dinsdag 31 juli 2018

Jan Emmens -- drie gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
schrijversinfo
leestafel

Een kind in de tuin

Ze knielden bij mij neer soms, op één knie,
een klein bewijs van hun meerwaardigheid
en van hun medeleven tegelijkertijd,
maar waren door mijn airtje van absent
al gauw geneigd weer op te staan.

Ik wist immers vooruit dat zij mij niet zouden begrijpen:
in boomstronken zocht ik niet naar kabouters, die
ik veinsde daar te zoeken, maar op dit argument
hielden zij op met knuffelen en knijpen
en lieten mij begaan.

Ze lieten mij begaan, goddank, want dan begon het pas:
'k zocht in geen boomstronk ooit naar een kabouter,
maar keek gewoon naar wat er werkelijk was.


*


Voor de Kade

Voor de kade wisselt een wolk meeuwen
als strooibiljetten op een sterke wind
van aanblik als 't verloop van eeuwen.
Het is windstil. De wind is een klein kind
dat met geluidjes brood staat uit te strooien.

Zijn tijd aan denken of aan doen vergooien
verschilt niet veel, 't is stenen toch voor brood.
Wordt liever kind: twee beentjes en wat rood
het doet soms eeuwen inderhaast ontdooien.


*


Formule voor haar

Media voor mijn voorstellingsvermogen,
werden mijn daden door haar doen onthuld
als kleine muggen, microscopisch omgelogen
en door mijn jeugddromen goedkoop verguld.

En ik, een denneboom vol onbenulligheden,
mijzelf bekijkend, zelfgenoegzaam als de ster
die bovenop stond en angstvallig werd aanbeden,
werd rustig afgetuigd en raakte ver

van het huiskamerlijk genoegen van voorheen.
En ik hernam mijn leven wat verlegen;
kleiner, want zonder goed te leen

en groter, door een onverhoedse zegen:
verliefde krachten, plotseling ontwaakt,
zijn met mijn traagheid slaags geraakt.


Jan Emmens (1924-1971)
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten