zaterdag 31 december 2016

Ivo de Wijs -- 31 december

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
dbnl
kb

31 december

Het feest van oudejaar, met drank en eten
Met tranen, kussen - vuurwerk bovendien
Het meest uitbundig vierde dat misschien
Mijn ome Niels - ik zal hem nooit vergeten

De laatste keer nog, na een glas of tien
Was hij weer zo rumoerig en bezeten
Alsof hij van tevoren scheen te weten
Dat hij het nieuwe jaar maar kort zou zien

't Werd twaalf uur, het vuurwerk spatte rond
Oom joeg de brand in een van zijn sigaren
En stak daarmee zijn rotjes aan, maar toen...
Hij wierp iets weg, hij stak iets in z'n mond
Om met een klap, een doodklap te ervaren
Dat hij dat andersom had moeten doen


Ivo de Wijs (1945)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 29 december 2016

Simon Vestdijk -- Epiloog

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
website
dbnl
kb

Epiloog

Vergeet het jaar dat u weemoedig maakt,
Vergeet het jaartal dat u heeft doen beven,
Vergeet de helden die voor ’t voetlicht sneven,
Vergeet het ziekbed waar gij hebt gewaakt.

Niets is er dat niet in ’t vergeetboek raakt,
Waar zichtbaar slechts het jaar staat opgeschreven
Waarin wij fel en onnadenkend leven,
Zodat men opgelucht het blaad’ren staakt.

Maar and’ren willen, dat men ’t jaar omarmt
Als een geliefde van wie men gescheiden
Ter lange loutering door ’t noodlot is.

En wie zich zó over het jaar erbarmt
Vergeet zijn angst en zijn bekommernis
En vindt een goudmijn in de nacht der tijden.


Simon Vestdijk (1898-1971)
uit: Gestelsche liederen (1949)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Kees Torn & Theo Danes -- 2 lichtgedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

theo danes
kees torn
lichtegedichtendag


Thuiskomst van een zeeman

Stralend in marineblauw
Zag hij eindelijk zijn vrouw
En hij trok haar bloesje open
Met een snelheid van zes knopen

Theo Danes (1983)


*


Hij wist niet wat hij zonder sigaretten
Of wat hij zonder schaken moest beginnen
Hij schaakte om de zinnen te verzetten
En rookte om de zetten te verzinnen

Kees Torn (1967)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 27 december 2016

Tom van Deel -- 2 gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
dbnl
wikipedia
wat gedichten
voorproefje HerfsttijloosIk zag een appel vallen in het gras
en dacht dat ik dat was, dat ik die
appel en dat gras tezamen was,
begin en eind rondom een boom
die daar staat, vertakt en ruist —
mijn appel zag ik vallen in het gras.


*


De wijsheid van de bermen
waar in het voorjaar alles
uit omhoog groeit en bedekt
wat is geweest, verwaaide
brieven, een gebroken fles,
troostende tissues, een plastic
tas, het slipje dat hier
in haast is uitgedaan —
die wijsheid heb ik niet.


Tom van Deel (1945)
uit: Herfsttijloos (2016)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

H.H. ter Balkt -- Nieuwjaarskaarten in de vijftiger jaren

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
dbnl
wikipedia
wat gedichten
npe
in memoriamNieuwjaarskaarten in de vijftiger jaren

Voor het laatst vertoonde zich de goudkleur
van ikonen en middeleeuwse schilderijen op
wenskaarten uit de vijftiger jaren: laatste
opleving van de beslotenheid en het geluk.

Nog eenmaal spanden mensen als een rendier
natuur voor hun ar: breng ons verder! Breng
ons door de poort van het stervende jaar! Ja
hoefijzers en klavertjesvier, zilverglitter,

reikten postbodes aan in de sneeuw. Eeuwig
stormden klokken aan in de lucht, schijnsel
viel uit kerkjes. Zoete landschappen ademden

geur van vanille uit. In de zandwegen hoog-
stens karresporen; blijde vinkjes laag op hun
tak. Ongeloof stortte neer op 't ganzenbord.


H.H. ter Balkt (1938-2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 22 december 2016

Jan van Nijlen -- Kertsmisviering

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
bio/biblio
leestafel
Kerstmisviering

In 't klein café zitten nu tien personen,
'k Heb ze een voor een zorgvuldig nageteld:
twee kruideniers, één visboer en zes zonen
van brave burgerlui met zeer veel geld.

Ze spelen kaart of dobbelen en praten,
ze zijn luidruchtig, stevig en gezond.
Moeder Fortuin zal nooit hun dak verlaten,
ze hebben huizen, aandelen en grond.

Ze zijn zo blij dat Christus is geboren,
en blijder nog, dat zij geboren zijn.
`Minuit Chrétiens' de stralende englenkoren
zingen den lof van 't leven en den wijn.

Ze zijn ten slotte niet onsympathiek
die dwaze stumpers door hun tijd verblind.
- Wordt een van hen vandaag of morgen ziek,
dan schreit hij om zijn moeder als een kind.


Jan van Nijlen (1884-1965)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Herman Gorter -- Mijn omvattende liefde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bwsa
historici
bloemlezing
Mijn omvattende liefde heeft genoeg
terwijl ik van het uur in 't andre glijd,
hoewel 'k ze hang, steek ik de armen wijd
alsof ik er in knelde en met me droeg.

Het is zoo licht op mijne armen, ik zwoeg
niet, maar mijn lippen zijn beide bereid
te kussen met een blijvende zachtheid
met kalmen honger zooals 's morgens vroeg.

Zooals de lijnen van den horizon
nu liggen met hun trage slingeringen,
een open vak donker en zonder zon,
waaruit als planten weemoed-slingers dringen,
ligt voor me of ik het wel voelen kon,
het onderling bestaan, mijn en de dingen.


Herman Gorter (1864-1927)
uit: De school der poëzie (1897)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 20 december 2016

Hester Knibbe -- Een vader

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
poetry
2 gedichten
wat gedichten
Oogsteen, een keuze uit de gedichten 1982-2016
Een vader

Beland op zoiets als een eiland alleen
zoekt ze zich iemand. Neemt dan

bijvoorbeeld de man die van zee komt,
ontvangt en bedient hem en als hij dan

gaat, richt ze een hier voor hem in voor
als hij terugkeert, als ze weer wil. Wachten

maakt deel van haar lijf uit voortaan en
denken hoe was hij, wier aan zijn voeten
in zijn handen een net - Hij is het! Zo

worden goden gevonden door vrouwen, zij
bouwen een altaar, brengen hun zonen,
dochters erheen en zeggen: je vader.


Hester Knibbe (1946)
uit: Bedrieglijke dagen (2008)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Daan Zonderland -- Zenuwsoep

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

npe
wikipedia
dbnl
schrijversinfo
paar gedichten
Zenuwsoep

Ik werkte naarstig bij 't fornuis
En kookte consommé
Daar had ik knikkers in gedaan
En zeven lepels thee.
Daar dreven stukjes lever in
En een bouquet garni,
Een veter en een vijgeblad
En schijfjes zoute knie.
Ik deed er zinkzalf in en was
En zeewier en azijn,
Twee lepels lijm, drie staafjes lak,
Vier maatjes terpentijn,
Een handvol hooi, een half ons klei
En drie pond zoute vis,
Twee rollen bloemetjesbehang,
Een halve fles vernis.
Ik roerde er een briefkaart door,
Een fietsbel en een bril,
Het staartstuk van een zondebok
En een kininepil.
Maar toen ik Mientje proeven liet,
En naar haar oordeel vroeg,
Riep zij: 'Jij aap! Je leert het nooit.
Het is niet zout genoeg.͛'


Daan Zonderland (1909-1977)
uit: Redeloze Rijmen (1952)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 18 december 2016

Inge Boulonois -- Advent

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
leestafel
wikipedia


Advent

Natuur maakt zich weer op, verft bruin
wat naar omlaag moet tussen bomen
die hun jas van hout weer dichtknopen
en traag naar binnen keren. Vallend blad

dat aan de tongen van de wind kleeft,
rochelt over het terras, rolt perken in,
het draaihek van de weken door
waarna het tot zichzelf verzacht.

Maar dennen, sparren houden hun groen
hoog alsof het vastgenageld is,
de bessen van de hulst zijn onderweg
naar koningsrood terwijl de Schoonvrucht
paarse trosjes aan zijn takken gordt.

De wind keert naar het oosten.
De stilte wacht en wacht
op wie verdween om weer te komen


Inge Boulonois (1945)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jean-Pierre Rawie -- Advent

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
kb
Advent

In deze laatste week van de advent
zou het moeten gaan sneeuwen: ieder jaar
zijn het dezelfde dingen waar je naar
verlangt. Dus sneeuwt het niet; maar alles went.

Je steekt de kaarsen aan op het dressoir,
en denkt aan alle doden die je kent.
Terwijl je wacht op een gemist moment
schuiven de dagen naadloos in elkaar.

Je poogt je tegen beter weten in
iets te herinneren wat er niet was,
omdat wat weg is diepte heeft en zin.

Je draait muziek, drinkt thee, je leest een boek
dat je ook lang geleden al eens las.
Maar alles is onachterhaalbaar zoek.


Jean-Pierre Rawie (1951)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 16 december 2016

Max Greyson -- Schrijverskoppel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
interview
youtube
recensie
Schrijverskoppel

Een woord als bitterzoet mag hier niet staan, zegt ze
terwijl ze thee zet met bouillonblokjes
en jongleert met haar oogbollen

Ze zegt darling, kill your darlings, darling
terwijl ze schaterlachend foto’s van de muren trekt
rondjes door de kamer rent, huilen juicht en andersom
en ik zeg ja mijn lief, maar enkel als

Ik zie hoe ze een gniffel in haar oksel houdt
de trap op holt, een boodschap in spiegelschrift
op de spiegel schrijft, de trap af treuzelt
en in het deurgat wacht tot ik met haar mee naar boven zal gaan

Woorden als vlechten of libel horen hier niet, zegt ze
terwijl ze wijst naar de kat die water uit de vissenkom likt
binnen een week liggen de guppy’s voor het rapen


Max Greyson (1988)
uit: Waanzin went niet (2016)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 15 december 2016

Hendrik de Vries -- De kleine zigeunerprinses

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
groninger museum
rawie leest de vries
De kleine zigeunerprinses

Ik ben de kleine zigeunerprinses.
Mijn vader heeft een gevaarlijk mes.
Mijn moeder had oorbellen, prachtig rood.
Nu draag ik ze zelf. Moeder is dood.

Haar kralen heb ik ook om de hals.
Ze schold mijn vader voor vuil en vals.
Mijn mooiste speelgoed heeft zij gebroken
En toen heeft vader haar doodgestoken.

Vader is wijs, en moeder was dom.
Ze komt soms weer, en ik weet waarom.
't Is om haar kralen en om haar bellen.
Maar als ik iets vraag wil ze niets vertellen.

Haar oorbellen en haar kralensnoer
Berg ik goed op: onder de vloer.
Een kleed er over; een zwarte kast -
Voor vader is dat een lichte last.

Hij weet wel dat ze terug kan komen.
Anderen zeggen: het zijn maar dromen,
Het zijn maar schaduwen tegen 't behang. -
De mensen zijn dom. De mensen zijn bang.


Hendrik de Vries (1896-1989)
uit: Slingerpaden (1945)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 13 december 2016

Nicolaas Beets antwoordt Jacob Cats

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Cats wikipedia
Cats KB
Cats letterkundig museum

Beets wikipedia
Beets dbnl
Beets werken


Niet en kander beter passen,
als dat t'samen is gewassen.

Als van twee gepaarde schelpen
D’ene breekt, of wel verliest,
Niemand zal u kunnen helpen
- Hoe men zoekt, hoe nauw men kiest —
Aan een, die met effen randen
Juist op d’ ander passen zou.
D’ oudste zijn de beste panden,
Niets en gaat voor d’ eerste trouw;
D’eerste trouw, die leert het minnen,
D’eerste trouw is enkel vreugd,
D’eerste trouw, die bindt de zinnen,
Zy is ’t bloem'tje van de jeugd.
Naar mijn oordeel: twee-maal trouwen
Dat is veel niet zonder pijn;
Drie-maal, kan niet als berouwen,
Want hoe kander liefde zijn?
Houdt uw eerste lief in waarde,
Eert ze met een volle zin;
’t Is een Hemel op de aarde,
Zo je paart uit rechte min.

Jacob Cats (1577-1660)Ongewone gunstbewijzen
doen Gods goedheid dubbel prijzen.

Als van twee gepaarde schelpen
De ene breekt of wel verliest,
Nog zal God u kunnen helpen,
Mits gij niet voorbarig kiest,
Aan een die met effen randen
Nog eens juist op de andre past
En, gezegend door zijn handen,
Lieflijk met haar samenwast.
Blijft gij dit onmooglijk keuren
Bij de schelpen onzer zeên,
Echter laat het God gebeuren
Bij die andre, die ik meen.
Is dan niet dat tweede trouwen
Voller bron van rijk genot,
Naar men ’t meerder moet beschouwen
Als een wonderwerk van God?
Werd zijn goedheid nooit vergeten
Bij ’t genot der eerste min:
Hem dit Wonder dank te weten
Heeft iets wonder-zaligs in.

Nicolaas Beets (1814-1903)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Joke van Leeuwen -- Nest

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
dbnl
leestafel
Nest

Een klein geluk was uit zijn nest gevallen
het piepte nog, het paste in één hand
ik gaf het brood en water, mondjesmaat

en allen wisten beter wat ik moest
alleen iets geven als het erom vroeg
en elke morgen even ermee praten

het scharrelde wat op een oude krant
water genoeg, en brood – voor zoiets kleins
leek het van dichtbij veel te groot.


Joke van Leeuwen (1952)
uit: Het moet nog ergens liggen (2016)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 11 december 2016

Pierre Kemp -- Afscheid van het leven

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

pierre kemp-stichting
wikipedia
dbnl
leestafel
literatuurmuseum
Afscheid van het leven

Ver van de wereld speel ik zacht
piano en luister na, hoe ik dat doe.
Ik ken geen morgen meer, ik ken geen nacht,
ik ga naar boven en word dat niet moe.

Toch is hier niets meer van een romantiek,
geen stad met spitse gevels, oude torens,
geen oude wouden vol weemoedige muziek
om dode herten op vergulde horens.

Ik speel mijn eenzaamheid tot bundels van pilaren,
waarachter ik van 't sprookje in laatst geluk
de zon zie vingeren door gouden haren.
Ik grijp en trek ook deze betovering stuk.

Want ik moet stil gaan leven zonder vrouwen.
Waarom nog hechten aan bedriegend haar,
mijn vingers laten zoeken in satijnen vouwen
naar alles wat zo schoon schijnt als niet waar?

Speel, Pierre, speel zacht hoog boven de valleien
en luister in de rusten, hoe het klinkt,
eer voor een laatst geliefd paar dijen
voorgoed de nacht van 't ander leven zinkt.


Pierre Kemp (1886-1967)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 9 december 2016

Jac. van Looy -- Bij eene fotografie uit de Hongersnood in Engelsch-Indië

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
ing
website


Bij eene fotografie
Uit de Hongersnood in Engelsch-Indië.

Als telhout liggen ze op een hoop gesmeten,
Als knuppel-takken, stronken, knoesten, staken;
Lijf-knekels, lang, met vingers; riffen, kaken,
Het grist en spalkt en blijft nog grimmen om eten.
Van zoo'n bos lijken heeft elk lid vervreten
Al wat om een geraamte een lijf helpt maken:
't Vleesch, vet misschien, durig, tot 't stel ging kraken
En 't vel als schors was vol gescheur en beten...
Het leven bundelt wat de dood maakt klaar...
O eeuwige Ouden, eeuwgen pas geteeld...
Mummies, o mummies in dit bloedrijk jaar...
Bij heel deez' stramme bende is éen hoofd maar,
Dat onderst-boven op dit heilig licht-beeld,
Schaterend schrompt uit haar verschriklijk hair.

1900

Jac. van Looy (1855-1930)
uit: Gedichten (1932)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Toon Tellegen -- Daar komen zij die niemand dank verschuldigd zijn

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
• dbnl
• schrijversinfo
• wat gedichten
De optocht op muziek gezet
Meer uit De optocht

Daar komen zij die niemand dank verschuldigd zijn, de achtelozen van
geest, die neerzien op medeleven en zelfverwijten, die afzien van euforie
en verzachtende omstandigheden en die hun illusies links laten liggen in
de gierput van hun herinnering, waar mislukte kinderen - de gier tot hun
lippen - schreeuwen om hulp of wat dan ook: genade, God, geluk, gezag,
goedertierenheid, geestverwanten, grootspraak, geld.
Pats!
En daar, die mannen in imitatieleren jassen, een wellustige blik op hun
uitgeloogde gezichten, dat zijn de opsporingsambtenaren van de
verbeelding, de omstreden aanstichters van de geleide middelmaat, de
onbedreigde alleenheersers over het imperium van de
proefondervindelijke volgzaamheid, zij hebben dwangbevelen bij zich, zij
komen wegmaken, neerhalen, dichtslaan, afschrijven, uitsluiten,
ontkennen, onderdrukken en verzieken.
Pats!
Daar komen de bedrieglijken, de bedroefden en de benarden, die hun
hoop hebben gevestigd op een klein, maar gestroomlijnd, waardevast en
esthetisch verantwoord bloedbad, dat zij eigenhandig een halt zullen
toeroepen, een beate grimas op hun gelaat, zij die zich verslikken in
onbesuisde wanorde en onberedeneerde bezetenheid, gladde
sluipmoordenaars, zelfrijzende betweters, lasterlijke ratten, luister, dit is
hun woord:
Pats!


Toon Tellegen (1941)
uit: De optocht (2016)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 7 december 2016

Hélène Swarth -- Schemering

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
wat gedichten
dbnl
historici
graf

Schemering

In 't slepend grijs fluweel, in 't grijs vertrek,
De voetjes diep in 't blank der berevacht,
Leunt ze in den hooggerugden stoel en tracht
Een droom te ontkomen, die haar liefde wekk'.

Bleekrose en gele rozen geuren zacht,
Op 't blanke haardkleed, aan haar voetenpaar.
Wie bracht die hulde en lei die bloemen daar?
Door al de glazen vloeit de grijze nacht.

Het boek ligt open, waar ze in droomde en las.
Haar luchtgrijze oogen staren in 't verschiet.
En 't kwijnend vuur verblijdt de kamer niet;
De vlam smeult weg in grijs fluweel van asch.

Nu bukt ze en beurt de bloemen, éen voor éen,
En werpt ze in 't vuur, met tragisch kalm gebaar.
Grijs vlokt het licht op 't zilverblonde haar...
Dan wordt het donker - en ze is heel alleen.


Hélène Swarth (1859-1941)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 6 december 2016

Jacques Hamelink -- Nieuwste grasmaand & Baadster

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
literair Gent
De metapoëzie van Jacques Hamelink


Nieuwste grasmaand

Nooit grasscheut zo groen,
narcissen zo geel geweest
als nu in deze koele april

van mijn negenenzestigste
ongegronde maar metterwoon
gevestigdste levensjaar en

alles vinkt, meest, merelt
en slaat hemelse glossen uit
in dakgoot en op tak die zit

onder wat kroos van Genesis is.Baadster

Ze zit op haar hurken overdwars
in de badkuip Evavoorbeeldig
rechtop onder de douchesproeier

die ze als een föhn boven haar
hoofd hanteert, die haar volmaakt,
die haar de bloeddichtbije huid

bekleedt met het continu gruis-
glasscherp verglaasselglanzend
zich vergietend warmwatervlies,

het klaterjuweel dat ze geniet,
met de vrije hand haar haar
achter haar oren vastklevend,

de ogen toe, voor de nacht toilet
makend in de badkuiphurkzit, haar
van het badwater luxurieus gezalfd

schijnende borsten zich zeer groot tonend.


Jacques Hamelink (1939)
uit: Oden voor komende nacht (2016)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 5 december 2016

Agnita Feis -- De last

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
vsb-prijs 1915De last

Een last
drukt op
den mensch.
Zoo zwaar,

zóó zwaar
is dit,
dat van
't gewicht

de aar-
de buigt,
de aar-
de zwicht.

Die last
van moord
drukt al-
les neer.

Niets bloeit.
Niets groeit.
Niets lacht
er meer!

Die last
is zwaar,
drukt op
wat leeft.

En al-
les zucht.
En al-
les beeft....


Agnita Feis (1881-1944)
uit: Oorlog. Verzen in staccato (1915)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 4 december 2016

J.P. Hasebroek -- Sint Nikolaas

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
3 gedichten


Sint Nikolaas

Sint Nikolaas, o Bisschop, die onsterfelijk,
Uw kromstaf nog na eeuwen zwaait,
En 't zaad der weldaân onverderfelijk,
Als in uw heilig leven, zaait.

Ik prijs u dat gij, nimmermeer des gevens,
Des weldoens en des zeegnens moê,
De vreugde blijft des kinderlevens,
En breng daarvoor mijn dank u toe.

Maar vind ik u altijd denzelfde weder,
Gij zijt dezelfde niet geheel.
Waar strooidet ge eens uw gave neder?
Zij viel den armen meest ten deel.

En nu verrijkt gij met uw schat den rijken,
Als droegt gij water in de zee:
Men ziet u niet in de arme wijken;
Gegoeden deelt ge uw goedren meê.

't Satijnen schoentje vloeit van gaven over,
Die ge uit uw korfje stroomen laat,
Daar 't houten klompje, grof en pover,
Door u vergeten, ledig staat.

Kon u aldus op eens het graf veranderen?
Of rooft een ander Sint uw naam?
Zoo vragen rijk en arm elkanderen,
En ik, die haast mij uwer schaam.

Zijt gij nog steeds dezelfde? hoor mijn bede!
Trekt ge op uw feest al zeegnend om,
Deel van uw geest den rijken mede!
Dan hebben wij u gansch weêrom!


J.P. Hasebroek (1812-1896)
uit: Nieuwe winde-kelken (1864)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Kees Stip -- Op een schimmelpaard

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
kb
npe

Op een schimmelpaard

Het schimmelpaard van Sinterklaas
ontmoette plotseling zijn baas.
'Ik ben,' zo sprak de Sint beknopt,
'per vliegtuig uit de lucht gedropt.'
-- 'Dat dacht ik al,' sprak toen dat paard,
'U hebt een droplucht aan uw baard.'


Kees Stip (1913-2001)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 2 december 2016

Willem Brandt -- Aalgrondels

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
npe
dbnl


Aalgrondels

Tussen de rhizophoren van het kustmoeras
leven de slijkvissen, halfzwemmend, schuivend
over en onder het water van sumatra's vloedbos,
en in het slik der bruine kali-monden
aalgrondels, somtijds even afdrijvend naar zee.
Vaak stikken zij onder steltwortels, modder
of taaie slijmplanten in't vochtig moer,
halfblind, altijd in de schemering.
Chinese vissers vangen hen als varkensvoer.

Men kent veel soorten; soms heb ik 't idee
dat ze steeds verder westwaarts zijn gedreven
tot op grootsteedse pleinen, of rondzwerven
in het aquariumlicht van de teevee.


Willem Brandt (1905-1981)
uit: De keerkringvogel (1980)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

D. Hillenius -- De buffels van Roemenië

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

historici
wat gedichten
dbnl
audio (met maarten 't hart)


De buffels van Roemenië
liggen als gepensioneerde
landarbeiders in de zon
herkauwend traag gebed
van dankbaarheid

De directeur komt elke maand
vragen naar schurft en wormen.
Als alles veilig is, krabt hij hun oren
veegt zijn hand weer af en denkt:
de buffels van Roemenië hebben het goed
hun brede snoet is nat zoals het moet.


D. Hillenius (1927-1987)
uit: Tegen het vegetarisme (1961)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Dop Bles -- Zie de maan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
gedichtenZie de maan

Zie de maan schijnt door de boomen
en de boomen naast elkaar
staan met lusteloos gebaar,
wachten of geen mensch zal komen
met een touw
om zich gauw
aan een tak wat op te hangen;
zulk een maannacht geeft 't verlangen
om wat hooger stil te droomen:
't Heerlijk avondje is gekomen.

Zie daar gaan langs stille wegen
hand aan hand een ‘hij’ en ‘zij’
in een zoete minnarij,
hij vol hoop en zij verlegen.
O de min,
in 't begin,
is zoo vol van zoet gefluister
in't, 't zij maanverlichte duister,
als 't geluk stroomt economisch
om verlangens anatomisch.

Zie de maan schijnt door de boomen
en de boomen zuchten: ‘zoo’
als doodsbleek verschijnt Pierrot
die hen tegen was gekomen!
- ‘Dierbaar touw,
wees geen vrouw,
blijf mij trouw in 't uur van sterven
'k ga haar stemming wreed bederven,
nu zij 't hart mij heeft ontnomen’:
't heerlijk avondje is gekomen.


Dop Bles (1883-1940)
uit: Parijsche verzen (1923)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 1 december 2016

Hans Wap -- Als een jonge god

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
rotterdamse dichtersAls een jonge god

als een jonge god met een hoog cholesterolgehalte
op de vlucht voor gereformeerden
die op zondag een zak voor de zon hangen
trek ik flessen open
probeer overmoedig de wind te vangen
omringd door halve garen
taxichauffeurs zonder rijbewijs

het land wordt steeds gekker
het kiezersvolk als een hond
die weggelopen is

door straten, door bossen en over stranden rent
links en rechts plassend
wanhopig op zoek
naar een baas om te volgen

ik neem het heft in handen
druk op de toetsen van de afstandsbediening
bestel het hele leven via internet
en sterf op afbetaling


Hans Wap (1943)
uit: De man zonder haast (2016)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster