maandag 30 april 2012

Leonard Nolens -- Liefde didactisch

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* Manieren van levenLiefde didactisch

Zij spannen traag hun winterkleren voor de ramen
En sluiten elkaar en het straatlawaai in hun armen.

Zij gaan vanmiddag bloot een groot horloge binnen.
De wijzers zijn zijzelf. Zij maken plaats en tijd.

Een simpele duim op haar tepel verandert de wereld
Van deze volksbuurt in een kamer zonder pijn,

Een bed waaronder twee paar tranen samen slapen
Met afgelopen schoenen. Geluk heeft geen contour.

Langzaam vrijen is ook dat ronde kruispunt beneden.
Daar lopen mensen zoals wij van hen te dromen.


Leonard Nolens (1947)
uit: Manieren van leven (2001)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 27 april 2012

Leonard Nolens -- Hostie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten
* Manieren van levenHostie

In de waan dat ik dit schrijf
En in de hoop dat jij dit leest
En in de wanhoop dat dit lijf
Zich enkel droomt wat is geweest
Leg ik de boeken neer vandaag.

Het is nu middernacht. De vraag
Wat ik hier aan moet met mijn botten
Gaat nu slapen in een pil,
Een hostie die mij zal verlossen
Van jouw afwezigheid. Wees stil.


Leonard Nolens (1947)
uit: Manieren van leven (2001)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 25 april 2012

Hubert Korneliszoon Poot -- Gerechtigheit

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* literatuurgeschiedenis.nl
* "de resten van meneer Poot liggen vermoedelijk in de knekelput"


Gerechtigheit

Beschou de majesteit
Van 't wezen der Gerechtigheit,
En hou het beelt in waerde
Van Godts Stadthouderes op d' aerde.
Wy weten dat haer doen
Den val der werelt moet verhoên;
Want zonder recht bezwyken
De zuilen aller Koningkryken.
Indien men 't Recht veracht
Zal alles doolen in een' nacht
Van rampen en elenden
Die niemant af kan wenden.


Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 23 april 2012

Jan Greshoff -- Een barok gebed

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* historici.nl
* 115 citaten
Een barok gebed

De grondwet van dit rond en blind bestaan
Is door een fanatieken maniak
Geschreven in de Enkhuizer almanak:

Daar lezen wij de regels van het spel
En de uitkomst van de zonderlinge som,
Want de ene lijn is recht en de andere krom.

De zilveren behaagzucht van de maan
die praalt en schuil gaat, schaamteloos en kuis –
O liefde zonder liefste en zonder huis! –

De zon die de aarde tot een bleke hel
Doet vlammen – iedre ziel een dorre lont
En ieder lijf verlangen, lust en wond –

De sterren met hun feestelijk bedrog
Boven de manke gril van ebbe en vloed,
Boven de dreun van ’t warme mensenbloed,

Boven vergeten en herinnering,
Boven den stommen strijd om goed en kwaad
Boven een kleine liefde en een kleinen haat.

En dan al die bijzondre data nog:
De kermis en de veemarkt, Kerstmis, Paas,
Het feest van Pinkster en van Sinterklaas; –

O alles, ieder feit en ieder ding
Is voorbeschikt en komt precies op tijd
En vindt zijn plaats en raakt zijn plaats weer kwijt.

Er is geen aarzling tussen slaap en dood.
Het uurwerk draait en slaat en mist geen uur,
Wij zijn gekerkerd in een glazen muur.

Red ons uit die vernedering en nood!
Geef ons een teken: laat de Grote Beer
Zo nu en dan eens kwispelstaarten, Heer!J. Greshoff (1888-1971)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 22 april 2012

Emma Crebolder -- Misschien kom ik jou toch nog halen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* Vallen
Misschien kom ik jou toch nog halen.
Mijn voeten liggen hier voor me.

           Jij herkent vast de wegen niet meer.
           Er zijn kraters ontstaan. De eekhoorns

blijven tsj tsj altijd in de aanvalshouding,
daarna zwieren ze van varenbos

           naar twijg en terug. Ik heb
           de spookacrobaten nooit zien paren.

En zo voeg ik voor ons een pauze in.
Alleen, met mijn benen samen.


Emma Crebolder (1942)
uit: Vallen (2012)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 20 april 2012

Simon Vinkenoog -- Sheherazade-gedicht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* website
* wikipedia


Sheherazade-gedicht

Ik ben geboren met een naam
die u allen bekend is:
mijn naam is Simon Vinkenoog.

Wie is Simon Vinkenoog?
U kunt u ervan overtuigen: hij draagt een blauw pak,
bruine schoenen en een rode das die hij kocht in Rome.
Verder draagt hij papieren bij zich
die zijn identiteit bewijzen.

Wie is hij? Ik kan het u niet zeggen.
Ik ben zo oud als ik ben, leef het leven dat ik leef,
mijn handen zijn zo werkzaam als mijn zintuigen,
refleksen, woorden en handelingen.

Deze woorden zijn ontstaan uit een diep besef
van mijn hoge waardigheid:
ik verkondig Gods woord.
Ik ben een nederige dienaar.
Niets weet ik, dan wat ik ben, zie, hoor en voel -

Niets kan ik zeggen, dan: luister, want het gaat om je leven.
Weet wie je bent. Leer weten. Leer handelen. Herken
en zie toe. Beschouw en onderga. Ervaar, weet,
overtuig je.

Dit is je leven.
Dit is wat je ervan maakt.
Laat het juist-zijn, en wel-over-wogen.
Laat het intuïtie zijn, of weten,
laat het leven je leiden
en vertrouw op het wonder. Leef.
Het is dagelijks waar,
het is altijd in jou aanwezig. Het grootste wonder
heet: leven,
liefde-leven.


Simon Vinkenoog (1928-2009)
uit: Liefde. Zeventig dagen op ooghoogte (1965)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 19 april 2012

Adriaan Roland Holst -- De kleine waterplek

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* vpro
* wikipedia


De kleine waterplek

Soms ga ik al vermoeden, dat de zee
omdat zij sterk verschijnt wel heel mijn leven
de onstuimige waarheid blijven zal, waarmee
ik hier de wereld kan weerstreven
bij tij en ontij, maar dat ik ten laatste
het wezen van den grooten dood ontdek
bij de kleine waterplek,
die zoo stil den wilden avondval weerkaatste.


A. Roland Holst (1888-1976)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 17 april 2012

Edith de Gilde -- Huwelijk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* weblog
* Leestafel
* Vleugels van cement


Huwelijk

Er was een man die alles wist van orchideeën,
een vrouw die uitblonk in plotseling ziek worden.
Er waren dagen met de geur van vleesbouillon.

Er moet een punt van vertrek zijn geweest,
een vergeten minuut waarin twee verhalen
begonnen. Of drie, want er was ook

een zeegroen meisje dat kwam
en weer vertrok. Maar dat was maar
een rimpeling in loodgrijs water.

Er zal een einde zijn. de man is doodgegaan,
de vrouw wordt nooit meer ziek.
Het oud geworden meisje denkt nog, soms …


Edith de Gilde (1945)
uit: Vleugels van cement (2012)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 16 april 2012

Cornelis Honigh -- Te Scheveningen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* Bibliografisch woordenboek van Gelderland
* dbnl
* wat gedichten

Te Scheveningen

Ik slenterde 't strand op en neder,
Zo druk werd in eens 't om me heen,
'k Begreep niet, wat plotseling die vrouwen
En knapen toch bracht op de been.

Ik tuurde en zag eindlijk de pink ook,
Zij wiegde op de deining der zee.
De manschap kon 'k ras onderscheiden,
Ze maakten het anker al reê.

Doch voor het nog uit werd geworpen,
Daar plaste al een jongen naar boord,
Zijn broertje, te paard op zijn schouders,
Die droeg hij in zee met zich voort.

't Klein ventje met fladderende haren
Nam 't mutsje af van broer, die hem droeg.
Hij wenkte, hij wuifde naar vader,
Die lachend hem wachtte op de boeg.

Toch scheen die het wachten te lang toe:
Hij waadde de twee tegemoet,
Hij pakte, hij kuste zijn jongste,
Met handdruk werd de oudste begroet.

En juublend ging 't drietal naar strand toe,
Die 't zagen, ze jubelden mee -
Maar treurig en stil sloop ik henen,
En klagend klonk 't ruisen der zee.Cornelis Honigh (1845-1896)
uit: Geen zomer (1880)


pink = vissersboot= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 15 april 2012

Doe Maar (Henny Vrienten) -- Pa

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* Doe Maar
* Henny Vrienten
* Interviewtje
* 14 april 1984
* Clip PaPa

Zoals je daar nu zit, je haren bijna wit
De rimpels op je handen

Zo vriendelijk en zacht, wie had dat ooit gedacht
Je bent zoveel veranderd

Ik werd niet wat je wou, maar papa luister nou
Ik doe de dingen die ik doe met mun ogen dicht

Je was heel wat van plan, maar daar kwam weinig van
Ik lever geen prestaties

Ik heb niet veel geleerd, deed alles net verkeerd
Heb moeite met relaties

Ik loop niet in de rij, ik breek en vecht me vrij
En doe de dingen die ik doe met mun ogen dicht

Knoop je jas dicht, doe un das om, was eerst je handen
Kam je haren, recht je schouders, denk aan je tanden
Blijf niet hangen, recht naar huis toe, spreek met twee woorden
Stel je netjes voor, eet zoals ut hoort en zeg u

Ik sta hier en ik zing, ik doe gewoon mun ding
Dat moet je accepteren

Ach luister nou toch pa, het is nog niet te laat
Want leven kun je leren

Ik weet niet waar ik sta, loop niemand achterna
Maar doe de dingen die ik doe met mun ogen dicht

Knoop je jas dicht, doe un das om, was eerst je handen
Kam je haren, recht je schouders, denk aan je tanden
Blijf niet hangen, recht naar huis toe, spreek met twee woorden
Stel je netjes voor, eet zoals ut hoort en zeg u


Henny Vrienten (1948)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 12 april 2012

Ester Naomi Perquin -- Begrip voor jongedames

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* foto: Iris Vetter
* wikipedia
* vpro
* Celinspecties
Begrip voor jongedames


Juist toen je begrepen had waar hij voor stond
keerde hij zich om, beende de massa door
en begon zich weer danig te mengen.

In zijn kielzog bleef je staan.

Je zult de laatste niet zijn die zich door één onverhoeds
opzij geworpen blik in de problemen laat brengen.

Een seconde is voldoende voor een leven lang
bloedstollend combineren – die kaak, die hand –
en eenmaal de juiste trekken samengebracht
is de halve mensheid precies wie hij was.

Dat houdt niet meer op: hij bestaat.
Overal kom je hem tegen.

Met een beetje geluk is je latere man
tot dat eerste gezicht te bewegen.


Ester Naomi Perquin (1980)
uit: Celinspecties (2012)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 11 april 2012

J. Kerbert -- Holland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Summiere informatie over J. Kerbert + een bespreking van een gedicht van hem door Gerrit Komrij
Holland

Een kranke, 't sterven na, omringd van vriend en magen
En peinzende aan den tijd, toen, vol van heldenmoed,
Hij door een zee van rook, van golven en van bloed,
Oud-Hollands vaandels ter verwinning had gedragen,
Europa siddren deed en Englands trots geslagen,
Geknot werd op 't gebied van d' ongestuimen vloed.
Maar de ondergaande zon verspreidt haar lesten gloed,
Zijn nakend sterfuur is de erinring van die dagen.

Geen hulp, geen redding roep' 't verleden uit dien nacht!
Geef aan de republiek haar Ruiters en haar kracht,
Dan leeft de kranke - een ijdel droombeeld is 't verleden.
Hij sterft, - een grijsaard afgemarteld door de pijn.
Europaas Staten! ziet uw beeldtnis in dit heden:
Wat Holland thans is, ziet! het zal uw toekomst zijn.


J. Kerbert (1820-1890)


magen = bloedverwanten


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 10 april 2012

Willem Thies -- Signaal

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* Twee vogels één kogel
* recensie 1, 2, 3
Signaal

Wij leven met ons hoofd verscholen
tussen twee kaften, of zonder besef van de dag
bedwelmd door een scherm.

Verzamelen vrienden en gezichten
in netwerken, de teller staat op honderddertig
maar het bestand groeit gestaag

als ik door dat van anderen blader.
Wij zenden elkaar, soms onbekenden,
gewichtloze brieven, korter nog

dan de aankondiging van een film in de gids,
terwijl buiten schouders worden beklopt,
handen geschud, blikken uitgewisseld.

En ik? Ik ben niet meer dan een vliegje
in een web zonder centrum. Laat één draad
even trillen, geef een signaal. Ik leef.


Willem Thies (1973)
uit: Twee vogels één kogel (2012)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 9 april 2012

Leo Vroman -- Scheppinkje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* vpro
* Daar
Scheppinkje

Kon ik Jou, Heer, tezamensponzen
tot een gebaartje op mijn hand
en gaf Jou alle kralen, donzen,
poesjesmiepsen en hommelgonzen
en Jij weefde het verband ...

ik zou mijn vingers rond Je sluiten
en Jouw gekriebel zó beminnen
terwijl Je scheppend was daarbinnen
dat ik mijn vuist héél zacht van buiten
zou kussen;

en als ik op een teken
Jouw werk voorzichtig zou ontbloten
nimmermeer zijn uitgekeken
op mijn lege handpalm, grote
God
en nooit meer spreken.


Leo Vroman (1915)
uit: De gebeurtenis en andere gedichten (2001)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 6 april 2012

Matteüs Passie (fragment, vertaling Ria Borkent)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Dit fragment uit de Matteüs Passie komt uit de onlangs verschenen ‘poëtische hertaling’ van Ria Borkent.O hoofd vol bloed en wonden,
hoe pijnlijk alle hoon;
bespottelijk omwonden
met deze doornenkroon.
U, Jezus, die gesierd werd
met hoogste eer en pracht,
hoe laag en mensonterend –
ik groet u stil en zacht

U waardige verschijning,
geliefd als morgenlicht,
wekt nu ons medelijden,
die spuug in uw gezicht.
Welk licht heeft ons bedrogen,
dat wij u zo zien staan?
De lichten van uw ogen,
wie heeft ze uitgedaan?[Origineel]

O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zum Spott gebunden
Mit einer Dornenkron',
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr' und Zier,
Jetzt aber höchst schimpfieret:
Gegrüßet sei'st du mir!

Du edles Angesichte,
Davor sonst schrickt und scheut
Das große Weltgewichte,
Wie bist du so bespeit!
Wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schändlich zugericht't?
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 4 april 2012

C. Buddingh' -- Bedankt nog, Jan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wikipedia
* vpro
* dbnl
* 5 april 1968


Bedankt nog, Jan

'k Liep over 'n dijk. Langs een soort vaart. 't Was donker.
Herfst. Stormachtig. Een dreiging in de lucht.
Maar onbestemd. Soms floot ik zelfs een deuntje.
Ik was naar iets belangrijks onderweg.

Plots struikelde ik. Gleed 't water in. Ik greep me
aan een zwart, glibberig houtblok vast. 't Bewoog,
staarde me aan met felle varkensoogjes,
en 'k zag dat 't het dier Behemoth was.

Mijn gil verstikte. Maar, daar op de dijk,
de karabijn al in de aanslag, torende
Jan Cremer, als een beeld van 't Paaseiland.

Hij knipoogde. Vuurde. Het monster zonk
weg in drabbig opkolkende diepte.
'k Klauterde terug aan land. Bedankt nog, Jan.


C. Buddingh' (1918-1985)
uit: De eerste zestig (1978)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 3 april 2012

P.C. Boutens -- Beatrijs (fragment)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* kb
* gedichten


Beatrijs (fragment)

En buiten het dorp aan der wegen sprong
Kwam door den morgen haar temoet
Een stem die met den leeuwrik zong,
Een ridder goed.

Haar leek bij d'eersten zonnestraal, -
Zoo eenzaam was het daar, - of een
Der strijdbre heilgen Gods in 't staal
Haar oog verscheen.

Zij kon niet hooren wat hij sprak -
Was het een vraag, was het een groet? -
Het was als zong de wind door den tak:
Ik min u goed.

Als een gouden pijn doorsneed haar hart
Dat lied zoo wreed, dat lied zoo zoet,
Een wonder tusschen vreugd en smart:
Ik min u goed.

Zij keek, maar zag niet zijn glanzen haar
Of de lieflijkheid van zijn rooden mond:
Zij zag in oogen brandend klaar
Smart die zij niet verstond.

En keerde en vluchtte, een angstig kind;
En achter haar floot wreed en zoet
Het wanhoopslied van zon en wind:
Ik min u goed.


P.C. Boutens (1870-1943)
Beatrijs (1908)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l