donderdag 12 september 2013

Lucas Pater -- Op een' hermaphrodiet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* Nagelaaten Poëzy
* Poëzy
* Bilderdijk bij de dood van Pater

Op een' hermaphrodiet
Gevolgd naar het Latyn

Myn zwangre Moeder vroeg aan 't hoog besluit der Goôn
Wat vrucht zy baaren zou? en de uitspraak deed haar vreezen.
Mars zeide: een Dochter. God Apollo sprak: een' Zoon:
Maar Junoos antwoord was: 't zal 't een noch 't ander weezen.
Tot elks verwondering was ik Hermaphrodiet.
Men vroeg ook op wat wyze ik 't levenslicht zou derven?
De Krygsgod sprak: door 't hout. Apollo: in een vliet.
De Trouwgodin riep uit dat ik door 't staal zou sterven.
't Viel alles my te beurt. Ik klim op eenen boom,
Wiens laage stam een beek scheen met zyn loof te omvangen.
Ik val: myn zwaard schiet uit, en treft my in den stroom.
Myn voet blyft aan den tak, myn hoofd in 't water hangen.
Dus, eerst als Man, als Vrouw, als geen van twee beschouwd,
Geraakte ik aan myn eind' door 't nat, door 't staal en 't hout.


Lucas Pater (1707-1781)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten