woensdag 31 augustus 2011

P.C. Boutens -- Sonnet LXIV

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipedia
* kb
* gedichten

Sonnet LXIV

Waar tijd en eeuwigheid elkaêr beroeren,
Worden de sterren in den nacht geboren,
Vuurbloemen die de rijzendranke roeren
Van donkre aardtochten naar Gods ooglicht boren.

En waar de heemlen van voor Hem vervloeren
Tot glazen glansbaan eindeloozer koren,
Lijnen der stelslen weemlende kontoeren
Door 't klaar kristal donkervermoede voren:

Door weêrszijds-open venstren als door oogen
Schijnen de heemlen in elkaêr en de aarde:
Liefde met liefde wisslen wondre waarden,

Aarddonker tegen Godslicht opgewogen ....
In evenwicht van gulden ruil geheven
Wandelt de wereld vleugelloos te zweven.


P.C. Boutens (1870-1943)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 30 augustus 2011

Jacques Perk -- Eerste aanblik

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipedia
* gedichten


Eerste aanblik

En, peinzend, zie 'k uw zee-blauwe oogen pralen,
Waarin de deernis kwijnt, de liefde droomt, -
En weet niet, wat mij door mijn adren stroomt:
Ik zie naar u, en kan niet ademhalen:

Een gouden waterval van zonnestralen
Heeft nooit een zachter aangezicht bezoomd....
't Is, of me een engel heeft verwellekoomd,
Die met een paradijs op aard kwam dalen.

'k Gevoel mij machtig tot u aangedreven
En buiten mij. 'k Was dood, ik ben herrezen,
En voel mij tusschen zijn en niet-zijn zweven:

Wat hebt gij, tooveres, mij goed belezen!
Aan u en aan uwe oogen hangt mijn leven:
Een diepe rust vervult geheel mijn wezen. -


Jacques Perk (1859-1881)
uit: Mathilde (1880)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Margreet Schouwenaar -- Ik zal je

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* website
* wikipediaIk zal je

Vandaag zal ik je vinden
in de wereld van de stad.
In ruiten, in rijen, in reppen
en meer; in jassen, op trappen,
met tassen. In alles wat ik zie
zie ik je. Hoe je uit mij loopt,
tot mij komt in middaglicht,
een vreemd gezicht. Ik zal je
treffen, raken, roepen. Zoals ik
je zie sta je. Je gezicht open,
je vingers verloren. Ik zal ze
voelen, vouwen, houden tegen
mijn hoopvol hart. Dat klopt,
eindelijk klopt nu ik sta waar
ik ben, schuchter op voeten
geschetst. Ik heb je gestroopt
van weg, van iets te wachten.
Ik heb je zoet belegd. Wie vindt
maakt terecht. Ik zeg je, waar
jij staat besta ik echt.


Margreet Schouwenaar (1955)
uit: Het wachten bezingen (2011)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 29 augustus 2011

Salomon Bonn -- De avond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* joods historisch museum
De avond

De avond verfde rood de zee
en zwart den wijden hemel,
een late vogel scheerend glee
langs 't koperrood gewemel.

Een vreemde stem gromde van ver
en neurde zwarte klachten,
en uit der wolken zwarte vachten
glansde een bleeke verre ster.

Je adem zoemde in mijn oor
en zong er wijzen, zacht,
de zee weedroef neurde erdoor,-
... heel donker kwam de nacht.


Salomon Bonn (1891-1930)
uit: Wat zang en melody (1910)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 26 augustus 2011

C.B. Vaandrager -- (Pastime)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* vpro
(Pastime)

De dag is zo om zeep.
Ik zal niks doen.
(Rekreatie rondt de dag af. Ontspanning
kompleteert de terapie.)
Zomerfeest: eigenlijk een soort ‘kermis’
vóór en dóór ‘eigen’ mensen. Ter afsluiting
ontbreekt niet vaak een vuurwerk.

De genezing van gestoord evenwicht. Niet nodig:
wekker, door rammelend bestek versterkt, in diep bord.

Zometeen verdiept, bewust, involved.
Pakket-uitbreiding.
Neem mijn perzoontje nou:
eigen stralen. En uithalen!
Aangenaam: volop onderscheidingen en paravernalia.
De lach: een gevoel
van intenze scheiding, in het midden.
Dag, dag. Bemodderd,
oudbakken brood. Zwaan, neem aan.
Eend, eet mee.


C.B. Vaandrager (1935-1992)
uit: Metalon (1987)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 25 augustus 2011

Mark van Tongele -- Bij het opruimen van het ouderlijk huis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* vpro
* interview


Bij het opruimen van het ouderlijk huis

De zoldertrap kraakt nog eenmaal als ik mijn kamer opzoek.
In het bed slaapt weemoed onder een sprei van jaren. Buiten
drijven wolken voort. Een duif rommelt in de dakgoot, slaat
zijn vleugels uit. Ik stoot de wekker van het nachtkastje,

rinkelend breekt de dag aan: lachen spelen, altijd spelen.
En steeds doemt de nachtmerrie op, draken en helse ondieren
Hopjes, flikjes en boterbrokkentroost in moederkoekenhuisje.
Maar wel je melk opdrinken en je bord spinazie leeg.

Met de tijd valt de kast, door vader getimmerd, open.
Brengt seizoenen voor de geest, vriendjes en spiegels,
in de grandioze staat het mogelijke open te houden,

het nimmer tot een conclusie brengen. Alom het jong
klapwiekend hoog en droog onder de pannen, buiten schot.
Een levenslang groeiend besef geborgen te zijn.


Mark van Tongele (1956)
uit: Ademruis (2011)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 24 augustus 2011

Kees Ouwens -- In de laan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* vpro
* paar gedichten


In de laan

Ik liep in de laan met een doos eieren
en keek naar de bomen maar
ik was niet alleen, inderdaad,
ik liep in de laan met een doos eieren.

Ik sprak: asfalt, sprak ik, asfalt,
gij draagt mij en mijn eieren,
gij zijt hard en zult het altijd blijven;
en, hard noch zacht, maar onhoorbaar, zeide het asfalt:

U, zeide het asfalt, u liep in de laan met een doos eieren
maar van uw vlees zal niets beklijven
want, nochtans, u bent er niet en inderdaad,
ik liep niet in de laan en ik droeg geen eieren.


Kees Ouwens (1944-2004)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 23 augustus 2011

G.A. Bredero -- Het tiende sonnet van de schoonheyt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* kb


Sonnet
Het tiende van de Schoonheyt

Van schoonder voetkens oyt, was ’t aarderijc betreden,
Als dees die properlijck twee toffelkens aandoen,
Van purper fijn fluweel, daar onder kleyne schoen,
Met gout-draat geborduyrt, de schoenkens fraey doorsneden.

Het gras is amoureus op dees twee snelle leden:
Ick heb het wel ghesien, met ander kruyden groen,
Staan drillen vol van vreucht voor hare stapkens koen,
Dan buyghdent met ootmoet voor hare soete schreden.

Sij zijn vol heylicheyt, als sy gaan na ’t aflaat;
Sij zijn vol majesteyt, als sy gaen over straet,
Sij zijn soo lieffelijck, als sy gaan om verblijen;
Sij zijn vol eerbaarheyt, als sy gaan na ’t bancket;
Sij zijn vol eenicheyt, als sy gaan na het bedt;
Wat ist! sy zijn te snel, voor diese wil gaan vrijen.


G.A. Bredero (1585-1618)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 22 augustus 2011

Mark van Tongele -- Lenig mij

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* vpro
* interview


Lenig mij

Leven, geef me doorslaggevende leidmotieven,
smakkeschenk me klare zijnzegen, wissers
tegen de pijn, tegen het venijn van de azijnpissers.

Heden, prakkedenk de zielenpotenklierderij,
die mij bestiert, het lijfbedrijf onthutsend
onder de kleinburgerpolitiebonnenregen.

Hier en nu, zee van tijd, doodmoedereer mij.
Leg je golven machtig om mijn lenden.
Lenig mijn schroothoop. Laat me gutsen

in de lusten van je eindeloze schoot.Mark van Tongele (1956)
uit: Ademruis (2011)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 19 augustus 2011

Jac. van Hattum -- Adreswijziging

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipedia


Adreswijziging

Nu zal ik U mijn nieuw adres opgeven;
mijn oud adres was: Proletariaat;
de naam der woonplaats: Waar Marjanne gaat;
ik dacht, ik zou daar wonen gans mijn leven.

Ik ben verhuisd en moet U dit belijden;
mijn nieuw adres is: ‘Barre Eenzaamheid’;
de naam der woonplaats: ‘Buiten deze tijd’.
- Ik weet niet hoe, maar ik kon niet verder strijden. -

Ik hoop niet, dat Gij mij hier komt bezoeken;
ik denk, dat schuld mij spoedig elders jaagt;
ik zocht de rust; de onrust, die mij plaagt,
en het verwijt grijnzen uit alle hoeken.


Jac. van Hattum (1900-1981)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 17 augustus 2011

Hajo Albert Spandaw -- De mens

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipedia
* het verhaal van groningenDe mens


Wat is de mens? Zie hem in volle overvloed
Van aards geluk: zijn borst zal steeds onrustig zwoegen;
De toekomst, die hem vleit en zijn verbeelding voedt,
Vertoont nog hoger heil, belooft hem meer genoegen.
Zijn aanzien stijgt in top - zijn wens blijft onvoldaan;
Zijn roem, luidklinkend, heeft zijn eerzucht niet bevredigd;
Hij hijgt naar zinvermaak - de wellust lacht hem aan ...
En met een enkle teug heeft hij de kelk geledigd.
Hij streeft naar nieuw genot - en walgt, als hij 't ontvangt;
Hij dorst naar schatten - geeuwt, wanneer ze 't oog verblinden;
Hij hoopt en droomt en zwoegt en reikhalst en verlangt ...
Totdat hij in een groeve in 't einde de rust mag vinden.
Ontneem hem hoop en droom, begoocheling en schijn,
En hij houdt op een mens te zijn!


Hajo Albert Spandaw (1777-1855)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 16 augustus 2011

Drs. P & Michèl de Jong -- 2 ollekebollekes

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* Drs. P
* Michèl de Jong
Annie M.G. Schmidt (1911-1995)

Jip laat zijn hond-je uit
Naast hem loopt Jan-ne-ke
Zij zing-en sa-men
Een op-ge-wekt lied

Tak-kie komt on-der een
Min-der-va-li-den-kar
Maar Jip en Jan-ne-ke
ho-ren het niet

Michèl de Jong (1984)
Gheen weet, Egidius
Waer ghy gebleven zyt
Alles, ja, dheelden wy –
Huys, verzen, brood …

Niet te vergeten het
Intimiteytsghenot
O, ghe waart heerlyck
En thans zyt ghe dood


Drs P (1919)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Alice Nahon -- Blarenlied

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wikipedia
* dbnl


Blarenlied

Wij, dorre en dode blaren,
Wij komen stil gevloôn
En vlechten door uw haren
Een goud- en bronzen kroon.

Daar, waar wij ritselend vielen,
En strooiden herfst-gewaad,
Daar sterft iets in uw zielen...
Gij, die er over gaat.

Wij leggen in uw ogen
Traan van weemoedigheid;
"De Zomer was een logen";
Zo zucht ge, wijl ge schreit.

Neen, stervling, in uw klagen
Treurt ge om ons dor geblaart;
Ge denkt aan zonnedagen,
Die gij vergeten waart.

Gij weent omdat wij zingen
Op droeve mijmertoon,
Van half-vergane dingen,
Te vroeg gestorven schoon.

Wij suizen 't in de hagen,
Wij fluistren 't vóór uw voet.
Wij komen ritselend klagen,
Dat àlles sterven moet.


Alice Nahon (1896-1933)
uit: Maart-april (1936)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 15 augustus 2011

Ida Gerhardt -- Zomeravond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* Ida Gerhardt Genootschap
* kb
* bloemlezinkje


Zomeravond

Langzaam over het land
in de avond de trompet
van de andere boerderij.
Het praten op de bank
sterft uit, de witte roos
laat stille bladeren vallen.
Het kind, te bed gebracht,
slaapt niet, achter het hart
der luiken luistert het.

Ida Gerhardt (1905-1997)
uit: De hovenier (1961)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 12 augustus 2011

Marcellus Emants -- Lilith (fragment)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wikipedia
* dbnl
* letterkundig museum


Lilith (fragment)

Nu stijgt de zon omhoog, en allerwege
Verkwijnt het grauw der laatste schaduwtint.
Daar dringt op eenmaal in den morgennevel,
Die over Adam's ziel ligt uitgespreid,
Verblindend helder de eerste lichtstraal door.
Hij heft de handen op, zijn doffen blik
Doorstroomt een gloed uit zonneglans gesproten,
En dankend paart zijn stem zich aan den jubel,
Welke al wat leeft in 't paradijs ontstijgt:

‘O! heerlijkheid, als mijn bewondrend oog
Tot op dees' dag er geene mocht aanschouwen,
Wie schiep uw pracht, wie schonk u aan mijn blik?
Ja, 'k voel het thans: ik leef! - Ik ben ontwaakt
Om mijn te noemen al wat Edens hof
Aan geur en tinten, klank en schoonheid bergt!
Dank gever, die voor 't lieflijk tonenspel
Mijn oor ontsloot, die voor des levens glans
Den dichten sluier van mijn oogen nam,
En heel dees' rijkdom mij hebt toegewezen!
Waarheen mijn hoofd zich wend', mijn voet zich richt',
Steeds doemen nieuwe wondren voor mij op,
En vliedt, door 't zinkend hemelsblauw omneveld,
De grenslijn van mijn zoeken verder weg. -
O! frissche kleurenpracht, bij 't morgendauwen
Nog in den levenszwangren knop besloten,
Nu reeds tot vollen vervengloed gerijpt,
Mijn blik daalt weeldedronken in u neder.
Gewiekte, bonte kinderen van 't woud,
Die met uw duizendstemmig juichgeschal
Mijn schreden begeleidt, ik heb u lief!
U allen, al wat leven heeft als ik
En mij des levens schoonheid doet genieten!’

Zoo prijst zijn God de stem des eersten menschen,
En Cherubijnen dragen 't woord omhoog
Om 't voor den troon des Scheppers neerteleggen.


Marcellus Emants (1848-1923)
uit: Lilith (1879)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 10 augustus 2011

J.J.L. ten Kate -- Der vroeg en vroom gestorvene Maria

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezinkje


Der vroeg en vroom gestorvene Maria


Gij gingt dan heen. Helaas! met u vervlogen
De rust, het heil, ’t behoud van menig hart,
Dat door den gloed van uw verheemlende oogen
Ontdooide en gloeide en Gode vruchtbaar werd.

Vaarwel! vaarwel! — Wij schreien, maar wij mogen
Het niet! ... Ach, hoe zelfzuchtig is de smart!
Ga heen ... uw loon, het wacht u in den Hoogen;
Uw zegen blijft: geen toekomst is ons zwart ...

Een dauwdrop waart ge, een dauwdrop van Gods hemel,
Die hier een wijl het dorstig groen verfrischt,
Gekoesterd, en van ’t stof hebt rein gewischt:

Maar die, te rein voor ’t lage bladgewemel,
Door ’t flonkerlicht der zon teruggehaald,
Omhoog opnieuw op ’t eeuwig palmloof praalt.


J.J.L. ten Kate (1819-1889)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 9 augustus 2011

Lammert Voos -- De iden van maart

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* website
* weblogDe iden van maart

een turkoois lint tussen dijken op
het veld gesmeten de zon schitterend
op de kabbelingen en de wijzers van
de kerkklok waar de kauwen luchtvechten
op thermiek duiken en ontwijken,
schijnaanvallen; honderden grazende
grauwe ganzen scheren niet weg
maar kaal gras wuift windloos groen
op basaltblokken langs de rivier en in
bomen, struiken en in prikkeldraad
hangen verdord de scalpen van
winteroverstromingen; elzen en
peppels lopen uit met aarzelende
vroege tjiftjafs tussen de takken
overstemmen dof ploempende
dieselmotoren van passerende schepen
en de dekknecht loopt naar
de stuurhut, stilstaand aan de reling,
meeuwen in het zog en de pont wacht,
de kabel pas weer strak na de passage en
de zon schittert woedend op de kabbelingen
en het is allemaal zo vanzelfsprekend
tot het verdwenen is


Lammert Voos (1962)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Nina Werkman -- Geding

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* webpaginaGeding

De armen vol bewijs, vermeende feiten,
a-causaal verband open en bloot, vervoeg
ik mij bij het hoge gezag, dat het zijn oordeel
velt in billijkheid over mijn hart, over wie
daarin rechtens toegang heeft.

Richt het ten overstaan van de geliefde
tegenpartij zijn onderzoek op het vergrijp,
gerekend naar de gronden van weleer en
wederzijds. Hoe het had moeten zijn.
Stelt het dat niets gebleken is duurzaam
te zijn ontwricht, noch noopt met spoed
vonnis te wijzen. En legt bij de verleden
sanctie geen nieuwe op: was al het voordeel
van de twijfel niet aan u?

Berg ik mijn eisen ongezien. Verschoon
mij van het laatste woord, schik me
in het besluit, laat hem als zekerheid
het uiterste van mijn omstreden plaats,
het recht van overpad.


Nina Werkman (1947)
uit: Antidata (2009)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 7 augustus 2011

Gerard den Brabander -- Ik kan niet zingen ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipedia
Ik kan niet zingen ...

Ik kan niet zingen met een heel gezicht
want ben ik rijp dan is de muze daar
en valt het weer in tranen uit elkaar:
het kost een mensenleven, een gedicht.

Zovelen gaan verheven opgericht,
hun roem verkondigend met luid misbaar,
maar ik ben de geslagen bedelaar
met zere ogen knipprend naar het licht.

Ziek aan de wereld, aan de vrouwen ziek,
veracht ik toch het wereldse publiek
maar neem gelaten iedre aalmoes aan.

Misschien zijn enkelen met mij begaan
en huivren anderen voor mijn tragiek
maar ik ben koning en ik heb bestaan.


Gerard den Brabander (1900-1968)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 4 augustus 2011

Habakuk II de Balker -- Rondeel van de aalgladde tongen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* kb
* dbnl
* wikipedia


Rondeel van de aalgladde tongen

Gladde tongen sluipen als hop langs de muren,
kronkelend als duivelsnaaigaren in een kluwen.
Zigzaggend, uitgekronkeld op t einde, vuren
ze dichtklappende tanden aan, bijtend sluwe.
Gladde tongen kleven als hop aan de muren,
kronkelend als duivelsnaaigaren in een kluwen.
Hoe ze wiegelend en gevorkt naar ons gluren:
de velden zijn poelen vervuld van hun gruwen.
Fluistertongen kloppen als hop aan de muren,
kronkelend als duivelsnaaigaren in een kluwen.


Habakuk II de Balker (1938)
uit: Helgeel Landjuweel (1977)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 3 augustus 2011

J.H. Leopold -- Nu dat wij naar buiten treden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* kb
* wikipedia
* dbnl


Nu dat wij naar buiten treden
vredigen in het nieuwe heden

nu hangt de lucht vol van waaiende
lichte dingen, onbeladene

ademen kostelijk gedragen
op vlakgestrekene windvlagen,

wazen, half beschaduwde lanen
aan weerskanten van zijden vanen,

rozeroode kreukbehangen
in rimpelingen en met gangen

van blije bewegingen, een mist
bezijen onze oogen is 't,

opene oogen die vol zonken
van overvloed en de opgeblonken

glorieën die tot ons moeten;
de dag is blozende in begroeten.


J.H. Leopold (1865-1925)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 2 augustus 2011

Pieter van Woensel -- De bijl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
De bijl

Die ’t vatten kan, die vatt’ de kneep.

De Bijl (wie weet hoe lang geleeden!)
Nog zonder steel, kwam ’t bosch intreeden,
En keek onnozel als een Lam,
En groette zelfs den kleinsten stam;
Sprak voorts eerbiedig tot de boomen,
D’Eersten in rang: Ik ben gekoomen,
O Eedle stammen, die uw kruin
Verheft tot boven berg en duin,
Om iets gerings u aftesmeeken!
’k Verzoek voor mij te moogen breeken
Van ’t kleene hout, dat u niet deert,
Een steeltje, dat mij slegts mankeert;
En zonder ’t welk mij staat te vreezen
Dat ’k gantschelijk onnut zal weezen
Aan u, geëerde Maatschappij,
Waar aan ik al mijn zorgen wei’.’
De Boomen straks aan ’t overleggen,
Wat antwoord aan de Bijl te zeggen.
Een enkle Boom slegts hier en daar
Begreep maar eenigzints ’t gevaar,
’t Welk hun allen stondt te vreezen,
Wierd aan de Bijl een steel geweezen! -
Het antwoord was, om kort te gaan,
De Bijl ’t verzogte toe te staan. -
Deez’ hadt zo dra geen Steel bekoomen,
Of sprak aldus: ‘Gij groote Boomen,
Gij trotschen, werpt u voor mij neêr!
Erkent in mij uw Vorst en Heer.
En stelt u niet in ’t minst daar tegen;
De magt die ’k wettig heb verkreegen
Eischt eerbied, duldt geen trotsch bestaan,
Elk uwer is mijn onderdaan. -
Die taal deedt al de Boomen schrikken;
Maar niemand durfde een woord te kikken:
Want die zich ’t spreeken onderwondt,
Wierdt neêrgehakt, hoe vast hij stondt.
Die dit bezeft, zal zeker beeven,
Om aan de Bijl een Steel te geeven.Pieter van Woensel (1747-1808)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 1 augustus 2011

Willem Wilmink -- Twee gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Willem Wilmink

* wikipedia * kb * dbnl

Angst voor geluk

Soms in de nacht als je naast me ligt,
als je naast me ligt met je meidengezicht,
dan heb ik je weer zo lief.
En ik denk met trots aan ons kleine gezin,
en ik denk: er zit wel samenhang in,
het biedt wel perspectief.

Daar komen nare gedachten van:
dat het zo niet altijd maar duren kan,
het is allemaal veel te fijn.
Nu is mijn bedje wel gespreid,
maar deze kinderen, deze meid
zijn te mooi om waar te zijn.

Wat maken we misschien nog allemaal mee,
misschien ga jij met een ander in zee,
met een zwaarbehaarde man.
Of slepende ziekte of ander kruis
komt over de wereld of over ons huis,
en maakt er een puinhoop van.

Dat denk ik dan. Maar de volgende dag
geeft een ruzie die er wezen mag,
een fraai stuk burengerucht.
En al die gedachten, mijn lekker stuk,
aan ziekte en ontrouw en ongeluk
slaan ratelend op de vlucht.Het menselijk geluk

De huur betaald. De stoep geschuurd.
Een goeie visboer in de buurt.
Een meid die als ze naast je gaat,
loopt te zingen over straat.Willem Wilmink (1936-2003)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l