woensdag 29 augustus 2018

Clara Eggink -- Verzoek & Voorgevoel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
npe
schrijversinfo
Verzoek

Och, laat mij lopen in den zegen
Na 't harde licht, van mist en regen.
En stoor niet wat ik wou verpanden
Aan grijs licht en verlaten stranden.

Ik wil geen hard en wrang verleden
En ook geen toekomst, die na heden
Weer tot verleden zal verteren.
Zon en geluk laat slechts ontberen

Aan wie het mijmerende zwerven
Van alles, 't allerminst kan derven.
Laat mij toch lopen langs de wegen
In 't grijze licht, in mist en regen.


*


Voorgevoel

Als jij er niet meer wezen zal
Zullen mijn handen roerloos rusten
En voor mij liggen, slap en smal,
Ontzet, ontdaan van alle lusten,
Daar jij er niet meer wezen zal.

Als jij er niet meer wezen zal
Zullen mijn ogen stuurloos staren
En doven in der leden val
Ternauwernood een beeld bewaren,
Daar jij er niet meer wezen zal.

Als jij er niet meer wezen zal...
De trage gang zal mij weer vangen
Der dagen, zonder nut en tal,
En niets en niets om te verlangen,
D aar jij er niet meer wezen zal.


Clara Eggink (1906-1991)
uit: Het schiereiland (1938)• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten