vrijdag 27 juli 2018

Jan Prins -- twee Aesopus-gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
gedichten
schrijversinfo

Herakles en Ploetos

Toen Herakles gelijk gesteld was met de Goden,
Liet Zeus hem aan zijn tafel nooden.
Hij heeft daar, zooals men als jongere dat doet,
Ieder der anderen vriendelijk begroet.
Het laatst is Ploetos, die verrijkt, op komen dagen.
Op hem heeft Herakles volstrekt geen acht geslagen,
En in plaats, dat hij zich tot hem begaf,
Wendde hij de oogen van hem af.
Daarop vroeg Zeus, wat hij van dat gedrag moest denken.
Waarom Ploetos alleen op die wijze te krenken?
Wat had de God des rijkdoms hem gedaan,
Dut hij hem in de kou liet staan?
"Toen ik onder de mensen nog verkeerde,
Sprak Herakles, kon ik hem gade slaan,
Wie hij begunstigde en wie hij negeerde.
En dit vooral is, wat ik daaruit leerde,
Dat wie het best en onbaatzuchtigst leeft,
De voorkeur niet van Ploetos heeft."


*


De boer en de boom

Een boom stond op den akker van een boer, met heel
Zijn kroon tegen den hemel. Vruchten droeg hij niet,
Maar krekels met hun zang, vogels met hun gekweel,
Vonden er toevlucht voor zichzelf en voor hun lied.
De boer wilde den boom, daar hij geen vruchten gaf,
Gaan rooien, en hij bracht den eersten bijlslag aan.
Vogels en krekels smeekten hem daarop: "Laat af,
Opdat ons aller onderdak mag voortbestaan.
Wij zingen, daar beschut, toch ook voor uw vermaak?
Waar moet het met ons heen, wordt deze boom geslacht?"
De landman echter sloeg op hun verzet geen acht.
Zijn slagen vallen, en geen slag, of hij is raak.
Daar vindt hij in een holte, die hij tegen komt,
Een wilde-bijenzwerm met honing in de raat.
Hij heeft ervan geproefd, en zie, de bijl verstomt,
Dien hij terzijde legt, en verder rusten laat.
Den boom eerbiedigend, als ware hem die heilig.
Hier althans zijn voortaan krekels cn vogels veilig!

Wij zien opnieuw, hoe niet zoozeer gerechtigheid
Als winzucht de gedragingen der menschen leidt.


Jan Prins (1876-1948)
uit: Naar Aesopus
• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten