woensdag 5 juli 2017

Arnold Houbraken -- Studentenkamer & De kat & Het zwyn

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


wikipedia
dbnl


Studentenkamer.
Een voor allen te achten.

Wie zich met yver vint ontsteeken,
Om een voortreffelyken schat
Van letterkennis aan te kweeken,
Die 't hart versterke op 's leevens pad,
Doorlees, geleerde, en wyze blaêren,
Met aandagt en gestagen vlyt;
Dus kan hy wysheids vrucht vergaaren,
Die noit verandert, door den tyd.
Zo leerd men zich van 't aards ontwarren.
Zo stygt men boven al de starren.


*

De kat.
Vrijheid is een dierbaar pant.

Nadien een Kat zich nimmer laat
Beteuglen, voerden de oude Alanen,
In 't stryden met den Roomschen Staat,
Haar tot een teeken in hun vaanen.
Zelfs eertyds zag men met een Kat
De maagt van Nederland gezeten,
Wanneer ze in 't harnas afgemat,
Het Spaanze juk had weg gesmeeten.

Maar die zich van de heerschappy
Der zonde ontslaan, zyn waarlyk vry.


*

Het zwyn.
't Is schandelyk te melden.

Was 't niet genoeg, der Heidnen drinkgelagen,
En dronkenschap in 's weerelds duistren tyd
Te volgen? wort dit quaat in deze dagen,
Van 't volk gepleegt, dat Christus naam belyd?
Helaas! wie kan 't verbloemen of verschoonen,
Hoe veelen zich in 't nutten van den wyn,
Tot hun bederf, niet minder gulzig toonen,
Dan dit gepropte en overlaaden Zwyn.
Maar spiegelt u, o dronkaarts, nog in 't ende,
Bedwingt uw lust, eer 's hemels wraak u schende.


Arnold Houbraken (1660-1719)
uit: Stichtelyke zinnebeelden (1723)


• Het zwijnste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten