woensdag 10 februari 2016

Nanne Nauta -- 11 februari 2015

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* weblog
* wikipedia
* paar gedichten
* youtube


* Uit: Moralen (2016)

• De vorm waarin ik deze 51 gedichten geschreven heb, heet morale élémentaire en is bedacht door Raymond Queneau. Hij gebruikte deze vorm in zijn laatste boek Morale élémentaire (Gallimard, 1975). In zijn aantekeningen1, die postuum zijn uitgegeven, bleek hij er zelf de naam lipolepse aan gegeven te hebben, maar in de praktijk wordt die naam niet gebruikt. Volgens de genoemde aantekeningen bestaat een morale élémentaire uit 3x3+1 woordparen die gevormd worden door een zelfstandig naamwoord voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord, dit alles voorzien van herhaling, rijm, alliteratie en vrije associaties. Dan volgt er een tussenstuk van 7 regels met een verslengte van 1-5 lettergrepen (het Franse vers werkt niet met voeten maar met lettergrepen). Het geheel wordt afgesloten met 3+1 woordparen. Als basis voor het schrijven van een morale élémentaire gebruikte Queneau een bestaande tekst zoals een roman of een gedicht om daarmee die bron samen te vatten en/of van een bepaald gezichtspunt te voorzien. Latere auteurs gebruikten andere bronnen zoals films of kranten.
(Nanne Nauta)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten