donderdag 11 mei 2017

Riemsnijder en/of Bilderdijk -- Wensch van eenen hoorndrager

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hendrik Riemsnijder 1
Hendrik Riemsnijder 1
Willem Bilderdijk 1
Willem Bilderdijk 2
over Galante dichtluimen• De erotisch getinte bundel Galante dichtluimen verscheen anoniem in 1780, en is later toegeschreven aan Hendrik Riemsnijder en Willem Bilderdijk.Wensch van eenen hoorndrager

O! die in Lapland leeven mogt.
Leefde in een billijk Land!
Aldaar word, als eene eer, gezogt,
't Welk elders strekt tot schand!
Ja dáár, daar vind de man zich openlijk vereert,
Als een bevallig Heer zijn Vrouwtje Cajoleert;
Men ziet hem, zonder spijt of kwaadheid te doen blijken,
Zoo draa de minnaar komt, ontwijken.
Daar is het gantsch zoo niet, als hier:
De norsse man maakt geen getier,
Noch tragt een' fraai galant, die 't wijfje kan behaagen,
Verwoed en dreigend weg te jaagen;
Neen, geen gemaal weerstreeft zijn' zoete gemaalin,
Zij leeft volkomen naar heur zin;
Wat heur vernoegt, doet hem vermaak: hij ziet het aan en zwijgt,
Hij is verheugt, wanneer hij slegts een erfgenaam verkrijgt.

In ons beschaafder Land, Helaas! is 't juist verkeert,
Gelijk het de ondervinding leert.
De daad niet, maar de naam kan hier tot schand verstrekken.
En de arme man, ziet zig begekken.
Wiens Vrouw, te driftig door inhaaligheid gekwelt,
Heur Kapitaal op vreemde renten steld!
En nogthans, of men het al weeten wil of niet,
Is 't een bedrijf, dat dagelijks geschied.
Een haven, welke met geen boom is af te sluiten,
Houd daar eens, zoo gij kunt, de vreemde Kapers buiten....
O! dat nooit Lapland Lof ontbeer',
Dáár is het koekoek zijn eene Eer.
Dáár vind men niet, dat meerder schand bestaat
In 't voeren van den naam, dan in de waare daad!


uit: Galante dichtluimen (1780)
Hendrik Riemsnijder (1743-1825)
Willem Bilderdijk (1756-1831)


• Speel het gedichtenspel
• Het galantste stripblad van Nederland: Zone 5300


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten