dinsdag 31 augustus 2010

Jan Prins -- De zwerver

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Jan Prins
* dbnl * wikipedia= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


De zwerver

Door den leegen kouden akker
loopt een oude, arme stakker,
zoekend in den harden grond
of-ie geen petatters vond.

Wroetend gaan de zwarte handen,
klapperend de zwarte tanden,
gulzig glimt de grauwe mond
of-ie geen petatters vond.

In den avond nog, bedrogen,
ging de moede schim gebogen,
kroop de zwarte schaduw rond
of-ie geen petatters vond.

En alvorens te beginnen
aan het maal, zei de bazinne
hoe een groote, vreemde hond
zocht, of-ie petatters vond.


Jan Prins (1876-1946)
uit: Tochten (1911)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 30 augustus 2010

Gerrit Achterberg -- Zwerver

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Gerrit Achterberg
* kb * wikipedia * dbnl= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Zwerver

Dien avond kwam ik later dan gewoonlijk
naar boven. In de huiskamer was licht
zag ik door de gesloten deur. Een schicht
van vreugde maakte terstond persoonlijk,
al wat zich uit mij had ontsticht
in stad en menigte. Ik stond koninklijk
in het vernieuwde donker van de nacht,
binnen mijzelve opgericht.

'Ik heb op je gewacht', zei je aandoenlijk,
en kuste mij de dood van het gezicht.


Gerrit Achterberg (1905-1962)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Jan van Nijlen -- De zwerver

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Jan van Nijlen
* wikipedia * dbnl


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
De zwerver

Ik ben vermoeid. Toch ben ik nog gestegen
tot op de heuvel in het late licht.
En vóór mij kronkelen de duistre wegen
van ‘t avonddorp, dat daar verlaten ligt.

Is nu de wereld zoveel eeuwen ouder?
Alles lijkt mij zo vreemd en toch bekend.
Ik mis alleen een vriendelijke schouder,
een lichaam, dat mijn lust voelt en herkent.

Ik ben alleen voor gans mijn verder leven,
er is niets meer dat me aan deze aarde bindt.
En toch, ik voel mijn hart onstuimig beven:
dáár staat een boom, dáár speelde ik eens als kind.


Jan van Nijlen (1884-1965)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 26 augustus 2010

Louis Th. Lehmann -- Griekse geschiedenis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Louis Lehmann
* wikipedia * dbnl

Schoon schip

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Griekse geschiedenis

Opgewiekt boven de
Bontgebiesde zuilen
Zijn de beelden:
Heerlijke, geverfde poppen
Werden als gebleekte botten
Prooi voor geleerde Duitsers

Ook bouwden Duitsers 100 jaar geleden
Postkantoren met witte zuilen
Om de Grieken weer Grieks te maken

O, Griekse Grieken,
Even ongrieks als de klassieken,
Toen ze nog leefden

Teleurgestelden die hierheen kwamen
Om iets te hervoelen van de staat
Die naar men zegt de menselijke geest
Hier heeft gekregen


Louis Th. Lehmann (1920)
uit: Schoon schip (2010)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Astrid Lampe -- Hollands Diep

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Astrid Lampe
* website * youtube * kb

Lil(zucht)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Hollands Diep

mijn vertaalprofesoor denkt dat mijn zinnen kraantjes zijn
ik zwijg expres in alle talen
naar waarheid naakt zegt hij
poëzie stroomt

hij knalt er een Hollandse lucht boven
en de rokken van mijn moedertaal
bollen op gaan breeduit staan
mengen warm met koud
vangen de luchtstroom

een soort luilekkerland van Brussels kant
illegaal te verpatsen

drift drijft de zoom uit mijn bloes

nu in een roes mijn prof
een lint van lokstof door het sop jaagt
de koe naar open veld leidt
waar al mijn diertjes wateren

we stromen over

zo twee druppels water mijn grote liefde
aan de grote rivierarm afgevangen -
heimelijk, in de harde straal van mannentaal
aan mijn bezopen hemel opgehangen
klimt de zon


Astrid Lampe (1955)
uit: Lil(zucht) (2010)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 25 augustus 2010

Piet Gerbrandy -- Blos


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Piet Gerbrandy
* kb * wikipedia

Morgen ben ik vrij

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Blos

Scant adelaïde je waren intiem
in oog van haar dalende memmen?
Glijdt langs haar weg jullie innige band
vol schrijfblokken melk zeep kipkluiven?
Blikt noch bloost zij onkenbaar geverfd
met beestdodende maskers?
Verkoopt zij steeds nee aan je radeloos aanzoek
tot uitjes na lalicht en sluiting?
Laait uit haar blauwgroen geëtst voleinde
geen vurige psalm om geluk op?
Slaan alle geijkte symbolen weer stuk
op haar onverschilligheids klippen?


Piet Gerbrandy (1958)
uit: Morgen ben ik vrij (2010)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 24 augustus 2010

Alfred Hegenscheidt -- Beethoven

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hegenscheidt
* dbnl * wikipedia

Rowan Atkinson doet Beethoven


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Beethoven (II)
Adagio

Meedoogend glijdt een zachte melodie
Rond de aardsche dingen, treurend van verlangen,
En schouwt die dingen aan met oogen, die
Vol tranen van een diep meê-lijden hangen.

En nogmaals keert zij zoo terug; tot drie
Maal heeft haar deining mild hun leed omvangen;
En zwaar gedragen op hun harmonie,
Komt 't weemoedsvolle lied u 't hart omprangen.

Maar schielijk rijst het op; in licht gebaad
Ontplooit het statig 't aetherblauw gewaad,
Waarin de tranen nu als starren gloren.

En 't al aanbidt, gelooft en wil weer hopen,
En komt de moede ziel in u herdoopen,
O ideaal, uit leed der aard geboren.


Alfred Hegenscheidt (1866-1964)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 23 augustus 2010

Alfred Hegenscheidt -- Gluck

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hegenscheidt
* dbnl * wikipedia

Christoph Willibald Gluck


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Gluck
De elyzeesche velden

O zoo gingen, verzonken in zalige rust,
Zacht gestreeld door een weelde uit een wereld van lust,
Geschapen in 't lied aan mijn lippen ontweld,
't Niet verstaan, toch vergaan in zijn smeltend geweld.

Een herinnering komt met een droef geween,
Gaat vreemd door de beemd met haar klacht van beneên;
'k Heb sinds lang reeds vergeten haar melodie,
Maar nog lang stemt mijn zang ze tot één harmonie.

Laat me zwijgen, neerzijgen in zalige rust,
Laat me luistren naar 't fluistren, allen lust onbewust,
Van een zang, door mijn zang in de verte gewekt,
In 't gedoom van een droom door geen leed meer bevlekt.

En 't niet weten, 't vergeten dat hart dat barst,
Onder 't zwellen van weemoed waar 't wee nog in knarst.


Alfred Hegenscheidt (1866-1964)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 20 augustus 2010

Adriaan Jaeggi -- Wolfgang en ik

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Adriaan Jaeggi
* wikipedia * vpro

Mozart op kantoor= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Wolfgang en ik

Ik hoor dat Mozart
is teruggekeerd op aarde
en ik mag hem rondleiden
Hij schrikt van de auto's

Op straat loopt hij
met zijn handen op zijn oren
We gaan een café in
Ik zeg daar is het stiller

We hebben geen geluk
De jukebox gilt en de mensen
Mozart kijkt om zich heen
Waar zit dat orkest

In die kast, wijs ik
en leg hem in tien woorden
het principe van de cd
en de laserstraal uit

Er komt een meisje naar ons toe
Wie is je vriend, vraagt ze
Wolfgang, dit is
hoe heet je eigenlijk

Een paar uur later bij haar thuis
sta ik dorstig op van het bed
In de keuken staat Mozart
het licht aan en uit te knippenAdriaan Jaeggi (1963-2008)
uit: Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten (2002)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.

donderdag 19 augustus 2010

Prosper van Langendonck -- Die Lotusblume

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Prosper van Langendonck
* wikipedia * dbnl


Elly Ameling zingt Die Lotusblume= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Die Lotusblume

Zing mij dat lied, uitzinnig van verlangen,
en toch zoo zalig drijvend lotuslied,
waar Heine's ziel in Schumann's wondre zangen
al de onvoldaanheid van haar liefde giet.

Want aan uw mond, die smart en zegen biedt,
blijft heel mijn wezen blijde of treurig hangen,
wanneer de volle vloed der klanken vliet
in teere vreugde of zonderling bevangen.

Zoo deint, met 'n wislend leven, 't zacht gestreel
van 't golvend lied; wij proeven lust en lijden,
die, beurtlings overslaande, in licht gespeel,
als boutjes door de levensdraden glijden,
en spinnen zuur en zoet, naar 't harte mint ...
Wat vult de ziele, die op 't Eeuwge zint?

6 juli 1902


Prosper van Langendonck (1862-1920)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 18 augustus 2010

J.J. van Geuns -- Tot Schubert

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


J.J. van Geuns
* dbnl


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tot Schubert

Wel is de dichter machtloos met zijn woorden
Naast U die uit de tonen alles schiep,
In wien een beek de liedren wakker riep,
Waar andren slechts het frissche klaatren hoorden ...

Het oude Weenen heeft uw zang gedragen,
U in der kunstnaars blijden kring gekend.
Hoe heeft uw leven zich zoo vroeg gewend
Naar d'eenzaamheid der stille stervens-dagen ...

En wie toen kwam, de dood, zong al zoo lang
In uw muziek, zonder dat Gij kondt weten
Wat toch dien droeven grond gaf aan uw zang,

De dood, die vaak als speelman zich vermomt,
Wanneer bij vrienden, in een tuin gezeten,
De waard met glazen jongen landwijn komt.


J.J. van Geuns (1893-1959)
uit: Het uur der sterren (1928)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 16 augustus 2010

Adriaan Roland Holst -- Schemering

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Adriaan Roland Holst
* dbnl * vpro * wikipedia


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Schemering

Starend verlangen
In schemering
Dooft nu mijn heden
Tot mijmering
Aan wat verging.

En al mijn denken
Dolende zweeft
Heen naar de schemer
Waar droomen weeft
Slaap om wat leeft.

En wakende uren
Dwalen tot aan
De zoom van droomen ...
Ik zie haar gaan,
Maar wijkend gaan.A. Roland Holst (1888-1976)
uit: Verzen (1911)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Alice Nahon -- Avondliedeke

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Alice Nahon

* wikipedia * dbnl
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Avondliedeke (3)

't Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan

Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.

En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...;

Dan voel ik op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen ...
...
't Is goed in 't eigen hert te kijken
En zó z'n ogen toe te doen.


Alice Nahon (1896-1933)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 12 augustus 2010

Jan van Nijlen -- Oud salon

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Jan van Nijlen
* wikipedia * dbnl *Hotel New Flandres

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Oud salon

Zes zware stoelen staan hier langs de muren
En de piano is van ebbenhout;
Aan grijzen wand landschappen met figuren
In zwarte lijsten met een streepje goud.

In zulke kamers is men altijd oud,
De zomerdagen en de winteruren
Zijn even lang, alles is sterk gebouwd
En kan, ofschoon bouwvallig, eeuwen duren.

Er staan, zooals het hoort, voor de gordijnen
Een oude cactus en een clivia,
Die één week bloeien en dan verder kwijnen.

Hier heerscht de vrede, de eeuwigheid bijna ....
In zulke kamers drinkt men oude wijnen
En denkt men rustig over 't leven na.


Jan van Nijlen (1884-1965)
uit: De dauwtrapper (1947)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Jos de Haes -- Zonsondergang (2)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Jos de Haes
* dbnl * verzamelde gedichten


Hotel New Flandres
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Zonsondergang (2)

Hier ergens maalt nu een boerin
gedroogde reptielen tot poeier.
Onder de poolster doopt een Eskimose
harpoenen voor het nieuwe jaar
in haar urine.

Ik ga wat schemeren
en ook met al mijn wangen
op een uier liggen of zitten
onder door nonnen
geplante populieren.

Dan wordt het zeker dag nog
hier of ginder.


Jos de Haes (1920-1974)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 11 augustus 2010

Herwig Hensen -- Er zit een gier te wachten op mijn schouder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Herwig Hensen
* dbnl * wikipedia

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Er zit een gier te wachten op mijn schouder (9)

Vijvers, algen, wieren, lissen,
ratten, slijm en slijk en schurft,
en de stomheid van de vissen.
En dit hart dat niets meer durft

sinds ik, moe en aangevreten,
teer op binnenwaarts kwetsuur
van de schimmels op mijn veten
en de sintels in mijn vuur.

Twijfel drukt op mij zijn grendel;
leegte zuigt mij naar omlaag,
hoop wordt vlucht, geluk wordt zwendel.
Blijft de roekeloze vraag

die wel nimmer af zal laten,
of ik -- in mijn nietig lot --
sappen opzamel in raten
en ooit honing word in God.


Herwig Hensen (1917-1989)
uit: Wij strooien zaden uit en rapen stenen (1981)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 9 augustus 2010

Fernand Handtpoorter -- Ik klem met wortel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Fernand Handtpoorter
* wikipedia * literair Gent

Hotel New Flandres (2009)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Ik klem met wortel

Ik klem met wortel merg en bast
mij aan de grote aarde vast
ternauwernood utopia
en patati en patata,

ruif jaarlijks en betamelijk
en bloei op tijd gezamenlijk
met berk en perelaar en sla
en patati en patata.

Het leven nestelt wonderlijk
in elke scheut afzonderlijk
subtiele metafysika
en patati en patata.

Mij spaart de schimmel en de specht
mij wordt geen raster aangelegd
maar dat ik hopeloos besta
en patati en patata.


Fernand Handtpoorter (1933-2007)
uit: Te sterven zonder dees (1969)
patatí patata = 'enzoverder, enzovoorts' of 'blablaba'* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Marcel Coole -- Op een terras in Kongo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Marcel Coole
* dbnl * Het witte huis (YouTube)

Hotel New Flandres
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Op een terras in Kongo


Zij is zeer blank en blond, en loopt op hoge benen,
wiegt ritmisch met de heupen, drinkt haar whiskey sec.
Zij is Amerikaans van 't hoofd tot aan de tenen,
en bergt achter haar glimlach een brutale bek.

Traag gelijk een filmdiva, daalt zij van de trappen,
Salomonschepterbloem die ademt en beweegt;
alles berekenend, haar woorden en haar stappen,
zichtbare droom die ogen vult en harten leêgt.

Want eensklaps voelen zich de mannen hol van binnen.
Hun eigen vrouwen welken in de tropenzon,
en zélf werden zij veel te moe om te beminnen,
en dronken hard, omdat het niet meer anders kon.

Er schiet een bliksemende huiver door hun vlees,
en hun zopas nog schelle stemmen klinken hees.


Marcel Coole (1913-2000)
uit: Kaluwa. Kongogedichten (1957)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 6 augustus 2010

Prudens van Duyse -- Op 't land

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Prudens van Duyse

* wikipedia * dbnl
* Lofdicht op de Nederlandsche taal

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Op 't land

Lieve, zie dat lindeloover
Klimmen om mijn kleemen huis.
't Spreidt er koelte en geuren over,
Verre van het stadsgebruis.
Enkel schalt daar 't vogelliedje,
Enkel suizelt daar het rietje,
Enkel ruizelt daar het vlietje
Sluimring op het mos, u toe.
Enkel klinkt er 't herdersrietje,
Of 't geloei der gladde koe.
O, daar wilde ik met u leven,
Met u, en ons lievend kroost;
Daar, me reeds naar 't veld begeven,
Vóór nog de eerste schemer bloost.
Na we de onzen zeegnend kusten,
En de zorg in sluimer susten,
Zou mij de avond met u lusten,
Stil bij de opgeklommen maan,
En ik wilde eens met u rusten,
Ginder, waar die kruisen staan.


Prudens van Duyse (1804 - 1859)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 5 augustus 2010

Jac. van Looy -- Oud liedje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Jac. van Looy
* wikipedia * dbnl * ing
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Oud liedje

Het licht is bleek en traag,
De dag is arm en kort.
Wat leeft beweegt zoo vaag...
't Is of gel;eefd niet wordt.

Een ondoorzicht'ge hang...
Een leeftijd arm en kort...
Maar 't oogenbliks-leven is lang
En stilkens eindeloos wordt.


Jac. van Looy (1855-1930)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 4 augustus 2010

Willem Bilderdijk -- Oranje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Willem Bilderdijk
* dbnl * Bilderdijk Museum * kb= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Oranje

Vlecht Oranjen om den hoed!
Holland rijst met nieuwen moed
Uit den schoot der waat'ren!
Huppelt vrolijk in het rond!
Daver Hollands vruchtbre grond!
Laat de vreugde schaat'ren!

Holland grijpt de wapens aan,
Om den vijand afteslaan;
Plant de leger vanen,
En het uitgetogen zwaard
Zal den fieren Leeuwstandaard
't Spoor der zege banen.

Holland blinkt in 't krijgsgeweer;
Holland vlamt op krijgsmans eer;
't Zal zijn haard bevrijden.
En de God, die wond'ren doet,
Zegent aller braven moed:
Hij zal met ons strijden.


Willem Bilderdijk (1756-1831)
uit: Nieuw Liederenboekje op aangename en bekende wijzen,
strekkende tot Opwekking van Vaderlandschen Moed en
gepaste Vreugde in deze belangrijke dagen
(1813)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 3 augustus 2010

Nicolaas Beets -- Liefde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Nicolaas Beets
* dbnl * wikipedia * coster
* letterkundig museum= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Liefde

Liefde lokt een zoet geluid
Uit de dwarsche herdersfluit,
Lacht de lieve vrede;
Klinkt de schorre krijgstrompet,
Op het brieschende genet,
’t Pantser aan, en ’t krijgshelmet
Op de blonde lok gezet,
Trekt ze strijdwaart mede.

In de feestelijke zaal
Blinkt zij in haar blijdste praal,
Regelt scherts en zangen;
Waar de meiboom is geplant
En de landjeugd, hand aan hand,
Omspringt naar den boerschen trant,
Naakt zij met haar rozenband,
Huppelt ze in de rangen.

Zij regeert op ’t blijde veld,
Zij, in ’t woelig krijgsgeweld,
Zij, in ’t hofgewemel;
Sedert ’s werelds eerst begin
Voerde zij haar wetten in;
Ze is gedaald van hoger tin;
Enkel hemel is de min,
Enkel min de hemel.


Nicolaas Beets (1814-1903)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 1 augustus 2010

Willem Wilmink -- Echtpaar in de trein

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Willem Wilmink

* wikipedia * kb * dbnl= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Echtpaar in de trein

voor WobkeMet de allerliefste in een trein
kan aangenaam en leerzaam zijn.
De prachtig vormgegeven stoel
geeft allebei een blij gevoel.

Voor ‘t verre reisdoel kant en klaar
zit ik dus tegenover haar.
De trein maakt zijn vertrouwd geluid
en zij rijdt vóór-, ik achteruit.

We zien dezelfde dingen wel,
maar ik heel traag en zij heel snel.
Zij kijkt tegen de toekomst aan,
ik zie wat is voorbijgegaan.

Zo is de huwelijkse staat:
de vrouw ziet wat gebeuren gaat,
terwijl de man die naast haar leeft
slechts merkt wat zijn beslag al heeft.

Van nieuw begin naar nieuw begin
rijdt zij de wijde toekomst in,
en ik rij het verleden uit.
En beiden aan dezelfde ruit.


Willem Wilmink (1936-2003)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l