donderdag 16 augustus 2012

Hendrik de Vries -- Ten hemel steigeren burchten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* wat gedichten
* dbnl
* over de vries' biografie
* 9 tekeningen


Ten hemel steigeren burchten, steden,
Tuimelen vliegende roofdierdrommen:
Harpijen, door duivelen bereden;
Arenden; schuimige tijgermuilen.
De boomen huilen of torens luiden,
Hoog door de duisternis; juichen en woelen.
Wee om de bloemen! Als tooi van bruiden
Tegen halfdichtgegroeide poelen
Slingert en sliert heur verwoeste luister.

Aarzelend maanlicht. Weeldrige tuilen.
Schorsige zuilen. Starre kolommen.
Kuilen vol ritsling, vol boos gefluister.
List en verlokking en loensch gegluur.
Stilte, kortstondig. Zie ’t bliksemvuur.
Hoor ’t noodweer grommen. Zoek, langs die muur,
’t Innigste plekje om samen te schuilen.


Hendrik de Vries (1896-1989)
uit: Slingerpaden (1945)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten