donderdag 30 december 2010

J.W.F. Werumeus Buning -- Gebed voor oudejaarsnacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
Gebed voor oudejaarsnacht

Als wij ons deze nacht aan tafel zetten,
Met kinderen in den kring van het gezin,
Valt ons voor hen slechts een gebed meer in:
- Geef lichter werk, dan wij moesten verzetten. -

Dwaas is de mens, geschonden zijn de wetten
Die zijn bekend al sinds het eerst begin.
Dit weet geen kind dat komt de wereld in:
De rozeboom blijft altijd knoppen zetten. -

Dan bidde men tot God: - Wij, die de taak
Niet konden aan en die helaas te vaak
Het kwade op aard niet wisten te beletten:
- Geef meerder kracht aan dit ons nageslacht
En geef hun meer besef, in deze nacht,
Van uwe, on-veranderlijke wetten.


J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958)
uit: Winter-aconiet (1961)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Johanna Geels -- De plaats der dingen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


*weblog
* 'het eerste gedicht'

* Detox


De plaats der dingen

Vandaag hebben de vogels gesproken, hun vlucht genomen
en krijgt alles de plek die het verdient. Hoe ik dit weet
want gisteren wist ik niets.

Ik vroeg het aan de graven, aan de vaste inhoud van mijn tas
die zo volwassen leek vergeleken bij het meisje dat ik was.

Aan oma en de elf op haar graf, ik vroeg om een teken
en mijn mobiele telefoon ging af. Hé vrouwe, riep de man
die in mij viel dus ik lachte mijn gezicht in tweeën en rende
zo hard als ik kon de weg die mijn laarzen het beste kenden.

Naar de man die in mij landde kort geleden nog zo zacht was,
rende, rende en toen ik aankwam scheurde hij mij liefst in tweeën
maar ik gaf geen krimp, al bloedde het twee en een halve dag.

(en de herten groeven zich in de kosmos waar we bij stonden,
waarna de wereld zich sloot)

Later keerde ik terug naar het uitgevlogen huis en kookte soep.
Men vroeg mij waar alles lag en dat is goed, iemand moet weten
waar alles ligt vandaag de dag.


Johanna Geels (1968)
uit: Detox (2010)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 29 december 2010

A.J.D. van Oosten -- Nieuw kantoorgebouw

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl


Nieuw kantoorgebouw


Het breede grijze baksteen-vlak
draagt nog de lichte sporen van
zijn nieuwheid, als het hard en strak
gelaat van een geschoren man.

Het staat stil in zichzelf gekeerd
rondom zijn hart van glas en staal
grootmachtig en gedecideerd
de hoeksteen van het kapitaal.

In den commercieelen strijd
het goddelooze hoofdkwartier,
gegrondvest op de dienstbaarheid
van mensch, machines en papier.

En nu: de drooggevallen klip
waartegen met dit doode tij
de resten hangen van het schip
eener vergane maatschappij.


A.J.D. van Oosten (1898-1969)
uit: Tijd der nooden (1934)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 28 december 2010

Alain Teister -- Zelfportret

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* schilderij
Zelfportret

Ik ben voornamelijk van geen belang.
Ik ben een zachte wang,
en ik ben mijn eigen lippen.
Meestal zonder gezang,
uitblinkend in knorgeluiden
voor enk'le fijne luiden
die mij ter harte gaan.
Ik ben meer kuiken dan haan.
En: ik ben mijn eigen lippen,
waarmee ik uit eigenbelang
mij kus op mijn eigenwang.


Alain Teister (1932-1979)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 27 december 2010

Alfred Kossmann -- Romance

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* cultura
* vpro
Romance

Grootvader Dood, de oude wellusteling,
de steeds kakelende kaalkop, vertelde onder de linde,
op zondagavonden als de fanfare
geweldig toeterend de zomer vierde
aan zijn al haast gestorven kameraden,
dat hij, verborgen achter luidruchtig bloeiende struiken,
't spel van de meisjes had bespied
die op hun handen over de weide liepen,
schaterend, bloot,
en dan ineens met ingetogen ogen
verbaasd rechtop stonden en de rok glad streken langs hun
benen.

De moeders vreesden hem op vrijdagavond
als zij met handen week van zeep hun kind
streelden in 't bad. Het lieve lijfje werd
in 't water zo gedwee.
Maar als het rillend in de keuken stond
droogden zij het met ruwe streken af,
dachten bestraffend: Hoer, je giechelde
toen je op je handen liep wetend hoe naakt je was
en achter de struiken, plotseling maar verwacht,
de glinsterende ogen zag van Grootvader Dood.

's Nachts echter droeg vaak een oude, kreupele boerin
een slapend meisje naar een huis aan de rand van het dorp,
klopte vluchtig, ging naar binnen, zei tot de bewoner
die wakker werd in zijn muf bed: 'Grootvader Dood,
zegen haar.'
Hij, kaal, mager, groot, een man zonder blik of jaren,
sloeg een kruis over haar schoot,
sprak als de zomer, als een trompet, sprak:
'Zij zal baren.'


Alfred Kossmann (1922-1998)
uit: Gedichten 1940-1965
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zaterdag 25 december 2010

Albert Verwey -- Het kindje lag gewikkeld

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezing
Het kindje lag gewikkeld

Het kindje lag gewikkeld in de doeken
Op moeders schoot; het was een armlijk kot:
De koe en ezel stonden achter 't schot.
'Wat die drie koningen in 't huisje zoeken?'
Jozef was graag gevlucht in donkre hoeken.
Hij hield zich stil terzij: hij zat voor zot.
Maar noch gevolg noch vorsten toonden spot:
Geschenken biedend knielden zij, die kloeken.
Rondom de stal was van de rossen 't neien,
Uit de open hemel zongen englenreien,
't Kindje zat stil en zag en hoorde 't aan.
Maria lachte en vond het heel natuurlijk.
Jozef besloot: het spel was puur figuurlijk.
Slechts koe en ezel hadden 't feest verstaan.Albert Verwey (1865-1937)
uit: Goden en grenzen (1920)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 24 december 2010

Ida Gerhardt -- Kerstnacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* dbnl
* muurgedicht

* Bespreking Verzamelde gedichtenKerstnacht

Kerstnacht - het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren - op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht - het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.


Ida Gerhardt (1905-1997)
uit: Kosmos (1940)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 23 december 2010

Koos Geerds -- Na kerstnacht klokslag twaalf

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* interview

* Staphorst


Na kerstnacht klokslag twaalf
bleef ieder thuis,
want dan joeg op zijn hondenkar
Derk-met-de-zeuven-honden
de dijk langs. Hij knalde
met de zweep en zwoer
dat hij zich op zijn lief
en op de minnaar van zijn lief
en al wie met hen heulde
en hen verborgen hield
zou wreken tot het graf.

Die beiden waren heengegaan
naar onbekende streken
en zij had hem een zeer schoon
mannelijk kind gebaard.
Sindsdien was meer
dan duizend jaar verstreken.

Alzo, wilt gij nog leven,
sluit elke deur en venster dan
te middernacht met Kerst.


Koos Geerds (1948)
uit Staphorst (2010)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 21 december 2010

Nel Benschop -- Advent

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
Advent

Nu wil ik alleen nog maar blij zijn,
omdat ik het kind heb gevonden.
Want Gij haalt een streep door mijn zonden:
Gij doet of ze niet meer van mij zijn.

Nu wil ik alleen nog maar klein zijn,
nu ik voor Uw grootheid mocht knielen.
Bestraal met Uw licht onze zielen
totdat ze genezen en rein zijn.

Nu wil ik alleen nog maar stil zijn,
aanbidden Uw eind´loos erbarmen.
Als Gij, Heer, ons hart wil verwarmen
zal d'aarde niet langer zo kil zijn.

Nu kan ik alleen nog maar blij zijn
en zingen met nieuwe gezangen:
Geen duisternis houdt mij gevangen,
ik mag tot in eeuwigheid vrij zijn!


Nel Benschop (1918-2005)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Hans Andreus -- In de nacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* bloemlezing

In de nacht

Zonder mij uit tot dit
uitzonderlijk wonderlijk wit
van oogappels en van huid
zonder mij zonder mij uit.

Zonder mij uit tot dit
onophoudelijk vrouwelijk wit
van ogen en appels huid
zonder mij zonder mij uit.

Zonder mij zonder mij uit
zonder mij uit tot huid
zonder u uit tot huid
zonder mij zonder mij uit.


Hans Andreus (1926-1977)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 19 december 2010

Koos Geerds -- Diepzinniger dan maan en sterren blonken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* website
* wikipedia
* interview

* Staphorst


Diepzinniger dan maan en sterren blonken
de kroonluchters in de oorijzers van de vrouwen
op de laatste zondagen van het jaar;
er hing een zware lucht van persvoer en van beesten,
sneeuw en modder kleefden aan het voorportaal;
de mannen zaten in hun aarden pakken,
God zelf lag neer in stro en voederbak.
Het Kind rechtvaardigde hun onbespraaktheid,
ze hielden van de kanseltaal als van hun dialect.
Hier mochten zij de voorsmaak van de rust genieten --
'En geen wet zal mij verdoemen,' zongen zij.


Koos Geerds (1948)
uit Staphorst (2010)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 17 december 2010

Frederik van Eeden -- De noordewind

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Frederik van Eeden-genootschap
* wikipedia
* dbnl
* bloemlezing bij CosterDe Noordewind


De wind waait hoog en kent de menschen niet.

Hoog wil ik stijgen met den Noordewind,
boven 't gerucht der stemmen -- boven 't licht
der volle straten. Weg! het warm gewoel,
de weeke druk van menschen om mij heen!

Ik wil ééns vrij zijn, ééns oneindig vrij,
dat er geen liefde en lachen om mij is,
geen zoete stem, geen blik van vrienden-oogen
geen weekheid en geen weemoed en geen lust.

'k Wil eenzaam stijgen in den Noordewind,
die in den killen nacht gestadig waait
groot en onwetend. Stijgend wil ik neerzien
met kouden blik en onbewogen mond
op wat voor eeuwig wegzinkt onder mij.

En als de passies, die 'k heb liefgehad,
zich aan mijn kleedren hechten en 't gelaat
met schreien heffen en mij angstig vragen,
hen niet alleen te laten in den nacht . . .

dan zal ik zwijgend hun gekromde handen
losmaken van mijn kleed, -- en als zij vallen
zal ik niet sidd'ren bij den doffen slag . . .

maar zingend rijzen in den kouden nacht.


Frederik van Eeden (1860-1932)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 16 december 2010

Hélène Swarth -- Winterdag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* bloemlezing
Winterdag

De wolken dreven wondersnel,
De boomen bogen naar elkaar.
O manneliefde! o wolkenspel!
Luid sloeg mijn hart, van weemoed zwaar.

Fel blies de kille winterwind
De looverloze lanen door.
'k Had willen weenen als een kind,
't Was of die wind mijn hart bevroor.

Toog ooit zoo bleek, zoo stil een paar,
De wegen langs met droever zin?
Wij gingen zwijgend naast elkaar,
Een troosteloze toekomst in.


Hélène Swarth (1859-1941)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 15 december 2010

Esther Jansma -- Het raam uit, de dakgoot over

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* wikipedia
* vpro

* Eerst


Het raam uit, de dakgoot over

Door prut naast de tramlijn door zwartgereden regen
langs de stromende overgang tussen asfalt en rand
van de stoep omhoog naar grijzig ruitsel tussendoor
gras via muurankers naar gespleten ooit misschien

wit waar het kiert en jij past diagonaal door die holte
naar de schoren in dat snoeioud en krakend gebint
het raam uit de dakgoot over tot het plat dat niemand
beneden kan zien. En daar is het. In de winterse

zeiknatte stilte drijft daar een windpraam van licht.
Ooit moet hij hierheen zijn gedreven op vreemde
onwaarneembare stromen wellicht bij toeval

aan de kade van loodgrijze daken zijn vastgeraakt
en gebleven. Zie het deinen van schijnsel door de ruiten
de vele planten die daarbinnen zijn gaan groeien.


Esther Jansma (1958)
uit: Eerst (2010)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 14 december 2010

Gerard van het Reve -- Een jongen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Nader tot Reve
* wikipedia

Een jongen

Hij is mooi in zijn grijze broek.
Hij klimt in lantarenpalen en in bomen
in de hoop dat iemand kijkt.
Ik kijk, elke dag, vele malen, lang achtereen,
geknield achter de voordeur van mijn late huis,
en tuur door de liefdesperiscoop van het smalle deurvizier,
mijn gelaat tot veilige onzichtbaarheid schuw afgewend.
Hoe oud is hij? Hoe mag hij heten?
Gaat hij iets leren? Blijft hij in het dorp?
Wie kiest zijn kleren?
Hoe oud was hij, toen voor het eerst
een man begerend naar hem keek?
En hoeveel mannen zoals ik hebben sindsdien,
achter een deur of raam, geknield naar hem gekeken
en, zich beroerend, te vergeefs gezocht
de nutteloze liefdesdorst al plengende te lessen?


Gerard van het Reve (1923-2006)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 13 december 2010

Hermanus van den Burg -- De alchimist verdedigd

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl

De alchimist verdedigd

Hij die de Alchimist bespot wanneer hij tracht
Van koper of van lood 't aldwingend goud te maken,
Alsof hij poogde naar onmogelijke zaken,
Is enen domoor, die verstandloos hem belacht.

Kunst heeft zijn pogingen nochtans in hare macht -
Schoon andre haren dwang omtrent natuur verzaken,
Zij maken zelver goud, terwijl zij 't pogen wraken
En elk is Alchimist schoon zulk een wordt veracht.

Die twijfelt dat uit lood en andere metalen
Geen goud, door scheiding-konst, is uit de kroes te halen,
Heeft in zijn harsenvat gewis een groot gebrek.

Waarom mag d'Alchimist 't goud in het lood niet zoeken,
Terwijl 't een Koopman zoekt en vindt in zijne boeken,
En veeltijds goud maakt van uitheemse stront en drek?


Hermanus van den Burg (1682-1752)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 10 december 2010

Peter M. Heringa - Ron

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* kb
* biografie


Ron

In d-mineur

Ik ben de jongen die jou nakeek, toen.
De man die nog geen haartje wijzer is.
De demon van het zwarte notenbeeld.
De dromer zonder reden van bestaan.
De dreumes die z'n grote broertje zocht.
De duvel uit een doosje van fluweel.
De dief van je verleden in je lijf.
De dwaas die onbeschaamd heeft liefgehad.
De dervisj dansend buiten het gareel.
De drinker die een bende heeft gemaakt.
De dutter die de tijd voorbij liet gaan.
De djinn die nog een keer verschijnen wil.
De domoor die geen deficit aanvaardt.
De dichter die er niets meer aan kan doen.


Peter M. Heringa (1945-1987)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 9 december 2010

Paul Verbruggen -- Terugblik

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnlTerugblik

Voor Willy E. Prins

Soms hoor ik meisjes lachen in de buurt.
Er knarsen oude hengsels in de straat,
En even, als een droom, flitst blank ommuurd,
een tuin vol wit en schuimend rood voorbij.
Het was zo zeldzaam in mijn dorp. Haast niets
dan bleke kindren leefden daar en alles scheen
zo ver, zo los, zo gans uiteengerukt,
vol kuilen, bulten en gezwel, met midden in
de marteling van dode bomen, krochtjes links
en rechts, en soms wat bloemgeflonker,
dat vol van diepe, schone hartstocht ging.
Maar de rivier hield alles schoon en rein.
Er kwamen 's avonds donkre mannen staan,
begoocheld door wat laat geschemer van geluk.
Ik zelf was jong, ik zelf was toen zeer jong ...

Soms hoor ik meisjes schaatrend lachen in de straat.Paul Verbruggen (1891-1966)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 8 december 2010

Erik Bindervoet -- Buik

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* website
* vpro

* Het spook van de vrijheid

Buik

Toen ik vanmiddag je buik had geaaid
Een beetje onnadenkend, liep meteen
Een koud ontroerde rilling door me heen.
De tijd werd vastgezet, toen teruggedraaid,

Gestopt op dat moment, de eerste keer
Dat ik je buik ooit zien of voelen mocht,
De vrijgevochten zachtheid die ik zocht,
Verlangend steeds naar alsmaar meer en meer.

Toch leek het tegelijk wel voor het laatst,
Alsof bevroren tijd werd teruggekaatst,
Een boemerang van eigen makelij,

Die zwaaiend door het blote luchtruim klieft,
Koala's kelend, schijnbaar smoorverliefd,
En ondertussen vliegt hij ons voorbij.


Erik Bindervoet (1962)
uit: Het spook van de vrijheid (2010)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 7 december 2010

O.C.F. Hoffham -- Hypnus' geboorte

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* biografieHypnus' geboorte

Reeds in de aanvang van Saturnus' eeuw,
Toen 't godendom nog gene driften kende,
Minde Erebus, die vreselijke god,
De bruine Nox, de stilste der godinnen.

Eens 's nachts bezocht god Erebus zijn bruid,
Daar Bacchus en Cupido hem verzelden;
En als de schone, in hare sombre zaal,
Haar bruidegom en gasten gul onthaalde,
Wierd aller hart door wijn en min verhit,
En allen voelden nooitgevoelde stuipen,
Met de eerste dronkenschap en wulpse drift.
Het onervaren viertal dronken goden
Zong, kuste, woelde, en tuimelde op de grond;
En beurtelings de dronken god des afgronds,
En beurtelings de dronken god des wijns,
En beurtelings de dronken god der liefde,
Omhelsden dronken Nox, vol dartle gloed.

Toen wierden Slaap en Dood uit haar geboren.O.C.F. Hoffham (1744-1799)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 5 december 2010

Jacob van Lennep -- Jenever en liefde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
Jenever en liefde

Jenever beide en liefde
Verblijden een zeeman 't meest,
Verbannen saam de zorgen
En kwellingen uit zijn geest.
By liefde en by jenever
Blijft hoofd noch boezem ooit koel,
En 'k smaakte vaak van beiden
Een bijster prettig gevoel.

Jenever beide en liefde,
Wat zoetheên bieden ze ons aan!
Wat zeeman, die zijn leven
Hun invloed kon wederstaan?
Maar liefde laat niet zelden
Het hart ons van rust beroofd:
En vaak kwelt ons jenever
Geweldig met pijn in 't hoofd.

Dan vloeken wy en schelden
Op beider verleidingskelk,
Verzweren hen voor eeuwig -
Maar proeven ras weêr van elk.
Jenever beide en liefde
- Nooit wordt het genoeg gezeid -
Zy doen ons telkens zwichten
Voor hunne welsprekendheid.

Laat vrij de vyand komen! -
Door wie ook op aard bestreên,
Niets doet ons immer zwichten,
Dan liefde en jenever alleen.
Dat van den gloed der liefde
Ons hart bestendig dus brand;
Wy drinken met jenever
Het welzijn van 't vaderland!

Jacob van Lennep (1802-1868)
uit: Zeemansliedtjens (1852)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zaterdag 4 december 2010

Yge Foppema -- Het nieuwe gezag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl

Het nieuwe gezag

Fier staat hij op de brug als een bevaren
kaptein, met gouden strepen, pet en al.
Voorheen was hij een stuurman aan de wal,
steeds vol kritiek, geladen met bezwaren

tegen 't beleid van die zijn meerdren waren;
nu weet hij amper wat hij zeggen zal,
verwisselt stuur- en bakboord, schoot en val,
en commandeert bij voorkeur met gebaren.

Wel wonderlijk ging 't vaartuig overstag.
Het volk doet moeite in de koers te blijven,
maar geen gelooft dat het nog lang zo duurt.

Alleen hij twijfelt niet aan zijn gezag:
zo lang door Gods gena de schuit blijft drijven,
zal hij geloven dat hij ze bestuurt.


Yge Foppema (1901-1993)
uit: Spijkerschrift (1945= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 2 december 2010

Hermanus van den Burg -- Zang

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
Zang

Joris, moetje steeds Rinkinken,
En u eeuwig dronken drinken,
En gaan dwaalen langs de straat?
Gy begaat, gy begaat, een dubbelt kwaat.

Dronken, langs de straat te zwieren,
Naar een party Venusdieren,
Is als 't danssen, lieve vaar,
Van een kreupel Bedelaar.

Kunt gy niet naar 't bed' toe kruipen,
En vergeeten d'oude stuipen,
Als gy vol en dronken zyt?
Schei dan uit, want het word tyd.

Zoo g' u had naar huis begeeven,
Of, daar gy eerst waard, gebleeven,
Gy had niet uw neus bezeert,
Noch een Keldersprong geleert.

Zoekje Venus te bekooren?
Stop voor Bachus, keel en ooren;
Maar, beminje meer zyn Wyn,
Schuuw dan Venus vuil fenyn.

Een van beiden, is wel machtig,
Om een spoorloos Man, hoe krachtig,
Te verwinnen, en hun zoet,
Wel geproeft, is bitter roet.


Hermanus van den Burg (1682-1752)
uit: Mengelzangen (1717)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Joop Leibbrand -- Winterdag

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* website
* Waterpas


Winterdag

Stad: het is tijd. Winter is halverwege,
smeltwater mengt met miezerige regen,
de nieuwe dag brengt kille tegenwind.

Het zou in één keer zomer moeten zijn,
vol van geloof in helderlichte dagen
die stomme tegenspoed zullen verjagen,
mogen beschermen tegen hoon en pijn.

Wie hier niet thuis geeft, kan hier ook niet wonen.
Wie hier alleen staat, komt niet meer vooruit,
zal moeten wachten, waken, deemoed tonen
en op de hoge muur waarop hij stuit
zijn naam uitwissen als de wolven komen.


Joop Leibbrand (1943)
uit: Waterpas (2010)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l