vrijdag 9 december 2016

Toon Tellegen -- Daar komen zij die niemand dank verschuldigd zijn

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
• dbnl
• schrijversinfo
• wat gedichten
De optocht op muziek gezet
Meer uit De optocht

Daar komen zij die niemand dank verschuldigd zijn, de achtelozen van
geest, die neerzien op medeleven en zelfverwijten, die afzien van euforie
en verzachtende omstandigheden en die hun illusies links laten liggen in
de gierput van hun herinnering, waar mislukte kinderen - de gier tot hun
lippen - schreeuwen om hulp of wat dan ook: genade, God, geluk, gezag,
goedertierenheid, geestverwanten, grootspraak, geld.
Pats!
En daar, die mannen in imitatieleren jassen, een wellustige blik op hun
uitgeloogde gezichten, dat zijn de opsporingsambtenaren van de
verbeelding, de omstreden aanstichters van de geleide middelmaat, de
onbedreigde alleenheersers over het imperium van de
proefondervindelijke volgzaamheid, zij hebben dwangbevelen bij zich, zij
komen wegmaken, neerhalen, dichtslaan, afschrijven, uitsluiten,
ontkennen, onderdrukken en verzieken.
Pats!
Daar komen de bedrieglijken, de bedroefden en de benarden, die hun
hoop hebben gevestigd op een klein, maar gestroomlijnd, waardevast en
esthetisch verantwoord bloedbad, dat zij eigenhandig een halt zullen
toeroepen, een beate grimas op hun gelaat, zij die zich verslikken in
onbesuisde wanorde en onberedeneerde bezetenheid, gladde
sluipmoordenaars, zelfrijzende betweters, lasterlijke ratten, luister, dit is
hun woord:
Pats!


Toon Tellegen (1941)
uit: De optocht (2016)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten