vrijdag 3 maart 2017

Anoniem -- Het Wip-snoer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Een Mensch, die om zyne Euveldaân
        Is aan een Wip-snoer vast gebonden,
Vind zyn Gemoed met vrees belaân
Dat hy zal Doodelyke Wonden
        Bekomen, geeft men 't Rad zyn loop,
Waar door hy komt ter neêr te ploffen;
        Nogthans voed hy in 't Harte ook hoop,
Of hy misschien wierd ligt getroffen
        En weinig door den Val bezeerd.
Zo voeld ge, ô! Jeugd, u Herte prangen,
        Als gy, door Wellust overheerd,
Zyt aan der Zonden-Wip gehangen;
        Dan vreest ge uw Val, die gy voorziet
        En hoopt het best, maar kend het niet.


Anoniem
uit: LXVI bezondere zinnebeelden (ca. 1780)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten