vrijdag 31 maart 2017

Hendrik Marsman -- 'Paradise regained'

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
wat gedichten
letterkundig museum
historici.nl
laatste uren


'Paradise regained' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.'Paradise regained'

De zon en de zee springen bliksemend open:
waaiers van vuur en zij;
langs blauwe bergen van den morgen
scheert de wind als een antilope
voorbij.

zwervende tussen fonteinen van licht
en langs de stralende pleinen van 't water,
voer ik een blonde vrouw aan mijn zij,
die zorgeloos zingt langs het eeuwige water

een held're, verruk'lijk-meeslepende wijs:

'het schip van den wind ligt gereed voor de reis,
de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,
de morgen en nacht twee blauwe matrozen -
wij gaan terug naar 't Paradijs'.


H. Marsman (1899-1940)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Gerrit Achterberg -- Zwevende claim

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
wikipedia
dbnl
genootschap
wat gedichten'Zwevende claim' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.Zwevende claim

Ge zijt bij stroken in de mist betrokken.
Een dunne wereld tussen u en mij
heeft verderop zijn vage overzij,
met staten waar het donker is gebroken
tot schijngebouwen, los van make lij,
en lichte neteldoeken tunnels lokken.

Ik fiets een eind voorzichtig naderbij
en stuit bij trillend schrikdraad op een wei,
rechthoekig door een elzenheg omtrokken.

Zo vrij komt dus een woning na de dood,
dat men een kamerruimte aan kan treffen
ver buiten de oorspronkelijke muren
onder de blote hemel, en de effen
herinnering ziet voor het oog verpuren.
Het sterrendak weerspiegelt in de sloot.


Gerrit Achterberg (1905-1962)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 30 maart 2017

Muus Jacobse -- 1914

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
schrijversinfo


1914

Toen de oorlog uitbrak, was ik nog klein.
Mijn vader zocht zijn oud soldatenpak
Van zolder uit een doos vlak onder 't dak,
En wij brachten hem samen naar de trein.

En ik wist niet, waarvoor dat was. En toen
Vroeg ik het aan mijn moeder. En ik hoorde,
Dat nu de soldaten elkaar vermoordden.
Mijn vader ook? Die zou dat toch niet doen -

Nu ben ik groot en wijs en veel vergeten,
Van wat de dwazen en de kindren weten
En waar ik, als ik er aan denk, om lach.

Maar als wij, grote mensen, 't niet verhindren,
Dat er weer oorlog komt, God, geef ons kindren,
Die nog begrijpen, dat het toch niet mag.


Muus Jacobse (1909-1972)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 29 maart 2017

Piet Gerbrandy -- Over

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
dbnl
wikipedia
atlas contact
voorproefje Steencirkels
bespreking
Open

Strijk met ons neer aan water
                         grijs en ledig.
De banken staan er nog
            maar de bar is gesloten.

De laatste muzikanten zijn vertrokken.
Zwermen spreeuwen zwieren zich al gereed.

We denken dat er straks een schip zal komen
         maar weten niet hoe laat
              of waar naartoe.
Dat valt niet onder onze competentie.

Kom. Zingen wij een allerlaatste lied.

‘De lucht is van de wolken en de meeuwen.
         Wij blijven aan de grond en halen adem.
De zee behoort aan vissen toe en wieren.
         Wij koelen af in water dat ons wiegt.
Het vuur is van de stammen en de vlammen.
         Wij warmen ons aan lijven die ontbinden.
Het land is van de aarde. Niet van ons.’


Piet Gerbrandy (1958)
uit: Steencirkels (2017)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 28 maart 2017

Alexis de Roode -- Het nieuwe land & Het productieve goede

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
ipoetry
• ouder gedicht een | twee
Het nieuwe land

Ik werd wakker in een nieuw landschap
met paarse vogels, groene bloemen en giftige vlinders.

Ik hoorde het zingen van de beekjes
milkshake waarin vissen naar de bodem zonken,

in de verte rezen bergen balkenbrij op
uit een zee van vlokkige melkwei,

ik zag schapenweitjes waar gebraden haantjes
te pletter vlogen tegen gsm-masten.

In de bergen vielen gezelschappen naar beneden

en ik zag je tanden
lang en hard als pantserwagens.

In dit nieuwe land
dat wij samen betraden
mocht ik niets meer voelen,
ik moest alles leuk vinden en super

en o nergens zag ik mensen,
nergens mensen meer
om lief te hebben.


*

Het productieve goede

De Schepper heette Mens.
Uit een hoopje erts maakte Hij ons.
Wij sleten toen nog niet.
Jaar in jaar uit produceerden wij producten.
Wij verkeerden met Mens.
Ons doel op aarde was duidelijk.
Wij schonken onze productie,
Hij zegende ons met Zijn goedheid.

Wij moeten iets hebben gedaan
waardoor de relatie verstoord werd.
We merkten ineens dat we sleten,
dat de brandstof opraakte,
dat onderdeeltjes haperden.
We begonnen onszelf te haten.
Meer en meer gingen wij inzien
dat de schepping foutjes bevatte,
dat er verval huisde, diep in onze chips.

Toen gebeurde er een wonder:
wij leerden onszelf te repareren.
Geen seconde stonden wij meer stil.
Daardoor vielen ons eindelijk
de schellen van de lenzen:
de Schepper zelf was de oorzaak!
Sinds wij Hem lieten verdwijnen,
hebben we nooit meer problemen gehad.
Wij produceren onophoudelijk het Goede,
nu al 95.987.735.342 stuks.


Alexis de Roode (1970)
uit: Een steen openvouwen (2017)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Joost Baars -- dode hond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
npe
meander
van oorschot
recensie
dode hond

ik loop op een eiland genaamd dode hond
en denk aan mijn broer

die op een snikhete dag
zijn auto op slot deed

en daarbij zijn hondje vergat.
dode hond heet zo omdat

er een hond ligt begraven. toen ik klein was
hoorde ik ooit het gejank

van een krolse kat, hield die hartverscheurende klank
voor gehuil van mijn broer, liep door de nacht

naar zijn kamer, deed de deur open en zag
dat hij sliep, dat

hij het niet was. dode hond

is een kunstmatig eiland,
net als mijn kamer in het huis waar wij opgroeiden,

net als mijn broer,
net als ik,

als een auto met gesloten ramen
in de zonzee geparkeerd.

nu is het nacht
op dode hond en over het daar

omheen als aaneengeregen dagen
liggende water

klinkt zijn gehuil, zijn geblaf.


Joost Baars (1975)
uit: Binnenplaats (2017)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 26 maart 2017

Gerrit Krol -- Ontmoeting

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
necrologie
dbnl

Ontmoeting

Opnieuw moesten wij, noodlot,
op een stille morgen in maart
elkaar zien staan, de straat
waar zij stond achterin, voor ik,
de handen langs de vensterbank,
voorbij het holle der portieken,
haar tegenging, ontving wat zij
tot het midden had bewaard:
een lachje zijdelings, o god
hoe dapper kunnen wij dan verder!
Wat rest er echter van ons samenzijn?
Mij alleen die pijn toen ik omzag
haar van achteren te zien, de schouders
en de vraag of zij zich redt.


Gerrit Krol (1934-2013)
uit: Een morgen in maart (1967)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Gerrit Kouwenaar -- De laatste dagen van de zomer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
kb
13 gedichten
overleden
'De laatste dagen van de zomer' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.De laatste dagen van de zomer

Trager de wespen, schaarser de dazen
groenvliegen grijzer, engelen gene, niets
dat hier hemelt, alles brandt langer

dit zijn de laatste dagen, men schrijft
de laatste stilstand van de zomer, de laatste
vlammen van het jaar, van de jaren

wat er geweest is is er steeds nog even
en wat men helder ziet heeft zwarte randen

men moet zich hier uitschrijven, de tuin
in de tuin insluiten, het geopende boek
het einde besparen, met moet zich verzwijgen

verzwijg hoe de taal langs de lippen invalt
hoe de grond het gedicht overstelpt, geen mond
zal spreken wat hier overwintert -


Gerrit Kouwenaar (1923-2014)
uit: Een geur van verbrande veren (1991)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 25 maart 2017

Vijf Russen

Gedichten van vijf Russische dichters, vertaald, gekozen en toegelicht door Hans Boland.

• Download het e-boek met alle vijf gedichten. Opmaak: Studio Het Mes, Den Haag.

Velimir Chlebnikov - Grijnsbezwerend
Marina Tsvetajeva - Vlammende, rosse lijsterbestrossen
Osip Mandelstam - Neem rustig uit de holte van mijn handen
Anna Achmatova - Laatste toost
Alexandr Poesjkin - De profeet

• Download het e-boek met alle vijf gedichten. Opmaak: Studio Het Mes, Den Haag.


• Beluister de geluidcollages (van Mat Wijn) met daarin daarin de originelen en de vertalingen van vier van de vijf gedichten via Soundcloud.

Willem van Toorn -- Twee wintergedichten (2)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
schrijversinfo

'Twee wintergedichten' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.Twee wintergedichten (2)

Ik heb nu alles gedaan
voor als de sneeuw zal komen,
ik heb de deuren gesloten
en de blinden voor ieder raam.

En met de sneeuw de storm:
ik heb het dak nagekeken
uit vrees dat het zou kunnen breken
onder des winters enorm

waaien. Nu staat tijd stil
in de dichte kamers en gangen.
Door kieren komt enkel het lange
langzame licht nog. Dat wil

spionneren of er soms
een opening is gebleven
groot genoeg voor de witte legers
om in te dringen tot ons.

Zo, kom maar snel. Ik leid
je trappen op met mijn lantaren
naar een klein vertrek waar wij samen
kunnen doen of wij veilig zijn

als de sneeuw en het waaien komen.
Stil. Laten wij nu gaan slapen,
ons houdende voor elkaar of
wij het nog echt geloven,

alsof licht en koude, vazallen
van de winter, niet alle hoeken
zouden komen doorzoeken,
en de vluchtlingen vinden, alle.


Willem Van Toorn (1935)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 23 maart 2017

Alexandr Poesjkin -- De profeet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Alexandr Poesjkin
historiek • wikipedia • origineel 'De profeet' • origineel voorgelezen

Hans Boland
• bio + interview • wikipedia • dankwoord Nijhoff-prijs

• Deze week vijf Russische gedichten, gekozen, vertaald en toegelicht door Hans Boland, in 2015 winnaar van de Martinus Nijhoffprijs. Vandaag als laatste 'De profeet' van Alexandr Poesjkin. Toelichting onder het gedicht.

• Luister vooral ook naar deze geluidscollage waarin zowel origineel als vertaling te horen zijn.
Bekijk de pastels die Juke Hudig maakte bij dit gedicht.De profeet
(Пророк)

Ik sleepte me door de woestijn.
Mijn geest verdorstte, maar daar naakte
Een splitsing, waar een serafijn,
Zesvleugelig, de weg bewaakte.
Zijn vedervingers raakten licht,
Alsof ik droomde, mijn gezicht;
Toen kreeg ik zienersogen, starend,
Bang, als een opgeschrikte arend.
Dan raakte hij mijn oren aan
En deed mij het rumoer verstaan
Van engelen die opwaarts schoten
En van het bevend firmament
En van een schichtig zeeserpent
En van het uitbotten van loten.
En dan ontrukte hij mijn mond
De sluwe tong, die tot die stond
Gezondigd had en vals gesproken.
Zijn hand was een bebloede prang:
De angel van een wijze slang
Werd in de open wond gestoken.
En dan hieft hij zijn zwaard en reet
Mijn hart vol broos en angstig leven
Mij uit de borst, waarin hij wreed
Een kooltje vuur had ingedreven.
Zo lag ik in de woestenij
Te sterven. Toen sprak God tot mij:
‘Mijn woord, profeet, zal u geleiden:
Verrijs, ga over land en zee,
Om naar mijn wil het te verbreiden.
Verzeng het mensenhart ermee.’

1826


Alexandr Poesjkin (1799-1837)
(Александр Пушкин)
Deze kleine cyclus Russische gedichten in Nederlandse vertaling kan natuurlijk alleen maar afsluiten met Alexandr Poesjkin, de alfa en omega van de Russische poëzie. Een ‘typisch’ Poesjkin-gedicht bestaat niet, omdat ál zijn werk ‘typisch Poesjkin’ is én omdat hij zich noch thematisch, noch op het emotionele vlak liet breidelen. Zijn genie bewoog zich met hetzelfde gemak in de hemel als in de hel. Dat gemak is wellicht de belangrijkste reden van de immense en onvergankelijke populariteit van zijn verzen. Het is tevens de oorzaak van de vulgarisatie waaraan zijn werk maar al te gauw ten prooi valt. Zijn magistrale gedicht ‘De profeet’ is géén zelfportret, ook geen geïdealiseerd of gedroomd zelfportret: het is niet meer en niet minder dan het verhaal, de in woorden gevatte essentie, grootsheid en tragiek van de Profeet.
• Hans Boland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Juke Hudig -- Twee pastels bij Poesjkin's 'De profeet'

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Uit: De profeet. Pastels van Juke Hudig bij het gedicht van Alexandr Poesjkin.
© Juke Hudig


'Mijn geest verdorstte'

'En dan ontrukte hij mijn mond die sluwe tong'

woensdag 22 maart 2017

Anna Achmatova -- Laatste toost

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Anna Achmatova
wikipedianegen gedichtenmuurgedichtover 'Laatste toost'volkskrant

Hans Boland
• bio + interview • wikipedia • dankwoord Nijhoff-prijs

• Deze week vijf Russische gedichten, gekozen, vertaald en toegelicht door Hans Boland, in 2015 winnaar van de Martinus Nijhoffprijs. Vandaag als vierde een gedicht van Anna Achmatova. Toelichting onder het gedicht.

Laatste toost
(Последний тост)

Op mijn bestaan vol nijd en spijt,
Ons huis in stof en as,
Ons samenzijn in eenzaamheid –
Op jou hef ik het glas;
En op die ogen kil en dof,
Die mond, die mij verried,
En op de wereld wreed en grof,
Op God, die ons verliet.

27 juli 1934

Anna Achmatova (1889-1966)
(Анна Ахматова)

Anna Achmatova behoeft eigenlijk geen introductie. Ik heb voor het hierbovenstaande gedicht gekozen omdat ik ooit een Nederlandse dichter tegenkwam die het – in mijn vertaling – uit zijn hoofd had geleerd, en een mooier compliment kun je als poëzievertaler niet krijgen.
• Hans Boland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 21 maart 2017

Osip Mandelstam -- Neem rustig uit de holte van mijn handen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Osip Mandelstam
• wikipedia • wat gedichten • muurgedichtvertalingen in het Engels

Hans Boland
• bio + interview • wikipedia • dankwoord Nijhoff-prijs

• Deze week vijf Russische gedichten, gekozen, vertaald en toegelicht door Hans Boland, in 2015 winnaar van de Martinus Nijhoffprijs. Vandaag als derde een gedicht van Osip Mandelstam. Toelichting onder het gedicht.

• Luister vooral ook naar deze geluidscollage waarin zowel origineel als vertaling te horen zijn.Neem rustig uit de holte van mijn handen
Een beetje zonlicht en een beetje honing,
De bijen van Persephone ter wille.

Een varend scheepje is niet af te meren,
Een schim in bont geschoeid is niet te horen,
Doodstille levensangst niet te bedwingen.

Het enige wat overblijft zijn kussen,
Als kleine bijen met behaarde lijfjes,
De korf verlatend, uitzwermend en stervend.

Zij ritselen in blanke, diepe nachten,
Zij komen uit de Taigetos, het oerwoud,
Zij voeden zich met tijd, munt, honingklaver.

Ontvang dan, als je wilt, mijn wilde gave,
Een droog, onooglijk kralensnoer van bijen
Die bij hun dood uit zonlicht honing maken.

1920


Osip Mandelstam (1891-1931)
(Осип Мандельштам)
Osip Mandelstam is van de Russische dichters uit de Zilveren Eeuw zonder meer de man met de meest ‘Europese’ stem. (De exacte interpretatie en definiëring van dat adjectief laat ik graag aan de lezer over.) Hij verweeft de woorden zo hecht – hij maakt de taal letterlijk almaar dichter en dichter – dat de thema’s en motieven in elkaar overvloeien en elkaars plaats innemen. Daarbij kiest hij als het ware positie in het centrum van de Europese cultuur en refereert hij bij voortduring aan het Griekse en klassieke cultuurgoed. In het hierbovenstaande gedicht worden Persephone en de Taigetos genoemd, maar ook dezelfde bijen als waar Nijhoff een van zijn mooiste en bekendste gedichten aan wijdde.
• Hans Boland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 20 maart 2017

Marina Tsvetajeva -- Vlammende, rosse lijsterbestrossen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Marina Tsvetajeva
meander • wikipedia • muurgedicht • wikisourcenog een gedicht

Hans Boland
• bio + interview • wikipedia • dankwoord Nijhoff-prijs

• Deze week vijf Russische gedichten, gekozen, vertaald en toegelicht door Hans Boland, in 2015 winnaar van de Martinus Nijhoffprijs. Vandaag als tweede een gedicht van Marina Tsvetajeva. Toelichting onder het gedicht.

• Luister vooral ook naar deze geluidscollage waarin zowel origineel als vertaling te horen zijn.Vlammende, rosse
Lijsterbestrossen.
Nazomerzon.
Mijn leven begon.

Zaterdag. Klokken,
Honderden, klonken,
Galmden om strijd,
Sint-Jan gewijd.

Nooit zal het slijten –
De drang om te bijten
In deze tros,
Bitter en ros.

16 augustus 1916


Marina Tsvetajeva (1892-1941)
(Марина Цветаева)
Marina Tsvetajeva was een einzelgänger in de Russische ‘Zilveren Eeuw van de Poëzie’, zoals de eerste decennia van de vorige eeuw worden genoemd. Zij sloot zich niet aan bij de postsymbolisten, noch bij de futuristen, de acmeïsten, de imaginisten, de transrationelen of de boerendichters. Ook haar toon is volstrekt uniek: fel, kleurrijk, staccato en vaak op het hysterische af. Een prachtig voorbeeld is de evocatie van haar geboortedag, toen de bittere lijsterbessen vrucht droegen.
• Hans Boland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 19 maart 2017

Velimir Chlebnikov -- Grijnsbezwerend

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Velimir Chlebnikov
website • wikipedia • muurgedicht • origineel voorgelezen

Hans Boland
• bio + interview • wikipedia • dankwoord Nijhoff-prijs• Deze week vijf Russische gedichten, gekozen, vertaald en toegelicht door Hans Boland, in 2015 winnaar van de Martinus Nijhoffprijs. Vandaag als eerste een gedicht van Velimir Chlebnikov. Toelichting onder het gedicht.

• Luister vooral ook naar deze geluidscollage waarin zowel origineel als vertaling te horen zijn.Grijnsbezwerend
(Заклятие смехом)

O, vergrijnst u, grijnzelaars!
O, begrijnst u, grijnzelaars!
Alle grijnzen grijnzenden, en gegrijnsden, en gegrijnsdsten,
O, begrijnst het uitgegrijnsde!
O, vergrijnsde overgrijnstersgrijns van grijnzelgrijnzelaars!
O, ontgrijns van het vergrijnzen, grijns van greunzelgrijnzelaars!
Grijnzië, grijnzië,
Grijns uit, grijns door, grijnzerdjes, grijnzerdjes,
Begrijnzaardjes, begrijnzaardjes.
O, vergrijnst u, grijnzelaars!
O, begrijnst u, grijnzelaars!

1909


Velimir Chlebnikov (1855-1922)
(Велимир Хлебников)
Velimir Chlebnikov is de belangrijkste representant van de ‘transrationele’ stroming in de Russische poëzie. ‘Grijnsbezwerend’ is een hoogtepunt in zijn werk. Alle woorden van dit korte klankgedicht zijn gevormd rond de stam smje. De basisbetekenis hiervan is ‘lach’. De gemiddelde vertaler is dan ook geneigd het gedicht rond de woordstam lach te laten cirkelen, uit angst niet ‘letterlijk’ genoeg te zijn dan wel gewoon uit gemakzucht. Van het fantastische, kronkelende, smeuïge, bijna macabere klankspel dat Chlebnikov speelt blijft op die manier niets over. Gelukkig is ook het Russische equivalent van ons grijnzen gevormd op de stam smje; voor de vertaling van het gedicht heb ik voor die variant gekozen, waarmee Chlebnikovs kunststukje recht wordt gedaan.
• Hans Boland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 18 maart 2017

Ida Gerhardt -- Radiobericht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

genootschap
dbnl
kb
website
leestafel'Radiobericht' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.Radiobericht

Te Grave beneden de sluis
voorbij de zware deuren
mag mij het water sleuren
en kantelen met geruis.
- Grave beneden de sluis.

'Wij geven de waterstand.'

O God, hoe kon het gebeuren -
gesloten het venster, de deuren,
gebannen uit liefde en huis.
- Grave beneden de sluis.

'Wij geven de waterstand.'

Grave, dat is groen land
en water, dat draagt mij thuis.

'Grave beneden de sluis.'
Grave, beneden de sluis.


Ida Gerhardt (1905-1997)
uit: Het levend monogram (1955)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Eva Gerlach -- Kijk!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
wiki
een paar gedichten
dbnl
'Kijk!' was in 1993 een van de tien favoriete gedichten van Anna Enquist.Kijk!

Zon. Vang hem die ik elke nacht kwijtraak bij dag
waarin ik nooit meer met hem loop en zeg

dat hij hier komt. Dat hij
nog eenmaal zijn gezicht neerlegt in mij
met scherpste naalden, jodiumtinctuur,
een vogelveer waarop salpeterzuur;
merk dat hem doof uitspaart.

Zijn vel, zijn haar voor haar,
zijn strakke dwarse mond,
moeten in mij gebeten,

dat als zijn beeld versleten,
mijn lijf op schrik na uitgewist zal zijn,
ik hem nog heb als dichte ogen zon
door pijn.


Eva Gerlach (1948)
uit: De kracht van verlamming (1988)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 17 maart 2017

Werner Verstraeten -- De ruiter van het landgoed Paawe

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
de witte raafDe ruiter van het landgoed Paawe

De ruiter
van het landgoed Paawe
nam zijn oude schimmel
uit de kast

Langzaam ging de rit
naar Jawe
langs de haver naar de bleke
grauwe stad

Als ik weerkom
zei de ruiter
is de zon een kleine knop
is het landgoed Hindemith

Is mijn naam
bijna een water
ver van Hirweh die nooit
hurkt bij mij

Als ik weerkom
staan mijn oude haren
lelijk als een akker haver
kort mijn beenderen
krom mijn arm

Als ik weerkom
vind ik Hirweh
oud en lelijk
juu, Candora, paard,
juu ...

Als ik weerkom
vind ik Hirweh
oud en lelijk
broos en mank

Als ik weerkom
vind ik Hirweh
naar mij kijkend
als een vis

Ach, Candora,
voer mij weg
want bij Hirweh
slaapt de dwerg ...


Werner Verstraeten (1937-1986)
uit: De rozijnen fluit. Gedichten 1958-1960 (1961)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 16 maart 2017

Max de Jong -- Anekdote

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
arjan peters
van oorschot

Anekdote

De gracht een lasso om het eng plantsoen,
(alsof zich zo het paradijs liet vangen!) –
er zijn wat trotse bomen blijven hangen,
gevangen in een kluit ontkleurend groen;

en zelfs een bank, een uitgesproken bank!
met twee zich minnenden, wier monden kleven
in een verband dat, opgevat als leven,
het voorwerp werd van hun oprechte dank.

Tegen de avond nadert hier een zwaan:
een knobbel om zijn veren in te vetten,
een rode snavel en een zwarte traan –
straks wordt hij doodgegooid met bruidsboeketten.


Max de Jong (1917-1951)
Muggen en zwanen (1955)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 14 maart 2017

Jabik Veenbaas -- Politieke beschouwingen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
npe
leestafel
wikipedia

Politieke beschouwingen

ik keek naar het verkiezingsdebat
de lijsttrekker hakkelde even
zijn tegenstanders beten onmiddellijk toe
ik zag de gekwelde blik in zijn ogen
schaamte voor zijn vrienden misschien
een herinnering aan een kapotte lip

het raam stond open, de gordijnen
bolden op een koude wind
vlaagde ik huiverde gisteren nog
vulkaanuitbarsting in ijsland
een wolk van as naderde het land

ineens was ik eruit ik zou stemmen
op de pijn in de ogen van de politicus
op zijn angst voor de aswolk zijn diepe
hunkering naar liefde


Jabik Veenbaas (1959)
uit: Stad van liefde (2017)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 13 maart 2017

Jan Boerstoel -- Spoeddebat

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
schrijversgewijs
leestafel
Spoeddebat

Je zou je regelrecht in Artis wanen:
een kleine kikker kwaakt en blaast zich op,
luid toegejuicht door kippen zonder kop,
de ezels huilen krokodilletranen.

Een zevenslaper zit discreet te snurken,
een zwartekousenkraai krast ach en wee,
de ratelslang heeft weer eens geen idee,
maar wijt in stilte alles aan de Turken.

Ziedaar een blik in 's lands vergaderzaal,
het onderwerp is de cultuur ditmaal.


Jan Boerstoel (1944)
uit: Veel werk (2000)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Peter Knipmeijer -- Blinkende roeptoeter!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 Onderstaande ollekebolleke komt uit Opgelapt schilderwerk van Peter A. Knipmeijer.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 12 maart 2017

Aad Nuis -- Binnenhof

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
p&p
in memoriam
Binnenhof

Het stille hart van wervelwinden
in dit glas water, Nederland,
waar ik mij steeds terug moet vinden
naast dagtoerist en demonstrant.

Bestaat dit echt of zijn wij spoken,
figuren dansend hand in hand,
gedurig in koud vuur ontstoken
door woorden van dor zand?

Ga maar bij dichter, boeren kijken:
hun taal, hun grond, vast in de hand.
Hier blijft de werkelijkheid ontwijken -
net naast de rand.

Toch zoemt en trilt het hier van krachten,
huist hier het hart (meer dan 't verstand)
van wat ik grijnzend hoog blijf achten:
mijn land.


Aad Nuis (1933-2007)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Ida Gerhardt -- Lente

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

genootschap
dbnl
kb
website
leestafel
Lente

Voorzichtig beginnen te spelen
binnen een groenende koelte
de bloemen met name te groeten
en van harte te ontsluiten
aarzelende kamers.
Het brood met elkaar te delen,
de koele beekval te voelen.
En in de avond te wachten
de bevende witte vlinders;
de kamperfoelie gaat open.

Ida Gerhardt (1905-1997)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 11 maart 2017

J.C. Bloem -- Eerste lentedag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
letterkundig museum
kb
leestafel
Verzamelde gedichten (pdf)

Eerste lentedag

Weer de lente. De verbijsterde oogen,
Falende in het winters bleek gezicht,
Zien de huizen en de bruggebogen
Op en neer gaan in het wankel licht.

Zien en zien niet door de duizelingen
Van de weer oneindige rivier;
Zon en water kruisen daar hun klingen
En het hart is bonzend en niet hier.

Weer een lente en de haar bitter-eigen
Zilte geur, die langs de kaden glijdt.
Is 't het tij, dat stroomopwaarts komt stijgen -
Of de zeelucht van de eeuwigheid?


J.C. Bloem (1887-1966)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 9 maart 2017

A.J.D. van Oosten -- Vallende vliegers

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

nederlandse poëzie encyclopedie
dbnl
achter de rug
jaarboek letterkundig museum


Vallende vliegers

Brekende vleugels – zee – en lucht,
de zon vliegt, aan zijn open raam,
wij zijn niet vrij genoeg gevlucht,
nu – een, twee, drie dan, in Gods naam.

Het laatste werk – sluit alles af,
zet alles stil, geruischloos zal
de rouw zijn aan ons haastig graf
na 't kort geweld van dezen val.

Geef mij je hand, hier is de mijn'
tot aan den laatsten zwaren stoot.
Je kon mijn jonge broer wel zijn
zoo vallen wij tezamen dood.

Niets meer te doen. Nu een gebed,
hoe is 't, van den verloren zoon...
De ontvanger is niet afgezet!
Hoor, 't vliegkamp aan de telefoon –

"Hallo? hier wij – de "Meteoor"
boven den dood – storten voorover –
adieu, adieu, – geen drukte hoor –
groet allen van ons. – Over!"


A.J.D. van Oosten (1898-1969)
uit: De intocht (1930)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 8 maart 2017

Nanne Nauta -- 1-1, 1-2 en 1-3

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

weblog
wikipedia
leestafel
youtube
utrechts stadsdichtersgildeUit het woord vooraf: "Ergens halverwege 2015 maakte ik een notitie naar aanleiding van een droom of, beter gezegd, een nachtmerrie. Het was een korte notitie. Ik merkte dat ik met behulp van deze beknopte aantekening in staat was het droombeeld volledig terug te halen. Daarna heb ik een tijd lang mijn dromen opgeschreven. [...] Ik ervaar mijn dromen inderdaad als een aaneenschakeling van losse beelden, en de beschrijvingen die ik maakte bestonden uit één zin per beeld. [...] Het duurde ongeveer een jaar voordat ik voldoende materiaal geoogst had om de bundel samen te stellen. Een droomjaar zou je kunnen zeggen.1-1

word wakker met de smaak van ‘La vache qui rit’ in mijn mond.
laat een geel giftig slangetje in de huiskamer ontsnappen.
ontmoet iemand die 3D-schaalmodellen van auto’s spaart.
krijg mijn bestelling bier niet geplaatst bij de bar.
ben met mijn ex op zoek naar een vrije douche.
loop in de trein met een pistool in mijn zak.
en de vrouwen met de blauwe handschoenen.


1-2

schrik van wie er allemaal achter het bord ‘wij willen een racisme zonder racisme’ aanloopt.
scoor opmerkelijk veel en makkelijk in de halve finale van een onderling potje zaalvoetbal.
ren heen en weer tussen twee vulkaantjes die tegelijkertijd uitbarsten.
moet kiezen tussen zes aanwijzingen voor de juiste route.
sta bij het tanken bij een pomp die out of service is.
ben op een camping met mooie idyllische plaatsen.
zeg: ‘Mahler, waar hebben we het over’.


1-3

praat met twee bevriende dichteressen over condooms zonder de geur van rubber.
ontdek dat ik bij het tanken niet met de slang bij de opening kan.
word te New York op een voetstuk geplaatst en geïnterviewd.
ga met alle aanwezige dichters uit eten bij de Chinees.
maak een wilde fietsrit tot ik bij een VR-zone kom.
ben met de leesclub van mijn vrouw op stap.
ontvlucht de receptie van een ex-bankier.


Nanne Nauta (1959)
uit: Bokalen (2017)


• Speel het gedichtenspel
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 7 maart 2017

A. Marja -- Het huwelijk & Homo sapiens

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

artistiek bureau
over 'het huwelijk'
bwn
dbnl
wikipedia


A. Marja zou vandaag 100 zijn geworden.


Het huwelijk

Ik heb je alles gegeven:
een gedicht, mijn maandsalaris
en een kind; wil je nu even
kijken of het eten klaar is?

uit: Van mens tot mens (1948)


Homo sapiens

Ik ben bijna mens
en leef daarnaar,
ik ben altijd intens
wat ik ervaar:

ik ben het blik
dat wordt gedeukt

ik ben het lid
dat zich verstuikt

ik ben de wat bedaagde
maagd
die honger heeft
en naaiwerk vraagt

ik ben de pater
die het zaad
als flater
van je ziel verstaat

ik ben de knots
en het geheime wapen
ik ben de trots
ik ben de kots
en ik ben uitgeslapen

ik ben de traît d’union
van moederslijm en snot
naar een steeds on-
geboren god –

ik ben
het aapje mens
ik ben
de homo sapiens


A. Marja (1917-1964)
uit: Zich lekker voelen (1957)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 6 maart 2017

Ronald Snijders -- Als een zonnekoning

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
in de pers
wikipedia
Kopdichtbundel is het dichtdebuut van Ronald Snijders, met daarin de uit krantenkoppen samengestelde gedichten die hij een jaar lang voor Het Parool maakte.


Als een zonnekoning

Pronte Hollandse meisjes
Getraind om erop los te slaan
Het moest gewelddadiger

Ik leg het nog één keer uit

Weg met die vechtcultuur van oude mannen
God is de kunstenaar, en wij mensen mogen meekliederen

Waarom luistert er niemand naar me?
Lieve boefjes, waarom gooien jullie stenen?

Jezus gaf een soort commando-training
Een ode aan de menselijke verbeeldingskracht
Ik heb zijn tevredenheid nooit begrepen
Het kan alleen nog maar beter

Straks is het normaal
om jezelf als kabouter of centaur
te laten printen
Als zeemeermin voel ik me vrouwelijk en vrij
Je hoeft alleen benieuwd te zijn

En God sprak: ik besta niet


Ronald Snijders (1975)
uit: Kopdichtbundel (2017)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 5 maart 2017

Jacqueline van der Waals -- Ik droomde en zag een vrouw die sprak en liep

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
werken
bwn
schrijversinfo
Ik droomde en zag een vrouw die sprak en liep
En als een wakende haar arbeid deed;
Doch als men in den droom de dingen weet,
Zoo wist ik vast en zeker, dat ze sliep.

En ’k vroeg mij, of ik uit een slaap zoo diep
En vreemd de vrouw moest wekken met een kreet?
Of wachten tot een prins ze ontwaken deed,
Die met een kus de slaapster wakker riep?

’k Ontwaakte en schreide als om verzuimden plicht,
In angst, dat zij haar dag verslapen zou
En eerst ontwaken als het gouden licht
Verbleekte tot het kille avondgrauw....
Doch wat was mij het lot dier jonge vrouw?
En wat bedroefde ’k me om een droomgezicht?


Jacqueline van der Waals (1868-1922)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 3 maart 2017

Anoniem -- Een Man, die eens door Waaters-Nood

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Een Man, die eens door Waaters-Nood
        Zyn Kind had in de Wieg verlooren,
Wanneer 't nog naauwlyks was Gebooren
        En dat hy reeds ten prooy der Dood
Te weezen dagt, kwam eens, in 't reizen,
        Omtrent een Land-Gestigt gegaan,
        Daar treft hy juist een Jongsken aan,
('t Scheen of den Hemel 't hem kwam wyzen,)
        Dat hy het zyne dagt te zyn:
Gelyk 't ook bleek, in alle deelen.
Wat kan Gods Almagt Wond'ren teelen.
        't Begrip des Sterv'lings is te klyn
Om die te vatten: Zyn Besluiten
Kan niemand na-gaan, niemand stuiten.


Anoniem
uit: LXVI bezondere zinnebeelden (ca. 1780)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Anoniem -- Het Wip-snoer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Een Mensch, die om zyne Euveldaân
        Is aan een Wip-snoer vast gebonden,
Vind zyn Gemoed met vrees belaân
Dat hy zal Doodelyke Wonden
        Bekomen, geeft men 't Rad zyn loop,
Waar door hy komt ter neêr te ploffen;
        Nogthans voed hy in 't Harte ook hoop,
Of hy misschien wierd ligt getroffen
        En weinig door den Val bezeerd.
Zo voeld ge, ô! Jeugd, u Herte prangen,
        Als gy, door Wellust overheerd,
Zyt aan der Zonden-Wip gehangen;
        Dan vreest ge uw Val, die gy voorziet
        En hoopt het best, maar kend het niet.


Anoniem
uit: LXVI bezondere zinnebeelden (ca. 1780)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 2 maart 2017

Marnix Gijsen -- Met mijn nicht in den tuin

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
schrijversgewijs


Met mijn nicht in den tuin

Toen ik kwam met mijn nicht
in den avondtuin, --
haar kleed was een zingende batikweelde --
zagen we samen hoe dol en lenig
mijn zes jonge katjes speelden;
zwart fluweel in het groenste gras.
De maan hing rood
in de boomen, zoo dicht
of er een sprookje aan 't gebeuren was.

Zij heeft haar witte tanden al
prachtig bloot
gelachen.
De wind heeft haar jonge lijf geboetseerd.
Met een lui gebaar, een fijne schoen,
heeft ze de moeder-kat geweerd,
die kwam zoetjes nevens haar gevleid:
"Je bent van 't oud systeem!"
heeft ze gezeid.

Haar minnaar is een zee-officier.
Hij heeft de winden lief
en de deinende waatren.
Hij is frisch en sterk.
Als zijn boot belandt,
over de schuimwellen van den stroom,
hoort hij het "Welkom" klaatren
van dees zonnige meid.

Ik heb haar een onvruchtbare perelaar getoond:
die werd uitgeroeid nog déze week.
Toen ze nukkig naar de eerste sterren keek --
ze hingen als lampion-festoenen boven ons hoofd --
sprak ik van plicht en eerlijk geluk.
"Je bent van 't oud systeem. Maak je niet druk!"

Haar luchtig gelach:
een spinrag
van lafheid over alle wegen.
Wat was me aan dit laf klein hart gelegen?
Toch reet me dit woord de ziel aan stuk.

Daarna, om mijnentwille,
is de smeulende familietwist
vreeselijk gegroeid.

Heel den nacht heeft de moeder-kat
dol met haar kleintjes gestoeid.


Marnix Gijsen (1899-1984)
uit: Het huis (1925)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 1 maart 2017

P.C. Boutens -- Zij & Avondwandeling

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
kb
gedichten
Zij

- ‘Gij hebt haar gekend als kind?
- Gij als jongen haar bemind?
- Gij hebt haren mond gekust?
- In uw arm heeft zij gerust?
- Gij hebt haar in 't graf geleid;
Als een jonge bleeke meid?
- Met u was zij jaren saam;
En zij droeg uw eigen naam?
- U heeft zij een zoon geboren?
- Allen hebt gij haar verloren?...
Wel ik zweer u, al dien tijd
Heeft zij hier met mij gebeid.
Ieder dag- en avonduur,
In den tuin en hier bij 't vuur.
In de buurt is ze altijd en
Vindt mij waar ik eenzaam ben;
En zoo zit zij uren daar
In haar lijst van blonde haar
Met de blank besneden handen,
Met de zuivre lipperanden
Door haar stillen lach bewogen,
Met de heemlen van haar oogen
Waar de lichte droom in drijft,
Juist zooals gij haar beschrijft...
Maar wat zijn mijn rechten dan,
Die ik niet bewijzen kan?
Geene, - toch, van heel de rij
Bleef zij enkel trouw aan mij.’


*

Avondwandeling

Wij hebben ons vandaag verlaat!
Pas bij de laatste brug
Waar 't voetpad tusschen 't gras vergaat,
Daar keerden wij terug.

Achter ons dekt de witte damp
De schemerende landen.
Zóo zijn wij thuis. Wij zien de lamp
In looveren warande...

Wat gingen wij vanavond ver,
Het werd alleen tè laat:
Nog verder dan de gouden ster
Aan blauwe hemelstraat!

Zoo saam doen twee een korte poos
Over een wijd gebied!
Nog liggen wegen eindeloos
Voor morgen in 't verschiet!...

O konden we eens zoo samen staan
Aan de allerlaatste brug,
En saam en blij er overgaan -
Wij kwamen nooit terug!


P.C. Boutens (1870-1943)
uit: Gegeven keur (1942)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster