donderdag 28 mei 2015

Bernard Wesseling -- De haren uit het putje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* leest voor
* Nieuw Amsterdam
* wikipedia
* npeDeze week 5 gedichten die door Dichter des vaderlands Anne Vegter speciaal voor Coster zijn uitgezocht (en van een overdenking voorzien, zie onderaan) uit haar bloemlezing Je bent mijn liefste woord.


De haren uit het putje

Onbezorgd tot op die dag, wilde ik inenen niet meer leven
alsof spijt de enige zonde zou zijn.

Verhuftering en vertrutting deed ik voortaan wijselijk af
als twee zijden van dezelfde medaille. Ik verschafte me
een vriendin met wie je ook kon lachen. Een carrière
kon niet uitblijven. Ik volgde een kookcursus, genoot van eten
en gegeten worden en las psychologische thrillers, de kennis
waarvan ik me nu en dan bediende in gesprekken.

Vaderschap aanvaardde ik joviaal. Ik raakte niet op
mijn kinderen uitgekeken en ging tijdig vreemd
om genietbaar te blijven. Kortom, mijn keuzes
hadden een heilzaam effect op mij en de mijnen.

Slechts één keer – een incident en een fictie bovendien –
droomde ik dat gebrek aan strijd van mijn leven
een onwaardig leven had gemaakt.

Ik zou volmaakt ongelovig ontwaken, lokale tijd,
pal op de metropool, met alle andere recreanten. En,
verlegen om een sluitende moraal, restte mij slechts
mijn vrouw af te matten met mijn zwijgzaamheid.


Bernard Wesseling (1978)
uit: Naar de daken (2012)

Anne Vegter: De protagonist uit het gedicht doet elke volgende regel een nieuwe uitspraak over zichzelf. Het gedicht leest als een verzameling bekentenissen. Is het een boetedoening? Het woordje ‘zonde’ wekt dat beeld. ‘Verhuftering en vertrutting’ zijn in het ver-rijkend narratief de piketpaaltjes van een leven dat in nurkse zwijgzaamheid wordt overdacht. Er staat immers aan het slot: ‘restte mij slechts mijn vrouw af te matten met mijn zwijgzaamheid’ Ik houd het op een valide evaluatie van een levensloop. Aanvankelijk wordt zelfveroordeling geweerd. Elke daad brengt zorgeloos persoonlijk gewin voor de protagonist. Tot een oordeel over de eigen levensloop opklinkt in een droom. De vanzelfsprekende daden van de hedonist staan opeens in een ander perspectief. Aan de lezer de herkenning of miskenning ervan. Ongemakkelijk mooi gedicht. Sterke opbouw tot de katharsis in de droom. Daarna bijt spreker zijn tong af. Ik plaatste het vers onder de categorie ‘ongeluk’. Zuiver speculatief.


In de periode februari-juni 2016 reist de Dichter des Vaderlands met een wisselend ensemble dichters door het land. Tijdens een voor iedereen toegankelijk programma worden leescolleges over Nederlandstalige gedichten gehouden. Lees! Lees! Lees! is de naam van deze collegetour. Informatie hierover is binnenkort te vinden op de website van Poetry International en via de Facebookpagina Dichter des Vaderlands.

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten