dinsdag 31 juli 2012

P.C. Hooft -- Aan Susanna van Baerle

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* Alle gedichten
* gedichten, tonelstukken en brievenAan Susanna van Baerle,
nu mevrouw Van Zuylichem,
op haar huwelijk

Levend kleinood, deugdenvat,
hemels weelde, werelds schat,
stichteres van blijde branden,
licht der edele verstanden,
flonkerbag in Hollands pruik,
die voor schoonheids prachtig puik
gaat bij jongen en bedaagden,
oogje van het gild’ der maagden:
dank heb Venus, dat z’u veugt
’t oogje bij der mannenjeugd.
Want al is een minlijk oogje
nog zo gauw, zo glad van loogje,
het en heeft geen vollen aard,
voor het wel en is gepaard.


P.C. Hooft (1581-1647)
flonkerbag = flonkerende edelsteen
glad van loogje = sprankelend, vlammend
die voor schoonheid … mannenjeugd =
die onder jong en oud geldt als het toppunt
van schoonheid, de mooiste van het maagdengilde,
Venus zij dank, omdat zij u verbindt
aan de beste van de jonge mannen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Hein Boeken -- Een stad

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wat gedichten
* dbnl
* wikipedia
* historici.nl


Een stad

Schoon is 't geslacht der mensen, daar ze lopen,
Hoge gestalten door de straten voort,
En vrouwen dalen naar de brede boord
Van de rivier in 't midden, dompel dopen

De kannen in het water, hel omdropen
Van 't schitterende vocht, - een enkel woord
Wordt helper-vliegend door de lucht gehoord, -
En heel de stad ligt vol van zonlicht open.

En kindren leren 't leve' in spel en zangen,
Schoon opgebloeide menschen lieflijkheid,
En leren trouw de eerwaardige geboden.

En knapen voelen naar al 't ver verlangen,
Meisjes der zuchten geheimzinnigheid,
En horen 's nachts de aanwezigheid der goden.


Hein Boeken (1861-1933)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 29 juli 2012

P.C. Hooft -- Sonnet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* Alle gedichten
* gedichten, tonelstukken en brievenSonnet

Weg zoete zotternij, fluks, zeg ik, wilt verreizen,
eer dat mijn kranke brein zich t’enenmaal vergekt.
Zo niet, dan angst en vaâr in ’t zotte minnen stekt
En zorge vol verdriet, waarvan het hart mag ijzen:
o Min, uit mijn verstand wilt dan terugge deizen,
gij, die mij het vernuft met loze schijn bevlekt.
Fluks, zoete zotternij, weg, zeg ik, en vertrekt
met uw beloften schoon van ijdele gepeizen.
Dat men der Minnen kracht in zijn gemoed gedoogt
wanneer een vaste grond zich aan uw hoop vertoogt,
is enigszins geraân. Maar die kunt gij niet vinnen.
Te minnen zonder hoop is droom en beuzeling.
Dies, zoete zotternij, vertrekt van hier gering,
weg, zeg ik, en vertrekt uit mijn verwarde zinnen.


P.C. Hooft (1581-1647)


Afkomstig uit Hoofts toneelstuk Theseus en Ariadne, geschreven omstreeks 1602. Ariadne, prinses van Kreta, is verliefd op de Atheense krijgsgevangene Theseus, en probeert zichzelf die dwaasheid uit het hoofd te praten.

verreizen = vertrekken
t’enenmaal = helemaal
vaar = vrees
stekt = steekt
deizen = deinzen
ijdele gepeizen = loze verzinsels
vertoogt = vertoont
is geraân = heeft nog zin
dies = daarom
gering = duidelijk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 26 juli 2012

Michaël Vandebril -- Theme for great cities

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* uitgever
* filmpje
Theme for great cities

in een stad die dichters zuigt
tot zachte geraamtes glijd ik
met de snelheid van een luipaard
langs warme natte tuinen waarin stenen
pauwen en paden zich als draden
gedragen van een cocon
langzaam opgegeten door struiken
en kruinen en het tergend trage
zwellen van schelpen in het vijverwater
slechts een voorbode
van grotere tuinen waarin stenen
pauwen en paden zich als stralen
gedragen van een zon
langzaam opgezogen door struiken
en kruinen en het tergend trage
zwellen van schelpen in het vijverwater
slechts een zucht
van andere tuinen waarin stenen
pauwen en paden zich als deining
gedragen van een bron
langzaam opgedronken door struiken
en kruinen en het tergend trage
zwellen van schelpen in het vijverwater
slechts een zweem de stad kleedt
dichters in doorzichtig vel
ik leef hoog boven de tuinen
met de gratie van een zwaluw
en zie straten van geluk


Michaël Vandebril (1972)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 25 juli 2012

Sasja Janssen -- Omdat

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* website
* uitgever


Omdat

Hij heeft vissenbloed, omdat hij graag verlaten doet.
Mijn gelegenheidsjurk voor die hem huilt
het zijde
de schouders zacht zacht steken eruit, de bruiloftslinten
waarmee je slechts een kat opknoopt. Waar die kat.
Waar die bruiloft. Waar ik. Ik denk bij jou. Tenger jij.

Het is de vraag wanneer de gelegenheid wordt opgeknoopt.
Vraag wanneer het stropen van liefde stopt. Moet ik
de dingen wel scherp zien, kus het missen niet. Kus niet zo.
Verdwenen jij.


Sasja Janssen (1968)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 24 juli 2012

Lammert Voos -- Ondergrond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* voos fruit - weblog
* leest voor - youtube
* recensie


Ondergrond

Zwart onder nagels bloeit karig
schimmelwit. De bloem is een verzameling
kleurige blaadjes, de ziel wortelt aards, kiert
en kruipt, doet tegels lichten, verstikt

slangenkruid. Sta ik vastgeklonken waar
mijn nageboorte begraven is, ruikt de modder
ranzig en dof. Slingert akkerwinde zich
rond mijn benen omhoog naar mijn

geslacht. Door mijn gepoetste bril kijk ik om
me heen, en denk. Horizon is maar een woord voor
eindigheid. Begraaf mij hier, in wat ik herken,
het land dat mij geen angst

aanjaagt. Laat dan een nachtlampje
branden boven mijn steen, wil ik gezien zijn
in het duister, ben ik angstig kind
gebleven.


Lammert Voos (1962)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 23 juli 2012

Frederik van Eeden -- Het looverlied

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* genootschap
* dbnl
* wikipedia
* kb


Het looverlied

Hoe heerlijk onder bladgeruisch te gaan
van groote boomen die in duister staan,
weer naar hun machtig nachtgezang te luistren
hun wijd gezwatel en plechtstatig fluistren.

In langen winter zongen barre twijgen
een ander lied. Zij klaagden, of hun zwijgen
was angstig in den Januari-mist.—
Maar 't loover kwam toch weer—en hoor nu is 't

als een gelukkig volk dat zeegezingt.
Nu juicht het gansche lenteland, er klinkt
fijn geschalmei van voogels in de verte—
zoo fijn en klaar als 't tintelend gesternte

dat door de zwarte bladerschimmen kijkt
en met haar vaag beweegen komt en wijkt.
Ik ga door looverlied en sterreschijn
blij en gerust. Ook in mijn kleine brein

worden nu teedre liedekens gebooren
die 'k liefst mijn teeder lief wou laten hooren.
De wind die 't nachtland als een harpe streelt
in maatgang met mijn stille liedjens speelt.

Als nu mijn ziel reeds in dit brooze huis
het looverlied verstaat en 't zeegeruisch—
zal ik dan niet in sterker lijf herbooren
den juubelzang der gouden sterren hooren?


Frederik van Eeden (1860-1932)
uit: Dante en Beatrice (1908)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 22 juli 2012

Jacobus Bellamy -- Het jawoord

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* literatuurgeschiedenis.nl
* dbnlHet jawoord

Schone, zeide ik tot mijn meisje,
Zeg nu of gij mij bemint?
't Meisje lachte eens, en heur oogjes
Zagen mij al kwijnend aan.
Ik herhaal het, zeg mijn meisje,
Zeg nu, of gij mij bemint?
't Meisje stamelde, en een zuchtje
Glipte van heur lipjes af.
Zeg dan, riep ik onverduldig,
Zeg dan of gij mij bemint?
't Meisje boog het blozend aanzicht
Zachtjes op mijn' schouder neer.
Nu riep ik, van liefde blakend,
Zeg nu, of gij mij bemint?
't Meisje zuchtte — maar, in 't einde,
Zei zij stamelende... Ja!
'k Vong, al kussend, 't lieve woordje
Van heur purpren lipjes af.
En mijn meisje drukte 't zegel
Van heur liefde op mijne mond!


Jacobus Bellamy (1757-1786)
Gezangen mijner jeugd (1782)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 19 juli 2012

Marie Boddaert -- Vivisectie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* wat gedichten
* dbnl

Vivisectie

O, dat ik spreken kon in taal van vuur
Van wat mijn ziel verschroeit: elk woord een spranke
Opstrevend tot getak van vlammenranken,
Heffend vlamkelken naar het hoog azuur!

Ik heb geschouwd in hel van pijn: het uur
Van sterven wreed verschoven; langzaam 't blanke
Fijn-vlijmend staal in 't krimpend vleesch; het janken
Met kunst gesmoord bij 't lijdend creatuur!

Mijn smart, mijn toorn, mijn schaamte om 't helle-wee
Zouden fel laaiend wereld overstijgen:
Onbluschbre kreet van hart dat niet wil zwijgen,
Zengende vloek uit onmachts vlammenzee,
Brandende drang om 't onrecht te bekrijgen,
Dat mensch tot duivlenwreedheid zinken deê!


Marie Boddaert (1844-1914)
uit: Serena (1898)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jopie Breemer -- Trouwdicht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* Erik Bindervoet leest Jopie Breemer
* dbnl

Trouwdicht

Twee mensen zie ik zitten
Die zijn zo blij als ik
Zij opgesierd met gitten
Hij met een mooie sik

Hoera voor die twee mensen
Hoera voor allebei
Je krijgt mijn beste wensen
Een bootram met gelei

Ik wens U ook veel zegen
En koekjes bij de thee
Veel zon en weinig regen
En daaglijks een diner

Nu zal'k mijn dichtaar stuiten
Ik groet u allen zeer
Want ik moet even naar buiten!
Dag! Tot een andre keer!


Jopie Breemer (1875-1957)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 17 juli 2012

J.J. Slauerhoff -- Pomba

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* gedichten
* gezongen in t portugees
* dagboek 18 juli 1927
Pomba

Als een witte kat, naakt en languit
Ligt ze in de zon, in een bed van bloemen;
De borsten van haar boezem komen
Als koepels boven de kelken uit.

Ze is volmaakt blank, behalve de haren
En benen, in zijden kousen zwart;
Blank ronden de dijen zich weer tot waar een
Plek zwart dons ligt als een driehoekig hart.

De wind die door ’t bos in zoele vlagen
Aanzweeft en de bloemen deinen doet,
Schijnt zich meewarig af te vragen,
Waarom zwart blank naakter schijnen doet.


J.J. Slauerhoff (1898-1936)
uit: Soleares (1933)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Gerrit Achterberg -- Aanwezigheid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* kb
Aanwezigheid

Gij zijt bij mij den nacht, den dag, den nacht.
Eens hebt gij het heelal mij toegedacht,
maar dat is tot dit lichaam teruggebracht.
Gelijk de wind die om de huizen is,
zo zijt gij mij een wenseloos gemis.
Ik heb u lief, het is zoals het is.


Gerrit Achterberg (1905-1962)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 15 juli 2012

Rutger Kopland -- Tijd

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* over 'tijd'
* interview
* wat gedichten


Tijd

Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is

en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven

zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg

zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat
een verte voorbij onze ogen

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken
dat ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd

te bedenken hoe nu we leven, hoe hier
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder
de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachten is geen tijd

we stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen wind


Rutger Kopland (1934-2012)
uit: Over het verlangen naar een sigaret (2001)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 12 juli 2012

Bob den Uyl -- De toestand in Rijnmond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* kbDe toestand in Rijnmond
9 mei 1963 22.00

even een kleine opsomming wat ik vandaag zoal heb gedaan
niemand zal mij dat kwalijk nemen
vanochtend kwam hugo huisje bouwen
daarna uit bed en suf in stoel
gekalmeerd door 2 tranquillizers naar ons huis waar modeshow
dacht volkomen onschuldig dat het leuk zou zijn
maar verdomd, er was niets aan
op toilet 2 tranquillizers genomen en naar huis
suf in stoel met essays van snuiter Orwell
gegeten bami met soep voor en vla na
daarna suf in stoel met koffie
daarna tekst gaan schrijven voor film van snuiter Cor
enige bladen met onzin gevuld waarvoor ik hoop 25 gulden te krijgen
ondertussen gekalmeerd door wederom 2 tranquillizers
om 21.45 zakelijk telefoongesprek gevoerd gevolgd door depressie
daarna suf in bed met invitation for a beheading
daarna suf in slaap gevallen door de werking van 2½ slaaptabletten
al met al een goed gevulde dag

zwijnen paren in de parels
voor hen neergeworpen door iemand
daarover verwondert zich niemand
knorrend maken zij hun kleinen

walglijk kieskeurig die beesten
nog weinig verkiezen de modder
toch is dit eigenlijk wel jammer
een fout begaan door de meesten
en nou kan je wel gaan staan lachen
en zeggen van: het is allemaal onzin
maar toch, er schuilt waarheid in
niet overal, maar soms hier en daar
een klein stukje
alleen, het is zo'n enorm klein stukje

kom jongelui, schrijf eens een tevespel
een echt toneelstuk, de acteurs maken er wel wat van
toe maar
en dan kan je wel weer gaan lachen
en zeggen: hallo wat een onzin
en dan moet ik zeggen: akkoord
want dat zeg ik gauw
maar het vervelende is, ik meen dat helemaal niet
dus zijn we geen stap verder gekomen
maar jij weet dat niet
jij hebt breeduit staan lachen
en gezegd van: allemaal rotzooi
maar waar blijf ik dan?

kom jongelui, schrijf eens een aardig stukje
over wat je meemaakt
dat kan soms heel leuk uitvallen
stuur het op naar een tijdschrift
misschien wordt het wel geplaatst
(wel ja)
en nou kan de kritiek wel gaan zeggen: wat een onzin allemaal
en het valt moeilijk dat te ontkennen
maar toch ben je dan de sigaar


Bob den Uyl (1930-1992)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 11 juli 2012

Hans Andreus -- Vreemd lichaam

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* gefilmd portret
* wat gedichten


Vreemd lichaam

Drank – en later een vreemd lichaam:
mijn handen blijven tedere snelle
werktuigen;
mijn mond denkt aan iets anders.

Mijn mond, mijn hele lichaam denkt:
het goede lichaam, het vertrouwde
is hier niet.
Het woont weer in een te zachtgroen land:
gras dat lispelt,
gelogen bloemen.

En hier dit vreemd maar natuurlijk toch
eenzaam lichaam tegen mij aan:
wanneer de morgen komt,
sla ik mijn ogen ervoor neer
en slaap maar
en slaap.


Hans Andreus (1926-1977)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 10 juli 2012

Antony Kok -- Kultuurbeelden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* website= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 9 juli 2012

Agnita Feis -- De koning rijdt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
De koning rijdt

Hij rijdt
te paard,
Hij rijdt
langs 't woud.

Hij kijkt
omhoog.
Hij ziet
slechts goud.

Hij rijdt
in goud.
Hij rijdt
te paard.

Hij ziet
niet wat
er ligt
op d'aard!

Hij rijdt.
Hij rijdt!
Hij schertst!
Hij lacht.

Zijn ziel
is steeds
zoo goed,
zoo zacht.

Hij rijdt
in goud,
Hij rijdt
in zon.

Hij's blij.
Er was
een slag:
Hij won.

Hij blinkt
van licht.
Hij's goed
die vorst.

Hij ziet
toch niet
die korst?
Die korst

van bloed?
Van bloed!
Van bloed!
Van bloed!

Van bloed
in 't bosch!
Van bloed
op 't land?

Van bloed
op kleed
en op
zijn hand?

Het paard ruikt bloed,
Het paard staat stil,
Maar 't paard heeft toch
geen eigen wil?

Hij rijdt
te paard.
Hij rijdt
langs 't woud.

Hij rijdt.
Hij rijdt!
Hij rijdt
in goud!!


Agnita Feis (1881-1944)
uit: Oorlog: verzen in staccato (1915)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 8 juli 2012

Peter Drehmanns -- Zwarte maandag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* website
* Onder nog onopgehelderde omstandighedenZwarte maandag

Met onbekende verwondingen de dag begonnen
gedreven door kostenoverwegingen
graaiend naar noodfondsen, naar tegoeden
terwijl de tijd aan de slapen kaalt.

In het westen welt het einde
in het oosten verhaalt men vandaalschade
en in 's lands kelderboxen
wordt de koers astrant verkracht
in doorzweet vastgoed.

Te land, ter zee en op onmondig papier
gokt de schuldenaar wereldomspannend
op knarsende karrepaarden en
tandenloze vechthonden

en op alle fronten
dankt men zichzelf
af


Peter Drehmanns (1960)
uit: Onder nog onopgehelderde omstandigheden (2012)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 6 juli 2012

Herluf van Merlet -- Bergen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* bio
* dbnlBergen

Nors zwijgen de grijsaards, de bergen,
in mottige mantels van bosbont;
geen schudt zich de mieren van mensen
en 't roos van de sneeuw van de schouders,
hun vuurbloed sinds oertijd gestold
werd kalk in hun kronklende aadren.
De dagen gaan open en dicht
als pauwstaarten trillend van licht
besprenkeld met ogen van zon.
Als derwisjen dansen de nachten
in fladdrende lompen van wolken
en slaan uit de maantamboerijn
gerinkel van stuivende sterren.
De bergen, de grijsaards, zij zwijgen:
het kan niet meer worden als toen
de schepping haar kringloop begon.


Herluf van Merlet (1900-1965)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 4 juli 2012

Pierre Kemp -- Lampjes kijken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* gedichten
* youtube


Lampjes kijken

Moedertje laat na gesnoepte kus
haar kindje zien vanuit de bus
de vele lampjes in rijend vertier:
de stille van op de kade en de brug
en die daar beneden dansen met vlug
geslinger in de rivier.
Ook die van het schoenenmagazijn
op de hoek in helder rood en groen.
Wat doet een lampje nu bij een schoen?
En wat een schoentje bij lampeschijn?
Voor de vrouwen een begeerd
bezit om lang te kijken aan,
want vrouwen, lampen en schoentjes verstaan
elkander nooit verkeerd.


Pierre Kemp (1886-1967)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 3 juli 2012

Peter Knipmeijer -- Kenny bidt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* website
* listeria
* interview
* live


Kenny bidt

Voor me ligt de weg omhoog. Net als gisteren
is er geen genade. Het gaat om winnen
of verliezen. Ik heb te accepteren
dat er meer is dan heroïek. Ik weet dat

al mijn exen lezen. Ze fluisteren
tussen de regels door:
‘Zie je wel, zo slap
was hij altijd al. Geen ruggengraat
genoeg om zich (lees: ons) op te hijsen.’

Los daarvan is er dus die weg. Mijn blik smelt asfalt.
Ergens staat een lul met drietand langs de kant.
Hij staat er ieder jaar te juichen,
wachtend op wat hij verneuken kan.

Vader, geef me Uw Kleinste Voorblad.
Ik ben bang en we gaan zo live.


Peter Knipmeijer (1970)
uit: Listeria (2012)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 2 juli 2012

Aernout van Overbeke -- Op Fytje, Die schoon was; maer Duyvels Uyt haer hals stonk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* moppen van Van Overbeke
* dbnl

Op Fytje, Die schoon was; maer Duyvels Uyt haer hals stonk

F. Gy sweerd me Ritsard, dat uw brand niet is te blussen,
En dat gy niet en doet, als mijn Pourtrait te kussen;
Soo dat de verruw vaek noch aen uw' lippen kleeft,
Hoe komt 'er dat gy My noch kus en gunt, noch geeft?
R. 't Is waer, uw Schildery, die is schier half versleeten
Van 't kussen; maer indien gy wilt de waerom weten?
Waerom dit aen uw' Beeld, en niet aen U geschiet!
De reden die is kort; Uw beeld en aessemt niet.


Aernout van Overbeke (1632-1674)
uit: De rymwercken (1709)


verruw = verf= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 1 juli 2012

J.C. van Schagen - 2 gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* heytze over van schagen
* dbnl

wezen

de dag staat stil, de oude linde wacht
achter de berg bereidt een wolk de nacht
een zakenheer maakt zekerweetgeluiden
de dag, de linde en de wolk
het zwarte water in de kolk
ze weten niets, ze Zijn – heel zachtman

nachtegalen – toen
waar het oude bos begon
bij de brandnetels

dicht is het bos daar
vele eeuwen geleden
stond er een man stil

het was een schemeravond
soms wordt hij er nog gezien


J.C. van Schagen (1891-1985)
uit: Wat dit blijfsel overbleef (1984)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster