vrijdag 10 augustus 2018

Lode Krinkels -- Tevredenheid & Sonnet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Lode Krinkels was toneelcriticus en journalist. Het internet laat weinig over hem los, maar hij schreef Een bundeltje oorlogsliederen na de inval van het Duitse leger in België, begin augustus 1914.

google
dbnl


Tevredenheid

Ik kreeg eene klopping in Elzas,
Ik kreeg eene botering te Luik,
Ik leed eene neerlaag bij Haelen,
Ik kreeg groote pijn in mijn buik.

Ik smoor eene pijp bij de Walen,
Ik rook in Vlaamsch België 'n sigaar;
Ik knauw te Maubeuge veel boonen,
Dat ligt op mijn maag heet en zwaar.

De Russen die nemen Oost-Pruisen,
Zij nemen daarbij Koenigsberg;
Zij zullen weldra te Berlijn zijn:
Maar 'k vind dat, Potztausend, niet erg!

Ik roep maar wat luider viktorie!
Al krijg ik zoo jammerlijk smeer;
Ik lieg, lijk een dagblad in Duitschland,
Dat ik win met de hulp van den Heer.

Ik breng heel mijn land naar den afgrond,
Ik fluit op geweten en eer;
Ich bin ein vollendetes Rindvieh,
Mein Liebchen, was willst du noch mehr?


*


Sonnet

Gij, duitsche praalhans, schoftige Imperator,
Wat schuilt gij achter benden moordenaren,
Op welker daden huivrend volkren staren...
Gij, van die roovers waardige dictator!

Gij stelt u aan als aartscivilisator,
Met mitrailleusen, bommen en kanonnen!
Gij meent de wereld lang reeds overwonnen
En kraait uw roem bereids, als triomphator!...

Gij bazelt: Gott mit uns! trotsch en verwegen!
En 't bloed van kindren zijpelt van uw degen!
De helsche satan schenk' u zijnen zegen!...

Wij houden aan den heilgen vrede!... God,
Dien gij verhoont met overmoed'gen spot,
Brenge u ten val! Stik in uw bloed en rot...


Lode Krinkels (1868-1921)
uit: Een bundeltje oorlogsliederen (1914)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten