dinsdag 1 oktober 2013

Anoniem -- Pistolet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Apollo’s Nieuwe-Jaers-Gift. Aen Het Bekoorlyke Hollandsche Jufferschap.Pistolet

Jongmans als gy zyt van sins te vryen,
Laat u van de meisjes niet verleyen,
Want zy doen u hart en bloetje kwynen,
En uw geltje, en uw geltje,
Al te maal verdwynen.

Daar is by de meisjes niet te haalen,
Gaat gy uit gy moet voor haar betalen,
En terwyl dat zy haar keeltje smeeren,
Zoo moet gy haar, zoo moet gy haar,
Met blooten hoofde eeren.

Komt gy dan met d'een of d'aar te trouwen,
Gut dan is uw ongeluk gebrouwen:
Want by dag zal u komen plagen,
En by nagt, en by nagt,
Uw zoete rust verjagen.

Kunt gy dan haar pynen niet genezen,
Gut dan mag gy van de droes wel vreezen,
Want zy zal u met de Lauwerieren,
En met de kroon, en met de kroon,
Van Acteon* versieren.


Anoniem
uit: Apollo’s Nieuwe-Jaers-Gift (1753)
* kroon van Acteon = gewei i.e. hoorns (toespeling op overspel)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten