zondag 31 oktober 2010

Harry Mulisch -- Jij denkt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Jij denkt
dat als ik
dat jij dan
zodat jij mij
en ik niet

als jij denkt
dat ik dan
zal ik
zodat ik jou
en jij niet


Harry Mulisch (1927-2010)

vrijdag 29 oktober 2010

Maurits Mok -- De kater

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* schrijversinfo


* Poeslief

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =De kater

Iedere avond om tien uur
verscheen, gekweld door minnevuur,
een kater op een hoge muur.

Daar zette hij zijn stemgeluid
tot maximaal volume uit
als blijk van hulde voor zijn bruid.

Ofschoon zich nooit in het verschiet
een tegenstem vernemen liet,
hij staakte zijn aanbidding niet.

Want hij besefte: enkel zo,
zonder de stem der ratio,
houdt men zijn liefde op niveau.


Maurits Mok (1907-1989)
uit: De doorleesbril (1983)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 27 oktober 2010

Jean Pierre Rawie & Driek van Wissen -- Van Willem III tot Willem III (fragment)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Jean Pierre Rawie
* Driek van Wissen
* Van Willem III tot Willem III


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Maar terug naar koning Willem II,
die op de loop voor zijn familie
bij de pastoor zijn domicilie
zoals gezegd gevonden had.
Nu wou hij in de Kruikenstad
(want Tilburg is de stad der kruiken)
Zwijsens gastvrijheid niet misbruiken
en dus zocht de ontheemde koning
naar een alternatieve woning
die hij, zijn ware aard getrouw,
het liefste zelf ontwerpen wou.
Door vroegere ervaring wijs
bedacht hij dit keer een paleis
van roestvrij staal en schokbeton
dat wél tegen een stootje kon
en thans nog als stadhuis fungeert
(dus net zo, maar dan omgekeerd
als ons Paleis te Amsterdam).
Maar toen de bouw een einde nam
en het paleis ten slotte klaar was
ging koning Willem (wat wel raar was)
ten huize van zijn huisgenoot,
pastoor Johannes Zwijsen, dood
(al zegt men dat zijn boezemvriend
hem eerst nog stiekem heeft bediend).

Anna Paulowna, Willems vrouw,
was buiten zinnen van berouw
en bij het schouwen van het lijk
gaf zij van haar karakter blijk
door zonder oponthoud drie dagen
heur slechte huwelijk te beklagen,
terwijl ze bij zijn lichaam waakte
en ijselijke kreten slaakte.


Jean Pierre Rawie (1951)
Driek van Wissen (1943-2010)
uit: Van Willem III tot Willem III (2010)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

J. Bernlef -- De kleur

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* website
* wikipedia

* Kanttekeningen= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
De kleur

Mijn verleden, vastgelegd in foto's met kartelrandjes
heeft nooit kleur gekend, in grijstinten tonen zij een bestaan
steeds verder van mij vandaan, ik kijk ernaar
probeer de kleur te raden van het tuinhek waar
ik toen tegen leunde. De lucht is blauw, dat weet ik zeker.

Zou de kleurenblinde hebben gemerkt hoe
technicolor de beelden in de bioscoop
deed opbloeien, het moet haast wel
de wereld raakte voor hem steeds verder uit het zicht
hij wist dat hij het anders zag.

Kleurenfoto's stellen mij teleur
het is allemaal net echt, niet wat ik wil;
liever kijk ik naar die grijze beelden
ze kleuren mijn denken tot de dag van vandaag.


J. Bernlef (1937)
uit: Kanttekeningen (2010)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 26 oktober 2010

Willem de Mérode -- De roos

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* dbnl
* wikipedia


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
De roos

Rijk en luchthartig heeft de roos gebloeid.
Haar zijden prachtgewaad was snel versleten.
Van een berooid hart wil geen mensch meer weten.
't Verhaal van armoe heeft nog nooit geboeid.

Wie wandelt door een leeggewaaide hof?
Wie plukt zich een boeket van doode rozen?
Trots dorens wordt een jonge knop gekozen.
Men waagt zijn bloed niet voor dor hout en lof.

IJdel en droef was dit vervoerend blozen,
Ons nu ontslapen zorgen nutteloos.
En wie dit als zijn levenslust verkoos,
Heeft niets dan wonden en verdriet gekozen.


Willem de Mérode (1887-1939)
uit: Chineesche gedichten (1933)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 24 oktober 2010

Willem Wilmink -- Voorspoken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* kb
* wat gedichten
* Ik had als kind ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Voorspoken

De boer schrok zich die avond lam:
een trein die door zijn weiland kwam
had hij gehoord.
Toen was het weg. Het was niet waar.
Pas twee jaar later is er daar
een trein ontspoord.

Ook iemand zag, terwijl hij sliep
een auto zinken in het diep,
een heel gezin.
Precies de plek heeft hij gezien:
de auto reed een dag nadien
het water in.

Soms is er vage lampenschijn
uit ramen waar geen huizen zijn,
alleen maar grond.
Al wat bestaat heeft steeds bestaan
en wat vergaat is al vergaan
eer het bestond.


Willem Wilmink (1936-2003)
uit: Moet worden gevreesd dat het nooit bestond? (1990)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 21 oktober 2010

Rosalie Loveling -- De saterdag avond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* literair Gent


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
De saterdag avond

De koelte van den avond
Verspreidt zich over 't dal;
De koeien keeren loeiend
Terug weêr naar den stal.

De krekel ronkt in 't lover,
De rietmusch zingt niet meer;
De leeuwrik daalt in 't koren
Weêr op zijn nestjen neêr.

De velde in het ronde
Zijn duister reeds omhuld;
En lichte wolkjes zweven
In 't Westen nog verguld.

De spade op breeden schouder,
Vermoeid en uitgeput,
Keert thans de landman weder
Naar zijn geliefde hut.

't Is Saterdag. Verkwikkend
Is 't scheemrig avonduur;
De vloer is rood, en 't koper
Blinkt in den gloed van 't vuur.

't Zal morgen Zondag wezen:
De dag der rust is zacht
Voor hem, die heel de weke
In 't werk heeft doorgebracht.

't Is rustig in de velden,
En vrede is in 't gemoed,
Dat, sterk door 't rein geweten,
De rust niet vreezen moet.


Rosalie Loveling (1834-1875)
uit: Gedichten (1870)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Jacob Groot -- cast

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* vpro

* Divina noir

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
cast

Ik film achtereenvolgens de namen en de films
geven dan een beeld van mij. Maar een beeld
is pas een beeld als ik het losweek van mezelf. Ook
een foto maak je niet alleen. En aan een leven kan je
wennen zonder iemand

te hoeven kennen. Waarom begeef ik me dan niet meteen
naar de plek waar ik gelukkig ben?
Omdat ik nog niet gelukkig wil zijn op de plek die ik niet
ken? Het is behalve

degene die ik ben die me tegenhoudt degene
die ik nog niet kan zijn maar wel wil
betekenen. Wie zal mij wezen als ik hem
niet blijf?
Een ander? En die ander, vraag ik ook, onevenaarbare,
sinds wij

vroeger zeiden dat ik buiten mezelf trad als ik ons
verliet, heb ik je verlaten voor ik het kon weten en kom
ik nu nooit meer bij je, al ben ik het
zelf?


Jacob Groot (1947)
uit: Divina noir (2010)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 20 oktober 2010

J.H. Leopold -- Ik ben een zwerver overal

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* dbnl
* gedichten


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Ik ben een zwerver overal

Ik ben een zwerver overal,
een doler en een vagebond
en een, die uit zich zelf geen pad,
geen omkeer en geen uitweg vond.

Ik ben een napraatpapegaai,
ik ben een open spiegelrond,
des Eeuwigen gesproken woord,
het hapert in mijn stamelmond.


J.H.Leopold (1865-1925)
uit: Oostersch (1924)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 18 oktober 2010

Henk van der Waal -- cirkel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* vpro
* zelf worden - de website


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
cirkel

als het laat is, als de tijd zich
kromt in de schemer, als de
mist de velden bestookt met witte
wijven en de rimpels van het
land langzaam vollopen met een
zilverpapieren zwaarte, trekt de
taal zich terug in zijn doofstomme

cirkel

je speelt nog de troefkaart van
uitstel en lust, vlucht nog in tennis
en voetbal, maar eigenlijk draai je
al rond in de jubel van het totale af
laten weten: kijk maar hoe jij je kijkt
en hoe je al kijkend verhevigd raakt
in de staar van de zuiverste droom


Henk van der Waal (1960)
uit: Zelf worden (2010)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 17 oktober 2010

Maurice Gilliams -- Gedroomd geluk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* mauricegilliams.nl
* interview door Ischa Meijer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Gedroomd geluk

Gij proeft de weemoed niet van een dun Frans boek,
vóór 't open venster en het regent zoet
op de blauwe denneboom. 't Wordt avond,
en ik lees een weelde van de bladen
terwijl ik zwijg. - Gij wilt alleen met mij,
zoals het was in een oud liedekijn:
rijden over de heide. Ik blijf zwijgen,
omdat uw stem mij ongewoon gaat schijnen
en uw onrust in een kus zich wreekt:
'blijf hier wonen'. Maar een schamel poëet
heeft niet wat hij wil om boter te kopen,
en dan vervloeien gauw de liefdewoorden.
- Ik lees van een kind dat een zeepbel blies
óm een kever: het dwaas en broos verdriet.


Maurice Gilliams (1900-1982)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 13 oktober 2010

Geert van Istendael -- De dichter

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* Sociale zekerheid= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
De dichter

Mijn verzen zijn zo dun als dit papier,
mijn letters, sporen in de sneeuw die smelt.
Ik ben de dichter. Dichters? Ach,
dat zit te rijmen in fluwelen kamers,
ze zijn te koop voor drank en zilvergeld.

Ik ga het huis uit. Loop de bedelaars voorbij.
De lucht is rauw. Zij knielen voor de god
Barmhartigheid. Die god is dood. Ik buig
voor een godin in stervensnood. Zij heeft
een warme boezem, brede armen, zij kon
omhelzen, voeden. Haar naam is Solidariteit.

De vingers van de dichter schrijven raadsels
op rimpels, dove oren, stramme handen.
Ons wacht de donkere poort, ons allemaal.

Er waait een koude wind. Vertel, wat is er gaande?
Vertel vooral het sprookje
dat deze nieuwe eeuw vergeten wil,
een groot verhaal van Solidariteit.

Vertel mij van sociale zekerheid.


Geert van Istendael (1947)
uit: Sociale zekerheid (2010)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Jacobus Bellamy -- De liefde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* literatuurgeschiedenis.nl
* dbnl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =De liefde

Wanneer vertoont de Liefde
Zich op het allerschoonste,
In 't hijgende verlangen,
Of na het gul genieten? --
Wij smaaken het genot reeds
In de armen der verbeelding,
Wanneer wij nog verlangen.
Maar, na het vrij genieten,
Wanneer, door al de vreugde,
De snaaren der verbeelding
Geheel zijn overspannen,
Dan heerscht in onze ziele
Een sombere verwarring.
Dan geeft het droevig denkbeeld:
Wij hebben reeds genoten!
Der ziele een matte houding.
Maar, geeft een blik der hope
Weêr leven aan 't verlangen,
Dan leeft de ziel, en schept zich,
Uit loutre harsenschimmen,
Wel duizend vreugdebeelden.


Jacobus Bellamy (1757-1786)
uit: Gezangen mijner jeugd (1782)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 12 oktober 2010

M. Vasalis -- Herfst

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wiki
* dbnl
* wat gedichten
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Herfst

Nooit ben ik meer in mijn gedachten groot,
steeds zeldner denk ik dat mijn werkelijk wezen
zich tonen zal en durven te genezen
van de steeds naderende duidelijker dood.
Vandaag zag ik de hemel door het weemlend lover
verbleken tot een doodlijk zuivere helderheid.
Ik heb mezelf nog van geen ding bevrijd
en er is haast geen tijd meer voor mij over.
Er ruist een hoge ruime wind
door de recht opgerezen bomen:
aan het zwarte water is een hert gekomen,
en door het oevergras schijnt laag de zon ...
Dit is het enig antwoord, dat ik vind,
dat mij bevrijden zou, zo ik 't vertalen kon.


M. Vasalis (1909-1998)
uit: Parken en Woestijnen (1940)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 11 oktober 2010

Herman Gorter -- Ik wist niet dat dit alles was zoo mooi ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* Verzen= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Ik wist niet dat dit alles was zoo mooi.
Zoo staat ook wel een meisje vol in bloei,
De bruigom loopt om haar en streelt het haar,
Zijn spitse ving'ren door haar gouden haar:
En loopt onwetend heen en zoekt in spel
Matheid en slaap. Dan treedt op zijn drempel
Een bloot beeld: onder 't witte bedgordijn
Glijden er blikken en een woordetrein.
Dat's om te weenen, want de mijmering
Over een ding, is teerder dan het ding.


Herman Gorter (1864-1927)
uit: Mei (1889)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Pieter Boskma -- Ik herkende Yvonne, Selma en Wiepie ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* wiki
* Doodsbloei


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Ik herkende Yvonne, Selma en Wiepie,
Isabelle, Liesbeth, Lisette, Jacqueline,
Saskia, Tara, Eliane en Suzanna,
Fleur, Viviane, en ach: Karianne.

Ook zag ik hen wier naam mij ontschoot
of die er inmiddels minder toe deden.
Sommigen had ik gekust en bezeten,
anderen slechts uit de verte verafgood.

Maar waar was jij, die met kop en schouders
boven die verliefdheden had uitgestoken?
De gezichten verdwenen toen ik dat dacht

en jouw lach verscheen op alle wanden,
kwam daarvan los en recht op mij af
terwijl het vuur in de haard weer ontvlamde.


Pieter Boskma (1956)
uit: Doodsbloei (2010)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 7 oktober 2010

Eva Gerlach -- Drukte

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* wiki
* Het gedicht gebeurt nu
* recensie
* een paar gedichten
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Drukte

Het is raar gesteld met de doden,
schuiven in je aan, zitten met hun
holtes in je knieën, hun kootjes
in je vingers een brief te schrijven,
even sloom als jezelf, even beperkt op de hoogte
van weerbericht en genade, twijfel en kostprijs

en als het etenstijd is, bedtijd,
tijd is om de honden uit te laten,
tijd om een kind te krijgen, een man te begraven,
altijd lopen zij, meegaand,
volgzaam, met hun kammen en doornen hun schaambeen
boven je geslacht hun schedelpan rond je
zinnen hun graat om je merg

in je door, tiktiktik. Alleen
je vel dempt hun drukte een beetje.


Eva Gerlach (1948)
Uit: Niets is bestendiger (1998)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 6 oktober 2010

Eva Gerlach -- Bijna

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* kb
* wikipedia
* Het gedicht gebeurt nu
* recensie
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Bijna

Stil stil met al zijn nagels op de grond
waarin iets omging, los gerucht waarnaar
hij overboog met al zijn oren recht,

zat in de tuin een haas klaar voor vertrek:
op scherp, zo wakker dacht je als maar kon,
toch met de ingekeerdheid van wat slaapt,

tussen zijn voeten uitgespaard de vlucht,
zwart binnenin, een koffertje gepakt,
een holle vorm waarvan zijn buik de deksel,

schemer hing om zijn borstels zo voorlopig
als een kantine om een vlieg, niets woog,
hij kon rechtuit de lucht in of van aarde

worden wat hij verkoos maar hij deed geen
van deze dingen, zat tot ik wegliep
tegen zonsopgang stilte te bewaren.


Eva Gerlach (1948)
uit: Een bed van mensenvlees (2003)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 5 oktober 2010

Willem Godschalk van Focquenbroch -- Aan Eranemite

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* literatuurgeschiedenis
* focquenbroch.nl


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Aan Eranemite

Waardigste Engel, trots uw strafheid,
Trots uw afkeer en verwyt,
Trots uw haat, die my in 't graf smyt,
'k Min u tot in eeuwigheid.

Schoon gy my laatst hebt verdreeven,
Schoon gy al myn hoop afsnyd,
Schoon 'k als levend doot moet leven,
'k Min u tot in eeuwigheid.

Schoon ik al uw haat moet dragen,
Om een woort zo ligt gezeid;
('t Welk ik lykwel moet beklagen)
'k Min u tot in eeuwigheid.

Schoon 'k u daar door heb betekent
't Grootst van myn genegenheid:
(Hoewel gy 't heel anders rekent)
'k Min u tot in eeuwigheid.

Ja, schoon dat myn hart onschuldig,
Noch meer andre rampen lyd;
'k Draag het alles heel geduldig,
Mits 'k u min in eeuwigheid.


W.G. van Focquenbroch (1640-1670)
uit: Afrikaanse Thalia (1678)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 4 oktober 2010

Anoniem -- Jan de Lummel die kreeg zin

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Onder de groene linde.
Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 3. Liederen over trouw en ontrouw in de liefde,
verleiding en verlating

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Jan de Lummel die kreeg zin al in het vrouwelijk geslacht.
Hij was wel oud, maar hij had veel schijven.
Hij peinsde gestadig bij dagen en bij nacht,
Hij had een hekel om alleen te blijven.
Hij had er al gevraagd zo een menig tot zijn bruid,
Maar niemand kreeg behagen in die lelijke bult.

Maar eindelijk veranderde de bochel zijne kans:
Hij raakte met een ouwe tante aan 't verkeren.
Presentjes en cadeautjes en zo meer verdiende zij,
Want waarachtig ze wist van wanten.
Zij liet zich haar zoenen op haar bavianensnoet
Dat kostte hem zijn duiten maar dat maakte hem alles goed.

Maar eindelijk toen sprak hij van trouwen te gaan.
Zij dacht: dat zou jij wel willen,
Want als ik was getrouwd en dan speel ge mij den baas
En dan zou ge mij wel kunnen villen.
Hij ging naar het stadhuis, maar wie schetst zijn verdriet:
Hij was alleen de bruidegom maar de bruid die kwam niet.

Hij liep al heen en weer, ze lachten 'm allen uit,
Hij dacht: Ze zal aanstonds wel komen.
Maar ach, hij had het mis, want zijn kostelijke bruid
Die had met geld en goed de vlucht genomen.
Dus luister oude luidjes naar mijn eenvoudig lied:
Als 't water boven peil staat trouwt dan maar niet.


dbnl
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 3 oktober 2010

Ewald Vanvugt -- Situaties met mijn vrouw Tanya (6)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* vpro
* wikipedia
* fotowerk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Situaties met mijn vrouw Tanya

6

In bepaalde situaties, die te uiteenlopend zijn om te verklaren,
wordt mijn vrouw (Tanya)
plotseling 1 van de mooie modellen in een damesblad.
Bv: nr. A 17:
Hier draagt Tanya een zwartleren broek
met goudkleur laarzen en truitje.
Let op de harmonie tussen kleur en materiaal
en het ontbreken van sieraden.

Bij iedere beweging slaat ze een bladzijde om.

Het kan mij uren kosten,
voor ze bereid is haar ene dimensie te verlaten.


Ewald Vanvugt (1943)
opgenomen in: Randstad 7 (1964)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.

Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 1 oktober 2010

Anneke Brassinga -- Concerto

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* wikipedia
* gedichten
* Ontij

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Concerto

Als met schalmeien, gorgelpijp en orgelend
het aangeheven schoonlawaai bezingend ons
gekweld bestaan, teloorgaat in de vuilte,
volte van de straat -- als tussen stof en sterren
uit strot en galmbuis wellen ijle liederen,
welriekend klankenschuim bezield gewaand met
de melkwegfanfare die uitbarst in werelden
van etherischer aard; dan is er nog íets
waarin wij schone beesten zijn.


Anneke Brassinga (1948)
uit: Ontij (2010)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l