog slaapt, moe
van al dat onverdroten, onverschillig slaan en zalven.
– Dag onderwaterinjectie, wat ben je weer krachtig.
– Dag klepperend klepje in de vervloekte hoek.
– Dag waterslang met de onwillige krinkel.
– Dag zwetende kraan.

Handelend naar de letter
en de geest van het aanvangsuur
beklimt hij routineus (met stijve kuiten) zijn stoel.
Daar scheurt zijn beurtrol open
en komt in één gulp al zijn aandacht los.Paul Bogaert (1968)
uit: de Slalom soft (2009)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 11 januari 2011

Willem Barnard -- Retrograde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl

Retrograde

Kon ik de tijd omzetten,
naar huis toe gaan,

de nuchtere metten,
de ochtendhaan

en dan de nacht
en dan de schoot

die mij verwacht,
die mij ontbood.


Willem Barnard (1920-2010)
uit: Winter en later (1984)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 10 januari 2011

Paul Rodenko -- Januari

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* vpro

Januari

Groene stemmen gele stemmen en de lente
Van een jonge sneeuw
Het raadsel van de trams ontraadseld
De lucht vol ochtendgymnastiek

Wij rinkelen onze lach wij drinken
De koppige vorst als een kroningsgedicht
Wij dragen ons blinkende tweelinggezicht
Wij horen bijeen als een stel akrobaten
En onder de kapspiegel van onze ogen
Onder het kraaien geduld van de bomen
Onder de sneeuwhazerij van woorden
Vinden wij in het kontakt onzer handen
Bloedwarme zonnen en kolibri's uit


Paul Rodenko (1920-1976)
uit: Orensnijder tulpensnijder. Verzamelde gedichten (1975)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Driek van Wissen -- 2 sonnettettes

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* kb
* wikipedia

* De laatste jaren


(2008. Voor het eerst is in Leiden het DNA van een
Nederlandse vrouw volledig in kaart gebracht.)


Eva’s DNA

Nu men haar DNA heeft blootgelegd
Is eindelijk gelegenheid gevonden
De vrouw tot in haar wezen te doorgronden,
Zo zegt men, hoewel mij dat weinig zegt:

Men kan haar wetenschappelijk beschrijven,
Maar toch zal elke vrouw een raadsel blijven.
(2003. Steeds meer echtparen kiezen voor een
flitsscheiding, zonder uitspraak van een rechter.)


Flitsscheiding

Het is wel sneu voor onze advocaat,
Maar met z’n tweetjes kunnen we wel zonder
Wanneer na het inleidende gedonder
Ons huwelijk straks naar de bliksem gaat.

Wij waren indertijd een flitsend paar
En dus gaan wij ook flitsend uit elkaar.


Driek van Wissen (1943-2010)
uit: De laatste jaren (2011)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 7 januari 2011

Carel Scharten -- Zij komt ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* biografie
Zij komt ...

Ik zit geboge' en schrijf, - muf-geel
duft het papier en rins ruikt de inkt;
de lamp zingt hoog en treurig ... klinkt
dit kirrend schreien niet tot heél
hoog gillen op, kreet van een veêl,
schriel tot te fijn gekrijt verminkt?
Ik zit geboge' en schrijf, - er wringt
moeilijke wrangheid in mijn keel.

Maar zooals regen-middag, schril
van rood'rig vroeg-kil licht-geril,
dë avond heelt met gulden honing,

zoo stroomt, als door de stille woning
jouw geurig ruischen nader-spoelt,
't geluk me om 't hart met koelte en zoelt'!


Carel Scharten (1878-1950)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 5 januari 2011

J.J. Slauerhoff -- Sterrenkind

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* bloemlezing
Sterrenkind

Een sterrennacht op de wereld geworpen,
In sneeuw begraven door den wind,
Houthakkers brachten naar hun verre dorpen
Als een gevonden schat het sterrenkind.

Zij dachten hun vrouwen gelukkig te maken
Omdat zijn mantel van zilver was,
Maar zij moesten hem voeden en bij hem waken
Als was hij een kind van hun eigen ras.

Den mantel konden zij niet verkoopen,
Geen zilversmid geloofde er aan;
De pope wou den vondeling niet doopen,
Dat heidenkind gevallen van de maan.

Geen timmerman wilde hem laten werken,
Dien teeren prins, wat had men er aan?
De kosters joegen hem uit hun kerken,
Het heidenkind dat peinzend stil bleef staan.

En op een nacht is hij weer verdwenen;
Het dorp telde vele kindren minder,
Terwijl opeens veel meer sterren schenen.
Het was zeven jaar geleden. En weer winter.


J.J. Slauerhoff (1898-1936)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 4 januari 2011

Herman Gorter -- Dikwijls loopt 'n meid zonnige dag te denken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* bwsa
* wikipedia
* dbnl
* bloemlezingDikwijls loopt 'n meid zonnige dag te denken
en kijkt met verre wijd gebalde oogen
terwijl ze scheef ruikt en er met gebogen
neus bij staat, die de dikke vleugels krenken.

De wijdmogende liefde doet het denken
straf als de hemel blauw en wijd uitbogen,
't vele dat aànkomt vult haar stillen hoogen
mond en gaat om het rondelijn lijf zwenken.

Het is dan heerlijk in den blauwen dag,
duizende zijn de toekomende wegen,
eeuwig het bolle bloesem ranke lijf.

Te zien voelt witte lichtgekleede wijf
en houdt de wangen en de armen tegen,
windschaduw ziend en 't bladrend blij gevlag.Herman Gorter (1864-1927)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 3 januari 2011

Antony Winkler Prins -- Sentimentele poëzij

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* biografietje
Sentimentele poëzij

I

Duizendtallen oceanen
Zijn in ’t eindloos waereldmeir
Van mijn bittre weemoedstranen
Slechts een droppel en niets meer.

Honderdduizend exterogen
Doen den zwerver minder smart,
Dan het branden van mijn ogen,
En het smachten van mijn hart.

Tachtig uitgevaste leeuwen
Om het leger der hijeen,
Kunnen samen nooit zo schreeuwen,
Als ik huil om u alleen!


II

Ach, wat blijft me uw afzijn kwellen!
Scheiding, ach, een ijslijkheid ...
Doch – ik zal eens even schellen
Om Katrijn, de linnenmeid.

Diep in droefheid neergezeten,
Schrei ik om den dood en ’t graf, -
Kom, Katrijn, de kamer vegen!
En veeg ook mijn tranen af!

Scheiden is niet uit te houên
Lachjens, lustjens gaan dan heen, -
Als Katrijn met Mey gaat trouwen,
Ach, dan blijf ik gants alleen!Antony Winkler Prins (1817-1909)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 2 januari 2011

Frank Valkenier -- Opdracht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* cubra
* dbnl
* historie tilburg
Opdracht

Die door de dagen gaat en door de nachten,
bezorgd om ’t kennen van des levens zin,
en zoekt het Woord, die drager der gedachte
en ’t zinnebeeld van goddelijke min,

aanzie de winterbomen, hoe zij wachten,
en keer u tot hun stille wijsheid in:
het najaar roofde ’t blad, hun binnenkrachten
zijn ongedeerd en wekken ’t nieuw begin.

Wat weten wij? Het weten is een groeien,
diep in onszelf, geheiligd door den tijd.

Het voorjaar komt en zal onstuimig bloeien,
indien wij zijn tot nieuwen bloei bereid.

De boom der ziel verbreekt de winterboeien
en draagt een vrucht voor tijd en eeuwigheid.Frank Valkenier (1907-1999)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l