donderdag 31 maart 2011

C. Buddingh' -- Aardrijkskunde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wikipedia
* vpro
* dbnlAardrijkskunde

'k Was al heel jong verzot op aardrijkskunde.
Ik vond niets mooier dan wanneer we op school
een kaartje moesten tekenen en inkleuren:
blauw voor het water, groen voor het laagveen.

En later kreeg je zelf je eigen atlas.
Nooit heb 'k een boek met zoveel zorg gekaft.
Ik kon er uren over zitten dromen,
tot 't klokje van gehoorzaamheid weer sloeg.

Heel de aarde leek één fonkelend wonderrijk:
Tibet. De Andes. Het Zuidpoolgebied.
Tasmanië. Vuurland. Afrika vooral.

Onmetelijk. Oneindig. Iedere naam
was pure poëzie. Wat ben ik blij
dat er toen nog geen televisie was.


C. Buddingh' (1918-1985)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 30 maart 2011

De schoolmeester -- Schoolmeesters

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* letterkundig museum
* wikipedia
* kb* bloemlezingSchoolmeesters

Hij die, uit vrije keus,
En in zijn achter kamer,
Met hoofdpijn als een hamer,
En volgestopten neus,
Met klemming op zijn water,
En lusten als een kater,
En met een stijven nek,
En vijf gebroken ruiten,
En deuren, die niet sluiten,
En 't Pootjen in zijn kuiten,
Er uitziet als een gek;
Is min nog te beklagen
Dan hy, die drie paar dagen,
In 't woelziek schoolvertrek,
De veestlucht en den drek,
De snotneus, d'Ezelsvragen,
't Afzichtlijk nagelknagen,
Het krabblend luis-verjagen,
De vuile witte kragen,
En 't hartverduiv'lend plagen
Der Jonkheid moet verdragen.


De schoolmeester (1808-1858)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

J.A. dèr Mouw -- 'k Zat, jong, graag in mijn pereboom te deinen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* bloemlezing'k Zat, jong, graag in mijn pereboom te deinen
In de afgeknotte top had ik een plank
Getimmerd, en gevlochten, rank door rank,
Klimop tot rugleun en veil'ge gordijnen.

Mijn zomerzon zag 'k in mijn tuinen schijnen,
Zelf in groen licht op wiegelende bank;
Een open schoolraam galmde in zeur'ge klank
Van kale en korte Karels en Pepijnen.

Zo, daadloos, boven 't leven, kijk ik toe:
Mijn wereld ligt in de avondzon; 't wordt laat.
Mij zelf en and'ren heb ik ondergaan.

'K lach om wie zegt, dat ik mijn plicht niet doe;
En, wachtend, schommel ik op rijm en maat:
Nooit heb ik zo, als nu, mijn plicht gedaan.

J.A. dèr Mouw (1863-1919)
uit: Brahman I (1919)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 29 maart 2011

Benno Barnard -- Op de receptie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* vpro
* Krijg nou de lyriek
Op de receptie

Vrouwen door een sleutelgat kussen, sentiment
uit een man of wat kloppen, blaaskakenwater
drinken met iemand – recepties. Gezwegen nog

van de langszwevende schalen, krabben die
naar je graaien, fronsende kaviaar, op haar steel
draaiende champagne. Verjaardagen, etentjes:

de feestgangers hebben je bankrekening gezien,
je vrouw in haar fles betrapt, je boeken
niet gelezen. Maar leve de antropologie, die

met een snauw ook de bultenaar vlees toewierp;
die op de eerste akker ging zitten, messen en vorken
verzon, de tafel dekte met de kleine ethiek

van manieren – een daad als begraven of bepaalde
dagen onthouden. En dus blaas je een glas
om te heffen, en dus bedenk je een toespraak

om niet te houden, want de volzinnen gillen
wanneer ze in de afgrond vallen. Daar sta je dan:
je kijkt in de wijn. Het gezelschap schraapt je keel,

die keel van de dichter, die niet weet hoe snel hij
moet toasten. Voor de grot is een wind opgestoken
die in de vier kamers van je hart ronddartelt.


Benno Barnard (1954)
uit: Krijg nou de lyriek (2011)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 28 maart 2011

Braga -- Geluk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* Letterkundig woordenboek
* Braga 1843
* Braga 1844
Geluk

Onzinnig sterveling, die op het los geval
U blind en dwaas verlaat in uw vermeetle daden;
Die, als gij u met eer en schatten ziet beladen,
Op de ijdle gunst betrouwt als op een vasten wal:

Lust, Hoogmoed en Fortuin, zijn brozer dan kristal.
Uw honger kiest hen uit; ofschoon zij nooit verzaden.
Het Ware schittert niet: zij leeren ’t u versmaden,
Onwetend hoe lang u ’t Geluk nog dienen zal.

Al komt het als een duive u in den schoot gevlogen,
Denk dat het vleuglen houdt! – Alle aardsche gunst is logen.
Vrees, als het meest u vleit, de wissling van het Lot.

’t Zal hem, dien ’t naauw ten top der grootheid heeft verheven,
Ligt eer de zon nog daalt op 't onvoorzienst begeven.
’t Voert slaven op den throon, en vorsten op ’t schavot.


uit: Braga (1843)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 24 maart 2011

Ingrid Jonker -- Ek het gedink

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* vpro


Ek het gedink

Ek het gedink dat ek jou kon vergeet,
en in die sagte nag alleen kon slaap,
maar in my eenvoud het ek nie geweet
dat ek met elke windvlaag sou ontwaak:

Dat ek die ligte trilling van jou hand
weer oor my sluimerende hals sou voel …
Ek het gedink die vuur wat in my brand
het soos die wit boog van die starre afgekoel.

Nou weet ek is ons lewens soos ’n lied
waarin die smarttoon van ons skeiding klink
en alle vreugde terugvloei in verdriet
en eind’lik in ons eensaamheid versink.


Ingrid Jonker (1933-1965)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Rob Schouten -- Piepstok

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* wikipedia
* interview

* Vuil goedPiepstok

In de avond van mijn overdrijf niet zo
je bent nog zo nee ook weer overdreven
nou mezzo dan maar meno niet
of wijfje maar heel middelbare man
nu ben ik waar ik wezen wil:

tussen de zandbak waar ooit Ineke
objection your honour doet volstrekt
niet ter zake toegewezen
en straks die ik nu nog niet ken
maar waar mijn god wat een gezever!

geniet nu toch eens van het moment
lekkere boterham of ja foldertje lezen
bijgenaamd plezierige leeftijd
en een noch ander ergens overdag.


Rob Schouten (1954)
uit: Spijsamen (2007)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 22 maart 2011

Jan van der Noot -- Nooit en is uw minlijk wezen geweken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* letterkundig museum
Nooit en is uw minlijk wezen geweken
Uit mijn verstand, maar zie altijds present
Uw wezen zoet, uw schoonheid excellent,
Uw aanschijn klaar, ende de zoete treken
Uwer oogskens, die machtig zijn te breken
De straffigheid van een hert, dat gewend
Tot kwade is, en in wreedheid verblend,
Doende ’t zelfde vierige tranen leken.

Uw zuiver haar, zweer ik u op mijn trouwe,
Dunkt mij gemengd te zijn met draâkens van gouwe.
Uw wijnbrauwkens zijn boogskens van hebenen:
De mond koraal, de borst’kens van albaste,
De tanden van ivoor als de gepaste,
Ermkens massijf, en wel gemaakte schenen.


Jan van der Noot (omstreeks 1539 – na 1595)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 21 maart 2011

Coen Peppelenbos -- Fiemel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* weblog
* wikipedia

* Vallende mannen
Fiemel

Bij Fiemel houdt de wereld op,
weggetjes van één auto breed lopen dood
op de dijk waar schichtige schapen grazen
daarachter hazen die op ganzen jagen.

Je hoort geen verkeer, geen mensen.
Nog een paar honderd meter en je valt
van de aarde; van deze plek gingen
mannen te zee en keerden niet weer.

Het is niet erg dat de wereld ophoudt.
Ergens moet een grens zijn
dat is met alles zo, ook met de wereld.
De wereld heeft daar vrede mee.

De klei is zwaar en gescheurd
ondanks de regen en zuigt je vast.
Je weet hoe je kunt verdwijnen
maar het waait te hard en de dag is te nat.

Achter prikkeldraad staat een groepje pinken
goedig te kijken. Koeien met de oertijd
in de ogen. Als het water stijgt met planken in de dijk
dan zwemmen ze zo weg richting oneindigheid.


Coen Peppelenbos (1964)
uit: Vallende mannen (2011)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 20 maart 2011

Henriette Roland Holst-van der Schalk -- Over het eigenlijke in ons

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* iisgOver het eigenlijke in ons en hoe dat te onderscheiden

Het ware-in-ons is dat wat onverloren
’t schokken en geweldig deinen doorstaat
waarmeê ons weze-in-wording zich ontlaadt
van dinge’ in hem die hem niet toebehooren.
Gedachte’ en voelingen, daaruit geboren
vormen iets blijvends dat ons niet verlaat
en dat we als ons hart stil is, kunnen hooren
als een klok die diep onder wat’ren slaat.

Gemak’lijk zijn deze te onderkennen
aan hun vastheid en aan ’t volstandig wezen
dat hun oorsprong uit een weten verraadt,
zooals het niet zwaar valt den uitgelezen
en hoogen geest van een mensch te herkennen
aan iets voortreffelijks in zijn gelaat.


Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
uit: Sonnetten en verzen in terzinen geschreven (1896)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 18 maart 2011

Peter Holvoet-Hanssen -- Levenslied

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia
* vpro
* stadsdichterspagina's Antwerpen

* De reis naar InframundoLevenslied

Uren had ik naar een vermolmde molen zitten blazen
dagen had ik als wit linnen bij de hardharige geiten gehangen
weken mijn zeil naar de schepen gehesen, stand-by
om op te lossen in de eenheid van het ruime sop

Verlepte vruchten, tijdens de wintermaanden verkleumde vogels
over warme landen verteld, mijn spiegel was een plas
in het park – je vond vleermuizen in mijn haar
je spreidde je armen als vleugels en de raven krasten op

Refrein: vuur flikkert om wat verwelkt te verbranden
schedelkap tegen schedelkap – ik laaf mij aan je aronskelk
via de schans van je tere hals naar de knoppen van je rozelaar
hebben jaren hun kans verkeken, switch de schakelaar

Spring van ijsschots tot ijsschots – drenkelingen brullen
in koor: ben je gekapseisd, moet je eronderdoor


Peter Holvoet-Hanssen (1960)
uit: De reis naar Inframundo (Prometheus, 2011)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 17 maart 2011

Ida Gerhardt -- Thuiskomst

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* Ida Gerhardt Genootschap
* kb
* bloemlezinkje

Thuiskomst

Dit is mijn droom – het kleine huis aan de rivier;
het rustelooze scheren van de zwaluw gaat er
langs dak en raam; de roodborst nestelt bij de vlier.
Een schip zeilt traag voorbij; de bel luidt over ’t water.

En als ik nader waar de dijk zich buigt door ’t land,
richt kort zich op die in den lagen tuin gebogen
over de spade staat – en met de vrije hand
weert zij het helle licht beschuttend van de oogen.

Hoe ken ik dit gebaar, hoe is het mij vertrouwd, –
dit sterke opzien van wie daag’lijks naar de lucht en
het wiss’lend, open water turend, rustig oud
werd in dit dijkland en zijn ruime wolkenvluchten.

Er is een scherp herkennen van elkaar en
dan komt zij langs het smalle klinkerpad gelopen, –
maar keert nog terug en stoot de stroeve huisdeur open.
Dit ogenblik. – Wat tellen zóóveel bitt’re jaren?


Ida Gerhardt (1905-1997)
uit: Kosmos (1940)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 16 maart 2011

Jan Lauwereyns -- Parabel voorbij de regenboog (fragment)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* vproParabel voorbij de regenboog (fragment)

(…)

Zo drijven mij
Onder veranderlijke wolken

Gevoelens die ik niet kan, niet ken
Gedachten die mij aanvallen, opjagen

Verraderlijke diertjes, beesten, logica’s
Die mij terroriseren

Van hier naar jou, alles of niets
Van het begin tot het einde

Else, in de armen van Murnau
Hoe linker, hoe rechter

Een symfonie van het grauwe
Je langzame verwelking

Een abstracte beheksing
Die ik niet ken, niet kon

Het ongewilde geweld van mijn jaren
In de roekeloze nacht

(…)


Jan Lauwereyns (1969)
uit: Hemelsblauw (2011)


Misschien is poëzie gewoon taal op haar best?
Poëzie is bijzondere taal.
Zonder taal, geen poëzie, en ook geen mensheid.
- Jan Lauwereyns in het gedichtendagessay van dit jaar, De smaak van het geluid van het hart

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 15 maart 2011

Jacob Westerbaen -- Op het lossen van het kanon in Den Haag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
Op het lossen van het kanon in Den Haag
toen de Ambassadeur van Spanje aldaar vierde het huwelijk van
Koning Filips den Vierde met de dochter van Keizer
Ferdinandus den Derde


De barsche Mars wierd gram en knarsten op zijn tanden,
Toen hij ’t Bataafsch geschut, dat met zijn donderslag
De steden van Filips tot puin te beuken plag
En eertijds beven deed zijn volkeren en landen,
Nu tot der Spaanschen vreugd zoo dikmaals los zag branden.
Dit merkte Venus, die zijn luimen was gewoon:
“’t Geschiedt”, zei zij, “ter eer van mij en van mijn zoon,
Die Flips hertrouwen deên in ’t huis der Ferdinanden.”

Met krijgt de Oorlogsgod een kusje van haar mond:
Zijn opgeheven moed, zijn toorn verdwijnt terstond,
Men ziet de fronsen van zijn grimmig voorhoofd strijken.
“Ik lijd ’t dan,” zei hij, “maar de Koning hou zijn woord,
Of, zoo hij ooit de rust in Neerland weer verstoort,
Zal ik hem ’t Hollandsch Schut doen voelen in zijn Rijken.”


Jacob Westerbaen (1599-1670)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 13 maart 2011

Jacobus Revius -- Onvermogen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* bloemlezinkje
Onvermogen

Zo weinig als men wijn uit netelen kan drukken,
Zo weinig als de Moor kan bleken zijne huid,
Zo weinig als de los zijn vlekken wissen uit,
Zo weinig als men mag van dorens vijgen plukken;
Zo weinig als een steen zich rechten kan of bukken,
Zo weinig als een trom van zellef slaan geluid,
Zo weinig zonder vocht opschieten kan het kruid,
Zo weinig zonder zaad den landbouw kan gelukken,

Zo weinig als een pot zelf wasset uit der aard’,
Zo weinig als een kind zichzelven teelt of baart,
Zo weinig als een lijk kan ploegen ofte delven;
Zo weinig als een huis wordt zonder hand gesticht,
Zo weinig als de dag komt zonder ’t zonnelicht; –
Zo weinig heeft de mens het goede van hemzelven.


Jacobus Revius (1586-1658)Origineel
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 11 maart 2011

Erik Spinoy -- Wat is dat nou voor speelgoedgeld

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezinkje

* Dode kamer
Wat is dat nou voor speelgoedgeld.

Spreekt iemand hier een echte taal?

Massief: een machtige museumzaal
een zwart en wit geblokte kathedraal
van louter bordkarton.

De navel van het plein met beelden
glinsterend na een bui of bruin
van wolken waaiend stof.

In bergen zag je eens een ijskoud sportveld
en een school van golfplaat snelbouwsteen
voor kinderen in een duifgrijs trainingspak.

Kleuters: tot eruptie komende
kraters van kleuren.

Of men jou omhelzen mag?Erik Spinoy (1960)
uit: Dode kamer (2011)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 10 maart 2011

Gerrit Achterberg -- Galeries modernes

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* kb
Galeries modernes

De diepten van de warenhuizen in
ben ik op weg gegaan om u te vinden.
Ik laat mij door de menigte opwinden
tot zachte haast en voetenschuifelen.

De liften zoeven, breken open en
ontlasten zich. Tientallen dringen binnen.
Dicht op elkaar, bij ’t stijgen, ondervinden
wij allen dat gevoel der vogelen.

Op de bovenverdieping weer uiteen,
tot zwevende zelfstandigheid verdund,
lopen wij kristallijnen paden af,
bijna bij engelen. Het is vergund
een blik te werpen in het massagraf,
leunend over de balustrade heen.


Gerrit Achterberg (1905-1962)
uit: Ode aan Den Haag (1953)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 8 maart 2011

Albert Verwey -- Bij Spinoza te Rijnsburg

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezinkje
* Van de liefde die vriendschap heetBij Spinoza te Rijnsburg

De stille grijze dag zag van de duinen
Naar ’t kleine huisje waar Spinoza zat,
En met den voet de plank der slijpbank trad,
En deed van ’t glas de vlakke zijden schuinen.

Het ligt nu tussen kool- en bloemen-tuinen,
En steedse mensen volgden ’t eenzaam pad;
En wat in ’t huis men schoon genamaakt had
Bestuurden lieflijke en geleerde kruinen.

Was de eenzaamheid van ’t landschap schoonste stilte?
Of schreed dat volk door schonere eenzaamheid
Van ’s wijsgeers geest en vond zich dáár tevreê? -

Van gindse groene duin woei een zeezilte.
En toen de stoet geheel was uitgeleid,
Hoorde ik om ’t huisje alleen dien wind van zee.


Albert Verwey (1865-1937)
uit: Dagen en daden (1901)
Over dit gedicht.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 7 maart 2011

Truus Gerhardt -- De polder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl

* De sluier weggevallen
* Bespreking De sluier weggevallenDe polder

Uit het weerbarstig water moeizaam opgewrongen,
door een verbeten wil tot aardklomp saamgeklauwd,
ligt in de ranke omraming van ’t rechthoekig hout
de polder. In de hoeven, mensenschuw, gedwongen

in ’t hartbeklemmend juk der mateloze eenzaamheid:
staalharde levens, als kristallen afgezet
door de getemde grond; gericht naar oude wet,
rechtzinnig, karig van gebaar en woord; geheid

in onwrikbaar geloof, vergroeid met vee en goed
en met de eeuw’ge waarden vast en vroed verweven.
Een diep rechtschapen ras: in zijn eenzelvig streven
de macht’ge wortelstok, waar zich een volk uit voedt.


Truus Gerhardt (1899-1960)
uit: Laagland (1937)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 6 maart 2011

Y.M. Dangre -- Onze voet van oorlog

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* interview
* Meisje dat ik nog moet

Onze voet van oorlog

Wanneer wij de trap oplopen om middernacht
uit onze kleren te schudden, uit onze taal
en al te verwante bewegingen, dan weten wij
dat het bed waakt en wacht en wij,
moe en stoffig van zoveel dagelijkse revoluties,
er toch zullen in stappen op onze oude voeten
van oorlog en schimmelende wellust.

Soms bedrijven wij dan de almaar luiere liefde
als in een winterslaap, want wij hamsteren
onze driften en lieve woordjes niet meer,
verstoppen ons onder de grond van jaren
die ons een voor een hebben uitgegraven.

Maar meestal doen wij niets en wachten
op het vergeten dat wij naast elkaar liggen
begraven in dit bed, dit kilste, stilste
slagveld van lijfgeur en paringsdans,
van vroeggestorven warmtes, want nu
is het koud en voelen wij de trouwe nacht
als een loopgraaf onder de lakens.


Y.M. Dangre (1987)
uit: Meisje dat ik nog moet (2011)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 4 maart 2011

Willem Kloos -- Schimpdicht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezinkje
* vpro

O smousje met uw onanisten-snuit,
Dat laat suceeren u door kleine meisjes,
Die ge opgegrabbeld van den Dam, als buit,
Ontbiedt op vuil-mysterieuse wijsjes,

Gij moest een peren-kerel zijn, die lijsjes
Ophoopend winst loopt langs de straat en kruit
Zijn zwaren wagen voort en voort en wijsjes
Rond-kijkt of iemand voor zijn waar een duit

Of zes wil geven. Man, o man, neen man niet
Een half verdraaid, zich in zich zelf verkniezend
Usurpatoortje, in schijn nog slechts, verliezend

Uw eigen leven Gij wanhoopig knibblend
Met ’s wereld’s grootheid in u zelf steeds kibblend
Gij woudt Artiest zijn, zwakling maar dat kan niet.


Willem Kloos (1859-1938)

smousje – jood
suceeren – zuigen
perenkerel – venter?
usurpator – onrechtmatig bezitnemer

In 1893/94 schreef Willem Kloos een groot aantal schimpsonnetten,
waarin hij veel voormalige vrienden ervanlangs gaf. In onderstaand
sonnet moet (waarschijnlijk) de schilder Isaac Israëls het ontgelden.
Meer over dit gedicht bij Adriaan Venema (blz. 93).= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 2 maart 2011

Truus Gerhardt -- Westland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl

* De sluier weggevallen
* Bespreking De sluier weggevallen
Westland

Een onverschillig zonlicht martelt de elzestammen,
blauw als een lemmet flikkert hard de sloot;
wreed glinstren kassen, waarin giftig rood
tomaten zwellen, zwaar van gulzig bloed. In stramme,
vertwijfelende handen hangt als lood
de uitkomstloze spa; de vleugellamme
gedachten kringen eindloos om het daaglijks brood
terwijl in bergen groente, gistend langs de sloot,
de moeizame arbeid wegrot tot een klamme,
bedorven wal, als de adem van de dood.


Truus Gerhardt (1899-1960)
uit: Laagland (1937)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 1 maart 2011

Chr. J. van Geel -- 3 gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* biografietje
* muurgedicht
De lege plek

Hier waar de bomen stonden put
de wind zich uit als zocht hij naar
hun orde,

hij weet van vloek en ongemak
geen raad, keert op zijn vleugels om
de sterren,

die trekken over hem van kim
tot kim, het dichte zenith door,
hun net.Voorspellend dromen

Ik droomde dat mijn moeder mij opbelde
die middag belde mijn moeder mij op.De armen van het sluisje

Met mist begon de dag,
in mist heb ik gelopen
waar geen de ander zag,
mist die door nacht verdicht
door nacht werd weggenomen.Chr. J. van Geel (1917-1974)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

René Huigen -- Joost van den Vondel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* vpro
* dbnl

* Levenskunst voor jonge mensen
Joost van den Vondel

Zijn het nu madeliefjes, paarde- of boterbloemen,
nog zie ik het tere guichelheil en in het schijngras
de Gratiën verleidelijk aan mijn voeten liggen.
Het is niet de grond die op de natuur veroverd is,
noch zijn het de gebaande paden, die, ter verpozing
van wat hier ingeklonken, verzonken, ter rotting
van dit letterhuis mijn woorden hebben blootgelegd.

De fundamenten van het voetstuk waarop ik rust,
bestaan uit zompig laagveen, zijn de biotoop van het stijve
struisriet en bloeiend wollegras, van de Eriophorum
vaginatum
en van struikheide, door Duivelsnaaigaren
omstrikt. Als ook van de Parnassia, behorende tot de klasse
der Spermatopsida, hier na eeuwen van afwezigheid
gelukkig samen met de dikkoplibelle weer gesignaleerd.René Huigen (1962)
uit: Levenskunst voor jonge mensen (2011)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l