zondag 31 augustus 2014

Alfred Kossmann -- Herfstlied

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* in memoriam
* Kossmann leest


Herfstlied

Trompet, de geweldige
Stoot van de zomer is uitgeblazen. Hij zet
U achteloos van de lippen, u de enig geldige,
U de enig krachtige in dit orkest van klachten,
Hij sluipt weg in de nacht.
En wat ons rest
Nu gij ons zijt ontnomen?
Ach de kleine strijkers van verlangen,
Ach de kleine pijpers van onthulling,
Ach de cello’s van de tranenzware dromen.


Alfred Kossmann (1922-1998)
uit: De bosheks (1951)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 29 augustus 2014

Herman Gorter -- Zooals de maaiers 's avonds huiswaarts gaan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bwsa
* historici
* bloemlezing

Zooals de maaiers 's avonds huiswaarts gaan,
verzadigd krachtig, in het hoog gezag
des avonds met in 't oog vierkant de dag
van licht, waardoor zij zwaaiend zijn gegaan.

Zoo ga ik ook, terwijl de groote maan
kogelend voortgaat langs de stroeven dag
der nacht die 'k even koperhel òpzag,
mijn armen en mijn hoofd zijn welberaan.

Dit heb ik zóo en dit ook zóo gedaan,
mijn beenen gaan nog rustig door het werk,
mijn borst dringt voor, mijn oogen zien naar 't rusten.

De slaap heeft breed zijn dommelende kusten,
daar zal ik als op steenenblauwe zerk
slapen, de schouders moe van 't hangend gaan.


Herman Gorter (1864-1927)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 28 augustus 2014

Emile van der Borch van Verwolde -- Een lied van ernst

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kort dag
* wikipedia
* npe
* epibreren
* boekenwereld
Een lied van ernst

Een vreemde pijn wacht waar ’t leven begint
en de beet van het bloed is een bitter kwaad.
Een mensch is geboren, komt als een kind,
en zal gaan als een vreemde. Maar wáár hij gaat,

slaat een hart de tijd en het leven af,
zonder zin, zonder wil, – het slaat altijd door, –
op het bed bij de liefste, alleen bij het glas,
het slaat en het slaat zichzelve teloor, –

en wat hij geleefd heeft is walg en hoon,
en wat hij nog leven zal volgt in dit spoor, –
de vrouw die hij liefhad baart hem een zoon,
en of hij nu doodgaat, het leven gaat door.


Emile van der Borch van Verwolde (1910-1943)
uit: Verzamelde poëzie (1979)
glas = uurglas, zandloper• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 26 augustus 2014

G.J. Resink -- Ree

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* schrijversinfo
* Fens over ResinkRee

Ik kan in haar een hert omhelzen
van de hoefjes in de wreven af
langs elpenbeen in hindehuid;
de navelkruin op de borst der buik;
de ogen glanzend in de tepels
tot aan het groot gewei der armen
welks toppen firmamenten dragen –
en verder niets dan oerwoud, oerwoud.


G.J. Resink (1911-1997)
uit: Transcultureel (1981)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

J.C. Noordstar -- Meester (II)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* schrijversinfo
* 'De tombe van J.C. Noordstar'
Meester (II)

Meester noemt het vrije veld het zijne
en verhart der uren trage spoed;
wat ’t kastanjeblad ontrimp’len doet
is des morgens zwaarte – wát ook verdwijne.

Ziet gij in het stilaan gloeiend vloeien
Julimorgens onverlijkbare oogst
rijpen in ‘t verschiet en op het hoogst
uwer dagen goudkevertjes gloeien?

Eenmaal toen gij ook zo zat als zij,
Rijpte ’t goud u in de blauwe einder,
’t grof vioolspel in de blonde wei;

dan wel ’t mocht der garven volle last
’s landmans harde last u doen bevrijden
’t ver geluk door u steeds misgetast...


J.C. Noordstar (1907-1987)
uit: De zwanen en andere gedichten (1967)Meester (I)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 24 augustus 2014

Drs. P -- Engels & Taal is een raderwerk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* fansite
* interview
Engels

Er werd door 't eilandvolk een taal bedacht
(Op 't oog coulant: haast geen grammatica)
Waarin de vreemdeling zich zou verslikken

'Advisable maar admirable!' 'Ja!'
'Recite maar recipe!' 'Ze zullen schrikken!
Wat dacht je van trough, plough, through, rough en though?

En om het nog een beetje aan te dikken:
Sieve mag niet rijmen op believe? 'Just so!'
Dat hebben wij er prima afgebracht -

De spelling gek, de uitspraak abnormaal
En wacht maar af: dit wordt een wereldtaal!

uit: Drs. P révisé (2005)


Taal is een raderwerk

Taal is een raderwerk
(slecht onderhouden hier)-
Uiterst vernuftig
En steeds in bedrijf

Sommige wielen zijn
Weinigbetekenend
Maar wel onmisbaar
Dat staat buiten kijf

uit: Zeslettergrepigheid (2009)


Drs. P (1919)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 22 augustus 2014

Frits Dalenoord -- Kamers voor Klee

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
Kamers voor Klee

Maanpension, gepleisterd
van sigarettenas en sparretakken.
Vestaalse, vrijwel maagdelijke
tennisspeelsters balanceren,
lila van het baden,
met asbakken op het hoofd
over de hoge balustraden.

Een gong gromt, gewekt
door de slaapwandelende penis
van de manische drummer
die in zijn jungle
zo doodalleen is.

Omtrent de telefooncel
het boeren
van een darmzieke koe.

Achter haar drukke deur
bidt moeke de hospita
om wereldvrede
en reeds geven
drie bengaalse standwerkers
in een van de erkers
een nummer nirwana weg.


Frits Dalenoord (1919-1985)
uit: Ontdekkingen van de nachtwaker (1978)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 20 augustus 2014

Paul Snoek -- Vierde gedicht voor Maria Magdalena

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* muurgedicht
* bloemlezinkje
* duiding van dit gedicht door Paul Claes
Vierde gedicht voor Maria Magdalena

Je ogen smelten in hun duister licht.
Je koude haar is een doorwaadbaar weefsel
en op je nauwelijkse lippen ligt
de oude dauwglans van je lauwe speeksel.

Je siddert en uit trillingen bestaat
je naakte slaap. Bijna alsof je luistert
of aan mijn niemandsmond een kus ontstaat
en ik mijn adem in je adem fluister,

of huiver met mijn lippen aan je hals
en aan je borsten, de gebenedijde,
terwijl ik in je lichaam vloei, zoals
een weinig wijn verdwijnt in rode zijde.


Paul Snoek (1933-1981)
uit: Gedichten voor Maria Magdalena (1971)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Anne Broeksma -- Voetstappen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* npe
* ipoetry
Voetstappen

vanaf het moment dat je geboren wordt
beginnen er twee schoenen te lopen,
kleine mechanische voetjes
ergens op de aardbol, en heel langzaam
lopen ze naar je toe

iedereen heeft een paar schoenen
ze hebben een eigen route, een eigen tempo
je ziet ze niet en je hoort ze niet
tot de voetstappen er op een dag mee stoppen
dan komen ze bij je aan

zolang de mijne maar geen zwarte schoenen zijn
met van die lage hakken, voor elke gelegenheid geschikt
die vertrouw ik voor geen meter
als het zwarte schoenen zijn doe ik niet open


Anne Broeksma (1987)
uit: regen kosmos kamerplant (2014)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 19 augustus 2014

Maurice Gilliams -- Elegie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* mauricegilliams.nl
* interview door Ischa MeijerElegie

Zondag op het land.
Roken en door 't venster staren:
linden voor de gevel,
trage knapen gaan voorbij.

Zomeravond op de velden
en de verre treinen kan men horen.
Grachten die naar heimwee smaken,
vergezichten, klokken die mij plagen
komen 't hart zijn honig roven.
En de dorpen die ik door wil trekken,
waar de bruiden wonen,
waar de boten varen op de stromen,
roepen mij in ‘t dalend donker:
in het koren staat een huis.

Maar ik toef hier voor het venster
van een boerenkamer
waar een stoel de stilte tekent
en de bloemen bruin verwelken
in een glas groen water.


Maurice Gilliams (1900-1982)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 17 augustus 2014

J. Presser -- Men kust bij voorkeur in de regen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* ing
* schrijversinfo
* jhm


Men kust bij voorkeur in de regen
En drukt een vrouw tegen zich aan:
Men is op één uit duizend wegen
Een eind in stilte saamgegaan
En heeft zijn armen eens geheven
En om een ranke leest gelegd.
Wie is het eerste staan gebleven?
Wie heeft het eerste woord gezegd?

Pas achteraf heb ik bedacht:
Iéts sprak, terwijl wij beiden zwegen:
'Ik heb je lief... het ruiste zacht;
Ach, kus vooral toch in de regen...


J.Presser (1899-1970))


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 16 augustus 2014

I.D. Du Plessis -- De profundis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl

De Profundis

I

Met loodswaar voete kruip die nag verby.
Dof soos 'n dodeklok slaan elke uur
Wat so onwillig deur die hede gly.
Vergeefs om in die duisternis te tuur!
Vir dié wat onderneem het om te stry,
Verskyn geen letters op die donker muur;
Om stil te werk en stiller nog te ly,
Is al wat ek durf vra in hierdie uur.

Vir ons die voorreg om te swoeg en buk;
Vir ons die lewenslas en struikelgang.
Vermetele wat na nog meer verlang,
Vergeefs strek jy die hande om te pluk,
Want onbereikbaar aan die takke hang
Die blanke vrugte van ons sielsgeluk.


II

Wanneer ons, uit dié afgrond teruggekeer,
Waar ideale in die mis verdwyn
En rooitong vlamme van die hartstog skryn,
Ons hande strek na wat die kwade weer:
Die hulp van vriende wat ons heil begeer
En, sterker in die stryd as ons, die wyn
Van medelye giet deur samesyn,
Laat dit 'n troos wees: ons het ook probeer.

Die lug weergalm van stemme wat ons roep
Om, struikelend, tot die einde toe te stry;
Al word die offerbloed vergeefs gepleng
Om met die trane van berou te meng.
Geen misdaad wat hier onvergeeflik bly
Behalwe as ons weier om te stry.


I.D. Du Plessis (1900-1981)

* De Profundis (‘vanuit de diepten’): 1, 2• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

J.J. Slauerhoff -- De Profundis (2)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* letterkundig museum
* over dit gedichtDe Profundis

Er toeft veeg licht bij de ramen,
Die ratelen in den wind.
Is het een geest goedgezind
Voor bedroefden en eenzamen?

Of kijkt het van daar spottend toe
Hoe ik me op mijn leger wentel?
(Ik weet later nooit meer hoe
Ik het uithield, de pijn en ellende.)

Zooals zij die ik liefheb en haat,
Die teeder en bijna rein
Bij me komt, en weer gaat,
Zij houdt niet van duister en pijn.

Nu dooft het licht bij de ramen,
De wind heeft het weggerukt.
In het licht is alles mislukt,
Misschien komen we duister samen.
Luister, de wind huilt verrukt.
Het duister kome. Amen.


J.J. Slauerhoff (1898-1936
uit: Al dwalend (1947)
* De Profundis (‘vanuit de diepten’): 1, 2• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

De schoolmeester -- De Profundis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* letterkundig museum
* wikipedia
* kb
* bloemlezing

Dit is een van de weinige niet-humoristische gedichten die De schoolmeester schreef.De Profundis

Wat doolt ge alleen door 't boschjen,
En krijt uw oogjens uit? ...
Lief kind! waar is uw blosjen?
My dacht, gy waart de bruid? ...
... Wat ziet ze er aaklig uit!
Haar kaakjens ingezonken,
Geen leven in haar lonken,
Geen roosjens om haar mond,
Haar lijfjen gantsch geslonken,
En slechts haar keursjen rond!

Daar zit ze in 't doodsch vertrekjen,
By 't uitgeteerde vuur,
In 't koortsig morgenuur,
Met bleek en bibb'rend bekjen,
Op 't slaap-loos ledekant...
Getuige van haar schand,
Haar hand op 't lieve nekjen,
En over 't smartlijk plekjen
Haar andere lieve hand.

"Reeds meer dan dertig weken
"En nog, en nog alleen!...
"De rest is ras verstreken.
"Mijn God! wáár moet dit heen?
"Geen moedera in die stonde,
"Waar reeds mijn hart voor beeft,
"Geen moeder by mijn sponde,
"Geen vader, die de zonde
"Van 't schuldig kind vergeeft!

- "O! dat ik nog in 't wiegjen lag,
"En als lief gelaat dier moeder zag,
"Die als een traan my blonk in 't oog,
"Zich knielend by mijn wiegjen boog,
"En kuste en streelde, en koosde en zong,
"Tot weër de slaap haar kind bevong:
"O! dat ik nog in 't wiegjen lag
"En 't lief gelaat dier moeder zag!

"De moederlijke stem is zoet,
"Vooral daar zy 't uit liefde doet,
"Wanneer zy voor haar schreiend kind
"Het sussend wiegelied begint. -
"O stil geluid, vol melody!
"Ach, lieve moeder, kom tot my!

"Ach! dat ik nog mijn vader had,
"Die daag'lijks naast mijn wiegjen bad.
"En toen hem 't kind bevatten kon,
"Zijn eerste les met God begon...
"O duizlend brein! ... o wiegeklank...
"Kom, moeder, kom,uw kind is krank...
"Ach! dat ik nog een vader had,
"Een moederlief, die voor my bad!...!

-Nu zinkt ze snikkend neder
In 't sprakeloos gebed. -
Doch, van omhoog wordt teeder
Op 't biddend kind gelet!...
De rust der ziel keert weder,
De vlaswiek is gered! -

En toen nu 't uur der smarte,
Arm schaapjen, voor u sloeg,
En toen uw krimpend harte
Van God ontferming vroeg...
Toen zaagt gy, in die stonde,
Een moeder, die uw sponde
Hulpvaardig nadertrad,
Een vader, die uw zonde
Vergaf, en voor u bad!

De schoolmeester (1808-1858)
* De Profundis (‘vanuit de diepten’): 1, 2


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Guido Gezelle -- De Profundis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* Guido Gezelle-archief
* bloemlezing


Dit gedicht minus het eerste en laatste vers is Gezelle's vertaling van de psalm De profundis clamavi ad te Domine


De Profundis

De profundis! klonk de bede,
De profundis! zuchtte 't huis,
't huis, en al die knielden mede,
in godvruchtig stemgedruis.

Uit de diepten roepe ik, Heere,
hoor, ik bidde u, naar mijn stem!
wil uwe oor te mijwaart keren,
die om bijstand biddend bem!

Sloeg gij al mijn zonden gade,
Heer, wie 'n zou niet ondergaan?
Neen, bij u daar is genade,
Heere, uw spreken houdt mij staan!

Staande blijve ik op uw spreken
en ik hope in u, o Heer!
van het vroegste morgenbreken,
tot des avonds wederkeer.

Want bij u is medelijden,
is verzachten des gekwels,
groter als het wederstrijden,
als de boosheid Israëls.

Heere, dat hij ruste in vrede,
zei de priester, ende wij:
Dat hem, in alle eeuwigheden,
't hemels licht geschonken zij!

De profundis! zong de bede,
De profundis! zuchtte 't huis,
zuchtten al die knielden mede,
met verstervend stem... geruis.


Guido Gezelle (1830-1899)
uit: Kerkhofblommen (1858)
* De Profundis (‘vanuit de diepten’): 1, 2


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 15 augustus 2014

Ida Gerhardt -- De Profundis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* genootschap
* kb
* website
* wat gedichten
De Profundis

Hadden wij nimmer nog zwanen gezien,
zòuden wij hen op het water ontwaren,
o, wij zouden van vreugde vervaren-
lachen en schreien misschien.

Hadden wij nimmer nog zwanen gezien,
vlogen zij òver met ruisende slagen,
o, wij zouden dit duister verjagen-
eindelijk bevrijd zijn misschien.


Ida Gerhardt (1905-1997)

* De Profundis (‘vanuit de diepten’): 1, 2• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 13 augustus 2014

Paul van Ostaijen -- De Profundis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* nagelaten gedichten
* deel uit 'Bankroet Jazz', naar een scenario van Van Ostaijen
De profundis *

Wij zijn de overwonnenen
op de zuiderstrook der lage landen langs de zee
De zee was niet ons goed
al schuren hare zoute waatren zuiver ons strand
van bitterheid
Soms is een plant ons goed nog
en dieren
Ik meen daarmee buiten de paarden
schepershonden van Mechelen of Groenendaal
die na de schilders de roem van Vlaanderen
over de grenzen dragen
Herkennen zij in ons hun maats
der volle maat
van slagen
Zien paardenogen aan wier staren
het denken om het leed verglijdt
in de verte
de ster die ons niet begeleidt
Om de geraniën die aan de vensters onzer hoeven God roepen
met haar meekraplakken stemmen
schokt de stilte en het verstarren


Paul van Ostaijen (1896-1928)

* De Profundis (‘vanuit de diepten’): 1, 2• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 12 augustus 2014

Cola Debrot -- De Profundis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* letterkundig museum
* dbnl
* wikipedia
* parlement
* schrijversgewijs


De profundis *

Door nacht’lijk blauw, in mijn angstdroom gevloden,
verdwaal en dool ik met verhaaste tred,
uit mijn onzalig, zij ’t behaaglijk bed
straks naar mijn wanhoop of mijn doem ontboden.

Een nieuw hart heeft die U aanroept van node,
O Heer, een nieuw hart en een nieuwe mens.
Verlaat mij niet! Leen aan mijn vurige wens
het oor! Ik klaag mij aan, een levend-dode!

Ik ben geschapen naar Uw Eeuwig Beeld.
Zo Gij niet redt, tot wie zal ik mij wenden,
die mij mijn zondige loopbaan niet verheelt

nu ik U smeek: gord mij met moed de lendnen,
opdat ik in mijn wanhoop niet verspeel
’t blank licht, waarin mijn nacht koom’ tot zijn ende.

(vrij naar Quevedo)


Cola Debrot (1902-1981)

* De Profundis (‘vanuit de diepten’): 1, 2• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Martinus Nijhoff -- De Profundis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* dbnl
* wikipedia
* ing
* graf


De profundis *
    Rondeel voor muziek

Dood, ondragelijk is je straf:
Je hebt mij mijn vriendin ontnomen,
En voorts, nog niet tot rust gekomen,
Nam je mij niet mijn liefde af.
Mijn kracht en weerstand nemen af;
Waarom heb je juist haar genomen,
Dood?

Daar 't eenig hart dat God ons gaf
Stierf, moet het leven mij ontstromen,
Ja, moet ik tot een leegte komen
Als die van beelden op een graf,
Dood!

    Naar Villon


Martinus Nijhoff (1894-1953)
uit: Vormen (1924)

* De Profundis (‘vanuit de diepten’): 1, 2• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 10 augustus 2014

J.J. Slauerhoff -- De Profundis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* letterkundig museum
* over dit gedichtDe Profundis *

Waar de zee zwart wordt van diepte, en wrakken
Niet verder zinken – vaste sterren worden
Over der onderwereld plantenhorden
Die plomp als rotsen kiemen, noch vertakken,

Wacht – onder wijd en angstig ledig zwijgen,
Als dood diep in een geest die zich niet kent,
En drukt een stilt', nooit opgeheven dreigen
Der laatste rampen, steeds weer afgewend,

Den drenkelingen, die zijn afgedaald.
Zij merken helsch herleefd dat zij niet mogen
Vergaan, maar eeuwig met gesperde oogen
Een nacht inzien, die opklaart noch vervaalt.


J.J. Slauerhoff (1898-1936
uit: Eldorado (1928)
* De Profundis (‘vanuit de diepten’): 1, 2• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 7 augustus 2014

Jacobus Revius -- Wereld

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* bloemlezinkje
* canon van Overijssel
Wereld

De wereld is vervuld met droefenis en klagen,
Vol snode lastering en vol onwaardigheid,
Vol vuile ogen-lust, en vol lichtvaardigheid,
Vol onverdiende haat en dodelijke lagen,

De wereld is vergift met wroegen ende knagen,
Vol stage wrevelmoed en vol hovaardigheid,
Vol ongebonden zucht en vol kwaadaardigheid,
Vol zonden opgehoopt, vol opgehoopte plagen.

O herten! die nog zijt van hare strikken vrij
Vliet verre van dees trouw- en liefdeloze prij*.
Al isse nog zo schoon versiered en bepereld.

Vraagt niet, hoe kan het zijn, dat zij zo goddeloos,
Zo eervergeten zij en overgeven boos?
Eilaas! het is omdat de wereld is de wereld.


Jacobus Revius (1586-1658)
* prij = “verachtelijk menschelijk wezen […] in 't bijzonder 
 als schimpnaam voor een vrouw.• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Anoniem -- Bemoediging

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* over de mogelijke herkomst van dit gedichtje

Bemoediging

Een mensch lijdt dikwijls ’t meest
Door ’t lijden dat hij vreest,
Doch dat nooit op zal dagen.
Zoo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft.

Het leed dat is, drukt niet zoo zwaar
Als vrees voor allerlei gevaar.
Doch komt het eens in huis,
Dan helpt God altijd weer
En geeft Hij kracht naar kruis.


Anoniem (19de eeuw)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 5 augustus 2014

Gust Gils -- staplied van de rauwkostvreters

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* muurgedicht
* zevenmaal zeven haikoes
* citaten
staplied van de rauwkostvreters

bericht aan een grote konservenfabriek:
jullie moeten het absoluut gaan verdommen
om nog langer met jullie inbliksels
het leven bont en blauw te maken –
jullie zouden koning pest himself
in schijven snijden in dozen doen
overgoten met een gezellig sausje!

welnu ontstop jullie oren
van oorsmeer tot aan de lippen geperst:
de demokratiese bevolking heeft er genoeg van
van jullie lekkere nonsens
ze komen de heren aandeelhouders
met hun eigen rotternij de ogen toeslaan
als zij ze al niet klaarstomen
in hun eigen dure masjienes.


Gust Gils (1924-2002)
uit: manuskript gevonden tijdens achtervolging (1967)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 4 augustus 2014

Herman De Coninck -- Ligstoel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* website
* leestafel
* citatenLigstoel
 - Voor Jan Fabre -

Het is een soort niets dat ik zoek. Wat je overhoudt
als je uit de kom van je beide handen hebt willen drinken:
je beide handen. Geuren lanterfanten door de tuin.
Ik heb een ligstoel onder me waarin ik zo laag als ik maar

in mezelf kan liggen, op mijn rug, het onderste wat ik heb, lig.
Hoe is dit liggen? Zoals je een cognac afmeet door het glas
horizontaal te leggen, zo is dit liggen, ik heb niet veel van mezelf
nodig om vol te zijn, wat ik nodig heb is vooral: weinig.

Er is te weinig weinig. De vergevensgezindheid
van het niets waarin wij, als we eveneens
niets zouden zijn, zouden passen.

De lucht is zo blauw als vergeetachtigheid.
De lucht is zo blauw als het blauwsel waarmee destijds
linnen werd gewassen om witter te zijn.


Herman de Coninck (1944-1997)
uit: De lenige liefde (1969)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 3 augustus 2014

Jo Govaerts -- Waar ik naar verlang vandaag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* npe
* leestafel
* website / blog
* dbnl
Waar ik naar verlang vandaag

Waar ik naar verlang vandaag
een frisse zomerjurk te dragen
met blote schouders, een uitgesneden
hals en rug en vooral goed
los om de heupen

Waarmee ik dan de tuin in loop
de zon schijnt warm, maar de wind
houdt het draaglijk en brengt
de jurk in beweging en dan

ben jij er natuurlijk ook die
de jurk al even mooi vindt en samen
trekken we hem uit en hangen hem
aan een tak

en liggen te kijken in het gras naar
zo’n frisse zomerjurk in een boom, daar
verlang ik het meest naar vandaag.


Jo Govaerts (1972)
uit: Waar je naar zit te kijken (1994)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster