donderdag 26 februari 2015

Rutger Kopland -- Schapen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* biobiblio
* laatste interview
* leest voor
* dbnl

Schapen

Zo ging het altijd. 's Avonds kwamen ze
aan het water, stonden ze daar langzaam
te kijken naar de overkant van de rivier.

Allemaal waren ze anders en toch, allemaal
aan elkaar volkomen gelijk, en ik, ik was
één van hen, maar we wisten beiden niet wie.

Dan werd de rivier uiteindelijk zo glad
en zo zwart, dat het was alsof niet alleen
het water, maar ook de tijd zelf ophield.

Ze dronken er van, tot ze verdronken in
hun eigen silhouetten, in het zwart van dat
water, het zwart van de nacht in de diepte.

En in de morgen stroomde dan weer heel licht
en luchtig de rivier door de vallei, terwijl
zij daar weer eenzelvig grazend de verte inliepen.

Allemaal dezelfde, en tegelijkertijd allemaal anders,
en wie het was die het was, wij beiden wisten
het niet, zo was het altijd, tot ook dat ophield.


Rutger Kopland (1934-2012)
uit: Dankzij de dingen (1989)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 25 februari 2015

Gerrit Achterberg -- De slag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* kb
* wikipedia
* dbnl
* genootschap
* wat gedichten

De slag

Nu strijdt het hart zijn laatste slag:
de jaren trekken hun legers samen,
de zomers gaan vooraan, vlag aan vlag,
vanen aan vanen.

Ver aan de einders van den dag
komen de winters, o grijze mannen
met sneeuwen manen en stilte van hart;
zij scharen zich ter linker kolonnade.

Maar achter de bergen, in reserve,
wachten de gouden paarden van de herfst.
Een kind van lente houdt daarbij wacht

...en zich bezinnend, neuriënd zacht
gaat ongewapend naar uw tenten
onder den ademlozen hemel van den dag.


Gerrit Achterberg (1905-1962)
uit: Afvaart (1931)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 24 februari 2015

Jacques Perk -- Die lach

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* Mathilde-handschriften
* dbnl
* wikipedia
* gedichten


Die lach

Zooals wanneer op eens de zonneschijn
    Door 't zwart der breede wolken heen komt breken,
    En schittert in de tranen, die er leken
Van blad en bloem, als vloeiend kristallijn,

Zóó, dat het weenen lachen schijnt te zijn:
    Zoo is, wat mij ontstemt, op eens geweken,
    Mathilde! ontsluit úw mond zich om te spreken,
En doolt een glimlach om uw lippen, fijn: -

Doch van den lach is glimlach dageraad,
    En klinkt uw lach, hoe drinken hem mijne ooren!
De vreugde vaart door pols en vezel rond, -

En met geloken oog zie 'k uw gelaat,
    Zoo zonnig: 'k meen uw zilvren lach te hooren,
Wanneer ik roerloos wacht op de' uchtendstond....


Jacques Perk (1859-1881)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 23 februari 2015

Pauline Pisa -- Schoot van leer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* npe
* marmer
* ipoetry


Schoot van leer

Op een dag
die er verder niet toe deed
liep ik het huis van mijn eerste binnen
hij had mij niet aangekeken
sleutelde aan zijn lichaamstaal
pas toen mijn jas was uitgegleden en
als een vijver op de grond uiteen viel
keek hij op

Zijn baard aaneengesloten
de verstreken tijd in groei
de hond sliep in een geverfde grijstint op de mat
bij het vuur met vlakke hand sloeg hij
op zijn schoot van leer
in golven nam ik plaats

Zachtjes doen, zei hij
mijn moeder zetelt duifgrijs in de nok
ze kan geen vogel in de lucht verdragen


Pauline Pisa (1968)
uit: Halfrust (2015)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 22 februari 2015

Eddy van Vliet -- Wij gingen uit stelen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* wat gedichten
* cobra

Wij gingen uit stelen

Wij gingen uit stelen en begonnen meteen
met de dag. Van zonsopgang tot een handvol
peperdure minuten na middernacht.

Wij verzamelden geneeskrachtige kruiden
zoals de zangerige lus van de bergweg,
de speeltuinen en de boomgaard waarin
het boerse linnen te bleken lag.

Wij droogden wat we met honderd listigheden
verworven hadden en stampten het fijn
met de vijzel van alwetendheid tot woorden
die door niemand konden worden uitgelegd.


Eddy van Vliet (1942-2002)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 19 februari 2015

Kees Winkler -- Versje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* cultuurarchief
* schrijversinfo
* wat gedichten
Versje

Zij plukte rode en witte klaver
uit de berm van de Kalfjeslaan
mengde ze met sprietige grashalmen
en zette ze in een tinnen vaasje

Zo plukte ik haar weg uit de
berm van het leven en zette
haar thuis in de vaas van het
huwelijk, ik ben er net zo blij mee

Als zij met haar klaver en gras –
indien ik een grote dichter was
bezong ik haar als de dochter van Isis

Maar ik weet dat zij het niet is
ik ben met haar getrouwd uit zelfbehoud
en wil haar niet meer kwijt: da’s nogal wiedes


Kees Winkler (1927-2004)
uit: Zeven x vijf (1975)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 18 februari 2015

Marc Tritsmans -- Naar boven

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* leestafel
* schrijversgewijs


Naar boven

deze weg naar boven zo vaak
met bonkende voeten, fluitend
neuriënd, lachend afgelegd
omdat ik wist wat mij wachtte
elke keer zoals de vorige
en de volgende tot er nooit
nog een volgende kwam

schraap ik nu alle onderdelen
liefdevol samen: vanuit de hal
met de zwart-witte tegels langs
de trap met afgeleefde rode loper
door zoveel handen gepolijste leuning
tot waar licht vanuit het dakraam
de donkerhouten deur deed glanzen

daar zoals altijd binnenstormen
zonder kloppen en vanzelfsprekend
zijn ze hier: zij in bloempjesschort
achter potten en pannen op het vuur
de tafel stond allang gedekt, hij
met grijze stofjas en de krant
zoals het altijd was en zal zijn


Marc Tritsmans (1959)
uit: Aanrakingen (2015)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

C.S. Adama van Scheltema -- Misschien

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* bwsa
* dbnl
* gedichten

Misschien

Soms kijk ik uit mijn leven op,
   Of iets voorbij mij gaat –
Of ook mijn harde boerenkop
   Iets heerlijks overslaat.

't Kon zijn! – een mensch, een vrouw, een vriend –
   Een parel, of zoo iets, -
Iets dat ik eig'lijk had verdiend -
   En toch – ik weet toch niets.

Nee, gaat mijn leven iets voorbij,
   Dat 'k zelf niet goed kan zien -
Dan is 't voor andre', en niet voor mij, -
   En toch – misschien – misschien!


C.S. Adama van Scheltema (1877-1924)
uit: Eenzame liedjes (1906)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 16 februari 2015

Augusta Peaux -- Weelde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* bhic
* dbnl
* wat gedichten
* Wim Brands over De wilgen, de velden, het water

Weelde

Ik wilde in den morgen den droppen van dauw,
drinken aan takken, de verten nog grauw,
ik wilde mij wiegden door ’t woelige leven
de schaduwen die langs de boschpaden zweven.

Ik wilde mij streelden te middags in ’t bosch,
de wind over ’t water, de zon over ’t mos,
mij zoemden insecten een zang zonder zin,
waaraan nooit een einde is, noch een begin.

Ik wilde, mij lokte het laaiende vuur
naar huis in den avond, ik wist van geen uur,
maar ’k wist van het welkom der spelende vlam
en zag aan een ster, dat het nachtdonker kwam.

Ik wilde mij beidde de zwijgende nacht
en ving mij in vleugels van maanlichte pracht
en liet mij weer vrij met de zon en de dauw,
de krimpende schaduw, het nevelig blauw.


Augusta Peaux (1859-1944)
uit: De wilgen, de velden, het water (2014)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 15 februari 2015

Elisabeth Eybers -- Mammektomie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* zuidafrikahuis
* Afstand en verbintenis
* die onvoltooide vrou
Mammektomie

’n Wreed-berekenende deernis het
één van die tweelingheuweltjies geplet.

Dié spieëlbeeld sal sy voortaan nooit ontvlug:
uit één oog staar die vreemde torso terug.

'n Amasone, half-hermafrodiet,
kon feilloos haar gespierder vyand neerskiet

– die regterbors koelbloedig weggebrand,
niks tusse ribbehok en boogsnaarhand –

volgens Herodotus.
                            Dis nou te laat
en te onmitologies vir só ’n haat....

Te laat, goddank te laat: blindelings omvou
haar vriend die nuwe onvoltooide vrou.


Elisabeth Eybers (1915-2007)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 12 februari 2015

Willem Wilmink -- Jij en ik

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* kb
* dbnl
* leestafel
Jij en ik

Later zul je bij me wonen.
Later zijn we met z'n beiden.
Dat bedenk ik soms, wanneer je
giechelt met de an'dre meiden.

’t Is voorlopig nog maar beter
om de zaak geheim te houden,
’k zal je nog maar niet gaan zeggen
dat ik van je ben gaan houden.

Later ga ik reizen maken
heel alleen, naar verre landen,
en daar ga ik mensen redden,
redden met mijn eigen handen.

Iedereen zal in de kranten
van mijn grote daden lezen.
‘Waarom zou die mensenredder
zo ontzettend moedig wezen?’

Niemand zal de waarheid weten,
jóu alleen zal ik ’t vertellen:
later, als ik zó beroemd ben
dat ik bij je aan durf bellen.


Willem Wilmink (1936-2003)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 11 februari 2015

Erik Bindervoet -- De robot

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* harmonie
* website

De robot

Ik ga
Het sentiment
Niet uit
De weg.

Ik kom
Niet graag
Te laat
Op afspraken.

Ik ben
Wat ik
Naar omstandigheden
Zijn kan.

Ik doe
Dat wat
De taal
Mij ingeeft.

Ik giet
Water uit
Mijn kan
In een
Vol glas.

Ik zie
Een goederentrein
Vol rode paprika’s en tulpen
In een Italiaans landschap.

Ik heb
Een zwak
Voor oplichters.
Ze zien
Het ook
Meteen aan me.

Ik kijk
Naar de
Helikopter die
De Pijp
Beschiet.

Ik draai
Met haar
Op schoot
Rondjes
In mijn
Bureaustoel.

Ik geef
Jan Ritsema
Een hand
Waarbij wij
Onze vingers
Kneuzen.

Ik praat
Met Jan Ritsema.
Hij heeft
Lang haar
Gekregen.

Ik verdrink
Op de vlucht
In een zee
Van vuilniszakken.

Ik rijd
Met mijn fiets
Over de tenen
Van de hopman
Net als
Vorig jaar.

Ik probeer
Het me
Te herinneren.
Het lukt
Me niet.

Ik weet
Dat het
Gebeurd is
Maar niet
Meer wat.


Erik Bindervoet (1962)
uit: Het vuil van de schoonheid (2015)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 10 februari 2015

Hannes Meinkema -- tomaten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* interview

tomaten

wat voel ik wat voel ik wat
weet ik over hoe dat moet met
macht
als er
tomaten worden doorgedraaid
terwijl
– deze dingen kunnen niet simpel genoeg worden uitgedrukt –
mensen sterven door honger
en ik een vrouw ben, van wie men verwacht
dat ze in winkels dagelijks tomaten koopt


Hannes Meinkema (1943)
uit: Het persoonlijke is poëzie (1979)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 9 februari 2015

Chrétien Breukers -- Gebiedende wijs

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* contrabas
* weblog
* leestafel
* boekensalon
Gebiedende wijs

Probeer het. Wie weet en het bevalt.
Je went er aan. Went er heus wel aan.
Went veel eerder dan je had gedacht.

Heeft niets te begrijpen. Hoeft het niet.
Begrijpen? En als je al begreep!
Altijd een volmaakt verkeerd moment.

Moet niet wartaal spreken. Mag dat niet.
Wartaal brabbelen. Moet dapper doen.
Laat dan zien dat je zo dapper bent.

Moet dapper zijn en nog meer dapper.
Moet krijger zijn en oorlog voeren.
Moet met alle vlaggen wapperen.

Nee. Moet in ons leven treden, moet
hier zijn, niet alleen afzijdig, moet
bij ons komen en gelukkig zijn.


Chrétien Breukers (1965)
uit: Archeologie voor beginners (2015)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 8 februari 2015

Arnoud van Adrichem -- Rijkman staart uit het raam / Welke crisis?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* npe
* dbnl

Rijkman staart uit het raam.
Een breedbevensterde avondskyline. Na hoeveel tijd
verandert uitzicht in behang? Het licht wurmt zich
tussen de dakpannen. De schaduw van de zonwering
plakt een zwart balkje op zijn ogen. Uit voorzorg.
Er groeit een ritselende, kleine woede in Rijkman.
Een rat in een kooi: traag maar gestaag vetgemest
door de kale slagers van De Nederlandsche Bank.
Het zoveelste plan verpest. Het maakt niet uit hoe
bloot zij straks onder hun sneeuwdikke deken ligt,
het braille op zijn arm leest. Vloeiend of haperend
of stemloos alsof zij playbackt.


Welke crisis?
Zon distantieert zich van regenwolken, het afzetgebied
ligt opengeslagen als een reisbrochure. Hier in de baai
van dividend ligt het eilandje van behaalde resultaten.
Links omhelst een honingbeer kopers, helemaal rechts,
in het dal van diepte-investeringen, verhindert de wind
kapitaalvlucht. (Beleggen is een daad van patriottisme.)
Dat leren de speculanten op onze balletje-balletjeschool.
De munten in uw vestzak beginnen te gloeien, branden
een gat voor grover geld. Behangpapier voor de einder.
Het eiland betreurt slecht één dode, uit zijn hand rolde
een bebloede diamant.


Arnoud van Adrichem (1978)
uit: Geld (2015)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 6 februari 2015

Albert Verwey -- Sta op, mijn lief, de zon schijnt door de bomen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezinkje

Sta op, mijn lief, de zon schijnt door de bomen,
De vogels vliegen al om voedsel uit,
De visser achter 't huis sleept in de schuit
Zijn net, gevuld met vissen, uit de stroom en

De stalknecht legt op 't voorplein reeds de tomen
Zijn paarden aan, - sta op, mijn lief, mijn bruid,
De aarde is voor ons ook nieuw en schoon en luid,
Sta op, mijn lief, nu is geen tijd voor dromen.

Kom mee, mijn enigst dat aan 't veld ontbrak.
De reiger stijgt, de ooievaar op het dak
Vliegt hene en weer, de hele hof doorruist

De wind, gezeefd door stralen; 't water bruist
Bij 't vallen om de bocht en schuimt en blinkt,
Warm wordt de lucht die dauw en droppen drinkt.


Albert Verwey (1865-1937)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 4 februari 2015

Marten Toonder -- Knar - de Gakker

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* toondercompagnie
* kb

Knar – de Gakker

Dit is de tijd van Knar, de Gakker,
De afgekaarde, kolle kwant;
Die, zonder troel of bollenknakker
Knoerst door kleffend klonterland.
In de natte sloor der deemster
Kwakt zijn stamp de grolle beemster
En de grauwsels van de triester
Droppen klam langs brauw en kniester.

Er is geen onder aan de kimmen.
De kwabbelnevels zwerken laag,
Zij wielen grollig, zonder klimmen
Naar de holling, blak en vaag.
En de holle hijg van dasem
Knierpt de stilte vol gewasem –
Vol van kloning en gesakker;
Kijk, daar knoert hij: Knar, de Gakker.


Marten Toonder (1912-2005)
uit: Nu is de moen gevangen (2014)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 3 februari 2015

Jacqueline van der Waals -- Heb mij lief, gelijk ik ben

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* werken
* bwn
* schrijversinfo
Heb mij lief, gelijk ik ben

Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan
– Ook wel tot hen, die niet mijn vrienden zijn –
En vragen: Heb mij lief, gelijk ik ben
En stel aan mij geen eischen. Zie, ik kan
Niet onderhoudend praten, niet gevat
Of geestig zijn, en niet vertrouwelijk
Vertellen van mij zelf of van mijn ziel....
Wat zouden we ons vermoeien voor elkaar?

Laat mij maar zwijgend naast u zitten, stil
Verdiept in eigen werk, eigen gedachten.
Of – als gij praten wilt – spreekt gij tot mij.
Ik zal wel luistren, als gij vriendelijk
Met lichten kout mij onderhouden wilt,
Wel lachen om de grappen, die ge zegt,
Wel ernstig kijken als ge hoog, of diep,
Of ijdel praat van al te diepe dingen....

Maar, als ik dan zoo zwijgend zit, en luister
Naar uw gesprek – of naar het klokgetik -
Of ’k laat de stilte ruischen om ons heen,
- Die ruischt zo prettig, als de menschen zwijgen -
Als ’k mij dan blij in uw nabijheid voel,
Dan zou ik willen vragen, en de stilte
– Of na ons gesprek – verbreken met mijn vraag:
“Zeg, zijt ge ook blij, dat ik naast u zit?”
Spraakt ge dan “Ja”, dan zei ik zacht: “Ik ook” ...

En dat was alles, wat ik weten wou
En al, wat gij van mij behoeft te weten.


Jacqueline van der Waals (1868-1922)
uit: Nieuwe verzen (1909)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 2 februari 2015

Juliën Holtrigter -- Het Pijnbos

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* De Harmonie
* interview
* website
* wat gedichten

Het Pijnbos

Ik loop weer met Chaim door het Pijnbos.
We weten niet goed waar we zijn.

Hij heeft zijn handen diep in zijn zakken,
ik draag de schriften, hij onderwijst mij.

Als het maantje verschijnt, heft hij
een lied aan dat hij ter plekke verzint.

Een raaf krast hem na. Een kauwtje landt
op zijn schouder en snavelgraaft in zijn baard.

Ik mag hem slechts zachtjes verjagen.
Wij rusten uit bij een ven en we drinken.

Nog voor het ochtendgloren zing jij een lied,
zegt hij streng, en het mag nergens op lijken.


Juliën Holtrigter (1946)
uit: Raadselwater (2015)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Ilja Leonard Pfeijffer -- Op marktplaatsen heb ik naar jou gezocht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* hp/de tijd
* dbnl
* kb
Op marktplaatsen heb ik naar jou gezocht.
Waar minderbroeders op je hammen kwijlden,
prelaten onder al je rokken zeilden,
heb ik het pluimvee uit je schoot gekocht.

Gebraden hanen reeg je aan het spit
alsof je daarmee iets wilde beweren.
Je greep met harde hand naar schorseneren
en raspte stengels met ontbloot gebit.

Al heb ik je zo vaak nog nooit ontmoet,
zal ik je van mijn leven niet vergeten.
Ik wil je zeggen hoe je overvloed

mijn honger al die jaren heeft bezeten.
Ik zou niet weten hoe ik zoeken moet.
Ik wist je naam niet, wilde die niet weten.


Ilja Leonard Pfeijffer (1968)
uit: Giro giro tondo (2015)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster