woensdag 29 februari 2012

Jan van der Noot -- Naar de apocalupsis (II)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* letterkundig museum

Naar de apocalupsis (II)

Op een roodverwig dier, hebbende zeven hooien,
Ende tien hoornen ook vol lasterlijke namen,
Zag ik zitten een wijf, stout zonder zich te schamen,
Met peerlen, purper, goud versierd om heur verfrooien:
Zij hadde in heur hand eenen beker van gouwe,
Vol grouwels ende onreins van heurder hoererije:
En op heur voorhoofd stond de naam sekreet onblije
Der grooter Babilon. Ik zag dronken dees vrouwe

Van der heiligen bloed, Jezus’ goede getuigen.
Eenen Engel zeer sterk hoorde ik met luider stemmen
Roepen; “Gevallen is Babylon”, was zijn hemmen.
Uit den hemel hoorde ik een ander stemme buigen,
Zeggende: “Gaat uit heur op, dat gij heurder plagen
Niet deelachtig en wordt, mijn volk, mijn goed behagen”.

                                                      Openb. 17 en 18


Jan van der Noot (1539-1595?)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 28 februari 2012

Gerard Reve -- Op mijn ouderdom

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* nader tot reve
* vpro
* wikipedia
* 29 februari 1996Op mijn ouderdom

Indien ik nog geruime tijd leef, word ik een oud man.
De wanhoop is nog groter geworden,
maar veelvuldiger dan ooit
word ik aangezocht inleidingen, lezingen, hallo,
voordrachten uit eigen werk
te komen houden voor inrichtingen van onderwijs.
Om mijn geitestrot hangt de te wijde boord
van het smetteloze overhemd,
waarop de das met streepjes.
Mijn gelaat is een varkenslederen masker.
Soms, als de samenkomst, wegens fraai weder,
in de tuin van de campus wordt gehouden,
ben ik de enige die het koud krijgt
en huivert in zijn boers nieuw, duur donkerblauw
en aangemeten pak:
het vuur in mij brandt nog maar laag.
Een meisje schrijft alles op, en als ik zeg:
‘Die en die, die vind ik wel een groot dichter,’
dan schrijft ze neer, in groot en leesbaar schrift:
‘Die en die is een groot dichter’.
Als ik mijn eigen door de Dood naar mij teruggevoerde stem hoor,
wil ik schreeuwen dat het geen zin heeft nu allen dood zijn,
en dat ik naar huis wil.
Maar wie begrijpt dat.
Plotseling staat de wind stil, en is er schaduw over alles,
en hijg ik van angst, maar voor wie of wat dan toch,
in Godsnaam?Gerard Reve (1923-2006)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 27 februari 2012

D. Hillenius -- drie gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* historici
* wat gedichten
* dbnl
* audio (met maarten 't hart)


elk ding is de som van zijn antwoorden
lost het op in water? als het kookt?
in welk zuur wordt het helder?
brandt het?
als je weg bent
als je weken weg bent
als ik je dan zie
wie zal ik zijn?wat weten is
het domme weten van aanname
of weten van doordrongen zijn
de wereld die door mijn zintuigen
naar binnen in mijn hersens
steeds het beeld verschikt
geproefd, gevoeld, gewogen
van mij deel is geworden, ik van haar
ach wist ik alles maar van jou, wij van elkaarDoor jou verwachtte ik
verbinding met een andere wetmatigheid
die mij bevrijden zou
uit de gesleten paden
van de eigen tuin
zoiets als rijmdwang
maar dan ongeremd
meeslepend
als golven van zeeD. Hillenius (1927-1987)
uit: De onrust bewaren (1982)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 26 februari 2012

Roemer Visscher -- Menig zou met recht mijn geluk benijen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* literatuurgeschiedenisMenig zou met recht mijn geluk benijen
Om de schoonheid van haar, die mij bemint,
Dan hiertegen zijn mijn oogen zoo zeer verblind,
Dat ik haar geenszins zou kunnen vrijen.
Ik bemin een ander, die mij zet ter zijen,
Zie, hoe rechtvaardig mij de liefde plaagt,
Door liefde mijwaart van die mij mishaagt,
Door liefde t’haarwaart, die mij niet mag lijen.

Waarom ben ik bij d’eene lief en waard?
Waarom is d’ander toch voor mij vervaard?
Dan Cupido wil met gonst mijn lust bedelven:
Want vliedende voor haar, die om mij zucht,
En volgende naarstig, die voor mij vlucht,
Zoo strompel ik rechtevoort over mij zelven.


Roemer Visscher (1547-1620)


rechtevoort = op dit ogenblik, of zometeen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 23 februari 2012

Juliën Holtrigter -- Een ei koelt af in de gootsteen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* De Harmonie
* interview
* website
* Snijderseiland

Een ei koelt af in de gootsteen


Een ei koelt af in de gootsteen.
Een hardblauwe steen in een kraakhelder huis.

Waar komt het verlangen naar straatvuil vandaan,
gore voeten, nagels en snavels?

Waar komt het vandaan, het idee dat alles
wat kan ook moet gebeuren?
Gaat het daarom maar door en door?

Ik roeide de boot zo traag als ik kon
naar een denkbeeldig punt
en liet haar zien:

de wereld bestaat niet, de wereld begint
waar hij eindigt, kijk maar eens
over je schouder, alles wordt inkt.

Hoor maar, alles gaat lopen, vloeit uit.
Ik weet nog: ik liep op straat met dat meisje
en alles zong.

Of er een vuur werd gestookt.
Of van de avond een glas werd geblazen, zo stevig
en zacht, ja, zo klonk het.Juliën Holtrigter (1946)
uit: Snijderseiland (2012)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 22 februari 2012

Nicolaas Beets -- Onvermogen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* coster
* letterkundig museum
Onvermogen

Op eenmaal soms ontwaakt in mij,
Wanneer ik 't minst verwachte,
Van schoonheid en van poëzij
De wordende gedachte.

Een onbepaalde en zoete lust
Sluipt hart en aadren binnen,
Als werd ik in de droom gekust
Door een der Zanggodinnen.

Er ruisen tonen om mij heen,
En schone vormen zweven
In glanzig nevelwaas dooreen,
Die mij het hart doen beven.

De schoonste wenkt mij in 't verschiet
Om tot haar door te dringen;
Ik strek mijn armen uit - zij vliedt,
En al mijn snaren springen.


Nicolaas Beets (1814-1903)


23 februari 1834


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Simon Vestdijk -- Arachne

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* website
* dbnl
* kb
Arachne

Zij was reeds spin voordat zij de godin
Uitdaagde tot een wedstrijd in het weven:
Zij kon aan dunne glinsterdraden zweven,
Die hielden heel haar spichtig wezen in.

Eenkennig en langdradig, niettemin
Schaamtevol hunk’rend naar het huwelijksleven,
Werd zij in ’t duiz’lig werk zoozeer bedreven,
Dat men de armzaligheid van deze spin

Niet meer bemerkte, haar voor vol aanzag, -
De volheid van het flonk’rend weefgetouw, -
En niet meer afmat aan haar zure lach.

De strenge straf verloste haar als vrouw.
Zij leefde wreed en zonder zich te schamen.
Men zag haar veel met and’re spinnen samen.Simon Vestdijk (1898-1971)Arachne

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 21 februari 2012

Boudewijn Büch -- Soms droom ik alle muren leeg

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* website
* dbnl
* kb
Soms droom ik alle muren leeg
Geen tekst, geen regels op papier.
Letterloos en zonder kijkplezier.

Een huis dat in de tijd verzweeg,
dat sterven uit de voegen drijft
waar wonen niet beschrijft
de woorden zinloos langs de wanden,
maar dakloos de bestanden
vervliegen uit het fundament
van deze dode letters D en O.

Een taal voor neergang resistent
onwerkzaam op het doodsniveau.
Gebeiteld in het Lege huis van Leven:
Hier werd verleden nooit geschreven.


Boudewijn Büch (1948-2002)
uit: Verzamelde gedichten (1995)
21 februari 1998

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 19 februari 2012

Frederik van Eeden -- Herleving

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* genootschap
* dbnl
* wikipedia
* kb

Herleving

Ik voel het, ja! zij is mij weergegeven
de zaligheid, die 'k nimmer had verwacht,
Ik voel haar heerlijk in mijn borst herleven,
haar oude, wonderzoete tovermacht.

Het was zo duister hier, van bange dromen
verviel mijn moede geest in doffe rust,
Goddank! de fee des lichts is weergekomen
en heeft mij uit die droeve slaap gekust.

Haar gloed vervult mijn hart, mijn ganse wezen,
en dubbel schoon lacht mij het leven aan.
Het is mij of ik uit de dood herrezen
een ander, beter leven in mag gaan.

Gelijk de lentezon na wintertijden
heel de aard vervult met warmte, licht en gloed,
zo wekt de liefde mij uit smart en lijden
en met haar keert weer de oude levens-moed.

O wereld, lang en droef heb ik geweten
hoe doods en leeg gij zonder liefde zijt
maar de oude beelden zijn verbleekt, vergeten
en om mij heen is 't blijde werklijkheid.


Frederik van Eeden (1860-1932)
uit: Jeugdverzen (1926)20 februari 1902
Goede, diepe slaap. Maar een droom met hevige discussies met Herman Gorter. Hij was een klein poppetje en ik eindigde in woede met hem stuk te breken.
- Frederik van Eeden, Dromenboek


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 16 februari 2012

Clara Eggink -- De tederheid die de stilte is

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia


De tederheid die de stilte is

Stil, op de maanlichtsnaren ritselt een boomvinger.
De wiekslag van de uil is een gedachte van geluid.
Zijn roep ontlaadt de stilte niet.
Zeer ver ten westen zucht het zeeschuim.
De grond heft zich van vocht en vruchtbaarheid.
En twee, die van tederheid welhaast tot mist geworden zijn, zeggen:
Stil, wij minnen.

Stil, daar is het eerste gras weer door de sneeuw bedekt.
Een schuw en donker dier slipt over het schemerende wit
en waarschuwt zonder een geluid.
De maan staat wild en wankel in de wind.
Een zee heft zich in lange duistere deining.
En twee, die uit hun warme schrik welhaast tot glas geworden zijn, zeggen:
Stil, wij moeten sterven.


Clara Eggink (1906-1991)
uit: De rand van de horizon (1954)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Menno Wigman -- Oud-West

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* kb
* weblog tiradeOud-West

                 ‘Merde à Dieu’ – Arthur Rimbaud

We leven hier met Turken, Marokkanen,
   Afghanen, Koerden, sikhs en Pakistanen
      en we zijn bang. En ik, een blanke man,

ni Dieu, ni maître, taai en zonder hoop
   op tuintjes na de dood, ik peil mijn straat
      vanaf drie hoog en zie hoe men verhit

de klok rond bidt, op vale vloeren ligt
   en naar een godshuis draaft waar men vereert
      en eeuwig collecteert. Een zure godheid,

er huist een gure godheid in mijn wijk
   voor wie het bitter knielen is en ik,
      ik troon op mijn balkon en denk: de zon,

kijk dan godverdomme, daar komt de zon
   mijn kamer in gerold, wat zou ik beven
      bij die gloed, wat zou ik bidden als het licht

straks stil en ongestraft de dag dichtschroeft?Menno Wigman (1966)
Uit: Mijn naam is Legioen, Prometheus, 2012= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 15 februari 2012

F. Schmidt Degener -- Illusies

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* historici

Illusies

De zelf-beloofde wonderen van uw jeugd
zijn weggedoezeld tot een schamelheid;
en weggedwerreld is in daaglijksheid,
de tuin vol wilde geur, die niet meer heugt.

Uw jaren vonden banen vast omlijnd.
Het liep als ’t lopen moest en zelden spaak.
Iets anders deedt gij dan uw diepste taak –
en nu ontwaakt gij even voor het eind.

Het binnenspel van uw verbeelding bant
de nutteloze zwaarte van ’t verstand,
in welks omkluistering gij doods moest leven.

Droom weer, droom nog, droom over zee en land,
droom los u uit den dag en droom nog even
een glimp van schoonheid in de droom hergeven.


F. Schmidt Degener (1881-1941)
uit: 55 variaties op een bekend thema (1937)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 13 februari 2012

Ingmar Heytze -- Je had een potlood in je haar

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* website
* wikipedia
* kb
* Je had een potlood in je haar
* Ademhalen onder de maan

Je had een potlood in je haar

De kop was eraf. Ik liep terug naar de deur die
ik met een doffe klap weer opendeed en hield
je (tranen, tranen) vast, we schreeuwden van
jij ook altijd en ja, maar jij ... je duwde een brief

onder mijn neus en ik fietste achteruit naar
het café dat net weer openging. Daarna begon
het grote geluk, hoewel steeds meer lieve kleine
dingen van ons samen in het niets verdwenen

tot die avond in de galerie, ik kreeg je nummer
en we praatten en we praatten en ik sprak je aan,
je draaide je van mij vandaan, ik zag je staan
in silhouet en was verliefd en wist niet hoe je heette.


Ingmar Heytze (1970)
uit: Ademhalen onder de maan (2012)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 12 februari 2012

Adriaan Bontebal -- Boksbal

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* weblog
* de contrabas
Boksbal

Wanneer ik buiten fiets
– ik fiets altijd buiten
ik ben klein behuisd –
en de regen me doorweekt
terwijl ruk- en valwinden
op me inbeuken
zodat ik slalom als
een beschonkene
bedenk ik me

Zolang ik tegen
de elementen vecht
vecht ik niet
tegen mezelf


Adriaan Bontebal (1952-2012)
uit: Overleven met het oorsmeer in de ketting (1996)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 7 februari 2012

Guido Gezelle -- Winterstilte

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* Guido Gezelle-archief


Winterstilte

Een witte spree
ligt overal
gespreid op ‘s werelds akker;
geen mensche en is,
men zeggen zou,
geen levend herte wakker.

Het vogelvolk,
verlegen en
verlaten, in de takken
des perebooms
te piepen hangt,
daar niets en is te pakken!

‘t Is even stille
en stom alhier
aldaar; en, ondertusschen,
en hoore ik maar
het kreunen meer,
en ‘t kriepen, van de musschen.


Guido Gezelle (1830-1899)

spree: sprei
daar: waar
kriepen: treurig piepen= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l