woensdag 30 april 2014

Nicolaas Beets -- De teering

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* online expositie
* wikipedia
* dbnl
* werken
De teering

De Teering – ijslijkste aller kwalen –
Heeft voor 't gezicht een zachten schijn:
Zy nadert niet met felle pijn,
Maar foltert langzaam slechts; zy tergt
De leefkracht met geen schokken; maar
Vermoeit haar, mat haar af; zy vergt
Haar offers traag maar weerloos; zy
Betoont geduld en medelij'
En huichelt met den slag te dralen,
Maar ze eischt haar buit geheel; eerst dan,
Als 't offer niets meer lijden kàn,
De laatste vezel van 't bestaan
Haar laatste kracht ten prooi geeft aan
Haar beul, is 't monster welvoldaan,
En mag zijn buit ter aarde dalen. –


Nicolaas Beets (1814-1903)
uit: José (1834)(Zie ook twee dagboekfragmenten, een van Beets en een van Jan Bastiaan Molewater, over het uitdelen van presentexemplaren van José.)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 29 april 2014

Emma Crebolder -- Asperges me

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* npe
* paar gedichten
* nieuw amsterdamAsperges me

asperges me wie schilde
tussen Rijkswoud en rivier
nu eigenlijk die asperges
wie stak ze in verstilde

morgens uit hun bedden
smal als nonnenbrits
als het landschap hier
waaruit zij zich kan redden

door woede af te pellen
langzaam schil om schil
arrogantie te ontvellen

totdat aardse koelte druipt
vrouw met gedicht en asperges
naar de keuken sluipt


Emma Crebolder (1942)
uit: Vrouwenportretten (1989)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Manuel Kneepkens -- Asperges

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* lastige vragen

Asperges

Op haar kostbaarste kristallen schaal
droeg moeder ze zondags binnen
Asperges
broos ,watertandend voedsel
uit de keuken van de Seraphim & de Cherubim

Gewikkeld in hamrollen, soms
omrankt met peterselie
maar altijd met een kroon
van gehalveerde eieren – gepocheerd
& met fluwelen botersaus besprenkeld

“Uw Rijk kome…”
baden we dan vroom
“Vooral in onze embonpoints…”

En slurpend
waanden wij ons dan op Paasmorgen
in de tuin van de Verrijzenis

tongkussend
als eens Maria Magdalena
de, o, zo bleke ribbenkast van onze verrezen Heer


Manuel Kneepkens (1942)
uit: Au pays du tendre mosan noir (1993)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 27 april 2014

Delphine Lecompte -- De golfspelende engel en de onevenwichtige feeks

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* interview
* npe
* enkele gedichten
* youtube
* poetry


De golfspelende engel en de onevenwichtige feeks

Ik ben geen onevenwichtige feeks, gewoon een pyromaan op de vlucht
De zon gaat onder en in een ander land slaapt mijn vader in mijn bed
Zijn roes uit, als hij ooit wakker wordt zal hij mijn kleerkast openen en blozen
Op de lege beestenmarkt staat een engel helemaal alleen te golfspelen
Hij heeft mij al in de gaten, ik mag zijn badkamer gebruiken.

Er woont nog een bloedmooie kernfysicus in zijn huis
Er staat nog een snoeiharde flipperkast in zijn gang
Dit moest een gedicht worden, maar het klinkt als een verhaal
In de badkamer steel ik bijna niets (drie oorstaafjes, later zal de onevenheid mij irriteren)
Ik kam mijn haren en haat de lokken van mijn vader.

Nee, ik haat ze niet; ik haat zijn ijdelheid
En waarom verdragen zijn feeën zijn zatte opgeblazenheid?!
Waarom kunnen ze hem niet doodsteken, hij is klein en zij zijn met velen
De golfspelende engel brengt zijn materiaal naar binnen
Hij zoent de kernfysicus op de mond, het is te vroeg om jaloers te zijn.

Verbeten speel ik op de flipperkast
Tot ik na vijf uren de score van de kernfysicus heb verbrijzeld
Nu kan ik slapen op de sofa, op mijn kussen dansen caleidoscopische paarden
Maar ik ga niet dromen van stallen noch van hoefbevangenheid
Als er een God is dan is dat oké, en als ik een gebed had dan is dat toevallig verhoord.


Delphine Lecompte (1978)
uit: De baldadige walvis (2014)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 26 april 2014

Alfred Kossmann -- Feestdag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* in memoriam
* Kossmann leest

Feestdag

Mijn vrouw Jeanette
Had te lang geslapen,
Zij was gaar in het hoofd en raar ter been.
We zeiden daarom: we hebben beloofd
Vandaag veel te werken en we gaan alleen
Een klein ommetje fietsen voor we ons daartoe zetten.
Er was veel vertier. Er zwierden vlaggen
De hele stad door en iedereen
Droeg oranje siersels met veel plezier:
Oranje mutsen van dun papier,
Oranje pompoenen op ieders schoenen
En oranje sjerpen om ieder heen.
De kinderen bliezen kartonnen trompetten
(Wie een toeter heeft op een feestdag moet
Aan één stuk toeteren -- geen mens kan 't beletten --
Tot hij gaar in het hoofd wordt en raar ter been),
Het joelen was mooi, maar we hadden geen petten,
We fietsten er enkel maar doorheen.
Toen blies de rivierwind on al tegemoet.
We snoven de geuren. In de verte woven
De kleurige vlaggen, er voeren boten,
En rijzige kranen met grijze contouren
Stonden meer dan menselijk langs de rivier,
De zon wierp met geweldige zwier
Een vuurwerk van kleur over alles heen,
Een waaier van stralen. We hoorden ze klinken
Als ze 't water raakten: iets zilverwits,
Metalen munten op een vlak van steen,
Hel klaterende stemmen, heel schel,
Bijna bits.


Alfred Kossmann (1922-1998)
uit: De bosheks (1951)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 25 april 2014

Johanna Constantia Cleve -- Aan Zijne Koninklijke Hoogheid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Kort dag
* dbnl
* vrouwenlexiconAan Zijne Koninklijke Hoogheid
den heere Prinse van Oranje Nassau,
souvereine vorst der Nederlanden, enz. enz. enz.
bij het geschenk van een exemplaar
mijner Jeugdige Dichtproeven.

Doorluchtig Vorst! versmaad hetgeen mijn harte U biedt,
Het zoo gering geschenk van 't kinderbrein toch niet!
Mijn hart klopt ook voor U, de liefde voor Uw Vadren
En voor 't Oranje-Huis doorgloeit mijn hart en adren:
O Neêrlands dierbaar Vorst! – al is 't een kinderhart,
't Gevoelt ook Neêrlands vreugd, – 't gevoelde ook Neêrlands smart.
Ja, dierbre Redder! ja, nu voelt het ook de vreugde,
Waarmede Uw blijde komst elk Hollandsch hart verheugde:
O zie er gunstig op, hoe 't eindloos dankbaar is,
Vervuld van ware liefde en diepe erkentenis!
Leef lange nog, ja leef voor Neêrlands heil en zegen,
Pluk menig lieve bloem op groene en effen wegen:
God schenke U sterkte en magt, en vestige Uwen Troon,
En geve U een hier na eene eeuw'ge lauwerkroon! –

1813.

Johanna Constantia Cleve (1800-1822)
uit: Lentebloemen (1813)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 23 april 2014

Johnny van Doorn -- Komtocheensklaarklootzak

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* npe
* Nico Dijkshoorn leest voorKomtocheensklaarklootzak

Mijn kamer verhuurd
Voor een uur of 2
Aan enkele verstok-
Te voyeurs:
Een gat in de
Vloer geeft een
Luxueus uitzicht
Op het onderliggend
Temeiersbed &
Bij iedere seance
Kreunt mijn
Krolse kat
Luidruchtig mee &
Via een snelle
Knopindruk golft
De (van een bedrijfs-
Tape afkomstige)
Mededeling – Kom
Toch Eens
Klaar Klootzak –
Door het met
Rococomeubelen
Ingerichte
Naaivertrek &
Tot zielenheil
Van mijn somber
Herfstig wezen
Herstel ik het
Schiet- en avondgebed
In ere &
Iedere nacht
(Tussen haar billen
Ingevouwen)
Spreek ik tot de Goede God


Johnny van Doorn (1944–1991)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 22 april 2014

Adriaan Morriën -- De verloren zoon

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* wat gedichtenDe verloren zoon

Ik droomde dat mijn vader en mijn zuster in
een kamer zaten waar ik binnentrad
als iemand die terugkeert van een reis,
onaangekondigd, hongerig en moe.

Zij zaten aan het middagmaal
en stonden op, onzeker en beschaamd
om redenen die ik zelfs niet vermoedde
en die in hen, omdat ik zolang in een ander land
geweest was, nog slechts sluimerend aanwezig waren.

Waar is moeder? Leek het of ik schreeuwde.
Maar niets veranderde aan hun gehoor.

Mijn zuster was al naar de kast gesneld
om bord mes vork en lepel te bestellen.
Mijn vader at, na een gemompeld welkomstwoord,
en snel verouderend, kalm door.


Adriaan Morriën (1912-2002)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 21 april 2014

Prosper Van Langendonck -- Hoogmoed

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* bio'tje
* wikipedia
* dbnl
* bloemlezingHoogmoed (IV)

Mijne almacht is onmachtig. – Uit mijn hert
was kracht van trots ontstaan, die onmacht baarde.
Het beeft en schokt en brokkelt waar ik terd
in rood verlangen langs mijn zwenkende aard.

Wat ben ik? Wat is Schoonheid, Liefde, Smert?
O twijfel? 't Hoog gevoel van eigenwaarde,
en alles wat uit mij geboren werd
zinkt weer in 't Niet, dat droom noch Godheid spaarde.

Mijne almacht in 't stof! 't Heelal een logen!
en eeuwig Niet in 't hart, en zelfs geen pijn...

En voor den kouden, drogen blik der oogen,
de aarde en de menschen, zielloos als ze zijn!

Ik voel, o God, in deemoed neergebogen,
den zachten weemoed van uw verre schijn.


Prosper Van Langendonck (1862-1920)
uit: Verzen (1900)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 18 april 2014

Inge Lievaart -- Pasen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* necrologietje

Pasen

In het doodspunt van de tijd,
in de donkerste der nachten,
dieptepunt van antimachten,
grondverloren elk verwachten,
werd het Pasen, nieuwe tijd,
nieuwe toekomst, wonderwijd.

In dit morgenlijk begin,
in dit heden van Gods dromen
– leven aan de dood ontkomen –
ingeplant en opgenomen,
gaan wij vol verwondering,
nieuwe mens, de toekomst in.


Inge Lievaart (1917-2012)
uit: Toen werd het morgen midden in de nacht (2005)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 17 april 2014

H.A. Gomperts -- Droom

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* schrijversinfoDroom

Mardemiël met volle armen
en het blinkend zand omhoog,
dons gestoofd en bont bedoven,
zon te warmen achter ’t oog;
en het stuiven van de heide,
zachte boom met volle trossen,
mij verblijdde in een droom:
aangeland na uren varens
door een boog van donkre bossen
– en het wuiven is mij wel,
zachte wuiven van de varens
achter ’t oog van Mardemiël.


H.A. Gomperts (1915-1998)
uit: Dingtaal (1939)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 15 april 2014

Sonja Prins -- komt er een dag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* Cubra
* papieren tijger
* npe

* Portret door Edgar Fernhout


komt er een dag komt er een dag
het is niet moeilijk te voorzien
een wit schip in de haven ligt
het water langs de stenen schuurt
komt er een dag dat hij beweegt

komt er een dag komt er een dag
een grote tent een circustent
het paard met schone benen rent
een vrouw naast mij applaudisseert
komt er een dag dat zij mij kent

komt er een dag komt er een dag
de straten in de buitenwijk zijn leeg
een jongen kijkt een meisje balt
boven hun hoofden welft de lucht
komt er een dag die veilig is

komt er een dag komt er een dag
ik hou van jou jij houdt van mij
wij lopen beiden door het land
de dag die komt is een groot feest
soms lijkt het of hij al begint


Sonja Prins (1912-2009)
uit: Het geschonden aangezicht (1955)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 14 april 2014

Jos De Haes -- Genealogie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* schrijversgewijs
* dbnl
* Azuren holte
* draagt voor
* in 't EngelsGenealogie

Tussen twee heuvelen van Brabant in
is de geschiedenis tot grond verteerd.
Geen steen, geen korrel of hij draagt een zin,
een hand, een hart heeft zich aan hem bezeerd.

Harten, handen, die ‘k ben en die ‘k bemin,
lijfeigenen die anders lijf begeert,
hoe lang hebt gij gewroet, om wiens gewin
zijt gij in zonde en armoe gecrepeerd!

Want uw geschiedenis ben ik ... De grond
en ik zijn al wat rest in deze stond,
twee zuren die elkaar benaderen.

Zij prikken de papillen in mijn mond,
zij zetten ’t virus in mijn aderen,
o stalmeiden en dronkaards, vaderen.


Jos De Haes (1920-1974)
uit: Gedaanten (1954)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 13 april 2014

Ed Leeflang -- Vervoerd

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* in memoriam


Vervoerd

Dat alles niet zo is duurt nu te lang.
Het moet maar zo zijn. De vertrouwde trein
kwam altijd al op tijd. De klimop klit
om hoge winterbomen. Twee zwanen kunnen in
de licht besneeuwde wei niet dubbelzinnig
zo verloren wonen. En in mijn walkman draait
vijfstemmig een sublieme dode. Bleek riet,
gestapelde kisten naast een kas, een meldpaal
voor vergeven lucht en de onmogelijke, door wie
gekozen stippeldas van de man tegenover mij,
geen ding of het begint zijn eigen ode.


Ed Leeflang (1929-2008)
uit: Late zwemmer (1992)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 10 april 2014

Hélène Gelèns -- ik weet ook wel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* npe
* dbnl
ik weet ook wel

jaja ik heb het gelezen, hoe gelukkig ook
het went: gaandeweg huppel en glunder je minder
en minder tot je weer doelgericht doorstapt of ernstiger:
gaat schrijden, tot alles weer flets kleurt en gedempt klinkt
je de wereld verzwaard torst en je niet meer kunt juichen
of sneuer: je gaat schamen voor vroeger gejuich
ik las het maar daarom kunnen krullach en ik nog wel
...ik las ook dat sommige lieven blijven tortelen
op elk moment van de dag zich ineenstrengelen
ik weet ook wel dat het heel anders kan gaan, dat hij
zich bekwaamt in boventoonzang en genot afzweert, dat ik
alsnog astronaut word en naar mars zoef, dat wij
...heb je e.e. cummings niet gelezen, de functie van liefde
is juist de productie van het ongewisse, dus
waarom op de rem trappen en pantsers aanmaken
hoe kunnen we dan nog zomaar beginnen te kussen?


Hélène Gelèns (1967)
uit: applaus vanuit het donker (2014)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 9 april 2014

Rutger Kopland -- 2 gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* biobiblio
* laatste interview
* leest voor
* dbnl
* Verzamelde gedichten


Voorjaarsgedicht

Deze lente gaat het toch weer
over jou hoewel ik er langzaamaan
wel moe van ben
moe van regen, wind, flarden
bedrieglijk blauw in de lucht,
vage beloften van het einde
van de kou.

Ik weet wel dat ik toch weer
van je hou, maar moeizaam soms,
met dat doelloze

van vogels die er van lijken
te houden in regen en wind
te blijven rondhangen
boven het land.

uit: Het orgeltje van yesterday (1968)Vertrek van dochters

Ze moesten inderdaad gaan, ik had het gezien
aan hun gezichten die langzaam veranderden
van die van kinderen in die van vrienden,
van die van vroeger in die van nu.
En gevoeld en geroken als ze me kusten,
een huid en een haar die niet meer voor mij
waren bedoeld, niet zoals vroeger,
toen we de tijd nog hadden.

Er was in ons huis een wereld van verlangen,
geluk, pijn en verdriet gegroeid, in hun
kamers waarin ze verzamelden wat ze mee
zouden nemen, hun herinneringen.

Nu ze weg zijn kijk ik uit hun ramen en zie
precies datzelfde uitzicht, precies die
zelfde wereld van twintig jaar her,
toen ik hier kwam wonen.

uit: Dit uitzicht (1982)


Rutger Kopland (1934-2012)
uit: Verzamelde gedichten (2013)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

H.W.J.M. Keuls -- Ik heb een wijkplaats ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* interview
* eerder bij costerIk heb een wijkplaats in uw hart gevonden,
Daar weet ik mij beveiligd en bevrijd,
En voel ik nog de pijn van oude wonden
Dan druppelt troost van uw aanwezigheid.

Het schijnt bepaald dat wegen elkaar kruisen
En de aarde elken dag opnieuw begint;
Uw stem voert mij naar ’t onweerstaanbaar ruisen
Van hoge bomen in een zoele wind.

Gij hebt een macht de wereld te doorstralen
En ’t is of ik betreed een jong gebied,
Waarin ik hoor de bloemen ademhalen
En gij mij nadert als een levend lied.


H.W.J.M. Keuls (1883-1968)
uit: Achterwaarts (1962)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 7 april 2014

Hans Warren -- Vroeger

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* dbnl
* wikipedia
Vroeger

Vroeger met de zuidenwind
ontving ik soms een boodschap
geur uit je straat, stof van je drempel.

Of met de noordenwind
gaf ik een vogel mee
die een woord voor woord geleerde lofzang floot.

Er waren veel wegen en schepen
en de aarde draaide gewillig,
hier jij, daar ik.

Toen je pas verloren was
bleven er veel denksystemen
en berekeningen om in te nemen
als slaapmiddel.

Later het gevecht met de taal.
Bezweren je leeft en ik heb je nog lief,
want ik zeg het.

Weer later kwam je alleen
in de windstilte van de slaap
soms naast mij liggen.

Nu de wind van alle kanten komt
ontvang ik vaak een boodschap
geur uit je straat, stof van je drempel.


Hans Warren (1921-2001)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 6 april 2014

Dirkje Kuik -- De vrouw spreekt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* wikipedia
* dbnl
De vrouw spreekt

Ik heb en het rijk alleen, nog twee kinderen,
sprak de vrouw, maar voor zich heen.
Dat is misschien niet veel in vreemde ogen,
doch voor een mens van mijn leeftijd,
ik had het nooit verwacht, een been om op te staan.
En ze groeien, het is een pracht, als kool.
Spreek ik ze toe, de diertjes, dan kijken ze
de hondjes heel trots me aan. ik noem dat prijken.


Dirkje Kuik (1928-2008)
uit: Metamorfose


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 4 april 2014

Guido Van Meir -- Marsch van de relativiteit

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia


Marsch van de relativiteit

      Kijk naar de sterren kameraden!
      Kijk naar het vier mament
      Kijk naar de bloemen in de weiden
      en zing dan met ons mee:

Alles is relatief
Alles is relatief
Ook het Evangelie
wordt ooit eens apokrief
alles is 1, 2
alles is 3, 4
Relatief!

      Kijk naar die hond daar kameraden
      Hij denkt er tzijne van
      Zen zit hij naar tverkeer te kijken
      en zingt dan met ons mee

Alles is relatief
Alles is relatief
Want iedere gendarm
is ook een beetje dief
alles is 1, 2
alles is 3, 4
Relatief!


Guido Van Meir (1947)
uit: De eerste Wonderboy peperbak (1967/1983)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 3 april 2014

Willem de Mérode -- De hemelroze

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* website
* dbnl
* graf
De hemelroze

De bleeke lucht is vol van zilvren licht,
Op aarde heerscht een veege schemering,
Rondom de luchter van uw jong gezicht
Verbeeft een blijde gulden wemeling:

Een lach, een oogenglans, die zich verijlt,
Slechts even tegen 't domlend duister blinkt,
Liefkozend aan uw smalle handen wijlt,
Talmt bij de kleine voeten ... en verzinkt.

Onwezenlijk en teêr, o donkren grond
Staat gij: een tengre witte silhouet,
Of God een vluchtige genadestond
Een hemelroze had op aard gezet,

En of die stil voor Hem te bloeien staat,
En de aarde is donker ... en de nacht is lang,
Klaar licht de luchter van uw jong gelaat ...
En ik ben moede en eenzaam en zoo bang ...


Willem de Mérode (1887-1939)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 2 april 2014

J.B. Charles -- De blauwe stoel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* historici.nl
* interview
De blauwe stoel

Ik schreef een huis, ik schreef de vloeren
van rode baksteen maar met witte voegen.
Ik schreef toen planken aan elkander tot wanden.

Ook heb ik niet vergeten een venster
er in te schrijven met vier boerenruiten.
Een ogenblik keek ik voldaan naar buiten.

Wat ik toen zag dat was een dijk achter de weiden.
En had het daarbij nu maar kunnen blijven!
Maar die naar buiten kijkt is al ten halve gegaan:
wat zou ik zien achter de dijk om op te schrijven?

Het was de zee, jawel, maar laat ik nou hebben vergeten
om voor terug in 't huis een deur te schrijven.
Een venster laat wel iemand uit, maar niet er in en
nu kijk ik eenzaam door het raam naar binnen.

Gelukkig, denk ik, kan mij niet worden verweten
dat in mijn haast zonet ik heb vergeten
die blauwe armstoel op de rode vloer te schrijven.

Ach, mocht ik nu maar eenmaal even
mijn rug genoeglijk in zijn leuning wrijven!
Maar ik zal niet gemakkelijk toegang krijgen
tot 't huis dat ik toch eigenhandig heb geschreven.

Voor Wim S.

J.B. Charles (1910-1983)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster