woensdag 30 november 2016

Max Dendermonde -- Een hint

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
schrijversinfo
in memoriam


Een hint

Ik liep nog es met Richard Minne langs de Leie,
een kleine Vlaamse man met felle, droge praet,
een kerel als een klepel in de schrijverij en
– hoewel ik nog maar een klein boekje had gemaakt –

hij praatte met mij als tegen een ouwe maat.
Jongens als ik kwamen in die aardige tijden
graag over de vloer, in een soort apostolaat,
bij hun grote exempels. Losjes, ingewijden,

begonnen wij ons in het natte gras te vlijen,
en de ouwe Richard zei zacht: Het is een staat
van de geest alleen, mijn jongen. Al dicht ik zelden,

zelden iets goeds, er gaat geen minuut zonder schrijven.
Dat geeft kracht. Als door je knar het zeldzame gaat,
kan je mooi, hoe klein je bent, bestaan zonder helden.


Max Dendermonde (1919-2004)
Lessen in eenzaamheid (1987)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 28 november 2016

Remco Campert -- De witte roos

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
kb
citaten
leestafel


De witte roos

Het was laat in het jaar
ach eigenlijk bedoel ik eind november
de negenentwintigste als ik het wel heb
zo om een uur of vier in de middag
(op de minuut af weten is moeilijk
zowel van tevoren als achteraf
slechts tijdens had het gekund
maar ik lette niet op de tijd)
toen van de witte roos
het laatste blaadje losliet
en neerwaarts warrelde
donkerende grond tegemoet


Remco Campert (1929)
uit: Nieuwe herinneringen (2007)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 27 november 2016

J.W. Schulte Nordholt -- Polderland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
necrologie
levensbeschrijving
Polderland

De verten komen eindeloos mij tegen,
gaan door mij heen en achter mij teloor.
Ik rijd zo blank langs altijd nieuwe wegen,
recht en gelukkig, en weet niet waarvoor
ik zoveel hemel heb van God gekregen,

met zoveel wolken en met zoveel dromen,
met zo’n oneindig aantal kleuren grijs.
Dit zijn de luchten waar God weer zal komen,
dit is het landschap voor zijn paradijs.

Ach, d'avond valt. – Rijd ik het donker door,
dan is het groot geluid van wind en regen
het enig landschap in mijn diepe oor.


J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)
uit: Levend landschap (1950)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 26 november 2016

Guido Gezelle -- Wederwijven

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
Guido Gezelle-archief
bloemlezing
Wederwijven

Hoe wijsterwaster* vliegt de lucht
vol witte en lange stressen*
van wolken, die ontvlochten zijn
lijk haar van toveressen.

‘t Zijn wederwijven, boos en fel,
die, kwaad van hande en vinger,
malkanderen te kere* gaan
en vechten slag om slinger*.

De wind zit in ‘k en weet niet welk
geweste, ‘t buist* en bommelt
alhier, aldaar een zwepe* los,
die deur de wolken schommelt.

Ze stuiven heinde en verre, en van
malkaar gescheurd, in stressen
van wijsterwaster vechtende, en
verwaaide toveressen.


Guido Gezelle (1830-1899)
wijsterwaster - alles door elkaar
stres - haarvlecht
fel - heftig
malkanderen te kere gaan - elkaar bevechten
slag om slinger - om het hardst
buisen - met een bons slaan
zwepe - windstoot• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Herman Gorter -- Vanuit een nieuwe wereld

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bwsa
historici
bloemlezing
Van uit een nieuwe wereld treedt
een man mij aan met enge kleed,
schittrend zooals ik nimmer zag,
met 't hoofd zoo stralend als de dag.

Hij heeft geen enkel sieraad aan
van slaafschheid en geen enklen waan,
maar hij is zuiver als een man
naakt opgegroeid maar wezen kan.

Hij heeft den arm in zuivre vuist,
hij heeft het been tot zuivren voet,
en om het trotsch gelaat, gekuischt,
hangt stil en hoog een sterke gloed.


*


Van uit een nieuwe wereld treedt
een vrouw mij toe met hangend kleed,
zoo helder als ik nimmer zag,
het oog zoo stralend als de dag.

Zij heeft geen enkel sieraad aan
van schuwheid, en geen enklen waan,
maar zij is zuiver als een glas,
alsof ze zoo geboren was.

Haar arm is in een zuivren hoek,
in schoone stralen valt haar doek,
en om haar schoon gelaat, gezond,
speelt 't helderst licht van keel en mond.


Herman Gorter (1864-1927)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 24 november 2016

Martinus Nijhoff -- Clown

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
dbnl
wikipedia
ing
grafClown

Met blauw-papieren pijlen op mijn wangen
En op mijn hoofd een gele ster geplakt,
Blijf ik, terwijl een aap mijn handen pakt,
Onderste-boven aan een rekstok hangen.

Mijn meester wil de wereld vroolijk maken,
- ‘Satans Apostel’ noemt mij 't aanplakbord -
En 't volk, een optocht gekke pelgrims, wordt
Hierheen gestuurd, en ik moet het vermaken.

Het lacht om alles wat mijn waanzin doet,
Ik speel voor hond, voor mensch, voor olifant:
Ik blaf, ik schreeuw, ik daver met mijn snuit -

Laat in den nacht stroomt het de tent weer uit:
Ik leun op 't plein, waar de lantaren brandt,
Tegen den paal, en keur mijn daden goed.


Martinus Nijhoff (1894-1953)
uit: De wandelaar (1916)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 23 november 2016

Jac. van Looy -- Het verhaal van den provinciaal

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
ing
websiteHet lange gedicht ‘Het verhaal van den provinciaal’ van Jac. van Looy neemt een centrale plaats in in Plots hel het werd. Zie voor toelichting onder het fragment.Het verhaal van den provinciaal (fragment)

Bom! bom!
Kanonnen sjorden aan en stonden stom,
Als steigerende rossen in hun stalen toomen,
Onder het loof van boomen;
Kolossaal,
Als één stuk zwart metaal;
Machines als nog nooit een industrie gebruikte,
Ze nergens stuikten,
Na goed te zijn gesmeerd.
Het leek wel of zij 't hadden uit hun hoofd geleerd...
Ik zag het projectiel erin gedreven,
‘Many happy returns,’ met krijt er op geschreven,
En toen ze schoten zag ik dunne smook,
En schimmen loopen gaan die leken rook,
Voorover, met de vingers in hun ooren...
Hoe vreemd het is daar niet iets van te hooren...
Dan kreeg de dikke loop vanzelf een schok
En gliste weêr terug alsof er een aan trok,
Zoo zoetjes-an,
Si doucement.
En toen verscheen een randje gras met draad behekt,
Een lucht er boven was met wolkjes bedekt,
Het leek een droomerige aquarel,
Van Mauve of Israëls...
Dat al die mooie dingen gaan zoo duur...
Er ijlden door het bord stralen en spetten vuur;
't Verbeeldde ‘de overkant’.
En duidelijk was er brand,
Ik kan niet alles melden zoo ik wou,
Het ging zoo gauw.
Ik heb ook mijnen uit elkaâr zien slaan,
Fonteinen modder, als een inkt-vulkaan,
Of bergen sintels werden opgeblazen
Van al de boeken, schriften waar wij over lazen;
En daarna was
Weêr alles grijs als asch.


Jac. van Looy (1855-1930)
Eind september 1916 werd 'The Battle of the Somme' in de Nederlandse bioscopen vertoond. Het grootste kassucces uit de filmgeschiedenis tot dan toe beloofde beelden van de gelijknamige veldslag uit de Eerste Wereldoorlog, die al maanden het nieuws beheerste. Voor het eerst werd getoond hoe het er 'in de eerste vuurlinie' aan toeging.

In het lange gedicht 'Het verhaal van den provinciaal' beschrijft Jac. van Looy de enorme impact die de film op hem en andere toeschouwers had. Die impact wordt samengebald in de regel 'Plots hel het werd' – tevens de titels van een uitgave waarin dit gedicht als spil fungeert. Het boek bevat het gedicht zelf en een aantal artikelen over de achtergrond en betekenis van de teksten en de manier waarop film/beeld door de oorlogvoerende landen werden ingezet als propagandamiddel in Nederland. De documentaire op de bijgevoegde dvd brengt naast interviews met deskundigen de voorgelezen tekst van het gedicht, samen met enkele originele filmbeelden.• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

J.H. Leopold -- Laatste wil van Alexander

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
wikipedia
dbnl
coster-huis
letmus
Laatste wil van Alexander

Dan als ik tuimel in de kist
  doodsoverwonnen en bezweken,
laat mijn twee handen zijn ontbloot
  en uit de baar naar buiten steken.

Dat, als ik het paleis verlaat
  en langs den grooten weg mij richt,
een elk mijn schamelte ontwaar'
  en worde door mijn lot gesticht.

Hoe zulk een, die veroverd had
  van aarde-oppervlak tot aan
de helle hoogte van gebergt',
  de diepten van den Oceaan,

Die des turkooizen hemels vriend
  en onbeperkte gunsteling
de verste grens van het heelal
  in zijn grootmeesterschap omving,

En zeggen kon: mijn stalen arm
  noopt de bevolkte wereld gansch,
dat hij zijn opgebrachte cijns
  uitstorten moet in mijn balans.

Ziet aan! hij maakte zooveel zorg
  en moeite en zooveel schats te schande
en is verloochend door zijn geld
  en heengegaan met leege handen!

Zegt overluid dit al, opdat
  de drom der saamgeschoolde velen,
elk naar zijn rang in dezen dag
  van onmacht en berooidheid deele.

Dat zij den kittel van het goud,
  het veile, in hun ziel verslaan
en zuchten om hun eigen lot
  en niet om mijn verlorengaan.


J.H. Leopold (1865-1925)
uit: Oostersch II (1924)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 22 november 2016

Pieter Boskma -- Wenteling

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
wiki
dbnl
wat gedichten
meer uit 'Tsunami in de Amstel'
Wenteling

Het jaar begon toen koud. Zelfs de duinen wit
van de tot kant gestolde mist. Het weer
van weinig mensen, die kropen binnen
op elkaar voor een geboortegolf.

In de politieke smidse was de waakvlam al gedoofd.
Het Kamerdebat over netelige kwesties lag huiverend
op straat. Daar warmde bij een vuurtje in een oliedrum
de allerlaatste motie zijn magere motief.

Zo groeide de kloof tussen de enthousiaste burger,
copulerend op het vloerkleed voor de open haard,
en het gezag dat buiten naar zijn eigen adem staart.

Het was gewoon te laat, zelfs het opgefokt klimaat krabde
zichzelf achter de wolken. Maar de dichters stonden klaar,
'Barre Omstandigheden' was hun geuzennaam,

het krassen van hun pen dreef het landsbestuur al in het nauw,
en zie: daar werd een van hen op de troon gehesen
waarna de koersen kelderden en vaak de stroom uitviel,

en dat met die bittere koude. Niks te vreten, nog geen dreumes
van de revolutie, zo die er al was. Er verrezen de partijen
die het vers hadden afgeschaft. Massamars, omwenteling,

en toch maar weer het geld.


Pieter Boskma (1956)
uit: Tsunami in de Amstel (2016)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 20 november 2016

Frans Kuipers -- Niets & Het herderstasje en de paardenbloem

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
kb
wikimedia
over 1
over 2
meer uit 'geen ander antwoord'
NIETS weet ik van de verhoring der gebeden,
alles weet ik van het aanmodderen der verfomfaaiden,
de zeven maal zeven uitleggingen anders van het
zeven maal zeven eendere. Elke keutel
kermiskrioelend. De gemorste druppel oceaniek -
Uit u ben ik geboren, aan u zal ik sterven, wonderbaarlijkheid.


*


HET HERDERSTASJE EN DE PAARDENBLOEM
tussen de tegelspleten op een klein perron
door lantarens belicht en verlaten.
Ben van het plaatsje Vught.
Ben van het pre-teeveese tijdperk.
Ben van de mummellatijnse mis.

Ben van de wind.
Wat ik had woei weg.
Wat mij aanwaait is welkom.
Ben van de woorden
en van het wit achter de woorden
en van het wit voor de woorden er waren.

Ben van jou,
van sonates cantates jou
die de jodel is
vanaf het jaar nul,

de kalmwiekende meeuw
boven de nollen

en de stilte van oudemoer.


Frans Kuipers (1942)
uit: geen ander antwoord (2016)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Rudy Kousbroek -- Nietsvermoedend

= = = = = = = = = = = = = = = = = =wikipedia
dbnl
interview
hommage

Nietsvermoedend

Daarnet passeerde je het huis
Waar je later komt te wonen,

Waar je elke steen zult kennen
En elke kleur en elk geluid,

Waar je bomen zult zien groeien
Door de ramen in de zomer,

Waar je kinderen zult krijgen
En zult waken aan hun ziekbed;

Dat zal daar allemaal gebeuren,
Je fietste er langs en herkende het niet.


Rudy Kousbroek (1929-2010)
uit: Dierentalen en andere gedichten (2003)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 18 november 2016

Thera Westerman -- Ter informatie, wellicht

= = = = = = = = = = = = = = = = = =googleTer informatie, wellicht

De vloeren zijn opnieuw gebeitst
maar alle parkieten weggevlogen
mijn blinde groene oog
dat ingeruild zou worden
voor contactlens, is helaas
per misverstand blauwzwart uitgevallen
het houdt, dat geef ik toe
paarse beloften in,
ik treur niet
maar verstop mezelf met weergaloos succes
in het verbazend, overvloedig groen
rondom het huis, vanwaaruit ik
deurwaarders driftig af, voornamelijk aan
zie treden -
een rood tapijt zou zeer ter plaatse zijn
opdat althans het gaan
naar de gesloten deur
voor hen misschien verzacht zou worden,

ik geef u dit ter overweging.

het knakken van zijn bonenstaak
is aan Jeroen ternauwernood voorbij gegaan
tot troost, die bonen groeien snel opnieuw
u ziet, het leven,
waarvan ik steeds weer denk
dat ik het mij ontnemen zal
gaat zijn uitbundig, tomeloze gang hier
ondanks het stijgen van de rentevoet
en met mijn nieuwe zwarte hoed op
loop ik in
alle sloten tegelijk
zoals bijvoorbeeld onlangs
wij bevonden ons op een feest
een nadrukkelijk feest, Boyd en ik
speelden er muurbloem
starend naar dunne, zwijgzaam
voorbij wapperende meisjes
en twijfelden aan ons verleden
wel waren we nog leek genoeg
niet aan de toekomst mee te doen
ik brak een lach over mijn tanden stuk
Boyd dronk iets in zijn kraag
en viel,
in slaap, met al zijn kleren
aan, some party?

wordt vervolgd


Thera Westerman (1930-1997)
uit: Een mug in de winter (1972)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Guillaume van der Graft -- De toonhoogte van het verdriet & Buitenstaander

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
het vermoeden (tv)
kb

‘De toonhoogte van het verdriet’ en ‘Buitenstaander’ staan in Er loopt een gedicht voor mij uit, de door Ingmar Heytze samengestelde bloemlezing uit het werk van Guillaume van der Graft.
De toonhoogte van het verdriet

Leven, wat is het nu?
Wachten en anders niet
op de komende catastrofe,

blind naar het einde toe
streven, strofe na strofe
van een onherroepelijk lied,

het valt niet te veranderen,
het ene rijm roept het andere
op. Ik ben een riet

waar de wind van de tijd in blaast,
steeds hoger en meer gehaast
naar de toonhoogte van het verdriet.Buitenstaander

Geen stem, geen vogelkreet, geen taal of teken,
alleen de ademloosheid van ’t moeras.
Hij dacht roerdompen te ontwaren. Wegen
bijna onzichtbaar in het vochtige gras

leidden hem ten langen leste tegen
de dijk op waarachter het water was.
Zo boven alle voosheid uitgestegen
was het hem of hij scheppingswoorden las.

Het water droeg ze vloeiend in den brede
voor en de wind die van een overkant
hem tegemoet woei was een geestverwant.

Vrede dus, universele vrede,
alles gerangschikt tot een zinsverband,
één groot gedicht. Maar van een vreemde hand.


Guillaume van der Graft (1920-2010)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 16 november 2016

Paul van Ostaijen -- Fragmenten

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
nagelaten gedichten
deel uit 'Bankroet Jazz', naar een scenario van Van Ostaijen
In 1916 verscheen Paul van Ostaijens debuut Music-Hall. De bundel is dit jaar opnieuw uitgebracht door uitgeverij Polis, uitgebreid met enige tekeningen en nagelaten gedichten, plus een zeer uitvoerig nawoord.
Fragmenten

1

Mijn lief, mijn hart schenk ik je hier
Als 'n tennisbal;
Je speelgenoot weze 'n fraai zeeofficier,
Die knap wezen zal
En in het spel bedreven.

2

Ik heb je al wat
Ik bezat
Mijn enige schat,
Mijn groot hart gegeven.
En wat heb jij den liefdedronken
Jongen
Die ik was, geschonken?

3

Mijn hart is door de smart gebenedijd,
Heb ik troostend tot mezelf gezeid.
Want mijn lijden,
Elke fijne dolk, elke grief
Is zoet verblijden
Voor mijn wreed lief.


3 Desember 1915

Paul van Ostaijen (1896-1928)
uit: Music-Hall (1916)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Willem Kloos -- Ligt gij zoo lang-uit op uw stoel, mijn blonde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
wat gedichten
letterkundig museum
kb
Ligt gij zoo lang-uit op uw stoel, mijn blonde,
Donkere blonde met vage, ephemere
Trilling der trekken op uw trotschlijk-teêre
Wezen dat, rose lelie, zacht-gewonden

In 't om uw voorhoofd en uw wang geronde
Weemlen der lokken, lijkt een eeuwig te eeren
Mysterie van genâ, waarnaar 'k mij keere...
Ligt gij zoo lang-uit daar, mijn rood-gemonde?

Ligt gij zoo? O, lig zoo..! De vleuglen hoor ik
Rondom u kleppen van de onzichtbre droomen,
U met mysterievollen lust verrukkend..!

O, zalig zal het zijn, als 'k straks, u drukkend
Aan mijne borst, hoor vragen u met schromen,
Terwijl ge uw oogen lief opslaat: ‘Bekoor ik?’


Willem Kloos (1859-1938)
uit: Honderd verzen en Okeanos (1909)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 14 november 2016

Hans Tentije -- Van over zee

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
venetiaanse passages
en nog een gedicht
en nog drie gedichten

Van over zee

Een strijklicht dat zijn schaduwen uitstrekt
naar onbereikbaar geworden, al verwilderde plekken
om wat zich er ooit voltrokken heeft
en misschien nog steeds niet is gewist -

met de wolken wegdrijvende, weer te binnen
geschoten, willekeurige, grillige momenten, maar er is zoveel
horizon waarachter ze vervolgens
moeten verdwijnen, terwijl een afgelegen
landschap als dit ze zich zelfs
zou horen te herinneren

als het kijken eindelijk het vergeten inwilligt
zijn alle beelden teruggebracht
tot hun essentie, het onderhuidse waar elk woord, elk lied
immer uit voortgekomen is

in een van over zee, van over duinvalleien
en verstuivingen komend licht, dat alles verheldert
maar niets verklaart


Hans Tentije (1941)
uit: Om en nabij (2016)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 13 november 2016

Ingmar Heytze -- Tussentijdse rapportage

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
kb
leestafel
npe
Tussentijdse rapportage

Het regent maar dat gaat voorbij. De zolder waar ik schrijf
is waar ik leef zoals ik vroeger deed. De rest van het huis,
onder het luik, is voor het gezin waarin ik vader ben.

De boeken zijn op alfabet gezet. In een rek staan zeven gitaren,
wat zelfs voor een muzikant vrij veel zou zijn. Ik weet niet
goed waarom ik ze bezit, al speel ik elke dag, maar

daarvoor was één exemplaar genoeg. Het is of ik iets spaar
dat louter in de lucht tussen die snaren en dat hout bestaat,
de kabels, pluggen en magneten, elektriciteit, de hartslag

van de tijd, muziek — alsof ik eigenlijk een man had moeten
zijn die ermee werkt, de kost verdient met spelen, in plaats
van een dichter die ophoudt te bestaan als hij de trap afloopt

en Nijntje voorleest, pleisters plakt en luiers aanmeet.
Het grijs houdt niemand tegen maar ik heb een zolder
met gitaren, zeven levens die ik ook had kunnen leiden

voor ik ophield te bestaan, 's Nachts kijk ik,
over het hoofd van het kind in mijn armen heen,
in de spiegel of ik al op een vader lijk.


Ingmar Heytze (1970)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 12 november 2016

E. du Perron -- Sonnet van de burgerdeugd

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
E. du Perron Genootschap
Cultuurarchief
dbnl

Sonnet van de burgerdeugd

De trammen tuimlen door de lange straten,
al 't leven buiten en de ramen dicht,
wat thee voor ons en de avond te verpraten,
de lamp streelt rustig ons voornaam gezicht.

Inbrekers, wurgers, rovers en piraten,
en de eerste zondvloed en het laatst gericht,
elke onrust heeft ons deugdzaam hart verlaten.
O thee! o vriendschap! o kalmerend licht!

Straks 't balsemende donker, morgen lopen
wij opgefleurd te kopen of verkopen;
God levert de eerzucht en het daaglijks brood.

Genoeg vermoeienis om 's nachts te slapen,
alle overgangen tussen lach en gapen,
en aan het eind, de liefderijke dood.


E. du Perron (1899-1940)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Hans Warren -- De herfst

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
dbnl
wikipedia

De herfst

De herfst maakt alles ijler, lichter,
de loofrook en het groen der velden;
de molens worden traag, de bomen
fluisteren hoog van lege nesten.

De lucht is dun, de wolken bleken
roerloos weg boven de einder.
Er gaat een bader, stroef en amechtig
nog van de zomer, maar het bloed

wordt ijler, lichter met de herfst
en langzaam glijden zijn gebaren
weg in de vloed, als ademhalen
drinkt hij de zuiverende dood.


Hans Warren (1921-2001)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 10 november 2016

Paul Demets -- Bakker

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

bb
cobra
dbnl
interview

Bakker

Dit huis kan nergens heen. Windstil. Hij maalt
mijn woorden niet tot meel, maar mengt blikken
als krenten door het deeg. Wat oprijst, wordt haast
zijn gezicht. Als hij even maar de kamer verlaat, hijgt

van afwezigheid zijn adem boven de tafel. Rond het wit
cirkelen zijn gedachten. Hij wikt en weegt en slaat
zich dan leeg in de trog. Hier is tocht onttrokken
opdat niets inzakt, een buik onverhoeds wordt ingetrapt.

Uitgerold als een mat ligt het eerst nog onaangedaan.
De ruimte wordt krap. Dan gaat het in de oven. Er is
niet aan te ontkomen, maakt hij zich sterk. Morgen
wordt het aangesneden. Ooit zullen we ons te buiten gaan.

De warmte in de kamer houden is het grootste werk.


Paul Demets (1966)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 9 november 2016

Emanuel Hiel -- Sprong & Zoete kussen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

schrijversgewijs
wikipedia
dbnl
wat gedichten

Sprong

Lest sprong en zong ik in mijn' kamer,
mijn hertjen klopte 'lijk een hamer;
de moeder zeide: zotte tuit!
o, laat het springen,
laat het zingen,
Ge zijt de kinderschoenen uit.

Want minnaars kijken door het venster....
men ziet u zwirlen als een genster*,
die uit een gloeijend ijzer schiet;
men laat u draaijen,
laat u waarjen,
doch men beziet u later niet.

En juist kwam daar mijn zielsbeminde,
mijn' moeder zweeg, de viesgezinde,
fijnliefken, sprak hij, spring eens rond.
ik sprong, och armen!
in zijne armen,
en viel zoetkussend op zijn' mond.Zoete kussen

Voor hare venster bloeijen rozelaren,
en wil zij dat ik heimlijk haar kom kozen
dan smijt ze mij twee purperroode rozen.

Twee purperroode rozen mij verklaren:
twee purperroode lippen zijn zoo smachtend,
twee purperroode wangen zijn u wachtend.

Ik ga en kan geen' zoete kussen sparen,
ik geef er veel om 't liefjen te verblijden,
ja, meer dan dat men mij er kan benijden.


Emanuel Hiel (1834-1899)
uit: Gedichten 1861-62(1863)
* genster = vonk• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Cees Nooteboom -- Mijn broer afgrond, mijn zuster bergstroom

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
dbnl
literatuurgeschiedenis

Mijn broer afgrond, mijn zuster bergstroom,
mijn moeder riet voor een hut, mijn vader schimmel
op roestbruine rotsen, zijn vader familie van vissen,
watergedaante met longen, net als jij.

Niemand had ons bedacht, wij zaten in het gruis
van de eerste seconde, wij zijn er vanaf
het begin. Pas later kregen wij zielen en mochten
we schrijven. Van ons zijn de woorden

van steen en van water. Nooit hebben wij
onze afkomst verloochend, wij zijn wat er is,
getallen met een niets aan hun einde. Ooit gooide iemand
een steen in het water, die steeds verdere kringen,

nog altijd, zijn wij.Cees Nooteboom (1933)
uit: Monniksoog (2016)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 8 november 2016

Saskia Stehouwer -- verhalen over zij

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
npe
marmer
interview

verhalen over zij

het land waar je eerder leert schieten dan spreken
zit om de tafel met het land waar je bloedgroep bepaalt
of je een baan krijgt of het raam uitspringt
samen met het land waarvan de president
acht keer getrouwd is
en het land dat gevangenen eerder vrijlaat als ze boeken lezen
ze hebben het over de landen waar de vrouwen
zich zo bedekt mogelijk opstellen
en de landen waar mensen hun dieren verven

er schuift een leeg land aan
de inwoners zijn vertrokken naar het land
waar de diesel van de groene muren druipt
of naar het land dat in staking gaat
als de inwoners een week later met pensioen moeten

wij zijn er ook
wij zien het hoofdschuddend aan
wij weten het beter


Saskia Stehouwer (1975)
uit: Vrije uitloop (2016)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 6 november 2016

Hubert van Herreweghen -- Visioen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

overleden
vorig jaar
wikipedia
leestafel
dbnl
schrijversgewijs
Visioen

Een jongen zit op een steen,
een jongen van negen jaar,
een jongen met donker haar,
de kin op de vuist, alleen,

zodat gij gaan denken zoudt
dat hij daar in marmer zit,
de zuidkant van de zon is wit,
de noordkant bemost en koud.

Maar het lichaam, wat gij ziet,
van zijn schoonheid onbewust,
volmaakt verzonken in rust,
is bedrog, het is er niet

vóór de ziel weerkeren zal,
die ziel in een visioen
wat een jongen hier komt doen
op de aarde en in het heelal.

Een jongen zit op een steen,
een jongen van negen jaar,
een jongen met donker haar
blind uitstarend vóór zich heen.


Hubert van Herreweghen (1920-2016)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Hubert van Herreweghen -- Zwart lam

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

overleden
vorig jaar
wikipedia
leestafel
dbnl
schrijversgewijs
Zwart lam

Op de wandelingen
in mijn klein leven
zag ik grote dingen
de wolf van Gubbio
het lam dat stond te zingen
op de Chaussée Brunehaut
een zwart lam – en het zong.
´t Was winter nog de korte maand
het regende ijs
een boogscheut achter Edingen
waar een geheim begint
van taal en tijd
van vliezen nat en jong.
Zie me daar dan
gebeeldhouwd in de kou
staan wenen om een lam
dat uit zijn moeder kwam
te vroege vrolijkheid
in de armen van een man
die het schoonwreef met stro.
Een zwart lam. En het zong
lamsgewijs.


Hubert van Herreweghen (1920-2016)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 3 november 2016

Lucebert -- hu we wie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

bezige bij
wikipedia
kb
dbnl
aan het woord
de kist van lucebert
wie wil stralen die moet branden
hu we wie

           voor de schrijver van (o.a.) jacques en jacqueline*

de braakstalen code der distantie
tienticht de tientand andermaal de luchtprofetie
vol van keel de o-koek de ochtendslagen heet
omhullunduw de ahha hoevennans en fijnproevers dixie
die door de schriek snelt
de stiller stilt en
elkepas en mijmenij ijsnast toeta de brouhaha
koeterkijkt en koopt

de doopdeerne koopt nee
de koopdeerne doopt
de noopdeerne loopt zakennood de dood door
van schaamteschedels victoriavuur van ool vollièrecel en zoenseel

scheert met de pes de pana de nieketan
OESA
de hoot doopt schrijlings met de spiescheil

oh casa!

de pohesie de poempaan de stattoor
slaan sideriese zoen aan de hekken der aanwakkeraars
der der der
van telkens toen telkens teer
der schwingel der zwarte sjwaas panaan pnaanteer
toenaamtoemaar
nodo waar de woord wierd waar de nada de waard werd
in de haho
in de huisha nabij euvelaapstraatstroo
aan de ulevellenstroepstoom uwe
bruisdroom uwe lohengrijns primeurprix
of meten de maan de maten van de maker
haagnaam bijv. bij velen
of noom ope de pappa
eemer
1 - 10 - i - theder trap
wie zoo zoo zo lis wie
wiezois assus quikema maases
ssssssssssssssss
zi - zi


Lucebert (1924-1994)
uit: de amsterdamse school (1952)

* Ferdinand Langen (1918-2016), hier kort geïnterviewd door Hans Sleutelaar en C.B. Vaandrager.


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Lucebert -- Wie wil stralen die moet branden

Wie wil stralen die moet branden. Citaten en aforismen van Lucebert. Met niet eerder in druk verschenen tekeningen van Lucebert.

[klik voor uitvergroting]
Gerrit Achterberg -- Distantie & Verschijning

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
wikipedia
dbnl
genootschap
wat gedichten
Distantie

Het donker, dat u dekt,
gaat zonder dood in verzen over.
Mijn leven ligt u tegenover,
zoover het strekt.

Hoe zal nu in het huis de stilte zijn,
wachtende, wachtende als weleer,
op mij, op u, op onze wederkeer
en met dezelfde zekerzoete pijn.


Verschijning

Terwijl het regent tusschen u en mij
is elke afstand bezig te vermind'ren.
Ieder figuur aanschouwt zijn overzij
zonder zich door de stof te laten hind'ren.

En vage sluiers nemen omtrek aan.
Een omgekeerde orde is op handen.
Ik zie uw oogen in de regen branden.
Om mijn gelaat liggen uw natte handen.
Ga niet meer heen. Of laat mij medegaan.


Gerrit Achterberg (1905-1962)
uit: Eurydice (1944)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 1 november 2016

Annie Salomons -- Allerzielen & Novemberdag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vrouwenlexicon
dbnl
wikipedia
damescompartiment

Allerzielen

En lange stoeten van zwarte vrouwen
Gaan langs de graven en weenen, weenen....
De lange sluiers van zware rouwe
Schuren jamm'rend-schril op de kille steenen....

Veel lange stoeten van doode droomen
Gaan spokig-zacht langs m'n oogen heene,
De blaren vallen van bruine boomen,
Mist hangt op de aarde te weenen, weenen.Novemberdag

De wind is, buiten adem zich geloopen,
Op één plek blijven staan en ijzig blazen
Z'n moeë longen lucht met zware stooten.

De wegen staan schamplichtend door de plassen,
Want Dag ligt woest te weenen op de aarde
Om haar geboort', en handenwringend smeekt
Z' om vroegen dood in wijde nachtearmen.


Annie Salomons (1885-1980)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster