zondag 7 augustus 2011

Gerard den Brabander -- Ik kan niet zingen ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipedia
Ik kan niet zingen ...

Ik kan niet zingen met een heel gezicht
want ben ik rijp dan is de muze daar
en valt het weer in tranen uit elkaar:
het kost een mensenleven, een gedicht.

Zovelen gaan verheven opgericht,
hun roem verkondigend met luid misbaar,
maar ik ben de geslagen bedelaar
met zere ogen knipprend naar het licht.

Ziek aan de wereld, aan de vrouwen ziek,
veracht ik toch het wereldse publiek
maar neem gelaten iedre aalmoes aan.

Misschien zijn enkelen met mij begaan
en huivren anderen voor mijn tragiek
maar ik ben koning en ik heb bestaan.


Gerard den Brabander (1900-1968)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten