dinsdag 5 september 2017

Riemsnijder en/of Bilderdijk -- Drie galante dichtluimen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hendrik Riemsnijder 1
Hendrik Riemsnijder 1
Willem Bilderdijk 1
Willem Bilderdijk 2
over Galante dichtluimen• De erotisch getinte bundel Galante dichtluimen verscheen anoniem in 1780, en is later toegeschreven aan Hendrik Riemsnijder en/of Willem Bilderdijk.Aan Chloë

Ik heb, terwijl gij sliep, onlangs een' kus gestoolen,
ô Chloë! van uw' lieven mond;
Dit wierd me uitdrukk'lijk door den Minnegod bevoolen,
Die aan uw' zijde op schildwagt stond.
Hij gaf mij tevens toen te kennen,
Dat hij een' fraaije boog aan U geschonken had;
Doch, om ons onderling aan zijnen dienst te wennen,
Gaf hij de pijl, die daar toe hoort, aan mij, mijn schat!
Dus, als ge eens lust hebt om te schieten of te jaagen,
Hebt gij mij slegts mijn' pijl te vraagen;
Dezelve staat gereed, is steevig, wel gewet,
En zal voorzeeker, op uw' fikschen boog gezet,
Niet missen, telkens 't doel te raaken,
Wanneer gij 't aan den gang wilt maaken.


*


Klinkdicht.
Zonder de Letter R.

Lieve Liefde, die de zinnen
Met geneugten mild'lijk voed;
Die ons neigt en noopt tot minnen,
En in wellust blaaken doet!
Wijst mij, wat ik moet beginnen,
Om den Wensch van mijn gemoed,
Om Elize's gunst te winnen,
Die slechts lacht om mijnen gloed?
'k Heb, om tot mijn' wensch te koomen,
Chloë's hulp te baat genoomen;
Lize en zij zijn eensgezint.
‘Wilt dan 't laatste middel waagen,’
(Zegt de Liefde,) ‘dit zal slaagen:
Veins slegts, dat gij Chloë mint.’


*


De revue

Vraagt gij, wie 'k al beminne?
'k Min iedere Engelinne:
Ik min de lieve Agneetjes,
De Caatjes en de Keetjes,
De Lotjes en Lenoortjes,
De Jansjes en de Doortjes,
De Mietjes en de Betjes,
De Blondjes en Bruinetjes;
Ik min de dart'le graagen,
De zeedigen, de traagen,
Die vriend'lijk zijn, of strenger,
Die poezel zijn, of tenger,
De malsche fijne zusjes,
Gevoelig in heur lusjes;
'k Min alle lieve bekjes,
Die door bevall'ge trekjes,
Door houding, oog en mienen
Bemind te zijn verdienen;
Die lugtig, vrolijk, woelig,
Maar niet te min gevoelig,
Aandoenlijk teder blaaken,
En 't zoet der Liefde smaaken;
Die geestig schertsen kunnen,
Die niemands vreugd misgunnen,
Nooit morren, nimmer kniezen,
En mij tot Minnaar kiezen.
Ik haat alleen de Schoonen,
Die u, ô Liefde! hoonen,
Die, nors en stroef van zinnen,
Noch u, noch mij beminnen.uit: Galante dichtluimen (1780)
Hendrik Riemsnijder (1743-1825)
Willem Bilderdijk (1756-1831)


• Speel het gedichtenspel
• Het galantste stripblad van Nederland: Zone 5300


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten