zondag 29 juli 2012

P.C. Hooft -- Sonnet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* Alle gedichten
* gedichten, tonelstukken en brievenSonnet

Weg zoete zotternij, fluks, zeg ik, wilt verreizen,
eer dat mijn kranke brein zich t’enenmaal vergekt.
Zo niet, dan angst en vaâr in ’t zotte minnen stekt
En zorge vol verdriet, waarvan het hart mag ijzen:
o Min, uit mijn verstand wilt dan terugge deizen,
gij, die mij het vernuft met loze schijn bevlekt.
Fluks, zoete zotternij, weg, zeg ik, en vertrekt
met uw beloften schoon van ijdele gepeizen.
Dat men der Minnen kracht in zijn gemoed gedoogt
wanneer een vaste grond zich aan uw hoop vertoogt,
is enigszins geraân. Maar die kunt gij niet vinnen.
Te minnen zonder hoop is droom en beuzeling.
Dies, zoete zotternij, vertrekt van hier gering,
weg, zeg ik, en vertrekt uit mijn verwarde zinnen.


P.C. Hooft (1581-1647)


Afkomstig uit Hoofts toneelstuk Theseus en Ariadne, geschreven omstreeks 1602. Ariadne, prinses van Kreta, is verliefd op de Atheense krijgsgevangene Theseus, en probeert zichzelf die dwaasheid uit het hoofd te praten.

verreizen = vertrekken
t’enenmaal = helemaal
vaar = vrees
stekt = steekt
deizen = deinzen
ijdele gepeizen = loze verzinsels
vertoogt = vertoont
is geraân = heeft nog zin
dies = daarom
gering = duidelijk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten