zondag 5 november 2017

Joannis Antonides van der Goes -- Op een uurwerk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
de ystroom

• Nieuw in de DBNL: Verzamelde gedichten van Joannis Antonides van der Goes (onder meer).Op een uurwerk

Dit uurwerk, dat balans hout van den tyt,
Die, eermen 't gist, gevoeleloos ontglyt,
Leert ons zoo wel hoe die staet uit te koopen,
Als hoe gezwint de dagen henelopen.


Anders

Bedenk vry, dat, terwijl gy op dit uurwerk ziet
Een oogenblik, u voort dien oogenblik ontvliet,
Dit bodemrat wort steets van 't snekrat omgedreven.
Zoo drait de vlugge tyt de zwakke spil van 't leven.


Anders

Wat hooptmen hier op schat en heerlykheit van staet,
Een schijngoet, dat ons schier eer dat het komt verlaet;
En blijft het, 't is om dat uw rust dan niet zou blyven,
Gelijk deze onrust al de raden om doet dryven.


Anders

Zoo snel dit uurwerk van Tracy rondom gedreven,
De tyt by stippen meet, zoo snel verloopt ons leven.
Maer schoon het vliet gelyk een schaduw, eermen 't weet,
't Ontglipte noit te ras wanneer men 't wel besteet.


Joannis Antonides van der Goes (1647-1684)

• Antonidesstripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten