woensdag 2 september 2015

O.C.F. Hoffham -- Myn roeping

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* literatuurgeschiedenis
* Proeve van slaapdichten (pdf)
Myn Roeping

Ik sleet eertyds myn leven,
Myn jeugd en beste dagen,
Te dwaas by 't lettersuffen.
Ik oefende me in taalen;
Studeerde en oude en nieuwe
En veel onnutte zaaken;
Begraaven onder boeken:
En spotte veele nachten,
Veel slaapelooze nachten,
Met Hypnus milde gunsten.
Maar zeer gelukkig wierd ik
Geneezen van myn dwaaling;
Dank zy des gods vermogen!
't Gebeurde eens in het holste
Van een' der langste nachten,
Wanneer ik in Zeelandus,
Myn' liefling, zat te leezen,
Dat Hypnus, dien ik tartte,
Met onweêrstaanbre krachten
Van myne doffe zinnen
Zich plotslyk meester maakte.
Door zoeten droom beguigcheld,
Zag ik den ongezienen
En jongen god. Hy stortte
Zyn' ryken vulhoorn over
Myn' schedel uit, en zalfde
My tot zyn' heilgen priester;
En schonk my 't Lesbisch speeltuig.
Van toen aan leerde ik slaapen.
Van toen aan wierd ik dichter.


O.C.F. Hoffham (1744-1799)
uit: Proeve van slaapdichten (1784)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten