dinsdag 2 augustus 2011

Pieter van Woensel -- De bijl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
De bijl

Die ’t vatten kan, die vatt’ de kneep.

De Bijl (wie weet hoe lang geleeden!)
Nog zonder steel, kwam ’t bosch intreeden,
En keek onnozel als een Lam,
En groette zelfs den kleinsten stam;
Sprak voorts eerbiedig tot de boomen,
D’Eersten in rang: Ik ben gekoomen,
O Eedle stammen, die uw kruin
Verheft tot boven berg en duin,
Om iets gerings u aftesmeeken!
’k Verzoek voor mij te moogen breeken
Van ’t kleene hout, dat u niet deert,
Een steeltje, dat mij slegts mankeert;
En zonder ’t welk mij staat te vreezen
Dat ’k gantschelijk onnut zal weezen
Aan u, geëerde Maatschappij,
Waar aan ik al mijn zorgen wei’.’
De Boomen straks aan ’t overleggen,
Wat antwoord aan de Bijl te zeggen.
Een enkle Boom slegts hier en daar
Begreep maar eenigzints ’t gevaar,
’t Welk hun allen stondt te vreezen,
Wierd aan de Bijl een steel geweezen! -
Het antwoord was, om kort te gaan,
De Bijl ’t verzogte toe te staan. -
Deez’ hadt zo dra geen Steel bekoomen,
Of sprak aldus: ‘Gij groote Boomen,
Gij trotschen, werpt u voor mij neêr!
Erkent in mij uw Vorst en Heer.
En stelt u niet in ’t minst daar tegen;
De magt die ’k wettig heb verkreegen
Eischt eerbied, duldt geen trotsch bestaan,
Elk uwer is mijn onderdaan. -
Die taal deedt al de Boomen schrikken;
Maar niemand durfde een woord te kikken:
Want die zich ’t spreeken onderwondt,
Wierdt neêrgehakt, hoe vast hij stondt.
Die dit bezeft, zal zeker beeven,
Om aan de Bijl een Steel te geeven.Pieter van Woensel (1747-1808)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten